Календарне планування алгебра 9 клас

Опис документу:
розподіл по годинах

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

І семестр

ІІ семестр

ПОГОДЖЕНО

Директор школи-гімназії

____________ В.В. Богацький

___ вересня 2017 р.

ПОГОДЖЕНО

Директор школи-гімназії

____________ В.В. Богацький

___ січня 2018 р.

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

вивчення алгебри

в 9-А класі

НВК «СЗШ І-ІІІ ст. №1 – гімназія»

смт. Муровані Курилівці

на 2017 – 2018 навчальний рік

Серветник В. Г.,

учитель математики

За програмою: (2 години на тиждень, у І семестрі – 32 години, у ІІ семестрі – 38 годин, усього – 70 годин).

За навчальним планом: (2 години на тиждень, у І семестрі – 31година, у ІІ семестрі – 34 години, , усього – 65 годин).

Календарне планування складено згідно з навчальною програмою з математики, затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804).

Навчання здійснюється за підручником: А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонський, М.С.Якір Алгебра: Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів, Х.: Гімназія, 2017.

Розподіл годин, відведених на вивчення теми

з/п

Назва теми

Кількість годин

Контрольні роботи

1.

Нерівності

18

2 + діагностична

2.

Квадратична функція

20

2

3.

Числові послідовності

10

1

4.

Основи комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики

8

1

5.

Повторення і систематизація навчального матеріалу

14

1

І семестр

уроків

Дата прове

дення

Тема уроку

Примітка

Повторення і систематизація навчального матеріалу (2 год. резерв)

1

01.09

Повторення і систематизація навчального матеріалу

2

06.09

Вхідна діагностична робота

Тема 1. НЕРІВНОСТІ (14 год.+3 год. резерв)

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня

Учень/учениця:

наводить приклади: числових нерівностей; нерівностей зі змінними; лінійних нерівностей з однією змінною; подвійних нерівностей;

пояснює що таке об’єднання та перетин числових проміжків;

формулює:

· властивості числових нерівностей, властивості нерівностей зі змінною;

· означення: розв’язку лінійної нерівності з однією змінною, рівносильних нерівностей;

обґрунтовує властивості числових нерівностей;

зображує на координатній прямій: об’єднання та перетин числових проміжків, задані нерівностями числові проміжки; виконує обернене завдання;

записує розв’язки нерівностей та їх систем у вигляді об’єднання числових проміжків або у вигляді відповідних нерівностей;

розв’язує: лінійні нерівності з однією змінною; системи лінійних нерівностей з однією змінною

3

08.09

Аналіз вхідної контрольної роботи. Числові нерівності

4

13.09

Розв’язування задач і вправ

5

11.09

Основні властивості числових нерівностей

6

20.09

Розв’язування задач і вправ

7

22.09

Додавання та множення числових нерівностей. Оцінювання значення виразу

8

27.09

Розв’язування задач і вправ

9

29.09

Розв’язування типових вправ по підготовці до контрольної роботи

10

04.10

Контрольна робота №1 із теми «Числові нерівності та дії над ними»

зошит,тематична

11

06.10

Аналіз контрольної роботи. Нерівності з однією змінною

12

11.10

Розв’язування задач і вправ

13

13.10

Розв’язування лінійних нерівностей з однією змінною. Числові проміжки

14

18.10

Розв’язування задач і вправ

15

20.10

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

16

25.10

Системи лінійних нерівностей з однією змінною

17

27.10

Розв’язування задач і вправ

18

08.11

Розв’язування типових вправ по підготовці до контрольної роботи

19

10.11

Контрольна робота №2 із теми «Лінійні нерівності з однією змінною»

зошит,тематична

Тема 2. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ (20 год.)

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня

Учень/учениця:

наводить приклади квадратичної функції;

обчислює значення функції в точці

пояснює перетворення графіків функції: f(x)→f(x)+а; f (x) →f (x+а); f (x) → kf (x), f (x) → – f(x); алгоритм побудови графіка квадратичної функції;

характеризує функцію за її графіком

розв’язує вправи, що передбачають: побудову графіка квадратичної функції; розв’язування квадратних нерівностей; знаходження розв’язків систем двох рівнянь з двома змінними, з яких хоча б одне рівняння другого степеня; складання і розв’язування систем рівнянь з двома змінними як математичних моделей прикладних задач

20

15.11

Аналіз контрольної роботи. Функція. Властивості функції

21

17.11

Область визначення та область значень функції. Графік функції

22

22.11

Нулі функції. Проміжки знакосталості. Зростання і спадання функції

23

24.11

Розв’язування задач і вправ

24

29.11

Найбільше та найменше значення функції

25

01.12

Розв’язування задач і вправ

26

06.12

Найпростіші перетворення графіків функцій

27

08.12

Розв’язування задач і вправ

28

13.12

Розв’язування типових вправ по підготовці до контрольної роботи

29

15.12

Контрольна робота №3 із теми «Властивості функції. Перетворення графіків функції»

