Календарне планування вивчення алгебри в 7 класі

Алгебра

Для кого: 7 Клас

09.09.2020

260

7

0

Опис документу:
Календарний план складено відповідно до навчальної програми з математики, затвердженої наказом МОН України від 07.06.2017 № 804 (70 годин. I семестр — 32 години, 2 години на тиждень, II семестр — 38 годин, 2 години на тиждень)
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарне планування вивчення алгебри в 7 класі

Календарний план складено відповідно до навчальної програми з математики,

затвердженої наказом МОН України від 07.06.2017 № 804

Алгебра 7 клас.

(70 годин. I семестр — 32 години, 2 години на тиждень, II семестр — 38 годин, 2 години на тиждень)

Номер уроку

Тема уроку

Дата проведення уроку

Дата проведення уроку

Примітка

І СЕМЕСТР

Тема І. ЦІЛІ ВИРАЗИ (32 год)

1

Повторення матеріалу 6-го класу

2

Розв’язування задач і вправ

3

Діагностична контрольна робота

4

Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази.

5

Тотожність. Тотожні перетворення виразу.

6

Степінь з натуральним показником

7

Властивості степеня з натуральним показником.

8

Одночлен. Стандартний вигляд одночлена

19

Піднесення одночлена до степеня. Множення одночленів.

10

Многочлен. Подібні члени многочлена та їх зведення.

11

Степінь многочлена. Додавання і віднімання многочленів.

12

Додавання і віднімання многочленів.

13

Контрольна робота

14

Множення одночлена на многочлен

15

Множення многочлена на многочлен

16

Розв’язування вправ. Самостійна робота

17

Розкладання многочлена на множники. Винесення спільного множника за дужки

18

Розкладання многочлена на множники. Спосіб групування

19

Розв’язування вправ. Самостійна робота

20

Розв’язування вправ

21

Контрольна робота

22

Добуток різниці і суми двох виразів

23

Різниця квадратів двох виразів

24

Квадрат суми і квадрат різниці двох виразів

25

Розв’язування вправ. Самостійна робота

26

Перетворення многочлена до квадрата суми чи різниці двох виразів

27

Сума і різниця кубів двох виразів

28

Сума і різниця кубів двох виразів

29

Використання різних способів розкладання многочлена на множники

30

Розв’язування вправ. Самостійна робота

31

Контрольна робота

32

Розв’язування вправ. Представлення навчальних проєктів.

ІІ СЕМЕСТР

Тема ІІ. ФУНКЦІЇ (10 год)

33

Функціональна залежність між величинами як математична модель реальних процесів.

34

Функція. Область визначення та область значень функції.

35

Способи задання функції.

36

Графік функції.

37

Розв’язування вправ.

38

Лінійна функція, її графік та властивості.

39

Розв’язування вправ. Самостійна робота

40

Представлення навчальних проектів.

41

Розв’язування вправ.

42

Контрольна робота

Тема ІІІ. ЛІНІЙНІ РІВНЯННЯ ТА ЇХ СИСТЕМИ (18 год)

43

Лінійне рівняння з однією змінною.

44

Основні властивості рівнянь

45

Розв’язування вправ.

46

Розв’язування рівнянь . Самостійна робота

47

Розв’язування задач за допомогою рівнянь

48

Розв’язування задач. Самостійна робота

49

Рівняння з двома змінними Лінійне рівняння з двома змінними та його графік

50

Розв’язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними графічним способом.

51

Розв’язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними графічним способом.

52

Розв’язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними способом підстановки

53

Розв’язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними способом додавання

54

Розв’язування систем

55

Розв’язування систем

56

Розв’язування вправ. Самостійна робота

57

Розв’язування задач складанням системи рівнянь

58

Розв’язування задач складанням системи рівнянь

59

Контрольна робота

60

Представлення навчальних проєктів.

ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

(10 год)

61

Одночлени

62

Многочлени

63

Формули скороченого множення

64

Функція

65

Лінійні рівняння та їх системи

66

Підсумкова контрольна робота

67

Аналіз підсумкової контрольної роботи

68

Розв’язування вправ.

69

Розв’язування вправ.

70.

Підсумковий урок

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.