Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Сучасні методики засвоєння норм нової редакції "Українського правопису"
»
Взяти участь Всі події

Календарне планування для 2 класу за типовою освітньою програмою під керівництвом О.Я. Савченко ( для дітей із порушенням інтелектуального розвитку), які навчаються в інклюзивному класі)

Інклюзивна освіта

Для кого: 2 Клас

26.10.2019

1465

178

0

Опис документу:
У матеріалі надано Календарне планування для 2 класу за типовою освітньою програмою під керівництвом О.Я. Савченко ( для дітей із порушенням інтелектуального розвитку), які навчаються в інклюзивному класі)
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарне планування для 2 класу

За типовою освітньою програмою під керівництвом

О.Я. Савченко

(з порушенням інтелектуального розвитку)

Українська мова

I семестр

Види перевірок

2 клас

І семестр

ІІ семестр

Списування

1

1

Диктант

2

1

Перевірка мовних знань і вмінь

1

2

Діалог

-

1

Загальна кількість перевірок за семестр

4

5

Тема

Сторінка підручника

Дата

І СЕМЕСТР

4 години х15 тижнів = 60 годин

(48 годин української мови, 8 годин розвитку зв’язного мовлення)

Звуки і букви. Склад, наголос. (23 години)

1

Представлення себе під час знайомства. Оформлення речень на письмі. Створення усного висловлення за ілюстраціями.

*Написання елементів букв

2

Розрізнення мовних і немовних звуків. Позначення мовних звуків буквами на письмі. Складання і записування речень за малюнками.

*Написання елементів букв

3

Розрізнення голосних і приголосних звуків. Побудова й записування речень з використанням допоміжних матеріалів (малюнок, словосполучення).

*написання елементів букв

4

Позначення м’якості приголосних на письмі. Складання усної розповіді (казки) за малюнком та опорними словами.

*написання елементів букв

5

Написання слів з ьо та йо. Побудова усної розповіді за опорними словами.

*Написання елементів букв

6

Пошук потрібної інформації в оголошенні за поданими запитаннями. Дослідження слів з подовженими приголосними звуками. Складання усної розповіді про улюблене заняття

* Написання малої букви а

7

Розвиток зв’язного мовлення. Робота над виражальними засобами мови (без уживання термінів). Тема для спілкування: «Сонечко, сонечко, заглянь у віконечко».

* Написання малої букви а.

8

Читання діалогу за ролями. Ознайомлення зі структурою записки. Розпізнавання слів зі звуками , , . Написання відповіді на запитання за змістом прочитаного тексту.

* Написання малої букви а

9

Вправляння у перетворенні слів. Спостереження за словами з буквами ґ та щ. Формулювання усних відповідей на запитання за змістом прочитаного тексту.

* Написання великої букви А

10

Читання діалогу за ролями. Знаходження в тексті потрібної інформації. Дослідження слів, у яких букви я, ю, є, ї позначають два звуки. Побудова речень за даним початком.

*Написання великої букви А

11

Пошук потрібної інформації в запрошенні. Вправляння у написанні слів з апострофом. Складання усної розповіді за запитаннями.

* Написання великої букви А у з‘єднанні із рядковою буквою а

12

Вправи на застосування знань про звуки й букви, умінь правильно наголошувати слова та ділити на склади для переносу.

Контрольна робота: списування

13

Аналіз контрольної роботи. Вправляння у правильній вимові дзвінких приголосних звуків у кінці слів і складів. Побудова речень з поданими словами.

* Написання великої букви А у з‘єднанні із рядковою буквою а

14

Експериментування з наголосом у словах. Спостереження за залежністю значення слова від зміни наголосу. Складання розповіді за малюнками і запитаннями.

* Написання малої букви о.

15

Розвиток зв’язного мовлення. Складання діалогу. Тема для спілкування: «Птахи – наші пернаті друзі».

* Написання малої букви о.

