Календарне планування алгебра 9 клас поглиблене вивчення

Опис документу:
планування уроків

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор школи-гімназії

________________ Н.І. Якимцева

. ___ вересня 2013 р.

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

вивчення алгебри

в 9-Б класі

НВК «СЗШ І-ІІІ ступенів №1-гімназія»

смт. Муровані Курилівці

на 2013 – 2014 навчальний рік

Серветник В. Г.,

вчитель математики

За програмою

(5 годин на тиждень, у І семестрі – 80 годин, у ІІ семестрі – 95 годин, усього – 175 годин)

Календарне планування складено згідно з програмою для 8-9 класів з поглибленим вивченням математики. – Газета «Математика», № 37, жовтень 2008 рік. (Програма з алгебри для класів з поглибленим вивченням математики для загальноосвітніх закладів. Математика. Затверджено Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11 – 2151 від 30.05.2008 р.)).

Навчання здійснюється за підручником:

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір Алгебра: Підручник для 9 кл. з поглибленим вивченням математики, , Харків, «Гімназія», 2009.

Зміст навчального матеріалу

Дата проведення

Примітка

Тема 1. Повторення і систематизація навчального матеріалу з курсу алгебри 8 класу (10 год)

1

Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності. Повторення й систематизація навчального матеріалу

2

Множини та операції над ними

3

Раціональні вирази

4

Розв’язування лінійних нерівностей з однією змінною

5

Квадратні корені. Дійсні числа

6

Квадратні рівняння та рівняння, що зводяться до них

7

Основи теорії подільності

8

Розв'язування вправ. Самостійна робота №1

9

Узагальнення і систематизація знань з теми

10

Контрольна робота №1 за темою «Повторення і систематизація навчального матеріалу з курсу алгебри 8 класу»

Тема 2. Доведення нерівностей (15 год)

11

Аналіз результатів контрольної роботи. Основі методи доведення нерівностей

12

Доведення нерівностей

13

Доведення нерівностей

14

Доведення нерівностей

15

Доведення нерівностей

16

Доведення нерівностей

17

Доведення нерівностей. Самостійна робота №2

18

Нерівності між середніми величинами. Нерівність Коші-Буняковського

19

Метод використання класичних нарівностей

20

Розв'язування задач і вправ

21

Розв'язування задач і вправ

22

Розв'язування задач і вправ

23

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота №3

24

Узагальнення і систематизація знань з теми «Доведення нерівностей»

25

Контрольна робота №2 за темою «Доведення нерівностей»

Тема 3. Квадратична функція (45 год)

26

Аналіз результатів контрольної роботи. Функція

27

Розв'язування задач і вправ

28

Розв'язування задач і вправ

29

Зростання і спадання функцій. Найбільше і найменше значення функції

30

Нулі та проміжки знакосталості функції

31

Розв'язування задач і вправ

32

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота №4

33

Парні і непарні функції

34

Використання властивостей функцій для розв’язування рівнянь і нерівностей

35

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота №5

36

Узагальнення і систематизація знань з теми «Властивості функції»

37

Контрольна робота №3 за темою «Властивості функції»

38

Аналіз результатів контрольної роботи. Як побудувати графіки функцій y = kf(x) і y = f(kx), якщо відомо графік функції y = f(x)

39

Побудова графіків функцій

40

Побудова графіків функцій. Самостійна робота №6

41

Як побудувати графіки функцій y = f(x) + b і y = f(x + a), якщо відомо графік функції y = f(x)

42

Побудова графіків функцій

43

Побудова графіків функцій. Самостійна робота №7

44

Як побудувати графіки функцій y = f(|x|) і y = | f(x) |, якщо відомо графік функції y = f(x)

45

Побудова графіків функцій

46

Функції у = і у = та їх графіки

47

Побудова графіків функцій. Самостійна робота №8

48

Квадратична функція, її графік і властивості

49

Розв'язування задач і вправ

50

Розв'язування задач і вправ

51

Побудова графіків функцій. Самостійна робота №9

52

Узагальнення і систематизація знань з теми «Побудова графіків функцій»

