Сьогодні відбувся
Кабінет психолога:
«
Плітки. Конфлікти
»
Взяти участь Всі події

ІНТЕРАКТИВНІ СТРАТЕГІЇ (МЕТОДИКИ) НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ (8-11 КЛАСИ)

Історія України

Для кого: 8 Клас, 9 Клас, 10 Клас, 11 Клас

27.02.2020

896

40

0

Опис документу:
В посібнику подані цілі проекту "Читання і письмо для критичного мислення", концептуальні основи ЧПКМ, необхідні умови розвитку критичного мислення. Дана характеристика інтерактивних навчальних стратегій: асоціювання, інтерактивна система нотаток Поміч, кубування, сенкан, вільне письмо, методика керованого читання, графічні організатори, взаємні питання і взаємне навчання, наведені приклади використання цих стратегій на уроках історії в 8 - 11 класах.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Посібник

ІНТЕРАКТИВНІ СТРАТЕГІЇ (МЕТОДИКИ) НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ (8-11 КЛАСИ)

ГОЛУБ ЛАРИСА ВАСИЛІВНА – вчитель

Широківської середньої загальноосвітньої школи №1, вчитель-методист

Рекомендовано методичною радою Широківської середньої загальноосвітньої школи №1.

Рецензент: Кирильчук Людмила Василівна – директор Широківської середньої загальноосвітньої школи №1, вчитель-методист.

Анотація

В посібнику подані цілі проекту "Читання і письмо для критичного мислення", концептуальні основи ЧПКМ, необхідні умови розвитку критичного мислення. Дана характеристика інтерактивних навчальних стратегій: асоціювання, інтерактивна система нотаток Поміч, кубування, сенкан, вільне письмо, методика керованого читання, графічні організатори, взаємні питання і взаємне навчання,  наведені приклади використання цих стратегій на уроках історії в 8 - 11 класах.  

Зміст

Вступ.

Інтерактивна система нотаток Поміч.

Асоціювання

Сенкан

Кубування

Методика керованого читання

Графічні організатори

Взаємні питання і взаємне навчання

Вільне письмо

Вступ.

Читання і письмо для критичного мислення - це озброєння передовими технологіями навчання. Критичне мислення - це мислення аналітичне, об'єктивне, з узагальненнями та висновками. Проект ЧПКМ переслідує такі цілі:

Цілі учнів:

1.  Навчитися критично мислити, що означає бути зацікавленим, застосовувати стратегії  дослідження, задавати запитання та систематично шукати на них відповідь. Критичне мислення вимагає використання здорового скептицизму, пошук альтернатив до усталених положень; постановку запитань типу "а що, якщо ...". Критичне мислення - обстоювання певної позиції і водночас - обережне врахування аргументів інших, дослідження логіки цих аргументів.

2.  Нести відповідальність за власне навчання означає, що учні не будуть пасивно асимілювати знання, які дає вчитель, а використовуватимуть стратегію дослідження - через читання, письмо, дискусії - до самостійного навчання.

3.  Співпрацювати з іншими, що означає уважно слухати, говорити впевнено та ввічливо, бути толерантними, робити внесок у загальне рішення, поводячись як відповідальний член колективу.

4.  Навчатися упродовж усього життя, що означає розвивати навички зацікавлення, впевненості у власній спроможності впливати, визначати стратегію дослідження та навчання, які можна довго використовувати у житті після закінчення школи.

Цілі вчителів:

1.  Створити у класах атмосферу для відповідальної та відкритої взаємодії, що означає заохочення учнів задавати питання та шукати відповіді, відповідально співпрацювати з іншими для пошуку знань.

2.  Брати за основу такі види навчання, які б сприяли розвиткові критичного мислення та самостійного набуття знань, стимулювали рефлексію.

3.  Застосовувати наявні ефективні методи, що відповідають стратегіям,

які включають читання та інтерпретування текстів, письмо для навчання, дискусії та дебати.

4.  Стати вдумливим професіоналом, що означає навчатися самим, уважно спостерігати, визначати проблеми та створювати нові стратегії для їхнього розв'язання.

5.  Бути взірцем для інших вчителів, передавати свої знання колегам, використовувати нові методики навчання.

Критичне мислення - це складний ментальний процес. Воно має такі стадії: сприйняття, піддання коректному скептицизму; порівняння з іншими точками зору; моделювання систем доказів, на яких може триматися власна точка зору. Критичне мислення - це процес творчої інтеграції багатьох ідей, багаторівневий, інтерактивний процес, спрямований на певну мету.

Критичне мислення - це вишукана думка. Воно починається з залучення інформації, а закінчується прийняттям рішення. Учень повинен бути налаштованим на критичне мислення, критичні навички. В учнів повинен бути свій досвід відкриття, обробки, створення власних ідей.

Концептуальні основи ЧПКМ сформульовані в основних положеннях:

1.  Знання має цінність лише тоді, коли воно зрозуміле та використовується концептуально.

2.  Майбутнє відкрито для тих, хто критично перевіряє інформацію та вибудовує свої власні переконання.

3.   Критичне   мислення   виникає   внаслідок  добре   сконструйованого навчального процесу.

4.   Розмаїття думок виникає у випадку перетворення класів на громади тих, хто вчиться.

5.   Викладання має бути ясним і зрозумілим, навчання - це активна та розсудлива діяльність.

6.   Критичне мислення потребує часу, уваги та мети. Запропоновані стратегії навчання мають за мету стимулювати учнів ставити запитання:

Що я думаю про це?

Як ця інформація відповідає тому, що я вже знаю?

Що я робитиму інакше, коли оволодію новою інформацією, новою стратегією?

Як ця інформація впливає на мої погляди? Необхідними умовами розвитку критичного мислення є такі:

1.   Час. Критичне мислення вимагає часу, щоб обміркувати, обговорити думки та ідеї, зробити висновки

2.  Дозвіл. Учні мають право висловлювати свою точку зору, висувати припущення.

3.  Різноманітність. Учні повинні зрозуміти, що вони мають право на найширший діапазон думок та ідей.

4.  Залучення учнів. Критичне мислення може розвиватися лише за умови високої активності учнів.

5.  Ризик. Критичне мислення може бути ризикованим, ідеї - суперечливі.

6.  Повага, цінування думок учнів. Учні повинні знати, що їхні думки мають вагомість та цінність. Це буде спонукати їх до критичного мислення.

Інтерактивна система нотаток

Поміч

Однією з навчальних стратегій є інтерактивна система нотаток

«Поміч» — помітки для оптимізації мислення і читання.

Учні читають текст і олівцем роблять помітки:

"V" - прочитане підтверджує те, що знали або думали, що знали;

"-" - відрізняється або суперечить знанню;

"+" - прочитане несе нову інформацію;

"?" - ця інформація бентежить, або де про це ще можна прочитати.