16

Засвоєння правильного наголошування слів читáння, завдáння, запитáння, пóмúлка, помилкú. Відновлення деформованих речень.

* Написання великої букви О.

17

Вправляння у вимовлянні слів з ненаголошеними звуками [е],[и]. Актуалізація знань про правила переходу вулиць. Записування відповіді на запитання.

* Написання великої букви О.

18

Конструювання слів зі складів. Вправляння у поділі слів на склади. Побудова розповіді за опорними словами.

* Написання великої букви О у з‘єднанні із рядковою буквою о

19

Вправляння у поділі для переносу слів, у яких є збіг приголосних, та слів, які мають склад, позначений однією буквою. Розмірковування про призначення прочитаного тексту.

* Написання малої букви у

20

Вправляння у переносі слів з буквосполученнями дж, дз, апострофом і буквами ь, й. Створення розповіді за опорними словами.

* Написання малої букви у

21

Пригадування алфавіту. Вправляння у розташуванні слів за алфавітом. Ознайомлення з алгоритмом пошуку книжки за алфавітом. Записування відповіді на запитання кількома реченнями.

* Написання малої букви у

22

Контрольна робота: диктант

23

Аналіз контрольної роботи. Розвиток зв’язного мовлення. Поширення речень образними словами. Тема для спілкування: «Жовте листячко летить, під ногами шелестить».

*Написання великої букви У

24

Користування алфавітом у роботі з навчальним словником. Вправляння у перевірці правопису слів за словником. Складання і записування речень за поданими запитаннями, словами.

* Написання великої букви У

25

Повторення і застосування знань про звуки й букви, умінь правильно наголошувати слова та ділити на склади для переносу. Запис відповіді на запитання.

* Написання великої букви У у з‘єднанні із буквою у рядковою

26

Узагальнюючий урок.

* Написання великої букви У у з‘єднанні із буквою у рядковою

Слово. Значення слова (12 год)

27

Дослідження лексичного значення слова. Побудова діалогу за поданими запитаннями (інтерв’ю) на основі прочитаного тексту. Добір титрів до кадрів з мультфільму.

* Написання букви и.

28

Розрізнення прямого і переносного значення слів. Складання і записування речень за малюнком, з поданими словосполученнями.

* Написання букви и.

29

Ознайомлення з багатозначними словами. Складання і записування речень з багатозначними словами.

* Написання малої букви і

30

Розпізнавання і добір протилежних за значенням слів. Перетворення тексту шляхом заміни окремих слів на протилежні за значенням.

Написання малої букви і

31

Розвиток зв’язного мовлення. Написання розповіді з деформованих речень. Тема для спілкування: «Звіріготуються до зими».

* Написання великої букви І

32

Ознайомлення з близькими за значенням словами. Читання діалогу за ролями. Знаходження в тексті потрібної інформації.

* Написання великої букви І у з‘єднанні із буквою і рядковою

33

Контрольна робота: диктант

34

Аналіз контрольної роботи. Формування уявлення про виражальні засоби мови – епітети, порівняння (без уживання термінів). Поширення речень виражальними засобами мови

* Написання малої букви е

35

Уживання формул мовленнєвого етикету (ввічливих слів). Розігрування діалогу за поданими запитаннями (інтерв’ю).

* Написання малої букви е

36

Вправляння у використанні слів різних лексичних груп. Складання та поширення речень виражальними засобами мови.

* Написання великої букви Е

37

Доповнення тематичної групи слів. Побудова розгорнутої відповіді на запитання. Читання діалогу за ролями.

* Написання великої букви І у з‘єднанні із буквою і рядковою

38

Добір слів певної тематичної групи. Пошук у текстах потрібної інформації.

*Написання малої букви л і складів з нею

39

Розвиток зв’язного мовлення. Складання речень з використанням допоміжного матеріалу. Тема для спілкування: «За вікном летить сніжок»

*Написання великої букви л і складів з нею

)

40

Узагальнюючий урок.

