Календарне планування геометрія 9 клас на 2021-2022 навчальний рік.

Геометрія

Для кого: 9 Клас

12.08.2021

186

14

0

Опис документу:
Календарне планування геометрія 9 клас на 2021-2022 навчальний рік. Програма. Навчальна програма для учнів 5 - 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017.
Перегляд
матеріалу
Отримати код



Геометрія



9клас

(2 год. на тиждень, усього 70 год.)

Програма. Навчальна програма для учнів 5 - 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017.

Підручник. М.І. Бурда, Н.А. Тарасенкова. Геометрія : Підручник

для 9класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К: УОВЦ «Оріон»,

2017.



Календарне планування

№ уроку

Тема уроку

Дата

Примітка


проведення

скоригована


1

Повторення і систематизація навчального матеріалу





Тема 1. Метод координат на площині (11 год.)


2

Декартові координати на площині. Відстань між двома точками із заданими координатами.





3

Координати середини відрізка. Розв’язування задач





4

Синус, косинус, тангенс кутів від 0° до 180°.





5

Основні тотожності для sinɑ, cosɑ, tgɑ.





6

Розв’язування задач





7

Розв’язування задач .Самостійна робота





8

Рівняння кола.





9

Рівняння прямої.





10

Розв’язування вправ.

Самостійна робота.





11

Аналіз самостійної роботи. Розв’язування вправ.





12

Контрольна робота № 1 з теми «Метод координат на площині »





Тема 2. Вектори на площині (12год.)


13

Аналіз контрольної роботи.

Вектор. Модуль і напрям вектора.

Рівність векторів. Колінеарні вектори.





14

Дії над векторами.





15

Дії над векторами. Розв’язування задач





16

Розв’язування вправ.

Самостійна робота.





17

Координати вектора.





18

Координати вектора. Розв’язування задач





19

Розв’язування вправ.

Самостійна робота.





20

Скалярний добуток векторів.





21

Скалярний добуток векторів. Розв’язування задач





22

Розв’язування вправ.

Самостійна робота.





23

Аналіз самостійної роботи. Розв’язування вправ.





24

Контрольна робота № 2 з теми «Вектори на площині»





Тема 3. Розв’язування трикутників( 13 год.)


25

Аналіз контрольної роботи. Теорема косинусів.





26

Теорема косинусів. Розв’язування задач





27

Теорема синусів.





28

Теорема синусів. Розв’язування задач





29

Розв’язування вправ.

Самостійна робота.





30

Розв’язування трикутників.





31

Розв’язування трикутників.

Розв’язування задач





32

Формули для знаходження площ трикутника.





33

Формули для знаходження площ трикутника.





34

Розв’язування задач





35

Розв’язування задач

Самостійна робота.





36

Аналіз самостійної роботи. Розв’язування вправ.





37

Контрольна робота № 3 з теми

« Розв’язування трикутників»





Тема 4. Правильні многокутники. Довжина кола. Площа круга (10 год.)


38

Аналіз контрольної роботи. Правильні многокутники.





39


Радіуси вписаних та описаних кіл правильних многокутників.





40

Розв’язування задач.

Самостійна робота.





41

Довжина кола. Довжина дуги кола.





42

Довжина кола. Довжина дуги кола. Розв’язування задач





43

Площа круга та його частин.





44

Площа круга та його частин. Розв’язування задач





45

Розв’язування вправ.

Самостійна робота.





46

Аналіз самостійної роботи. Розв’язування вправ.





47

Контрольна робота №4 з теми

«Правильні многокутники. Довжина кола. Площа круга»





Тема 5. Геометричні переміщення ( 9год.)


48

Аналіз контрольної роботи. Переміщення (рух) та його властивості. Рівність фігур.





49

Симетрія відносно точки.

Симетрія відносно прямої.





50

Розв’язування задач

Самостійна робота.





51

Поворот.





52

Паралельне перенесення.





53

Перетворення подібності





54

Розв’язування вправ.

Самостійна робота.





55

Аналіз самостійної роботи. Розв’язування вправ.





56

Контрольна робота №5 з теми

«Геометричні переміщення»





Повторення і систематизація навчального матеріалу(14 год.)


57

Координати на площині.





58

Основні тотожності





59

Вектори на площині.





60

Розв’язування трикутників.





61

Розв’язування трикутників.





62

Формули для радіусів вписаних та описаних кіл правильних многокутників





63

Правильні многокутники. Довжина кола. Площа круга.





64

Геометричні переміщення.





65

Розв’язування задач





66

Розв’язування задач





67

Узагальнення знань, умінь і навичок





68

Підсумкова контрольна робота №6 з теми «Повторення і систематизація навчального матеріалу»





69

Розв’язування задач





70

Підсумковий урок











Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.