зошит,тематична

30

22.12

Квадратична функціяїї графік та властивості

31

27.12

Узагальнення та систематизація матеріалу, вивченого у І семестрі

І семестр, скоригована

«ПЕРЕВІРЕНО»

Заступник директора школи-гімназії з навчально-виховної роботи С.І. Біла

__ вересня 2017 р.

ІІ семестр

уроків

Дата проведення

Тема уроку

Примітка

32

17.01

Квадратна нерівність Розв’язування квадратних нерівностей

33

19.01

Розв’язування квадратних нерівностей

34

24.01

Системи двох рівнянь із двома змінними

35

26.01

Розв’язування задач і вправ

36

31.01

Система двох рівнянь із двома змінними як математична модель прикладної задачі

37

02.02

Розв’язування задач і вправ

38

07.02

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

39

09.02

Розв’язування типових вправ по підготовці до контрольної роботи

40

14.02

Контрольна робота №4 із теми «Системи рівнянь з двома змінними»

зошит,тематична

Тема 3. ЧИСЛОВІ ПОСЛІДОВНОСТІ (10 год.)

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня

Учень/учениця:

наводить приклади: числової послідовності; арифметичної та геометричної прогресій;

формулює означення і властивості арифметичної та геометричної прогресій;

записує і пояснює:

· формули: n-го члена арифметичної та геометричної прогресій, суми перших n членів цих прогресій;

· властивості арифметичної та геометричної прогресій

розв’язує вправи, що передбачають: обчислення членів прогресії; задання прогресій за даними їх членами або співвідношеннями між ними; обчислення сум перших n членів арифметичної й геометричної прогресій; використання формул загальних членів і сум прогресій для знаходження невідомих елементів прогресій

41

16.02

Аналіз контрольної роботи. Числові послідовності. Способи задання послідовностей

42

21.02

Розв’язування задач і вправ

43

23.02

Арифметична прогресія, її властивості. Формула n-го члена арифметичної прогресії

44

28.02

Розв’язування задач і вправ

45

02.03

Сума перших n членів арифметичної прогресії

46

07.03

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

47

09.03

Геометрична прогресія, її властивості. Формула n-го члена геометричної прогресії

48

14.03

Розв’язування задач і вправ

49

16.03

Сума перших n членів геометричної прогресії

50

21.03

Розв’язування задач і вправ

51

23.03

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

52

04.04

Розв’язування типових вправ по підготовці до контрольної роботи

53

06.04

Контрольна робота №5 із теми «Числові послідовності»

зошит,тематична

Тема 4. ОСНОВИ КОМБІНАТОРИКИ, ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА СТАТИСТИКИ (8 год)

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня

Учень/учениця:

наводить приклади: випадкових подій, подання статистичних даних у вигляді таблиць, діаграм, графіків, застосування правил комбінаторики

пояснює, що таке: частота випадкової події, ймовірність випадкової події

знаходить, відбирає і впорядковує інформацію з доступних джерел

розв’язує задачі, що передбачають:

використання комбінаторних правил суми та добутку; знаходження ймовірності випадкової події; обчислення частоти випадкової події; подання статистичних даних у вигляді таблиць, діаграм, графіків

54

11.04

Аналіз контрольної роботи. Комбінаторика, її мета і задачі

55

13.04

Комбінаторні правила суми і добутку

56

18.04

Поняття про теорію ймовірності

57

20.04

Випадкова подія. Частота та ймовірність випадкової події

58

25.04

Початкові відомості про статистику

59

27.04

Статистичні дані. Способи подання даних та їх обробка

60

04.05

Розв’язування типових вправ по підготовці до контрольної роботи

61

11.05

Контрольна робота №6 «Основи комбінаторики, теорії ймовірності та статистики»

зошит,тематична

ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗВЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ (4 год.)

62

16.05

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач і вправ на повторення

63

18.05

Підсумкова контрольна робота

64

23.05

Аналіз підсумкової контрольної роботи

65

25.05

Підбиття підсумків за рік

ІІ семестр, скоригована, річна

І семестр

ІІ семестр

За рік

Кількість уроків за програмою

32

38

70

Кількість уроків за планом

31

34

65

Кількість уроків проведено фактично

Кількість контрольних робіт за програмою

3

4

7

Кількість контрольних робіт за планом

3

4

7

Кількість контрольних робіт проведено фактично

«ПЕРЕВІРЕНО»

Заступник директора школи-гімназії з навчально-виховної роботи С.І. Біла

__ січня 2018 р.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з МАТЕМАТИКИ залишилося:
0
3
міс.
2
7
дн.
2
0
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!