При застосуванні цієї стратегії навчання проходить 3 фази: актуалізація старих знань, усвідомлення, міркування.

Актуалізація - пригадування учнів того, що вони знають, первинне занурення в тему. Нове розуміння будується на основі старих знань. Учні усвідомлюють своє мислення через нотування.

Усвідомлення - контакт з новою інформацією, новою ідеєю. Учень активно перевіряє що він прочитав.

Міркування - це порівняння, обговорення, підсумок знань, висновки. узагальнення.

Що дає трьохфазна модель знань?

По-перше, активізує мислення;

по-друге. - досягає мети навчання;

по-третє. - допомагає учням навчитись виробити свою точку зору, критично і аналітично мислити.

Асоціювання

Навчальна стратегія асоціювання спонукає учнів думати, бачити зв'язки між поняттями, багатоаспектність теми. Що таке асоціювання спочатку треба пояснити на простому прикладі. Наприклад, що вони асоціюють з поняттям "весна". А вже потім вони успішно асоціюватимуть інші поняття, наприклад історичні поняття, явища, події, історичних героїв.

Наприклад: 9 клас. Історія України

Столипінська аграрна реформа

Руйнування                   Відруб               Хутір            Селянський  Трудова

    общини                                                                            банк         еміграція

Селянська реформа 1861 року

Маніфест         Ліквідація           Відрізки              Тимчасово          Викупні

  19.02.1861 р.    кріпосного                                      зобов’язаний       платежі

                                          права                                                 стан

Національно-визвольний рух в Наддніпрянщині в кінці 50-х на початку 90-х рр. XIX ст.

Культурно      Діяльність           Діяльність           Діяльність           Діяльність

   освітня                   молодих     Південно-Західного     братства            Михайла

              діяльність         громад     відділення Російського         тарасівців         Драгоманова

      громад                           географічного товариства

10 клас. Історія України

Нова економічна політика: скасування політики воєнного комунізму"

в економіці; введення продподатку замість продрозкладки, право на вільну торгівлю сільськогосподарською продукцією; відродження товарно-грошових відносин та підприємницької діяльності; повернення частини підприємств колишнім власникам та передача їх в оренду; кооперація; припинення насильницького об'єднання селян у колгоспи, радгоспи, комуни; скасування заборони на оренду землі і використання праці найманих сільгоспробітників.

Соціалістичні реформи: встановлення однопартійної політичної системи; нав'язування селянам колективних форм господарювання; скасування товарно-грошових відносин як способу функціонування економіки; обмеження суверенітету України, укладання у червні 1919 р. "військово-політичного союзу" із РСФРР; встановлення жорсткого контролю над органами місцевої влади; жорстке придушення будь-яких спроб протидій радянській владі; репресії проти капіталістів, поміщиків, офіцерів, інтелігенції; встановлення державного контролю над виробництвом; проведення соціально-економічної політики, спрямованої на створення привілейованого становища робітничого класу, найбіднішого селянства і працівників КП(б)У.

10 клас. Всесвітня історія

Новий курс Ф. Д. Рузвельта: активне втручання держави в управління економікою; заборона вивозу золота за кордон; девальвація долара; укрупнення банків; надання великим банкам державних кредитів; проведення соціальних реформ.

11 клас. Історія України

І. Рух Опору в Україні:

ІІ. Десталінізаиія:

Припинення репресій; реабілітація; розширення прав союзних республік в економічному і культурному житті; ліквідація ГУЛАГУ; демократизація роботи партійних організацій; демократизація громадського життя; ослаблення централізації в управлінні економікою

ІІІ. Дисидентський рух:

Мирні форми боротьби; демократичне мислення; сприяння демократизації системи; прагнення до створення незалежної української держави; Українська робітничо-селянська спілка; Український національний комітет; Український національний фронт.

IV. Політико-ідеологічна криза радянського ладу в Україні:

Падіння авторитету КПРС; наростання розчарування в суспільстві комуністичною ідеологією; поширення інформації про досягнення розвинутих капіталістичних країн; боротьба в керівництві країною.

11 клас. Всесвітня історія

"Новий консерватизм" М. Тетчер:

Стимулювання вільного підприємництва; скасування пільг державним підприємствам; денаціоналізація; приватизація збиткових галузей; зниження податків на високі прибутки; зменшення витрат на соціальну сферу; посилення державного контролю за масою грошей.

Сенкан

Методична стратегія сенкан - це неримований п'ятивірш, який складається за такими правилами:

I.                   рядок - 1 слово - тема вірша

II.                рядок - 2 слова - прикметники, які описують подію, тему, явище

III.             рядок - дія, пов'язана з темою - 3 слова (який+дієслова)

IV.            рядок - 4 слова - ставлення до теми

V.               рядок - 1 слово-синонім - інша назва теми

Наприклад

Історія України 9 клас

І.       Коліївщина (Повстання)

Стихійне, визвольне

Охопило Правобережну Україну

Мета: ліквідація феодально-кріпосницького гніту

Боротьба

ІІ.      Декабристи

Мужні, відважні

Боролись, але зазнали поразки

Перші виступили проти самодержавства

Повстанці

ІІІ.    Громади

Напівлегальні, непартійні

Організували школи, друкували книги

Проводили культурно-просвітницьку діяльність

Об'єднання

10 клас. Історія України

І.       Голодомор

Штучний, жахливий

Який привів до великих жертв

В результаті якого селянство було ліквідоване як клас

Трагедія

8 клас. Історія України

І.       Брестська унія

Церковна, тяжка

Об'єднались православна і католицька церкви

Становище народу стало нестерпним

Союз

ІІ.      Унія Брестська

Для України справа кепська

Ксьондзи правлять службу в церкві

Життя в людей - гірше смерті

Ярмо

8 клас. Всесвітня історія

І.       Міколай Коперник

Видатний, талановитий

Написав наукову працю

Довів, що всі планети обертаються навколо Сонця

Вчений

ІІ.      Джордано Бруно

Мужній, відважний

Боровся за торжество науки

Загинув на вогнищі інквізиції

Герой

10 клас. Історія України

І.       Революція

Національна, визвольна

Підняла на боротьбу народ

Сприяла створенню незалежної УНР

Боротьба

ІІ.      НЕП

Прогресивна, важлива

Замінила продрозкладку продподатком

Сприяла розвитку господарства країни

Зміна

10 клас. Всесвітня історія

ІІ.      Фашизм

Реакційний, шовіністичний

Приводить до репресивно-терористичної диктатури

Загрожує миру в світі

Садизм

ІІ.      Індустріалізація

Важлива, інтенсивна

Створилися промислові підприємства

Країна стала індустріально-аграрною

Прогрес

ІІІ.    Колективізація

Насильницька, несправедлива

Привела до створення колгоспів

Сприяла ліквідації селянства як класу

Боротьба

11 клас. Історія України

І.       Війна 1941-1945 рр.

