і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »

Календарне планування уроків у 4-му класі на І семестр

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування

у 4му класі на 2017/2018 навчальний рік

(для шкіл з російською мовою навчання)

Купянськ 2017

Науково–методична тема школи:

Науково–методична тема ШМО вчителів початкових класів:

Науково–методична тема, над якою працює вчитель:

Зміст

ЗМІСТ

стор.

Розклад канікул …………………………………………

4

Розклад дзвінків …………………………………………

4

Розклад уроків …………………………………………

4

Графік перевірок навчальних досягнень у І семестрі

5

Українська мова …………………………………………

6

Літературне читання (українське) ……………………

9

Русский язык ……………………………………………

12

Литературное чтение ……………………………………

15

Математика ………………………………………………

17

Природознавство ………………………………………

21

Я у світі ……………………………………………………

23

Образотворче мистецтво ………………………………

25

Трудове навчання ………………………………………

27

Основи здоров’я …………………………………………

29

2017–2018 навчальний рік

з 01.09.2017 року по 25.05.2018 року

І семестр 01.09.2017 р. – 29.12.2017 р.

ІІ семестр 15.01.2018 р. – 25.05.2018 р.

РОЗКЛАД КАНІКУЛ

Канікули

Початок

Кінець

осінні

21.10.2017 р.

29.10.2017 р.

зимові

30.12.2017 р.

14.01.2018 р.

весняні

24.03.2018 р.

01.04.2018 р.

ВИХІДНІ ТА НЕНАВЧАЛЬНІ ДНІ

Дата

Дата

08.09.2017 р.

09.04.2018 р.

16.10.2017 р.

01-02.05.2018 р.

08.03.2018 р.

09.05.2018 р.

РОЗКЛАД ДЗВІНКІВ

Урок

Час

І

8.10 – 8.50

ІІ

9.10 – 9.50

ІІІ

10.15 – 10.55

ІV

11.15 – 11.55

V

12.20 – 13.00

VІ

13.15 – 13.55

РОЗКЛАД УРОКІВ

з/п

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

1

2

3

4

5

6

ГРАФІК ПЕРЕВІРОК НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

учнів 4–В класу

І семестр

Предмет

Види перевірок

вересень

жовтень

листопад

грудень

Російська

мова

20

Диктант

02

Письмовий переказ

01

Діалог (письмово)

22

Списування

13

МЗУ

Літературне читання (російське)

22

Аудіювання

29

Уривок

11

Чит. мовчки

03

Вірш

15

Усний переказ

29

Вірш

15

Чит. вголос

20

Вірш

Українська мова

26 К. р.

17

Списування

28

Діалог

(письмово)

21

Мовна тема

Літературне читання (українське)

26

Вірш

12

Усний переказ

31

Вірш

14

Аудіювання

14

Вірш

14

Чит. мовчки

Математика

27 К. р.

18 К. р.

21 К. р.

19 К. р.

Природо–знавство

04 К. р.

08 К. р.

06 К. р.

Українська мова

Підручник: Коваленко О.М Українська мова: підручник для 4 класу загальноосвітніх навч. закладів з навчанням російською мовою / О.М. Коваленко. – Х. : Видавництво «Ранок», 2015. – 208 с., іл.

І СЕМЕСТР

32 години

(2 години на тиждень)

з/п

Кор-рек-ція №

Дата

Кор-рек-ція дати

Тема уроку

Вправи підруч-ника

ПОВТОРЕННЯ, ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ З МОВИ І ПРАВОПИСУ, ЗАСВОЄНИХ У 3-му КЛАСІ

7 годин

1

05.09

Український алфавіт. Голосні та приголосні звуки

1-9

2

07.09

Вживання м’якого знаку. Поділ слів для переносу. Слова з м’яким подовженими приголосними звуками. Правопис слів типу клас, група. Спрощення в групах приголосних

10-20

3

12.09

Будова слова. Спільнокореневі слова. Способи перевірки ненаголошених голосних в корені слова

21-25

4

14.09

Слова-синоніми. Правопис префіксів. Правила вживання апострофа. Перенос слів з апострофом

26-31

5

19.09

Правопис прийменників та префіксів. С. р.

32-36

6

21.09

Чергування голосних та приголосних звуків у коренях слів. Словникові слова

37-41

7

26.09

Контрольна робота за текстами адміністрації школи ТЕМА

ТЕКСТ

7 годин

8

28.09

Аналіз контрольної роботи. Текст та його структура. Тема та основна думка тексту. Заголовок. Слова, що слугують засобами зв’язку між реченнями тексту (це, той, він, там, тоді)

42-45

9

03.10

Поділ тексту на логічно завершені частини. Абзац. План тексту

46-49

10

05.10

Типи текстів (розповідь, опис, текст-міркування). Особливості їх будови

50-53

11

10.10

Художній і науковий тексти. Діалог як вид тексту. С. р.

54-57

12

12.10

Текст інструкція, запрошення, оголошення та привітання

58-61

13

17.10

Контрольна робота: списування

14

19.10

Аналіз контрольної роботи. Розвиток умінь складати тексти (усно й на письмі) різних типів

ТЕМА

62-64, стор. 39

к а н і к у л и

РЕЧЕННЯ

9 годин

15

31.10

Речення. Види речень за метою висловлювання. Звертання в спонукальних реченнях. Граматична основа речення

65-70

16

02.11

Словосполучення. Головне і залежне слово у словосполученні. Встановлення зв’язку між словами в реченні за допомогою питань

71-72

17

07.11

Складання речення за схемами, малюнками. Доповнення речення за запитаннями. Визначення головних членів речення

73-74

18

09.11

Поширення речень, що складаються лише з головних членів, другорядними членами

75

19

14.11

Речення з однорідними членами, зі сполучником і та без нього. Розділові знаки в таких реченнях

76-79

20

16.11

Речення з однорідними членами, зі сполучниками а, але, та (в значенні але) та без них