*Написання великої букви л і складів з нею

Іменник (20 год)

41

Формування уявлення про слова – назви предметів. Розрізнення неживих і живих предметів. Складання речень, розповіді за малюнком.

*Написання малої букви м, складів, слів і речень з вивченими буквами.

42

Ознайомлення з терміном «іменники». Розрізненні іменників, які відповідають на питання хто? і що?. Складання розповіді за малюнком.

*Написання малої букви м, складів, слів і речень з вивченими буквами.

43

Знаходження іменників у реченні і тексті. Розігрування діалогу. Записування речень за поданими запитаннями.

*Написання великої букви М, складів, слів і речень з вивченими буквами.

44

Розвиток зв’язного мовлення. Встановлення межі речень у тексті, записаному без розділових знаків. Тема для спілкування: «Поважай старших».

*Написання малої букви с. Письмо складів, слів і речень з вивченими буквами.

45

Написання з великої букви імен, по батькові і прізвищ людей. Поширення поданих речень.

*Написання малої букви с. Письмо складів, слів і речень з вивченими буквами.

46

Ознайомлення з походженням деяких жіночих і чоловічих імен та прізвищ. Поширення поданих речень.

*Написання великої букви С. Письмо складів, слів із вивченими буквами.

47

Застосування правила вживання великої букви в іменах, по батькові і прізвищах людей. Знаходження в тексті потрібної інформації. Записування відповіді на запитання.

*Написання великої букви С. Письмо складів, слів із вивченими буквами.

48

Написання з великої букви кличок тварин. Поширення поданих речень. Складання і записування речень за запитаннями.

*Написання малої букви н, складів, слів і речень з вивченими буквами

49

Застосування правила про написання кличок тварин з великої букви. Складання розповіді за коміксами.

*Написання малої букви н, складів, слів із вивченими буквами

50

Написання з великої букви назв міст і сіл. Знаходження в тексті нової інформації. Перетворення інформації (перенесення інформації з тексту на карту).

*Написання великої букви Н, складів, слів і речень з вивченими буквами

51

Розвиток зв’язного мовлення. Складання діалогу з дотриманням правил мовленнєвого етикету. Тема для спілкування: «Дитячі розваги взимку»

* Написання малої букви к, складів, слів і речень з вивченими буквами

52

Написання з великої букви назв гір, річок, озер, островів, морів. Знаходження в тексті відповіді на запитання. Складання тексту для реклами.

* Написання малої букви к, складів, слів і речень з вивченими буквами

53

Розпізнавання іменників, які означають один предмет і багато предметів. Складання розповіді за коміксами.

* Написання малої букви к, складів, слів і речень з вивченими буквами

54

Змінювання іменників за числами (один багато). Розігрування діалогу. Пошук у тексті потрібної інформації.

* Написання великої букви К, складів, слів і речень з вивченими буквами

55

Повторення, закріплення і застосування знань про іменник. Підписування світлин.

* Написання великої букви К, складів, слів і речень з вивченими буквами

56

Контрольна робота : мовна тема «Іменник».

*Написання під диктовку вивчених букв

57

Аналіз контрольної роботи. Застосування набутих знань умінь і навичок у процесі виконання компетентнісно- орієнтованих завдань.

*Написання малої букви в, складів, слів і речень з вивченими буквами

58

Розвиток зв’язного мовлення. Складання розповіді за серією малюнків. Тема для спілкування: «Зелену красуню люблять усі».

*Написання малої букви в, складів, слів і речень з вивченими буквами

С. 24-26

(у зошиті)

59

Повторення вивченого матеріалу.

*Написання малої букви в, складів, слів і речень з вивченими буквами

60

Узагальнення вивченого. Підсумковий урок.

*Написання великої букви В, складів, слів і речень з вивченими буквами

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.