Трагічна, руйнівна

Принесла багато горя

Підняла народ на боротьбу

Лихоліття

ІІ.      Десталінізація

Обмежена, обережна

Відбулася демократизація внутрішньополітичної обстановки

Відлига

ІІІ.    Дисиденство

Загальноукраїнське, правозахисне

Охопило всі верстви суспільства

Сприяло формуванню демократичного мислення

Рух

IV     Хрущов

Рішучий, непослідовний

Провів важливі реформи

Розпочав демократизацію суспільно-політичного життя

Лідер

11 клас. Всесвітня історія

І.       Карибська криза

Серйозна, гостра

Яка загрожувала миру

Була врегульована мирним шляхом

Протистояння

ІІ.      Перебудова

Рішуча, демократична

Яку почав Горбачов

Привела до демократизації та гласності

Зміни

ІІІ.    "Холодна війна"

Довготривала, рішуча

Привела до міжнародної напруженості

Була протистоянням двох систем

Конфронтація

IV.    Деколонізація

Важлива, загальна

Привела до звільнення колоній

Сприяла становленню незалежних держав

Визволення

Складання сенканів розвиває образне мислення, вчить узагальнювати

інформацію та виражати власне ставлення до неї. Учні більше зацікавляться

цією стратегією і будуть із задоволенням складати сенкани, якщо в школі буде організована виставка сенканів, буде видано збірку сенканів учнів.

Кубування

Навчальна стратегія кубування полягає у виконанні кількох послідовних мислительних операцій:

1.  Опишіть це (подія, явище, герой)

2.  Порівняйте це

3.  Засоціюйте це

4.  Проаналізуйте це

5.  Застосуйте це (складіть твір, оповідання)

6.  Знайдіть аргументи "за" і "проти"

Цей метод розкріпачує учнів, полегшує огляд теми, дає розгляд теми з різних перспектив. Наприклад:

І.

1     Опишіть подію (Вітчизняна війна 1812 р.)

2    Порівняйте з іншими війнами, які вела Росія в к. ХVІІІ - І пол. ХІХст.

3    Засоціюйте цю подію

4    Проаналізуйте причини, характер, рушійні сили, значення Вітчизняної війни 1812 р.

5    Складіть оповідання про героїзм народу у Вітчизняній війні 1812 р.

6    Які  на вашу думку,  були  позитивні та негативні  моменти  в ході Вітчизняної війни 1812 р?

II.

1     Опишіть запровадження християнства на Русі

2    Порівняйте    запровадження    християнства    з    першою    релігійною реформою Володимира

3    Засоціюйте цю подію

4    Проаналізуйте цілі та причини запровадження християнства

5    Складіть оповідання ''Хрещення Русі"

6    Яке історичне значення мало запровадження християнства?

III.

1    Опишіть повстання декабристів

2    Порівняйте програмні документи "Конституцію" Муравйова та "Руську правду" Пестеля

3    Засоціюйте повстання декабристів

4    Проаналізуйте причини та цілі декабристського руху

5    Складіть оповідання "Повстання Чернігівського полку"

6    Які значення та причини поразки повстання декабристів?

IV.

1     Опишіть війни наполеонівської Франції

2    Порівняйте ці війни

3    Засоціюйте війни Наполеона

4    Проаналізуйте характер, причини наполеонівських війн

5    Складіть оповідання "Наполеон Бонапарт - людина, військовий, політик"

6    Позитивні та негативні наслідки воєн Наполеона

V.

1     Розповісти про голодомор 1932-1933 рр.

2    Порівняйте голодомор 1932-1933 рр. з голодомором 1921-1922 рр.

3    Засоціюйте цю подію

4    Проаналізуйте причини та наслідки голодомору 1932-1933 рр.

5    Складіть оповідання "Голодомор 1932-1933 рр. в нашому краї"

6    Чи можна було уникнути цієї страшної трагедії?

VI.

1     Опишіть Хрущовську "відлигу"

2    Порівняйте реформи М. Хрущова та М. Горбачова

3    Засоціюйте це історичне явище

4    Проаналізуйте цілі, завдання та наслідки реформ М. Хрущова

5    Складіть оповідання "Наш край в період "відлиги"

6    Назвіть позитивні та негативні аспекти реформ М. Хрущова

VII.

1     Охарактеризуйте  становище   в   Україні   в   період  загострення   кризи радянської системи 1965-1985 рр.

2    Порівняйте цей період з періодом 1953-1964 рр.

3     Засоціюйте цей історичний період;

4    Проаналізуйте стан економіки України в цей період

5    Складіть нарис "Наш край в 1965-1985 рр."

6    Назвіть позитивні та негативні аспекти розвитку України в цей період

VIII.

1     Охарактеризуйте період "перебудови" 1985-1991 рр.

2    Порівняйте "перебудову" з хрущовською "відлигою"

3    Засоціюйте цей історичний період

4    Проаналізуйте цілі, завдання та наслідки "перебудови" М. Горбачова

5    Складіть нарис "Наш край в період "перебудови"

6    Назвіть позитивні та негативні аспекти реформ М. Горбачова

IX.

1     Як відбувався процес державотворення в Україні?

2    Порівняйте розбудову УНР та незалежної України

3    Засоціюйте цей процес

4    Проаналізуйте    як    відбувалось   державотворення    в    усіх    сферах суспільного життя

5    Складіть оповідання "Проголошення незалежності України"

6    Яке значення мало проголошення незалежності України?

X.

1     Розкрийте суть зовнішньої політики незалежної України

2    Порівняйте зовнішню політику УРСР і незалежної України

3    Засоціюйте принципи та напрями зовнішньої політики України

4    Проаналізуйте діяльність України у вирішенні загальноєвропейських та світових питань

5    Складіть нарис "Україна і держави СНД"

6    Дайте оцінку зовнішньополітичної діяльності України

XI.

1     Визначте причини II світової війни

2    Порівняйте причини І та II світових воєн

3    Засоціюйте міжнародне становище напередодні II світової війни

4    Проаналізуйте зовнішню політику країн фашистсько-мілітаристського блоку напередодні II світової війни

5    Складіть нарис "Політика США, Великобританії, Франції в кінці 30-х рр. XX ст."

6    Дайте оцінку зовнішньої політики СРСР напередодні війни

XII.

1     В чому полягає суть "рейганоміки"?

2    Порівняйте політику "рейганоміки" і "новий курс" Ф. Д. Рузвельта

3    Засоціюйте це явище в політиці США

4    Проаналізуйте цілі і напрямки цієї політики

5    Складіть нарис "США в період президента Р. Рейгана"

6    Яке значення мала політика "рейганоміки"?