53

Контрольна робота №4 за темою «Побудова графіків функцій»

54

Аналіз результатів контрольної роботи. Розв’язування квадратних нерівностей

55

Розв'язування задач і вправ

56

Розв'язування задач і вправ

57

Розв'язування задач і вправ

58

Розв'язування задач і вправ

59

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота №10

60

Метод інтервалів. Розв’язування раціональних нерівностей

61

Розв'язування задач і вправ

62

Розв'язування задач і вправ

63

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота №11

64

Розміщення нулів квадратичної функції відносно заданої точки

65

Задачі на дослідження властивостей квадратного тричлена з параметрами

66

Графічні прийоми розв’язування задач з параметрами

67

Розв'язування задач і вправ.

68

Розв'язування задач і вправ Самостійна робота №12

69

Узагальнення і систематизація знань з теми «Розв’язування нерівностей».

70

Контрольна робота №5 за темою «Розв’язування нерівностей»

Тема 4. Системи рівнянь і нерівностей з двома змінними (33 год)

71

Аналіз результатів контрольної роботи. Рівняння з двома змінними та його графік

72

Розв'язування задач і вправ

73

Розв'язування задач і вправ

74

Розв'язування задач і вправ

75

Графічні методи розв`язування систем рівнянь із двома змінними

76

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота №13

77

Узагальнення і систематизація знань з теми «Графічні методи розв’язування систем рівнянь з двома змінними»

78

Контрольна робота №6 за темою «Графічні методи розв’язування систем рівнянь з двома змінними»

79

Аналіз результатів контрольної роботи. Розв`язування систем рівнянь з двома змінними методом підстановки і методами додавання та множення

80

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за І семестр. Підсумковий урок.

81

Розв'язування задач і вправ

82

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота №14

83

Метод заміни змінних та інші способи розв’язування систем рівнянь з двома змінними

84

Розв'язування задач і вправ

85

Застасування різних методів до розв’язування систем рівнянь

86

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота №15

87

Узагальнення і систематизація знань з теми «Розв’язування систем рівнянь з двома змінними»

88

Контрольна робота №7за темою «Розв’язування систем рівнянь з двома змінними»

89

Аналіз результатів контрольної роботи. Нерівності з двома змінними

90

Графік нерівності з двома змінними

91

Нерівності з двома змінними

92

Розв'язування вправ. Самостійна робота №16

93

Системи нерівностей з двома змінними

94

Системи нерівностей з двома змінними

95

Системи нерівностей з двома змінними

96

Геометрична інтерпретація розв’язків системи нерівностей з двома змінними

97

Розв'язування вправ. Самостійна робота №17

98

Розв’язування текстових задач за допомогою систем рівнянь і систем нерівностей

99

Розв'язування задач і вправ

100

Розв'язування задач і вправ

101

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота №18

102

Узагальнення і систематизація знань з теми «Системи нерівностей з двома змінними»

103

Контрольна робота №8 за темою «Системи нерівностей з двома змінними»

Тема 5. Елементи прикладної математики (25 год)

104

Аналіз результатів контрольної роботи. Математичне моделювання

105

Відсоткові розрахунки

106

Відсоткові розрахунки

107

Формула складних відсотків

108

Метод математичної індукції

109

Метод математичної індукції

110

Метод математичної індукції. Самостійна робота №19

111

Узагальнення і систематизація знань з теми «Відсоткові розрахунки. Метод математичної індукції»

112

Контрольна робота №9 за темою «Відсоткові розрахунки. Метод математичної індукції»

113

Аналіз результатів контрольної роботи. Основні правила комбінаторики. Перестановки

114

Розв'язування задач і вправ

115

Розміщення

116

Сполуки (комбінації)

117

Застосування основних формул Розв'язування задач і вправ

118

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота №20

119

Узагальнення і систематизація знань з теми «Елементи комбінаторики»