80-82

21

21.11

Розділові знаки при однорідних членах речення

83-84, стор. 53

22

23.11

Розвиток умінь будувати речення з однорідними членами, вживати їх

85-89

23

28.11

Контрольна робота: діалог (письмово)

ТЕМА

СЛОВО

ІМЕННИК

9 годин

24

30.11

Аналіз контрольної роботи. Слово – частина мови. Лексичне та лексико-граматичне значення слова

90

25

05.12

Іменники власні та загальні. Іменники – назви істот та неістот. Рід і число іменників

91-95

26

07.12

Спостереження за розбіжністю роду й числа деяких іменників у російській і українській мовах. Вживання таких іменників у мовленні

96-101

27

12.12

Змінювання іменників за відмінковими питаннями. Засвоєння назв відмінків і питань до них. Початкова форма іменника

102-107

28

14.12

Відмінювання іменників чоловічого та жіночого роду на -а, -я в однині. Називний, родовий та знахідний відмінки. С. р.

108-112

29

19.12

Закінчення іменників у давальному та місцевому відмінках

113-117

30

21.12

Контрольна робота: перевірка мовних знань і вмінь за темою «Іменник»

31

26.12

Аналіз контрольної роботи. Чергування приголосних звуків [г], [к], [х] із [з’], [ц’], [с’] перед і. Уживання прийменників при, у (в), на з місцевим відмінком

118-121

32

28.12

Чергування голосних звуків [і] з [о], [е] у родовому, давальному і місцевому відмінках

ТЕМА

к а н і к у л и

Літературне читання

(українська мова)

Підручник: Коченгіна М. В., Коваль О. А. Літературне читання. Українська мова: підручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням російською мовою. – Х.: Ранок, 2015. – 192 с.

І СЕМЕСТР

32 години

(2 години на тиждень)

з/п

Кор-рек-ція №

Дата

Кор-рек-ція дати

Тема уроку

Сторін-ки підруч-ника

УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

10 годин

ДИТЯЧІ ІГРИ ТА ЗАБАВИ

7 годин

1

05.09

Народні пісні. О.Білоусенко. Веселі танці

3-9

2

07.09

Жниварська пісня. Котився віночок по полю О.Бодянський. Дитячі іграшки

10-11

3

12.09

За Б.Грінченком та О.Білоусенком. Як діти гулялися

12-16

4

14.09

Мирилка. Через тин вишня похилилася.

Лічилка. Йшла Маринка на стежинку.

О.Білоусенко. Безконечні казочки

16-20

5

19.09

За М.Вовчком. Хто бував і знає…

Л.Костенко. Ліс на світанку

Н.Забіла. Жовтень

21-22

6

21.09

Урок позакласного читання. Дитячі ігри та забави

*74-75

7

26.09

А.Костецький. Жовтень*** ВІРШ

ТЕМА

23

ЛЕГЕНДИ НАШОЇ ЗЕМЛІ

2 години

8

28.09

Легенда. Цвіркун

24-26

9

03.10

Легенда. Як мати стала зозулею

26-28

ЧАРІВНІ КАЗКИ

8 годин

10

05.10

Чарівні казки. Царівна-жаба (укр. нар. казка)

29-32

11

10.10

Царівна-жаба (укр. нар. казка)

32-35

12

12.10

Царівна-жаба (укр. нар. казка)

Контрольна робота: усний переказ прочитаного твору

35-40

13

17.10

Царівна-жаба (укр. нар. казка)

40-44

14

19.10

Урок позакласного читання. Чарівні казки

к а н і к у л и

15

31.10

Про королевича та залізного вовка (укр. нар. казка в обробці Н.Забіли)

44-48

16

02.11

Про королевича та залізного вовка (укр. нар. казка в обробці Н.Забіли)

48-53

17

07.11

Узагальнюючий урок з теми «Усна народна творчість» ТЕМА

54-56

ПИСЬМЕННИКИ ХІХ СТОЛІТТЯ ДІТЯМ

15 години

ЛІТЕРАТУРНІ КАЗКИ, БАЙКИ

5 годин

18

09.11

Літературні твори

Б.Грінченко. Крук, велика птиця

57-60

19

14.11

І.Франко. Лисичка кума

Контрольна робота: аудіювання

61-66

20

16.11

Аналіз контрольної роботи.

Л.Українка. Три метелики

67-68

21

21.11

Л.Глібов. Ластівка й шуліка

69-70

22

23.11

Урок позакласного читання. Літературні казки, байки.

*74-79,

71

ГУМОРИСТИЧНІ ВІРШІ ТА ОПОВІДАННЯ

6 годин

23

28.11

Г.Бойко. Сашко. Некультурні хазяї

П.Глазовий. Швидко відповів***

І.Січовик. Це вже й зараз видно ВІРШ

72-75

24

30.11

Ю.Чеповецький. Як Кицик упіймав тітоньці Марині мишку (уривок із казки)

75-77

25

05.12

Ю.Чеповецький. Як Кицик упіймав тітоньці Марині мишку (уривок із казки)

78-81

26

07.12

М.Слабошпицький. Що ж буде з Костиком? (розповідь старого сенбернара)

81-83

27

12.12

М.Слабошпицький. Що ж буде з Костиком? (розповідь старого сенбернара)

84-86

28

14.12

Контрольна робота: навички читання мовчки (письмово)

ДЕНЬ НА ДВОРІ БІЛИЙ, БІЛИЙ…

4 години

29

19.12

Аналіз контрольної роботи

В.Симоненко. Снігу, снігу сиплеться довкола…

В.Підпалий. Зимовий бір

О.Пчілка. Перший сніг

Т.Коломієць. Січень

87-90

30

21.12

Я.Щоголів. Зимовий ранок

М.Вороний. Сніжинки***

М.Рильський. Зимовий танок ВІРШ

91-94

31

26.12

Урок позакласного читання. Вірші про зиму

95

32

28.12

Узагальнюючий урок за І семестр ТЕМА

86, 96

к а н і к у л и

Примітка:

*** – вірш/уривок

напамять.