XIII.

1     Розкрийте суть "проблеми Квебеку"

2    Порівняйте "проблему Квебеку" і "проблему Ольстері"

3    Засоціюйте це явище

4    Проаналізуйте розв'язання цієї проблеми

5    Складіть нарис "Проблема Квебеку" в наш час"

6    Дайте  оцінку  політиці  уряду  Канади  щодо  розв'язання  "проблеми Квебеку"

XIV.

1     Розкрийте суть "тетчеризму"

2    Порівняйте політику консерваторів і лейбористів

3    Засоціюйте це поняття

4    Проаналізуйте цілі і наслідки політики М. Тетчер

5    Складіть нарис "Залізна леді"

6    Дайте оцінку "тетчеризму"

XV.

1     Охарактеризуйте п'яту республіку у Франції

2    Порівняйте режим четвертої і п'ятої республік

3    Засоціюйте режим п'ятої республіки

4    Проаналізуйте наслідки політики уряду п'ятої республіки в 1958-1968 рр.

5    Складіть нарис "Шарль де Голль - видатний державний діяч та політик"

6    Дайте оцінку режиму п'ятої республіки у Франції

XVI.

1     Охарактеризуйте "західнонімецьке економічне диво"

2      Порівняйте економічний розвиток ФРН та НДР

3    Засоціюйте це історичне явище

4    Проаналізуйте  наслідки  "західнонімецького  економічного дива" для ФРН

5    Складіть нарис "Успіхи ФРН в 70-80 рр. XX ст."

6    Яке значення мало "західнонімецьке економічне диво" для майбутнього об'єднання Німеччини?

XVII.

1     Охарактеризуйте   внутрішньополітичне   становище   в   СРСР   в   роки "застою" (1964-1982 рр.)

2    Порівняйте внутрішньополітичне становище в СРСР в 1964-1982 рр. та 1953-1964 рр.

3    Засоціюйте цей історичний період

4    Проаналізуйте соціальну політику КПРС та радянського уряду в ці роки

5    Складіть нарис "Дисидентський рух в роки "застою"

6    Дайте оцінку внутрішній політиці СРСР в 1964-1982 рр.

XVIII.

1     Охарактеризуйте зовнішню політику СРСР в роки "застою" (1964-1982 рр.)

2    Порівняйте зовнішню політику в СРСР в 1953-1964 рр. та 1964-1982 рр.

3    Засоціюйте напрямки зовнішньополітичної діяльності СРСР в 1964-1982 рр.

4    Проаналізуйте основні принципи та напрямки зовнішньої політики СРСР в роки "застою"

5    Складіть нарис "Відносини СРСР та США в 1964-1982 рр."

6    Дайте оцінку зовнішньополітичній діяльності СРСР в роки "застою" XIX.

1     Охарактеризуйте зовнішню політику СРСР в період "перебудови"

2    Порівняйте зовнішню політику СРСР в 1964-1982 рр. та в 1985-1991 рр.

3     Засоціюйте  напрямки  зовнішньополітичної діяльності  СРСР  в  роки перебудови

4    Проаналізуйте зовнішньополітичні акції СРСР. які свідчили про перехід від "холодної війни" до розрядки міжнародної напруженості

5    Складіть нарис "Відносини між СРСР та США в 1985-1991 рр."

6    Яке значення мала зовнішньополітична діяльність СРСР для стабілізації міжнародного становища?

XX.

1     Опишіть події "оксамитової" революції в Чехословаччині 1989 р.

2    Порівняйте події в Чехословаччині з революційними подіями в Угорщині 1990 р.

3    Засоціюйте події 1989 р. в Чехословаччині

4    Проаналізуйте економічні та політичні наслідки "оксамитової" революції в Чехословаччині

5    Складіть нарис "Внутрішньополітичне життя Чехословаччини в 1989-1992 рр."

6    Яке значення мала "оксамитова" революція?

XXI.

1     Охарактеризуйте події 1956 р. в Угорщині

2    Порівняйте події 1956 р. в Угорщині та події 1968 р. в Чехословаччині

3    Засоціюйте події 1956 р. в Угорщині

4    Проаналізуйте внутрішньополітичне становище в Угорщині в 1956 р.

5    Складіть нарис "Політика І. Надя"

6    Дайте оцінку подіям 1956 р. в Угорщині та втручанню СРСР у внутрішні справи Угорщини

XXII.

1     Опишіть події буржуазно-демократичної революції 1989 р. у Болгарії

2    Порівняйте  революційні   події  1989  р.  у Болгарії та "оксамитову" революцію 1989 р. в Чехословаччині

3    Засоціюйте події 1989 р. у Болгарії

4    Проаналізуйте наслідки буржуазно-демократичної революції 1989р.   у Болгарії

5    Складіть нарис "Сучасне політичне становище Болгарії"'

6    Яке значення мали революційні події в Болгарії?

XXIII.

1     Охарактеризуйте внутрішньополітичне становище Румунії у 90 роки XX ст.

2     Порівняйте внутрішньополітичне становище в 70-80 рр. та 90 рр. XX ст. в Румунії

3    Засоціюйте цей період в історії Румунії

4    Проаналізуйте демократичні, ринкові реформи в Румунії в 90 рр. XX ст.

5    Складіть нарис "Сучасне становище в Румунії"

6    Дайте оцінку політичним та економічним реформам в Румунії в 90 рр. XX ст.

XXIV.

1     Висвітліть події громадянської війни в Югославії 1992-1995 рр.

2    Порівняйте політичне становище Югославії в 80-х та 90-х рр. XX ст.

3    Засоціюйте події громадянської війни в Югославії

4    Розкрийте причини громадянської війни в Югославії

5    Складіть нарис "Політичне становище в Югославії в 1995-2000 рр."

6    Дайте оцінку подіям громадянської війни в Югославії та позиції США по відношенню до Югославії

XXV.

1     Охарактеризуйте розпад колоніальної системи в 1945-1990 рр.

2    Порівняйте політичне становище країн Азії та країн Африки після звільнення від колоніальної залежності

3    Засоціюйте це історичне явище

4    Проаналізуйте наслідки розпаду колоніальної системи

5    Складіть нарис "Проблеми країн, що визволилися"

6    Яке значення мав розпад колоніальної системи?

XXVI.

1     Розкрийте суть японського "економічного дива"

2    Порівняйте економічний розвиток Японії в 1945-1955рр. та в 1955-1973 рр.

3    Засоціюйте це історичне явище

4    Проаналізуйте особливості економічного розвитку Японії в 1955-1973 рр.

5    Складіть нарис "Досягнення науки та техніки в Японії"

6    Які наслідки мало японське "економічне диво"?

XXVII.

