Календарне планування алгебра 7 клас поглиблене вивчення

Опис документу:
Планування уроків алгебри

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

І семестр

ІІ семестр

ПОГОДЖЕНО

Директор школи-гімназії

____________ В.В. Богацький

___ вересня 2017 р.

ПОГОДЖЕНО

Директор школи-гімназії

____________ В.В. Богацький

___ січня 2018 р.

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

вивчення математики

в 6-А класі

НВК «СЗШ І-ІІІ ст. №1 – гімназія»

смт. Муровані Курилівці

на 2017 – 2018 навчальний рік

Серветник В. Г.,

учитель математики

За програмою: (4 години на тиждень, у І семестрі – 64 години, у ІІ семестрі – 76 годин, усього – 140 годин).

За навчальним планом: (4 години на тиждень, у І семестрі – 63 години, у ІІ семестрі – 72 години).

Календарне планування складено згідно з навчальною програмою для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Програму підготували: М.І.Бурда, Ю.І.Мальований, Є.П.Нелін, Д.А.Номіровський, А.В.Паньков, Н.А.Тарасенкова, М.В.Чемерис, М.С.Якір. Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2012. Наказ МОНМСУ від 06.06.2012 № 664 (із змінами наказ МОНУ від 29.05.2015 №585 ).

Навчання здійснюється за підручником: Н.А.Тарасенкова, І.М.Богатирьова, О.М.Коломієць, З.О.Сердюк Математика: Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів, Київ, Видавничий дім «Освіта», 2014.

Розподіл годин, відведених на вивчення теми

з/п

Назва теми

Кількість годин

Контрольні роботи

1.

Подільність чисел

13

1 + діагностична

2.

Звичайні дроби

28

2

3.

Відношення і пропорції

23

2

4.

Раціональні числа та дії над ними

64

5

5.

Повторення і систематизація навчального матеріалу

12

1

Поурочне планування (4 год. на тиждень, всього 140 год.)

І семестр

уроків

Дата прове

дення

Тема уроку

Кільк. годин

Примітка

1

Повторення вивченого в 5 класі

1

2

Розв’язування задач

1

3

Вхідна діагностична робота

1

Подільність натуральних чисел

10 год

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня

Учень/учениця:

наводить приклади: простих і складених чисел, парних і непарних чисел та чисел, що діляться націло на 2, 3, 5, 9, 10;

пояснює правила знаходження: найбільшого спільного дільника (НСД) і найменшого спільного кратного (НСК) кількох чисел;

формулює означення понять: дільник, кратне, просте число, складене число, спільний дільник, спільне кратне, ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10;

обґрунтовує прості твердження з використанням означень простого й складеного числа та ознак подільності;

розв’язує вправи, що передбачають: використання ознак подільності чисел на 2, 3, 5, 9, 10; розкладання натуральних чисел на прості множники; знаходження спільних дільників та спільних кратних двох (трьох) чисел, найбільшого спільного дільника (НСД) і найменшого спільного кратного (НСК) двох (трьох) чисел.

4

Дільники і кратні натурального числа. Прості числа

1

5

Ознаки подільності на 2, 5 і 10

1

6

Ознаки подільності на 3 і 9

1

7

Розкладання чисел на множники.

1

8

Найбільший спільний дільник кількох чисел.

1

9

Найбільший спільний дільник кількох чисел. Самостійна робота №1

1

10

Найменше спільне кратне

1

11

Розв’язування задач. Самостійна робота №2

1

12

Розв’язування типових вправ по підготовці до контрольної роботи

1

13

Контрольна робота №1

1

зошити

ІІ. Звичайні дроби

28 год

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня

Учень/учениця:

наводить приклади: звичайних дробів, десяткових дробів, нескінченних періодичних десяткових дробів, взаємно обернених чисел;

пояснює правила: порівняння, додавання, віднімання, множення і ділення звичайних дробів; знаходження дробу від числа та числа за його дробом;

формулює основну властивість дробу;

розв’язує вправи, що передбачають: скорочення дробу і зведення дробів до спільного знаменника; порівняння дробів; додавання, віднімання, множення і ділення звичайних дробів; запис звичайного дробу у вигляді десяткового дробу; знаходження дробу від числа та числа за його дробом.

Порівняння дробів. Додавання і віднімання дробів

11год

14

Аналіз контрольної роботи. Основна властивість дробу.

1

15

Скорочення звичайних дробів.

1

16

Зведення звичайних дробів до спільного знаменника. Порівняння дробів.

1

17

Порівняння дробів. Самостійна робота №3

1

18

Додавання і віднімання дробів

1

19

Додавання і віднімання дробів

1

20

Додавання і віднімання дробів

1

21

Додавання і віднімання дробів. Самостійна робота №4

1

22

Розв’язування типових вправ по підготовці до контрольної роботи

1

23

Контрольна робота №2

1

зошити

24

Аналіз контрольної роботи.