120

Контрольна робота №10 за темою «Елементи комбінаторики»

121

Аналіз результатів контрольної роботи. Частота та ймовірність випадкової події

122

Розв'язування задач і вправ

123

Класичне означення ймовірності

124

Розв'язування задач і вправ

125

Обчислення ймовірностей за допомогою правил комбінаторики

126

Початкові відомості про статистику. Самостійна робота №21`

127

Узагальнення і систематизація знань з теми «Елементи комбінаторики»

128

Контрольна робота №11 за темою «Елементи комбінаторики»

Тема 6. Числові послідовності (32 год)

129

Аналіз результатів контрольної роботи. Числові послідовності

130

Формула п-го члена. Рекурентний спосіб задання послідовностей

131

Розв'язування задач і вправ

132

Арифметична прогресія та її властивості

133

Формула п-го члена арифметичної прогресії

134

Розв'язування задач і вправ

135

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота №22

136

Сума n перших членів арифметичної прогресії

137

Розв'язування задач і вправ

138

Розв'язування задач і вправ

139

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота №23

140

Узагальнення і систематизація знань з теми «Арифметична прогресія»

141

Контрольна робота №12за темою «Арифметична прогресія»

142

Аналіз результатів контрольної роботи. Геометрична прогресія та її властивості

143

Формула п-го члена геометичної прогресії

144

Розв'язування задач і вправ

145

Розв'язування задач і вправ

146

Сума n перших членів геометричної прогресії

147

Розв'язування задач і вправ

148

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота №24

149

Узагальнення і систематизація знань з теми «Геометрична прогресія»

150

Контрольна робота №13за темою «Геометрична прогресія»

151

Аналіз результатів контрольної роботи. Уявлення про границю послідовності. Сума нескінченної геометричної прогресії, у якої | q | < 1

152

Розв'язування задач і вправ

153

Розв'язування задач і вправ

154

Розв'язування задач і вправ

155

Підсумовування

156

Розв'язування задач і вправ

157

Розв'язування задач і вправ

158

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота №25

159

Узагальнення і систематизація знань з теми «Підсумовування»

160

Контрольна робота №14за темою «Підсумовування»

Тема 7. Повторення і систематизація навчального матеріалу (15 год)

161

Аналіз результатів контрольної роботи. Повторення та систематизація знань та вмінь з теми «Основні методи доведення нерівностей»

162

Повторення та систематизація знань та вмінь з теми «Функції та їх властивості»

163

Повторення та систематизація знань та вмінь з теми «Побудова графіків функцій»

164

Повторення та систематизація знань та вмінь з теми «Квадратична функція, її графік і властивості»

165

Повторення та систематизація знань та вмінь з теми «Розв’язування квадратних нерівностей»

166

Повторення та систематизація знань та вмінь з теми «Метод інтервалів»

167

Повторення та систематизація знань та вмінь з теми «Рівняння з двома змінними та його графік»

168

Повторення та систематизація знань та вмінь з теми «Розв`язування систем рівнянь з двома змінними»

169

Повторення та систематизація знань та вмінь з теми «Нерівності з двома змінними»

170

Повторення та систематизація знань та вмінь з теми «Системи нерівностей з двома змінними»

171

Повторення та систематизація знань та вмінь з теми «Елементи прикладної математики»

172

Повторення та систематизація знань та вмінь з теми «Числові послідовності»

173

Контрольна робота №15

174

Підсумкове повторення

175

Підсумкове оцінювання за ІІ семестр

І семестр

ІІ семестр

За рік

Кількість уроків за програмою

Кількість уроків за планом

Кількість уроків проведено фактично.

Кількість контрольних робіт за планом

Кількість контрольних робіт проведено фактично

Заступник директора школи з навчально-виховної роботи С.І. Біла

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з МАТЕМАТИКИ залишилося:
0
3
міс.
2
3
дн.
1
0
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!