1    Розкрийте суть реформ у Китаї 1978-1995 рр.

2    Порівняйте реформи 50-х рр. та реформи Ден Сяопіна в Китаї

3     Засоціюйте реформи 1978-1995 рр.

4    Проаналізуйте особливості проведення реформ Ден Сяопіна в Китаї

5    Складіть нарис "Ден Сяопін - політик і державний діяч"

6    Які були результати реформ 1978-1995 рр. в Китаї?

XXVIII.

1     Розкрийте суть курсу політики Джавахарлала Неру в Індії

2    Порівняйте політичний курс Джавахарлала Неру та Індіри Ганді

3     Засоціюйте основні напрямки політики Джавахарлала Неру

4    Проаналізуйте курс уряду Джавахарлала Неру в економічній сфері

5    Складіть нарис "Джавахарлала Неру    - видатний лідер індійського народу"

6    Які наслідки мала політика Джавахарлала Неру?

XXIX.

1     Охарактеризуйте національно-визвольну боротьбу в Індокитаї в 1945-1955 рр.

2    Порівняйте цілі та методи національно-визвольної боротьби у В'єтнамі. Лаосі, Камбоджі

3     Засоціюйте    напрямки     національно-визвольної    боротьби    народів Індокитаю

4    Проаналізуйте    результати національно-визвольної боротьби  народів Індокитаю

5    Складіть   нарис   "Героїчна   боротьба   в'єтнамського   народу   за  своє визволення"

6    Яке значення мало здобуття незалежності народами Індокитаю? XXX.

1     Розкрийте суть Палестинської проблеми

2    Порівняйте проблему арабів Палестини та курдів в Ірані

3     Засоціюйте суть Палестинської проблеми

4    Проаналізуйте причини та результати арабо-ізраїльских воєн 1948-1949 рр., 1956-1957 рр., 1967-1970 рр.. 1973-1979 рр.

5    Складіть нарис "Ситуація на Близькому Сході в наш час"

6    Дайте оцінку позиції великих держав щодо врегулювання Палестинської проблеми

XXXI.

1     Охарактеризуйте громадянську війну в Афганістані

2    Порівняйте політичний курс X. Аміна та Б. Кармаля

3    Засоціюйте цю історичну подію

4    Проаналізуйте причини громадянської війни в Афганістані

5    Складіть нарис "Політика   СРСР   щодо   громадянської   війни    в Афганістані"

6    Дайте оцінку сучасному політичному становищу в Афганістані XXXII,

1     Розкрийте суть проблем Африки у 90 рр. XX ст.

2    Порівняйте проблеми Африки та проблеми слаборозвинутих країн Азії у 90 роки XX ст.

3    Засоціюйте проблеми Африки

4    Проаналізуйте причини внутрішньополітичної нестабільності в країнах Африки

5    Складіть нарис "Сучасне політичне становище країн Африки"

6    Дайте   оцінку   діяльності   урядів   Сомалі,  Анголи,   Мозамбіку   щодо стабілізації ситуації в цих країнах

XXXIII.

1     Охарактеризуйте суть кубинської революції 1959 р.

2    Порівняйте події 1959 р на Кубі та події 1979 р. в Нікарагуа

3    Засоціюйте цю історичну подію

4    Проаналізуйте причини та результати кубинської революції 1959 р.

5    Складіть нарис "Фідель Кастро Рус    - видатний лідер кубинського народу"

6    Яке значення мала кубинська революція 1959 р.?

XXXIV.

1     Розкрийте суть інтеграційних процесів в країнах Латинської Америки

2    Порівняйте економічну інтеграцію країн Латинської Америки та країн Європи

3     Засоціюйте процес інтеграції в латиноамериканських країнах

4    Проаналізуйте результати економічної інтеграції в латиноамериканському регіоні

5    Складіть нарис "Політика США в Латинській Америці"

6    Яке значення мають інтеграційні процеси для подальшого економічного розвитку країн Латинської Америки?

XXXV.

1     Розкрийте суть поняття "холодна війна"

2    Порівняйте міжнародні відносини 1945-1985 рр. та 1986-1991 рр.

3    Засоціюйте суть поняття ''холодна війна"

4    Проаналізуйте причини "холодної війни"

5    Складіть нарис "Відносини між СРСР та США в 1945-1985 рр."

6    Дайте оцінку зовнішньої політики СРСР та США часів "холодної війни"

XXXVI.

1     Розкрийте суть Карибської кризи

2    Порівняйте відносини між СРСР та США в 1958-1960 рр. та в 1961-1962рр.

3    Засоціюйте суть Карибської кризи

4    Проаналізуйте причини та результати Карибської кризи

5    Складіть нарис "Карибська криза - загроза ядерної катастрофи"

6    Дайте оцінку реалістичній мудрій політиці керівників СРСР та США щодо розв'язання конфлікту

XXXVII.

1     Охарактеризуйте   курс на розрядку міжнародної напруженості та його зрив в 70-і -І половині 80-х рр.

2    Порівняйте міжнародні відносини в 1945-1970 рр. та в 1971-1985 рр.

3    Засоціюйте суть курсу на розрядку міжнародної напруженості

4    Проаналізуйте передумови розрядки міжнародної напруженості

5    Складіть нарис "Результати Наради з питань безпеки та співробітництва в Європі"

6    Дайте оцінку американо-радянським відносинам в 1972-1976 рр. XXXVIII.

1     Охарактеризуйте   перехід   від   конфронтації   до   співробітництва   у міжнародній політиці

2    Порівняйте міжнародні відносини 1971-1985 рр. та 1985-1991 рр.

3    Засоціюйте це історичне явище

4    Проаналізуйте американо-радянські угоди 1985-1991 рр.

5    Складіть нарис "Внесок України у поліпшення загальної атмосфери безпеки у світі"

6    Дайте оцінку позитивним змінам у міжнародних відносинах, яких вдалося досягти внаслідок реалізації нового політичного мислення

Кубування є методом навчання, що сприяє розвиткові основних операцій мислення. Для реалізації цієї методики можна взяти куб, на кожному боці якого зазначити операцію мислення відповідно до кількості крапок - позначок. Кубування можна використовувати в ігровій формі: підкидаючи кубик та виконуючи завдання, написані на його боці.

Методика керованого читання

Навчальна стратегія методика керованого читання або читання з зупинками полягає в тому, що учні читають по частинам, роблячи зупинки, після яких вчитель задає питання, ставить завдання і т. п.

Методика керованого читання допомагає учням опанувати інформацією, усвідомити та синтезувати її.

Вчитель задає питання:

1.  Що ви відчуваєте, читаючи ці рядки?

2.  Що ви відчули в своїй уяві?

3.  Яка тема головна в цьому тексті?

4.  Які позитивні, а які негативні аспекти цієї теми?