1

Множення і ділення звичайних дробів

17 год

25

Множення звичайних дробів

1

26

Множення звичайних дробів

1

27

Знаходження дробу від числа

1

28

Задачі на множення дробів. Знаходження дробу від числа

1

29

Задачі на множення дробів. Самостійна робота №5

1

30

Ділення звичайних дробів

1

31

Ділення звичайних дробів

1

32

Ділення звичайних дробів Самостійна робота №6

1

33

Знаходження числа за його дробом

1

34

Знаходження числа за його дробом

1

35

Перетворення звичайних дробів у десяткові. Нескінченні періодичні десяткові дроби.

1

36

Десяткові наближення звичайного дробу

1

37

Розв’язування вправ на всі дії зі звичайними та десятковими дробами

1

38

Розв’язування вправ на всі дії зі звичайними та десятковими дробами

1

39

Розв’язування вправ на всі дії зі звичайними та десятковими дробами. Самостійна робота №7

1

40

Розв’язування типових вправ по підготовці до контрольної роботи

1

41

Контрольна робота №3

1

зошит

Відношення і пропорції.

23 год

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня

Учень/учениця:

наводить приклади пропорційних величин; випадкових подій;

пояснює, що таке: відношення; пряма та обернена пропорційні залежності; ймовірність випадкової події; коло, круг, круговий сектор, циліндр, конус, куля; діаграма;

формулює: означення пропорції; основну властивість пропорції;

записує і пояснює формули довжини кола і площі круга;

зображує та знаходить на малюнках: коло і круг; стовпчасті та кругові діаграми; циліндр, конус, кулю;

розв’язує вправи, що передбачають: знаходження відношення чисел і величин; знаходження невідомого члена пропорції; запис відсотків у вигляді звичайного і десяткового дробів; знаходження довжини кола і площі круга; аналіз стовпчастих діаграм та кругових діаграм;

розв’язує: основні задачі на відсотки; задачі на пропорційні величини і пропорційний поділ; прості задачі імовірнісного характеру.

42

Аналіз контрольної роботи. Відношення.

1

43

Відношення та його властивості.

1

44

Пропорція та її властивості

1

45

Пропорція та її властивості

1

46

Пряма та обернена пропорційні залежності

1

47

Пряма та обернена пропорційні залежності. Самостійна робота№8

1

48

Поділ числа у заданому відношенні

1

49

Масштаб.

1

50

Розв’язування типових вправ по підготовці до контрольної роботи

1

зошит

51

Контрольна робота №4

1

52

Коло. Круг. Круговий сектор

1

53

Стовпчасті та кругові діаграми

1

54

Циліндр. Конус. Куля

1

55

Відсоткове відношення двох чисел

1

56

Відсоткові розрахунки

1

57

Відсоткові розрахунки

58

Відсоткові розрахунки

59

Відсоткові розрахунки. Самостійна робота №9

1

60

Ймовірність випадкової події

1

61

Ймовірність випадкової події

1

62

Розв’язування типових вправ по підготовці до контрольної роботи

1

зошит

63

Контрольна робота №5

1

64

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення та систематизація матеріалу, вивченого у І семестрі

1

«ПЕРЕВІРЕНО»

Заступник директора школи-гімназії з навчально-виховної роботи С.І. Біла

__ вересня 2017 р.

ІІ семестр

уроків

Дата проведення

Тема уроку

Кільк. годин

Примітка

Раціональні числа та дії над ними

64 год

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня

Учень/учениця:

наводить приклади додатних та від’ємних чисел, протилежних чисел, цілих та раціональних чисел;

пояснює, що таке: модуль числа, протилежні числа, цілі числа, раціональні числа, координатна пряма, координатна площина, подібні доданки;

формулює:

  • означення перпендикулярних і паралельних прямих;

  • правила виконання чотирьох арифметичних дій з раціональними числами; розкриття дужок; зведення подібних доданків;

  • основні властивості рівнянь;

класифікує взаємне розміщення прямих на площині.