Русский язык

Учебник: Сильнова Э.С. Русский язык: учебник для 4-го класса общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке. / Э.С. Сильнова, Н.Г. Каневская, В.Ф. Олейник. – Киев: Генеза, 2016. – 176 с.

І СЕМЕСТР

48 часов

(3 часа в неделю)

п/п

Кор-рек-ция №

Дата

Коррек-ция

даты

Тема урока

Упраж-нения учебника

ПОВТОРЕНИЕ В НАЧАЛЕ УЧЕБНОГО ГОДА

5 часов

1

01.09

Ознакомление с учебником. Техника письма, культура оформления письменной работы

стр. 3

2

04.09

Требования к устной и письменной речи. Различные виды речевой деятельности.

Состав слова. Виды проверяемых и непроверяемых орфограмм в приставках

1-10

3

06.09

Состав слова. Виды проверяемых и непроверяемых орфограмм в корне слова

11-15

4

08.09

Урок развития речи. Составление текста-повествования «Летние каникулы»

стр. 1-4

5

11.09

Звуки и буквы. Правописание слов с изученными орфограммами. С. р.

16-18

ТЕКСТ

9 часов

6

13.09

Типы текстов

19-28

7

15.09

Особенности содержания и структуры текста-повествования, описания, рассуждения

29-31

8

18.09

Ключевые слова. Тема и основная мысль текста. Заглавие

32-34

9

20.09

Контрольная работа: диктант

10

22.09

Урок развития речи. Составление текста-описания «Осенний листопад» и текста-рассуждения «Почему осенью падают листья?»

стр. 5-7

11

25.09

Анализ контрольного диктанта. Абзац

35-38

12

27.09

Связь предложений в тексте. Диалог.

39-44

13

29.09

Речевой этикет. Стили текстов

45-49

14

02.10

Контрольная работа: письменное изложение

ТЕМА

стр. 28-29

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

10 часов

15

04.10

Анализ контрольной работы. Типы предложения по цели высказывания и интонации

50-53

16

06.10

Урок развития речи. Составление объявлений по сюжетам сказок

стр. 13-17

17

09.10

Обращения, состоящие из одного или дву-трех слов, стоящие в начале, середине и конце предложения. Знаки препинания при обращании

54-58

18

11.10

Главные члены предложения (в простом и сложном предложении) и второстепенные (без деления на виды)

59-63

19

13.10

Связь слов в предложении. Словосочетание. Схематическое изображение связей между словами в предложении. Распространение предложений. С. р.

64-67

20

18.10

Однородные члены предложения с бессоюзной связью или неповторяющимися союзами и, или, а, но.

68-72

21

20.10

Урок развития речи. Составление текста-рассуждения «Почему возникают лесные пожары?»

стр. 18-20

к а н и к у л ы

22

30.10

Знаки препинания при однородных членах предложения.

73-80

23

01.11

Контрольная работа: диалог (письменно)

стр. 8-12

24

03.11

Анализ контрольной работы.

Предложения с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи, которая находится до и после слов автора. ТЕМА

81-86

СЛОВО

24 часа

ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА

3 часа

25

06.11

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова

87-92

26

08.11

Омонимы, синонимы, антонимы. Устойчивые сочетания слов

93-96

27

10.11

Урок развития речи. Составление поздравлений к различным событиям

стр. 21-24

ЧАСТИ РЕЧИ. ПРАВОПИСАНИЕ

21 час

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

15 часов

28

13.11

Имя существительное как часть речи. Собственные и нарицательные имена существительные. Число имен существительных

97-101,

106-110

29

15.11

Род имен существительных

102-105

30

17.11

Изменение имен существительных по падежам (склонение)

111-116

31

20.11

Падежные формы имен существительных с предлогами и без предлогов. С. р.

117-122

32

22.11

Три склонения имен существительных

Контрольная работа: списывание

123

33

24.11

Урок развития речи. Сочинение по рисунку «Зимние забавы»

стр. 25-26

34

27.11

Анализ контрольной работы. Три склонения имен существительных

124-129

35

29.11

Падежные окончания имен существительных 1 склонения

130-137

36

01.12

Падежные окончания имен существительных 2 склонения

138-143

37

04.12

Падежные окончания имен существительных 2 склонения

144-147

38

06.12

Падежные окончания имен существительных 3 склонения. С. р.

148-151

39

08.12

Урок развития речи. Сочинение по заданному плану «На горке»

стр. 27

40

11.12

Склонение имен существительных во множественном числе

152-156

41

13.12

Тестовая контрольная работа по проверке языковых знаний и умений по теме «Имя существительное"

42

15.12

Анализ контрольной работы. Разбор имени существительного как части речи. Правописание безударных падежных окончаний имен существительных в единственном числе. ТЕМА

157-159

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ

6 часов

43

18.12

Имя прилагательное как часть речи

160-163

44

20.12

Согласование имен прилагательных с именами существительными в роде, числе и падеже

164-168

45

22.12

Урок развития речи. Сочинение продолжения рассказа «Как пассажир автобус спасал»

стр. 30-32

46

25.12

Изменение имен прилагательных по падежам в единственном числе

169-173

47

27.12

Изменение имен прилагательных по родам в единственном числе. С. р.

48

29.12

Обобщение изученного о частях речи. ТЕМА

к а н и к у л ы

Примечание:

* Тетрадь: Скороходова Н.А. Русский язык. 4 класс: тетрадь по развитию речи / Н.А. Скороходова. – Харьков: Изд-во «Ранок», 2016. – 64 с. – (Серия «Щебетун»)

Литературное чтение

Учебник: Джежелей О.В. Литературное чтение. Русский язык для общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке: учебн. Для 4 класса / О.В. Джежелей, А.А. Емец. – Х. : Издательство «Ранок», 2015. – 192 с., ил.