5.  Яка центральна проблема теми?

6.  Які ваші міркування з приводу цієї теми, явища, події?

Наприклад,   на   уроці   історії   України   у   8   класі,   вивчаючи   тему

"Виникнення українського козацтва та Запорозької Січі", учні опрацьовують фрагмент "Опису України" 1651 року Т. Левассера де Боплана, відповідають на запитання:

1.  Які почуття викликає у вас розповідь про козаків?

2.  Яким ви уявляєте життя козаків?

3.  Яка тема головна в "Описі України" Боплана?

4.  Які були результати морських походів козаків?

5.  Яку проблему виносить Боплан в своєму "Описі України"?

6.  Яку, на вашу думку, роль відігравало запорозьке козацтво в історії України?

Вивчаючи у 8 класі на уроці історії України тему "Розгортання національно-визвольної боротьби у 1648-1649 рр.", учні знайомляться з розповіддю літописця про Жовтоводську битву в квітні 1648 р. і дають відповіді на такі запитання:

1.  Що ви відчуваєте, читаючи опис Жовтоводської битви?

2.  Як ви уявляєте співвідношення сил. розстановку військ   напередодні битви?

3.  Яка головна ідея звучить в цьому документі?

4.  Які були результати битви під Жовтими Водами?

5.  Яке було головне завдання Б. Хмельницького?

6 Яке значення мала перемога? Б. Хмельницького у битві під Жовтими Водами?

Вивчаючи тему "Українсько-московський договір 1654 р." восьмикласники на уроці історії України опрацьовують "Статті Б. Хмельницького" і відповідають на такі запитання:

1.  Що ви відчуваєте, знайомлячись з цим документом?

2.  Які були основні умови українсько-московського договору?

3.  Що саме головне в цьому договорі?

4.  Які, на вашу думку, позитивні, а які негативні аспекти цього документу?

5.  Яка була головна проблема у відносинах між Україною та Росією?

6.  Які значення мали "Статті Б. Хмельницького"?

Під час вивчення теми "Правобережна та Лівобережна Україна в 60-80 рр. XVII ст." учні вивчають документ "Розповідь очевидця про турецько-татарське розорення в Україні" з літопису Самійла Величка і дають відповідь на запитання:

1.  Що ви відчуваєте, читаючи про становище в Україні?

2.  Яким ви уявляєте життя народу в це час?

3.  Яка головна тема цього документу?

4.  До чого привели напади турків і татар?

5.  Яку головну проблему піднімає автор літопису?

6.  Дайте оцінку діяльності Юрія Хмельницького

Вивчаючи тему "Українська держава за гетьманування Івана Мазепи", учні вивчають лист французького посла в Московській державі Жана де Балюза від 1704 р. та дають відповіді на такі запитання:

1.  Що ви відчули, знайомлячись з історичним портретом Івана Мазепи?

2.  Яким ви уявляєте гетьмана І. Мазепу?

3.  Які головні риси притаманні І. Мазепі?

4.  Які, на ваш погляд, позитивні, а які негативні риси характеру Івана Мазепи?

5.  Яка на вашу думку ідея звучить в цьому документі?

6. Чим приваблює вас образ гетьмана Івана Мазепи?

Під час вивчення теми '' Посилення колоніальної політики Російської імперії щодо України" учні вивчають промову Павла Полуботка, виголошену цареві Петру І та відповідають на запитання:

1.  Що ви відчули, читаючи цю промову?

2.  Наскільки  ця  промова  відображає  реальне  становище тогочасної України?

3.  Яка головна думка звучала в  промові  наказного гетьмана Павла Полуботка?

4.  Дайте оцінку промові П. Полуботка.

5.  Які проблеми підняв П. Полуботок в своїй промові?

6.  Як ви вважаєте, чи змогла б промова П. Полуботка змінити ситуацію в Україні?

На уроці історії України в 9 класі під час вивчення теми "Лівобережна та Слобідська Україна. Ліквідація Гетьманщини" учні вивчають документи "Настанова Катерини II князю О. Вяземському" (1764 р.). "Указ Катерини II від 10-11 1764 р.", "Таємну настанову Катерини II П. Рум'янцеву" (1764 р.) та відповідають на такі запитання:

1.  Які почуття викликали у вас ці документи?

2.  Яка, на вашу думку, була позиція Катерини II щодо України?

3.  Яка головна ідея звучить в цих документах?

4.  Які негативні результати мала політика Катерини II щодо України?

5.  Які завдання ставила імператриця перед російською владою щодо України?

6.  Дайте оцінку політиці Росії щодо України

Під час вивчення теми "Економічне становище України в І пол. XIX ст." учні знайомляться з документами про фабричне виробництво та сільське господарство в Україні цього періоду з монографій "Статистическое описание Киевской губернии" та "Опыт статистического описання Новороссийского края" А. Скальковського. Учням ставляться такі запитання:

1.  Що ви узнали з цих документів?

2.  Що свідчило про ознаки капіталістичного розвитку в промисловості та сільському господарстві України в І пол. XIX ст.?

3.  Які основні риси капіталістичного розвитку економіки України?

4.  Які кріпосницькі пережитки ще зберігатись на фабриках?

5.  Які проблеми ще існували в промисловості та сільському господарстві України в І пол. XIX ст.?

6.  Дайте оцінку розвитку капіталізму в Україні цього періоду.

При вивчені теми "Російський визвольний рух на українських землях у 20-30 рр.: декабристи" учні знайомляться з записками декабриста І. І. Горбачевського про повстання Чернігівського полку та відповідають на такі запитання:

1.  Що ви довідалися з цього документу?

2.  Яким ви уявили останній бій Чернігівського полку?

3.  Яка була головна мета повсталих?

4.  Які були причини поразки повстання декабристів?

5.  Яка основна думка цього документу?

6.  Яке значення мало повстання декабристів?

Під час вивчення теми "Український національний рух наприкінці 40-х рр. XIX ст. Кирило-Мефодіївське братство" учні опрацьовують "Статут Кирило-Мефодіївського товариства" та відповідають на такі запитання:

1.  Які думки викликає у вас цей документ?

2.  Яким уявляли майбутнє слов'янських народів кирило-мефодіївці?

3.  Яка була головна мета діяльності Кирило-Мефодіївського братства?

4.  Які були програмні засади слов'янського об'єднання?

5.  Яку головну проблему визначали кирило-мефодіївці?

6.  Яке значення мала діяльність Кирило-Мефодіївського товариства?

Вивчаючи  тему '' Національно-визвольний  рух  на західноукраїнських

землях під час революцій 1848-1849 рр. у Австрійській імперії" учні знайомляться з відозвою Головної Руської Ради 10 травня 1848 р. та відповідають на такі питання:

1.  Які думки викликає у вас ця відозва?