будує та знаходить на малюнках: координатну пряму; координатну площину; перпендикулярні й паралельні прямі за допомогою лінійки і косинця; графіки залежностей між величинами по точках;

обґрунтовує властивості додавання і множення раціональних чисел;

розв’язує вправи, що передбачають: знаходження модуля числа; порівняння раціональних чисел; додавання, віднімання, множення і ділення раціональних чисел; обчислення значень числових виразів, що містять додатні й від’ємні числа; розкриття дужок, зведення подібних доданків; знаходження координат точки на координатній площині та побудову точки за її координатами; аналізує графіки залежностей між величинами (відстань, час; температура, час тощо);

розв’язує: рівняння з використанням правил, що ґрунтуються на основних властивостях рівняння; текстові задачі за допомогою рівнянь;

Раціональні числа. Додавання і віднімання раціональних чисел

20 год

65

Додатні та від’ємні числа. Число 0

1

66

Координатна пряма

1

67

Модуль числа

1

68

Цілі числа. Раціональні числа

1

69

Модуль числа

1

70

Порівняння раціональних чисел

1

71

Порівняння раціональних чисел

1

72

Самостійна робота №10

1

73

Розв’язування типових вправ по підготовці до контрольної роботи

1

зошит

74

Контрольна робота №6

1

75

Аналіз тематичної контрольної роботи. Додавання раціональних чисел

1

76

Додавання раціональних чисел

1

77

Додавання раціональних чисел

1

78

Властивості додавання. Самостійна робота №11

1

79

Віднімання раціональних чисел

1

80

Віднімання раціональних чисел

1

81

Віднімання раціональних чисел

1

82

Самостійна робота №12

1

83

Розв’язування типових вправ по підготовці до контрольної роботи

1

зошит

84

Контрольна робота №7

1

Множення і ділення раціональних чисел

15 год

85

Аналіз контрольної роботи. Множення раціональних чисел

1

86

Множення раціональних чисел

1

87

Переставна і сполучна властивості множення раціональних чисел

1

88

Переставна і сполучна властивості множення. Коефіцієнт буквеного виразу

1

89

Розподільна властивість множення

1

90

Подібні доданки та їх зведення

1

91

Самостійна робота №13

1

92

Ділення раціональних чисел

1

93

Ділення раціональних чисел

1

94

Ділення раціональних чисел

1

95

Самостійна робота №14

1

96

Задачі на всі дії з раціональними числами

1

97

Розв’язування типових вправ по підготовці до контрольної роботи

1

зошит

98

Контрольна робота №8

1

99

Аналіз контрольної роботи

1

Вирази і рівняння

14 год

100

Вирази та їх спрощення

1

101

Рівняння. Основні властивості рівнянь

1

102

Розв'язування рівнянь

1

103

Розв'язування рівнянь

1

104

Самостійна робота №15

1

105

Розв'язування задач за допомогою рівнянь

1

106

Розв'язування задач за допомогою рівнянь

1

107

Розв'язування задач за допомогою рівнянь

1

108

Розв'язування задач за допомогою рівнянь

1

109

Самостійна робота № 16

1

110

Розв'язування рівнянь та задач за допомогою рівнянь

1

зошит

111

Розв’язування типових вправ по підготовці до контрольної роботи

1

112

Контрольна робота №9

1

113

Аналіз контрольної роботи

1

Перпендикулярні і паралельні прямі.

15 год

114

Задачі та приклади на всі дії з раціональними числами

1

115

Задачі та приклади на всі дії з раціональними числами

1

116

Перпендикулярні прямі.

1

117

Перпендикулярні прямі

1

118

Паралельні прямі

1

119

Паралельні прямі

1

120

Координатна площина

1

121

Координатна площина

1

122

Координатна площина

1

123

Графіки залежності між величинами.

1

124

Графіки залежності між величинами.

1

125

Розв’язування задач. Самостійна робота №17

1

126

Розв’язування типових вправ по підготовці до контрольної роботи

1

зошит

127

Контрольна робота №10

1

128

Аналіз контрольної роботи

1

Повторення

12 год

129

Розв'язування вправ на всі дії з раціональними числами

1

130

Розв'язування вправ на всі дії з раціональними числами

1

131

Розв'язування вправ на всі дії з раціональними числами. Самостійна робота № 18

1

132

Перетворення виразів

1

133

Перетворення виразів

1

134

Перетворення виразів. Самостійна робота №19

1

135

Розв'язування текстових задач

1

136

Розв'язування текстових задач

1

137

Розв’язування типових вправ по підготовці до контрольної роботи

1

зошит

138

Підсумкова контрольна робота №11

1

139

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення та систематизація матеріалу, вивченого у ІІ семестрі

1

140

Підсумкове оцінювання за ІІ семестр

1

І семестр

ІІ семестр

За рік

Кількість уроків за програмою

64

76

140

Кількість уроків за планом

61

71

132

Кількість уроків проведено фактично

Кількість контрольних робіт за програмою

5

6

11

Кількість контрольних робіт за планом

5

6

11

Кількість контрольних робіт проведено фактично

«ПЕРЕВІРЕНО»

Заступник директора школи-гімназії з навчально-виховної роботи С.І. Біла

__ січня 2018 р.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з МАТЕМАТИКИ залишилося:
0
4
міс.
0
1
дн.
2
3
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!