І СЕМЕСТР

32 часа

(2 часа в неделю)

п/п

Кор-рек-ция №

Дата

Коррек-ция

даты

Тема урока

Страни-цы учебника

ВВЕДЕНИЕ

1 час

1

06.09

Ознакомление с учебником.

И.А. Мазнин. Одно из самых трудных дел

3-4,

187

КНИГИ, КОТОРЫЕ ЧИТАЮТ ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ

ФОЛЬКЛОР И ЛИТЕРАТУРА

31 час

МАМИНА ПЕСНЯ. КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПОЭЗИЯ

2 часа

2

08.09

Урок внеклассного чтения. Особый вид печатной продукции

76-81

3

13.09

Колыбельные песни

5-9, 187

ЛИТЕРАТУРНЫЕ КОЛЫБЕЛЬНЫЕ ПЕСНИ –

ПРОИЗВЕДЕНИЯ, СОЗДАННЫЕ ПОЭТАМИ

2 часа

4

15.09

А.Е. Майков. Колыбельная песня.

М.В. Исаковский. Месяц над нашею крышею светит…

10-11

5

20.09

Самостоятельное чтение колыбельных песен. Слушание колыбельных песен

СКАЗКИ НАРОДНЫЕ И ЛИТЕРАТУРНЫЕ

9 часов

6

22.09

Урок внеклассного чтения. Осень

Контрольная работа № 1: аудирование (письм.)

3-12

7

27.09

А.С. Пушкин. Из поэмы «Руслан и Людмила»

12-13, 187

8

29.09

Анализ контрольной работы.

Самое дорогое. (русск. нар. Сказка)*** УРИВОК

14-17

9

04.10

В.Ф. Одоевский. Мороз Иванович

18-22, 187

10

06.10

Урок внеклассного чтения. Приходи, сказка

41-47

11

11.10

Контрольная работа № 2: чтение молча (письм.)

12

13.10

В.Ф. Одоевский. Мороз Иванович

27-30, 187

13

18.10

В.Ф. Одоевский. Мороз Иванович

23-26, 187

14

20.10

Анализ контрольной работы.

Урок внеклассного чтения. Школьная библиотека

ТЕМА

21-26

к а н и к у л ы

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ. ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

18 часов

15

01.11

В.А. Жуковский. Солнце и Борей

31-33, 187

16

03.11

И. А. Крылов. Ворона и Лисица*** ВІРШ

34-36, 187

17

08.11

К. Д. Ушинский. Слепая лошадь (устн. излож.)

37-41

18

10.11

Урок внеклассного чтения. Загадки о временах года

37-41

19

15.11

Н. А. Некрасов. Крестьянские дети. (Отрывки)

Контрольная работа № 3: устное изложение прочитанного произведения

42-44

20

17.11

Л.Н. Толстой. Прыжок. (Быль)

45-48, 187

21

22.11

Ю.Н. Тынянов. Поступление в лицей

49-54, 187

22

24.11

Урок внеклассного чтения. Рассказы о наших сверстниках ТЕМА

26-37

23

29.11

А.С. Пушкин. Няне. Зимнее утро.*** Зима! Крестьянин, торжествуя… ВІРШ

55-57

24

01.12

А.П. Чехов. Ванька

58-64, 188

25

06.12

А.Н. Плещеев. Старик

65-68, 188

26

08.12

Урок внеклассного чтения. Волшебные слова

12-21

27

13.12

Д. Н. Мамин-Сибиряк. Медведко

69-77, 188

28

15.12

Контрольная работа № 4: чтение вслух (устно)

29

20.12

Анализ контрольной работы.

С.А. Есенин. Берёза***

Ф.И. Тютчев. Весенние воды

И.С. Никитин. Утро ВІРШ

78-81

30

22.12

А.Н. Майков. Осень

А.А. Блок. Учитель

82-84

31

27.12

Урок внеклассного чтения. Писатели – классики мировой литературы (биография по выбору)

85-87

32

29.12

Обобщающий урок по теме «Литературные произведения. Поэзия и проза» ТЕМА

к а н и к у л ы

Примечание:

*** – стихотворение

наизусть.

Математика

Підручник: Богданович М.В. Математика: учебник для 4 класса общеобразовательных учебных заведений: пер. с укр. / М.В. Богданович, Г.П. Лишенко. – К.: Генеза, 2015. – 176 с. : ил.

І СЕМЕСТР

64 години

(4 години на тиждень)

з/п

Кор-рек-ція №

Дата

Кор-рек-ція дати

Тема уроку

Завдан-ня підруч-ника

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ ЗА 3-ій КЛАС

ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 1000

19 годин

1

01.09

Ознайомлення з підручником. Повторення

2

04.09

Нумерація трицифрових чисел. Табличне мно­ження. Задачі на зведення до одиниці

1-10

3

05.09

Письмове додавання і віднімання трицифрових чисел. Знаходження значень буквених виразів. Ускладнені розширені задачі на знаходження третього доданка. Розв’язування рівнянь

11-21

4

06.09

Нумерація трицифрових чисел: читання і порів­няння чисел, попереднє і наступне числа, значен­ня цифри нуль у записі числа. Складання вира­зів, задач. Обернені задачі

22-31

5

08.09

Розв’язування задач

6

11.09

Нумерація трицифрових чисел. Множення і ділен­ня з числами 1 і 0. Задачі на знаходження суми двох часток та добутків

32-41

7

12.09

Письмове множення на одноцифрове число. Ви­рази на сумісні дії. Розв'язування задач

42-51

8

13.09

Ділення з остачею. Письмове ділення на одноцифрове число. Задачі на застосування письмового ділення на одноцифрове число

52-61

9

15.09

Знаходження частини числа. Письмове ділення на одноцифрове число. Задачі на знаходження числа за значенням його дробу, на рух

62-70

10

18.09

Знаходження числа за його частиною. Письмове ділення на одноцифрове число. Задачі на знаходження числа за його частиною

71-81

11

19.09

Множення й ділення на розрядні одиниці 10, 100. Задачі на знаходження числа за його частиною і частини від числа

82-91

12

20.09

Письмові прийоми множення на кругле число. Розв'язування рівнянь. Задачі на знаходження суми двох добутків

92-101

13

22.09

Письмове множення на двоцифрове число. Задачі на знаходження різниці двох часток

102-111

14

25.09

Письмове множення на двоцифрове число. Задачі на застосування дії множення. С. р.