2.  Яким уявляли автори документу національне відродження України?

3.  Яка на вашу думку, головна ідея відозви?

4.  Які завдання національного руху формуються б документі?

5.   Які   основні   методи   досягнень   своїх   цілей   передбачали   автори документу? Дайте оцінку діяльності Головної Руської Ради

Під час вивчення теми "Економічний розвиток та селянська реформа 1861 р." учні знайомляться з документом "Маніфест  19 лютого  1861   року" та відповідають на такі запитання вчителя:

1.  Які думки викликав у вас цей документ?

2.  Яким ви уявляли життя селян в результаті проведення реформи?

3.  Яка головна ідея "Маніфесту 19 лютого 1861 року"?

4.  Які позитивні, а які негативні аспекти селянської реформи?

5.  Яка була основна проблема під час проведення селянсько реформи?

6.  Дайте оцінку селянській реформі 1861 р.

На уроці історії України під час вивчення теми "Суспільно-політичний рух наприкінці 50-х в 60рр.: виникнення та діяльність громад" учні вивчають Валуєвський циркуляр 1863 р. та дають відповіді на запитання:

1.  Що ви відчули, читаючи цей циркуляр?

2.  Якою   ви   уявили   ситуацію   в   Україні   в   зв'язку  з   Валуєвським циркуляром?

3.  Яка головна мета цього документу?

4.  Які негативні наслідки мало запровадження Валуєвського циркуляру?

5.  Які репресивні антиукраїнські заходи передбачав цей документ у сфері вживання української мови?

6.  Дайте   оцінку   національній   політиці   російського   царизму   щодо України.

Під час вивчення теми "Суспільно-політичний рух в 70-х 90-х рр. XIX ст.: політизація національного руху" учні знайомляться з документом "Програмні засади діяльності "Братства тарасівців" та відповідають на такі запитання:

1.  Які думки викликав у вас цей документ?

2.  Якими ви уявляєте програмні цілі "Братства тарасівців"'?

3.  Яка головна мета діяльності "Братства тарасівців"?

4.  Як "тарасівці уявляли національний розвиток українського народу?

5.  Дайте оцінку програмним засадам діяльності "Братства тарасавців".

На уроці з історії України в 11 класі при вивчені теми "Суспільно-політичне життя й політична боротьба в Україні в 1953-1964 рр." учні вивчають фрагменти доповіді М. С. Хрущова   на XX з'їзді КПРС "Про культ особи та його наслідки" та дають відповіді на такі питання:

1.  Які враження справила на вас доповідь М. С. Хрущова?

2.  Якою ви уявили собі ситуацію на XX з'їзді КПРС?

3.  Яка була головна ідея доповіді М. С. Хрущова?

4.  Які  позитивні, а які  негативні аспекти розвінчання культу особи Сталіна?

5.   Які головні думки прозвучали в доповіді?

6.  Дайте оцінку доповіді М. С. Хрущова на XX з'їзді КПРС.

На уроках всесвітньої історії, вивчаючи тему "Друга світова війна 1939-1945 рр.", учні знайомляться з Декларацією керівників трьох союзних держав на конференції в Тегерані та Актом про беззастережну капітуляцію німецьких збройних сил і дають відповіді на такі запитання:

Декларація

1.  Які думки виникли у вас при читанні Декларації?

2.  Якою ви уявили політику союзних держав?

3.  Яка головна тема цього документу?

4.  Які домовленості були досягнуті на Тегеранській конференції?

5.  Що знаменувало прийняття спільної Декларації керівниками СРСР, США, Великобританії?

6.  Дайте оцінку Декларації

Акт

1.  Що ви відчули, читаючи цей документ?

2.  Якою ви уявили військово-політичну ситуацію на кінець квітня - початок травня 1945 р.?

3.  Які були умови беззастережної капітуляції німецьких збройних сил?

4.  Що зумовило підписання цього Акту?

5.  Що, на вашу думку, було найважливішим в цьому документі?

6.  Яке  значення  мав  Акт  про беззастережну  капітуляцію німецьких збройних сил?

Графічні організатори

Важливою навчальною стратегією є стратегія графічних організаторів. Це – схеми, таблиці, «за» і «проти».

Наприклад 8 кл. Історія України.

І.

Кревська унія

Люблінська унія

Брестська церковна унія

Дата

Умови

Позитивні аспекти

Негативні аспекти

         ІІ. Складіть порівняльну таблицю «Угоди України під час війни 1648-1657 рр.»

Зборівський договір 1649 р.

Білоцерківський договір 1651 р.

«Березневі статті» 1654 р.

Територія

Реєстр козаків

Права гетьмана

         9 клас. Історія України

         Складіть за схемою таблицю «Особливості здійснення реформи 1861 р. у Наддніпрянській Україні»

Основні питання реформи

Їх вирішення

Незавершеність, половинчастість реформи

         10 клас. Історія України.

         І.

Діяльність Центральної Ради

Прорахунки Центральної Ради

Законодавча

Політична

Економічна

Військова

         ІІ. Скласти таблицю «Індустріалізація України»

Методи проведення індустріалізації

Економічні досягнення індустріалізації

Негативні соціально-економічні наслідки індустріалізації

         ІІІ. Скласти таблицю «Радянізація західних областей України»

Формування радянських органів влади

Економічні реформи

Соціальна політика

Придушення опору радянізації

         ІV. 11 клас. Історія України.

Підсумки відбудовного періоду в промисловості України

Позитивні

Негативні

Підсумки відбудови сільського господарства

Позитивні

Негативні

         V.

Реформи Хрущова

Позитивні аспекти

Негативні аспекти

         11 клас. Всесвітня історія.

         І. Скласти таблицю «Міжнародні відносини в 1945-1965 рр.»

Позитивні аспекти

Негативні аспекти

        

ІІ. Скласти таблицю «Відносини між СРСР та США в 1945-1985 рр.»

Конфронтація

Способи переходу до розрядки

         ІІІ. Заповніть таблицю «Принципи зовнішньої політики СРСР»

Лідер країни

Позитивні аспекти зовнішньополітичної діяльності

Негативні аспекти зовнішньополітичної діяльності

М. Хрущов

Л. Брежнєв

М. Горбачов

         ІV. Порівняйте результати діяльності Мао Цзедуна та Ден Сяопіна в галузі економіки

Питання для порівняння

Мао Цзедун

Ден Сяопін

Мета економічного розвитку

Шляхи й засоби досягнення мети

Результати

Взаємні питання і взаємне навчання

Методика взаємних питань і взаємне навчання полягає в тому, що учні задають питання вчителю, вчитель - учням, учні - учням. Наприклад, на уроках всесвітньої історії у 8 класі учні задають такі питання вчителю: Чому, незважаючи на героїчний опір індійських племен, іспанцям вдалося завоювати Мексику і Перу? Що іспанці завезли з Америки в Європу, а що з Європи в Америку? Вчитель учням задає такі питання: Які були причини і передумови Великих географічних відкриттів? Що ви знаєте про Христофора Колумба? Чи вплинули Великі географічні відкриття на розвиток капіталізму в Європі? Учні задають один одному такі питання: Що таке колонія? Які народи населяли Америку? Чи змінилось уявлення людей про Землю в зв'язку з Великими географічними відкриттями? Які міста стали центрами світової торгівлі? Які наслідки мали Великі географічні відкриття?