112-119

15

26.09

Письмові прийоми ділення на кругле число. Розв'язування рівнянь. Задачі на різницеве порівняння двох часток

120-129

16

27.09

Контрольна робота

17

29.09

Аналіз контрольної роботи. Письмове ділення на двоцифрове число. Розв'язування задач

130-138

18

02.10

Письмове ділення на двоцифрове число. Розв'язування задач. Задачі на різницеве порівняння

139-145

19

03.10

Письмове ділення з остачею. Розв'язування рівнянь. Задачі на знаходження невідомих за двома різницями ТЕМА

146-154

НУМЕРАЦІЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ТИСЯЧА

25 годин

20

04.10

Утворення другої тисячі. Повторення позатабличного ділення на одноцифрове число. Задачі на спільну роботу

155-175

21

06.10

Утворення чотирицифрових чисел з розрядних чисел. Кут

176-184

22

09.10

Читання і запис чотирицифрових чисел. Задачі на знаходження числа за його частинами і частини від числа

185-193

23

10.10

Читання і запис чотирицифрових чисел. Утворення числа 10 000. Визначення кількості десятків, сотень, тисяч в числі. Задачі на три дії. Радіус

194-205

24

11.10

Читання і запис п'ятицифрових чисел у межах 20 000. Письмове додавання трицифрових чисел. Задачі на знаходження невідомого за двома різницями

206-216

25

13.10

Читання і запис п'ятицифрових чисел у межах 20 000. Письмове віднімання трицифрових чисел. Задачі на дві і три дії. С. р.

217-225

26

17.10

Читання і запис п'ятицифрових чисел. Порівняння чисел. Дії над круглими числами. Письмове ділен-ня з перевіркою мно­женням. Розв’язування задач

226-235

27

18.10

Контрольна робота

28

20.10

Аналіз контрольної роботи. Розв'язування задач

ТЕМА

стор. 24

к а н і к у л и

29

30.10

П'ятицифрові числа. Дії з іменованими числами. Розв’язування задач різними способами

236-245

30

31.10

Нумерація шестицифрових чисел. Читання і запис шестицифрових чисел у межах 100 000. Задачі на знаходження числа за значенням його дробу

246-256

31

01.11

Нумерація шестицифрових чисел. Читання і запис шестицифрових чисел у межах 200 000. Мільйон. Задачі на знаходження числа за значенням його дробу

257-266

32

03.11

Нумерація шестицифрових чисел. Читання і запис, визначення числа тисяч у числі. Розв'язу-вання рівнянь. Розв'язування задач на три дії

267-274

33

06.11

Нумерація шестицифрових чисел. Поняття кла­су. Таблиці розрядів і класів. Множення і ділен­ня на одноцифрове і двоцифрове числа. Обернені задачі

275-282

34

07.11

Читання і запис шестицифрових чисел. Множен­ня і ділення на 10,100, 1000

283-293

35

08.11

Збільшення (зменшення) числа в 10, 100, 1000 разів. Читання і запис багатоцифрових чисел. За­дачі на пропорційне ділення

294-304

36

10.11

Десяткова система числення. Розв'язування рів­нянь. Задачі на три дії

305-314

37

13.11

Одиниці вимірювання довжини. Утворення одиниць вимірювання довжини. Задачі на знаходження четвертого пропорційного

315-326

38

14.11

Одиниці вимірювання маси. Заміна одних оди­ниць вимірювання маси іншими. Задачі на зна­ходження четвертого пропорційного

327-337

39

15.11

Заміна одних одиниць вимірювання довжини і маси іншими. Розв'язування задач

338-349

40

17.11

Одиниці вимірювання часу. Розв’язування задач вивчених видів. С. р.

350-353

41

20.11

Одиниці вимірювання часу. Розв'язування задач на обчислення тривалості події

354-361

42

21.11

Контрольна робота

43

22.11

Аналіз контрольної роботи. Одиниці вимірювання часу. Задачі з буквеними даними

362-365

44

24.11

Одиниці вимірювання часу. Задачі з буквеними даними. ТЕМА

366-373

ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

20 годин

45

27.11

Додавання декількох доданків. Задачі на знаходження периметра трикутника

374-381

46

28.11

Дія віднімання. Правило віднімання суми від чи­сла. Табличне й позатабличне, усне і письмове віднімання. Задачі, які розв'язуються відніманням

382-389

47

29.11

Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел

390-396

48

01.12

Письмове додавання і віднімання багатоцифро-вих чисел. Задачі, які розв'язуються відніманням

397-404

49

04.12

Перевірка додавання відніманням. Складені задачі на знаходження невідомого доданка

405-411

50

05.12

Знаходження різниці у випадку, коли зменшува­не має декілька нулів. Розв’язування задач

412-420

51

06.12

Знаходження значень виразів на сумісні дії першого ступеня

421-430

52

08.12

Додавання і віднімання іменованих чисел, вира­жених в одиницях вимірювання довжини і маси

431-438

53

11.12

Розв'язування задач на обчислення тривалості події, дати її початку, дати закінчення

448-454

54

12.12

Прості задачі на обчислення тривалості події, дати її початку, дати закінчення події

455-462

55

13.12

Розв'язування рівнянь, задач на обчислення тривалості подій. С. р.

463-472

56

15.12

Застосування способу округлення при додаван­ні й відніманні. Розв’язування задач вивчених видів

473-481

57

18.12

Діаграми. Розв'язування задач на знаходження різниці

482-489

58

19.12

Контрольна робота

59

20.12

Аналіз контрольної роботи

стор. 86

60

22.12

Поняття про швидкість. Задачі на знаходження швидкості руху. Залежність швидкості від зміни відстані при сталому часі

490-499

61

25.12

Задачі на визначення відстані за швидкістю і ча­сом. Залежність швидкості від зміни часу при сталій відстані

500-509

62

26.12

Задачі на визначення часу за відстанню і швид­кістю. Дії з іменованими числами

510-519

63

27.12

Прості і складені задачі на визначення часу і відстані. Геометричні тіла та їх назви

520-530

64

29.12

Закріплення вивченого за І семестр ТЕМА

к а н і к у л и

Природознавство

Підручник: Грущинская И.В. Природоведение: учебник для 4 класса / И.В. Грущинская. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2015. – 192 с.

*Зошит: Грущинская И.В. Тетрадь друга природы: учебн. пособ. для 4 кл. / И.В. Грущинская. – К.: Издательский дом «Освіта», 2017. – 64 с. : илл.

І СЕМЕСТР

31 година

(2 години на тиждень)

з/п

Кор-рек-ція №

Дата

Кор-рек-ція дати

Тема уроку

Сторін-ки підруч-ника

ВСЕСВІТ І СОНЯЧНА СИСТЕМА

10 годин

1

04.09

Повторення матеріалу за 3 клас. Взаємозв’язки у природі. Уявлення давніх людей про Землю та Всесвіт. Давні моделі Всесвіту та сучасні уявлення про нього

8-12

*3-4

2

06.09

Склад Сонячної системи: Сонце, великі та карликові планети, малі тіла

13-15

*4

3

11.09

Склад Сонячної системи: Сонце, великі та карликові планети, малі тіла

16-20

*5

4

13.09

Земля – планета Сонячної системи. Місяць – природний супутник Землі

21-23

*6

5

18.09

Вплив Сонця на різноманітність природи Землі. Теплові пояси

24-26

*6

6

20.09

Зв’язок між добовим і річним рухом Землі і періодичними змінами у природі

27-30

*7

7

25.09

Сузір’я. Велика та Мала Ведмедиця. Полярна зоря. Молочний шлях – наша Галактика

31-34

*8

8

27.09

Сучасні уявлення про Всесвіт

35-37

*8-9

9

02.10

Групова робота. Навчальні проекти. «Всесвіт і Сонячна система»

38-39

*10

10

04.10

Тематична контрольна робота № 1 за темою «Всесвіт і Сонячна система» ТЕМА

**4-9

ПЛАН І КАРТА

7 годин

11

09.10

Аналіз контрольної роботи. Горизонт, сторони горизонту (основні та проміжні)

41-42

*11

12

11.10

Екскурсія. Визначення сторін горизонту за Сонцем, компасом або місцевими ознаками. Правила поведінки в природі. Орієнтування на місцевості

43-45

*11-12

13

18.10

Орієнтування на місцевості за компасом. Визначення сторін горизонту за допомогою компасу

46-48

*12

к а н і к у л и

14

30.10

Зображення місцевості на плані, умовні знаки. Масштаб. Пр. робота. Читання плану місцевості

49-53

*13

15

01.11

Географічна карта, умовні знаки на карті. Практична робота. Читання карти. Порівняння плану місцевості та карти

54-58

*13-14

16

06.11

Робота з планом і картою. Елементарні прийоми читання плану і карти

59-62

*14-15

17

08.11

Тематична контрольна робота № 2 за темою «План і карта» ТЕМА

**10-15

ПРИРОДА МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ

11 годин

18

13.11

Аналіз контрольної роботи. Умови життя на Землі. Населення Землі

64-69

*16-17

19

15.11

Материки і океани. Пр. робота. Читання карти світу

70-71

*17

20

20.11

Особливості природи Тихого океану

72-74,*18

21

22.11

Особливості природи Атлантичного океану

75-77,*18

22

27.11

Особливості природи Індійського океану *18-19

78-80

23

29.11

Особливості природи Північного Льодовитого океану

81-84

*19-20

24

04.12

Практична робота. Позначення на контурній карті назв материків і океанів

*20, 53

25

06.12

Тематична контрольна робота № 3 за темою «Природа океанів»

**16-23

26

11.12

Навчальний проект. Земля – планета «Води» (природа океанів)

85-86

*20-21

27

13.12

Аналіз контрольної роботи. Особливості природи материків Землі. Євразія

87-89

*21-22

28

18.12

Євразія, її рослинний та тваринний світ. Навчальний проект. Ми живемо в Євразії

90-94

*22-23

29

20.12

Особливості природи Африки *23-24

95-97

30

25.12

Африка, її рослинний та тваринний світ. Навчальний проект. Розмаїття Африки

98-101

*24-25

31

27.12

Повторення вивченого за І семестр. С. р. ТЕМА

**24-25

к а н і к у л и

Примітка:

**Зошит: Грущинская И.В. Тетрадь для тематического оценивания учебных достижений по природоведению. 4 класс: учебн. пособие для общеобразоват. учебн. завед. / И.В. Грущинская. – К.: Издательский дом «Освита», 2016. – 56 с.

Я у світі

Підручник: Талгина О.В. Я в мире: учебник для 4 класса общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке / О.В. Талгина, Г.Ж. Иванова. – Харьков : Издательство «Ранок», 2015. – 144 с. : ил.