На уроках по темі "Реформація" учні задають такі питання: Чому реформація почалася в Німеччині? Чому в одних країнах перемогла реформація, а в інших - ні? Яке значення мала реформація? Учні дають відповіді на такі питання вчителя і своїх товаришів: Які були причини реформації? Хто приймав участь у реформації? Які були вимоги реформації? Які були основні вимоги "Дванадцяти статей"? Чому селянська війна в Німеччині зазнала поразки? В чому полягала суть лютеранства? Які основні ідеї вчення Жана Кальвіна? Які були результати реформації? Вивчаючи Нідерландську революцію, учні задають питання вчителю: Чому іспанці боялися втратити свою владу в Нідерландах? Чому не все дворянство піднялося на боротьбу? Які цілі переслідувала нідерландська буржуазія? Учні дають відповіді на такі питання вчителя та учнів: Які були причини революції в Нідерландах? Який характер мала ця революція? Яку роль в період революції відіграли ідеї кальвінізму? Хто такі гези? Які були причини поразки Іспанії у Нідерландах? Яке значення мала революція в Нідерландах?

Під час вивчення громадянських війн у Франції у учнів виникають такі питання: Які були причини громадянських війн? Хто підтримував королівську владу у Франції? Чому буржуазія підтримувала абсолютну монархію? Учні відповідають на такі питання: Між ким ішла боротьба під час громадянських війн у Франції? З якою метою була створена Католицька Ліга? Що таке Конфедерація? Які наслідки мала Варфоломіївська ніч? Хто претендував на королівський трон? Яке реформаційне вчення поширилось у Франції? Що було характерно для внутрішньої політики Генріха IV? Що свідчило про зміцнення абсолютизму за кардинала Рішельє?

Вивчаючи тему "Англія в XVI ст.", вчитель і учні проводять взаємне опитування, задаючи такі питання: Які були особливості економічного розвитку Англії в XVI стЯким стало становище селян в результаті процесу огороджування? Яку політику проводили Едуард VI та Єлизавета І щодо бродяг, жебраків, безробітних? Які були причини і результати повстання Роберта Кета? Які були результати реформації в Англії? В чому полягали особливості абсолютизму Тюдорів? У чому полягала суть пуританства? Що свідчило про успіхи внутрішньої і зовнішньої політики Англії у II пол. XVIст?

Під час вивчення теми "Московське царство у ХVI ст. учні і вчитель проводять взаємне навчання, задаючи такі питання: Чим характеризувалось правління Івана III? Хто і чому став головною опорою царизму? Дайте оцінку опричнині за Івана IV. Чому Івана IV називали Грозний? Які були результати зовнішньої політики Івана IV? Чому Росія зазнала поразки у Лівонській війні?

При опрацюванні теми "Московська держава в ХVІI ст. вчитель і учні задають один одному такі питання: Чому поляки змогли здійснити інтервенцію в Росію? Чим характеризувалось правління Бориса Годунова? Яким було внутрішнє становище в Росії за Василя Шуйського? Які були причини повстання Івана Болотникова? Які цілі були у Речі Посполитої та Швеції щодо Росії? Які верстви російського суспільства відігравали вирішальну роль у вигнанні інтервентів? Що свідчило про те, що Росія стала станово-представницькою державою? Що прискорило формування абсолютизму у період правління царя Олексія? Які були причини церковного розколу? Які були причини Селянської війни під проводом Степана Разіна?

Вільне письмо

Суть навчальної стратегії "вільне письмо" полягає в тому, що на уроці вчитель дає учням 10 хвилин, щоб вони написали все, що вони думають з приводу цієї теми. Потім учні обговорюють це питання, відстоюють кожен свою точку зору.

Наприклад, учні дають оцінку діяльності таких видатних історичних осіб як Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Петро Конашевич-Сагайдачний, Павло Полуботок, Кирило Розумовський, Михайло Драгоманов, Микола Костомаров, Тарас Шевченко, Микола Міхновський, Юліан Бачинський. Учні вільно висловлюють своє ставлення до таких історичних явищ і подій як революція 1917 р., громадянська війна 1918-1920 рр., політика "воєнного комунізму", нова економічна політика, колективізація, індустріалізація, штучний голодомор 1932-1933 рр., політика українізації, русифікація, згортання українізації. Учні висловлюють свою точку зору щодо відносин між СРСР та Німеччиною в 30-х рр. XX ст., договору про ненапад між СРСР та Німеччиною від 23/ VIII 1939 р. та секретного протоколу, політики потурання агресору з боку США, Великобританії, Франції. Вони також дають оцінку зовнішньої політики фашистської Німеччини, фашистської Італії та мілітаристської Японії, вирішують проблему "Чому не вдалося створити систему колективної безпеки і запобігти розв'язанню Другої світової війни?", відповідають на питання "Хто винен в розв'язанні Другої світової війни?"

Вивчаючи тему "Друга світова війна", учні висловлюють свою точку зору щодо Руху Опору, діяльності антигітлерівської коаліції, рішень Тегеранської, Ялтинської та Потсдамської конференцій союзних держав, відкриття Другого фронту, ролі СРСР в розгромі фашистської Німеччини та мілітаристської Японії. На уроках всесвітньої історії одинадцятикласники складають історичний портрет та дають оцінку політичній діяльності відомих лідерів, таких як Ф. Д. Рузвельт, Д. Кеннеді, Р. Ніксон, Р. Рейган, Дж. Форд, Б.Клінтон, Дж. Буш, М. Тетчер, Дж. Мейджор, Т. Блер, Ш. Де Голь, Ж.Помпіду, Ж. д'Eстен, Й. Сталін, М. Хрущов. М. Горбачов, А. Дубчек, Л. Валенса, А. Кваснєвський. В. Гавел. Я. Кадар. Ф. Кастро.

Стратегія навчання ЧПКМ використовується в 14 країнах Європи. Ця стратегія допомагає учням активно обробляти і переосмислювати свої знання. Інтерактивні методики дають можливість подумати, визначитись, відстояти свою точку зору. В учнів відбувається переоцінка цінностей, вони прагнуть навчатися, і це прагнення повинно зберегтися на все життя.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.