І СЕМЕСТР

16 годин

(1 година на тиждень)

з/п

Кор-рек-ція №

Дата

Кор-рек-ція дати

Тема уроку

Сторін-ки підруч-ника

Я – ЛЮДИНА

7 годин

1

06.09

Я – неповторна людина (зовнішність, поведінка, здібності, характер)

3-5

2

13.09

Життя – найвища цінність. Практична робота. Обговорення ст. 6 Конвенції ООН про права дитини, ст. 3, 21 та 27 Конституції України

7-10

3

20.09

Навчальний проект (індивідуальний за вибором учня). Постаті, що подолали життєві труднощі

11-15

4

27.09

Навчальний проект (індивідуальний за вибором учня). Історія досягнень людини (в науці, спорті чи мистецтві)

16-20

5

04.10

Навчальний проект (індивідуальний за вибором учня). Мої досягнення

21-24

6

11.10

Особистісний розвиток людини упродовж життя. Навчання як засіб досягнення життєвої мети. Як самому себе виховувати?

25-28

7

18.10

Практична робота. Плануємо пізнавальну діяльність (пізнавальну тему обирає учень)

29-32

к а н і к у л и

Я ТА ІНШІ

9 годин

8

01.11

Роль сім’ї в моєму житті. Мій родовід. Взаємні права та обов’язки батьків і дітей

9

08.11

Бюджет сім’ї. Економія і збереження майна

10

15.11

Навчальний проект. Дослідження своїх витрат за тиждень

11

22.11

Практична робота. Складання правил ведення дискусії. Дискусія «Чим відрізняється стійкість від упертості?»

33-36

12

29.11

Культура поведінки учня. Етикетні норми спілкування

37-51

13

06.12

Чому виникають конфлікти? Як налагодити хороші взаємини?

52-59

14

13.12

Дискусія «Де закінчується щедрість і розпочинається марнотратство?»

60-63

15

20.12

Засоби масової інформації мого міста. Практична робота. Написання замітки до місцевої газети про важливі події, що відбулися в місті

16

27.12

Соціальна (екологічна) акція. Букет замість ялинки

к а н і к у л и

Образотворче мистецтво

Альбом: Калиниченко Е. В. Рабочая тетрадь по изобразительному искусству: учебное пособие для 4 кл. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2015. – 72 с..

І СЕМЕСТР

16 годин

(1 година на тиждень)

з/п

Кор-рек-ція №

Дата

Кор-рек-ція дати

Тема уроку

Матеріали

Сторі-нки альбо-ма

ХУДОЖНІЙ ОБРАЗ У ГРАФІЦІ, ЖИВОПИСІ ТА СКУЛЬПТУРІ

8 годин

1

07.09

Поняття про художній образ в мистецтві. Художній образ в різних видах образотворчого мистецтва. Композиція. Спогади про літо

пастель, кольорові олівці

2-3

2

14.09

Створення художнього образу за допомогою засобів виразності графіки: ліній, штрихів, крапок, плям. Композиція. Загадковий ліс

туш, палички

4-5

3

21.09

Значення вибору графічної техніки для створення виразного художнього образу. Композиція. Осінній натюрморт

прості олівці

6-7

4

28.09

Колір як засіб виразності живопису. Створення засобами кольору певного за характером образу. Композиція. синій туман

гуаш, пензлики

8-9

5

05.10

Вибір живописної техніки для створення виразного художнього образу. Композиція. Улюблена квітка

акварель,

гуаш, пензлики

10-11

6

12.10

Форма, колір, декор у створення певних за характером образів (позитивних чи негативних). Композиція. Казкові флотилії

гуаш, пензлики

12-13

7

19.10

Скульптура та її види. Особливості створення художнього образу в об’ємі. Композиція. Карнавал тварин

пластилін, природний, штучний матеріал

14

к а н і к у л и

8

02.11

Матеріали художника-скульптора. Створення казкового образу з природних матеріалів. Композиція. Мешканці казкового лісу

картон,

пластилін, природний, штучний матеріал

15

ХУДОЖНІЙ ОБРАЗ У ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМУ МИСТЕЦТВІ, АРХІТЕКТУРІ ТА ДИЗАЙНІ

7 годин

9

09.11

Відмінність декоративної манери зображення від реалістичної. Особливості декоративного образу. Композиція. Світ народної іграшки

штучний матеріал (нитки, тканина)

16-17

10

16.11

Петриківський розпис. Композиція. Казкова квітка Петриківки

акварель,

гуаш

18-19

11

23.11

Витинанки прості й складені. Вазонова композиція.

кольоровий папір, картон, ножиці, клей

20-21

12

30.11

Архітектура як будівельне мистецтво. Композиція. Казковий будинок

кольорові олівці, гелеві ручки, фломастери

22-23

13

07.12

Поняття інтер’єр. Композиція. У селянській хаті

акварель,

кольорові олівці, фломастери

24-25

14

14.12

Поняття дизайну та художнього конструювання. Композиція. Годинник казкового героя

колаж із різних матеріалів

26-27

15

21.12

Ознайомлення зі шрифтом. Декоративно-орнаментальна композиція. Святкова листівка

за вибором

28-29

16

28.12

Узагальнюючий урок за І семестр

30-31

к а н і к у л и

Трудове навчання

Підручник: Сидоренко В.К. Трудовое обучение: учебн. для 3 кл. общеобразов. учебн. завед. с обуч. на русск. яз. / В.К. Сидоренко, Н.В. Котелянец, Е. В. Агеева. – Харьков: Сиция, 2014. – 128 с. : ил.

І СЕМЕСТР

17 годин

(1 година на тиждень)

з/п

Кор-рек-ція №

Дата

Кор-рек-ція дати

Тема уроку

Матеріали

КОМБІНУВАННЯ ПРИРОДНИХ, ШТУЧНИХ ТА ПЛАСТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

5 годин

1

01.09

Вступний урок. Інструменти і матеріали

2

08.09

Послідовність дій під час виробів з природних і пластичних матеріалів. Виготовлення виробів з шишок сосни, пластиліну, кольорового паперу. Ананас

пластилін

шишки сосни

зелений папір

гуаш

3

15.09

Виготовлення з листя та кольорового паперу виробу. Леді Осінь

засушене листя

чорний папір

клей ПВА

4

22.09

Комбінування природних та пластичних матеріалів. Виготовлення з пластиліну та шишок об’ємних фігур тварин

пластилін

шишки

пір'я

5

29.09

Комбінування природних та пластичних матеріалів. Виготовлення з пластиліну та шишок об’ємних фігур казкових героїв

пластилін

шишки

пір'я

КОЛАЖ

2 години

6

06.10

Поняття про колаж. Комбінування різноманітних матеріалів для створення композиції-колажу. Виготовлення сюжетної композиції-колажу. Лев – цар звірів

засушене листя

кольоровий папір

фломастери

клей ПВА

7

13.10

Виготовлення сюжетної композиції-колажу за власним задумом

фломастери

клей ПВА

вирізки з журналів

ВИГОТОВЛЕННЯ ШТУЧНИХ КВІТІВ ОБЇЄМНОЇ ФОРМИ

2 години

8

20.10

Матеріали, інструменти та пристосування для виготовлення штучних квітів об’ємної форми. Виготовлення квітів об’ємної форми. Крокуси

гофропапір

тонкий дріт

клей ПВА

к а н і к у л и

9

03.11

Послідовність виготовлення штучних квітів об’ємної форми. Способи кріплення елементів. Виготовлення квітів об’ємної форми. Кульбабка

різнокольорові серветки

степлер

КОНСТРУЮВАННЯ РУХОМИХ МОДЕЛЕЙ З КАРТОНУ ТА ПАПЕРУ

2 години

10

10.11

Загальні відомості про способи виготовлення рухомих моделей з паперу і картону. Виготовлення моделі. Смайлик

кольоровий папір

картон

клей

11

17.11

Виготовлення паперової моделі з рухомими деталями. Мавпеня

кольоровий папір картон

клей, дроти

РОБОТА З ПЛАСТИЧНИМИ МАТЕРІАЛАМИ

3 години

12

24.11

Пластичні матеріали для виготовлення виробів. Об’ємна аплікація із солоного тіста. Казкові тварини

солоне тісто

картон

клей, гуаш

13

01.12

Послідовність виготовлення виробів об’ємної форми з пластиліну. Виготовлення мозаїки. Рибки

пластилін

картон

ковпачок з ручки

14

08.12

Виготовлення з пластиліну об’ємних фігур тварин. Створення колективної композиції із виготовлених виробів. У казковому лісі

пластилін

картон

СЮЖЕТНА ВИТИНАНКА

3 години

15

15.12

Уявлення про особливості сюжетних витинанок різних регіонів України. Створення сюжетної композиції силуетів. Бал казкових героїв

кольоровий папір

картон

клей ПВА

(ножиці)

16

22.12

Послідовність виготовлення виробів технікою витинанки. Створення сюжетної композиції. Чарівні сніжинки

кольоровий папір

(ножиці)

17

29.12

Узагальнюючий урок за І семестр

к а н і к у л и

Основи здоров’я

Підручник: Бойченко Т.Е. Основы здоровья: учебник для 4 кл. общеобразоват. учебн. заведений с обучением на рус. яз. / Т.Е. Бойченко, Н.С. Коваль. – Харьков: Изд-во «Ранок», 2015. – 160 с.: ил., фот.

І СЕМЕСТР

15 годин

(1 година на тиждень)

з/п

Кор-рек-ція №

Дата

Кор-рек-ція дати

Тема уроку

Сторін-ки підруч-ника

ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

3 години

1

04.09

Цінність і неповторність життя і здоров’я людини. Безпека життєдіяльності

3-9

2

11.09

Цілісність здоров’я: взаємозв’язок фізичної, соціальної, психічної і духовної його складових. Чинники здоров’я

10-15

3

18.09

Показники розвитку дитини. Практична робота. Визначення рівня фізичного розвитку

15-19

ФІЗИЧНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ’Я

6 годин

4

25.09

Збалансоване харчування. Вітаміни та їх значення для здоров’я. Питний режим. Значення води для життя і здоров’я людини

20-27

5

02.10

Вплив рухової активності на розвиток організму. Практична робота. Вправи для профілактики плоскостопості

28-32

6

09.10

Загартування (поступовість, систематичність, дозованість)

32-37

к а н і к у л и

7

30.10

Профілактика порушень зору, слуху, опоно-рухового апарату у школярів. Відновлення рівня здоров’я після хвороби

38-42

8

06.11

Гігієна порожнини рота. Практична робота. Гігієнічний догляд за порожниною рота

43-47

9

13.11

Гігієна оселі. Повітря, його значення для здоров’я. Практична робота. Складання рекомендацій «Як підтримувати чисте повітря в оселі»

47-51

СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ’Я

6 годин

10

20.11

Традиції збереження здоров’я в родині

58-61

11

27.11

Знайомство з людьми. Практична робота. Рольова гра «Будьмо знайомі!»

62-66

12

04.12

Дружба і здоров’я. Побудова дружніх стосунків. Вплив друзів

66-69

13

11.12

Негативне ставлення до куріння та алкоголю. Практична робота. Моделювання ситуацій відмови від пропозицій, що можуть мати негативні наслідки

70-73

14

18.12

Вплив телебачення, комп’ютерів, мобільних телефонів та інших електронних засобів на здоров’я

74-78

15

25.12

Вплив реклами на рішення і поведінку людей

79

к а н і к у л и

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Календарне планування уроків у 4-му класі на І семестр для шкіл з російською мовою навчання
 • Додано
  27.02.2018
 • Розділ
  Різне
 • Клас
  4 Клас
 • Тип
  Робоча програма
 • Переглядів
  1400
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  38
 • Номер матеріала
  QG098799
 • Вподобань
  0
Курс:«Створення та ведення власного блогу на платформі WordPress»
Левченко Ірина Михайлівна
24 години
1000 грн
490 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь