Інтерактивні методи на кожному етапі уроку

Дидактичні матеріали

Для кого: Дорослі

31.08.2020

383

8

0

Опис документу:
Використання інтерактивних методів переносить дітей у гру, де є переможці, які отримують першість завдяки своїм знанням, уважності, умінням. Інтерактивний метод на уроці – це створення ситуації успіху, що дає позитивні емоції, підняття настрою дитини.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Інтерактивні методи на кожному етапі уроку

Вивчення математики має велике значення для наукового сприйняття світу, для розвитку творчої, інтелектуально розвиненої особистості. Тому сучасна педагогічна система математичної освіти вимагає удосконалення методики викладання математики. Необхідно забезпечити учня багажем знань з допомогою взаємодії з викладачем, з іншим учнем, з групою. Тоді інтерес учнів до уроку та його ефективність зросте. Досвід роботи свідчить про те, що однією з ефективних форм навчання є інтерактивне. Це форма організації пізнавальної діяльності, що має конкретну, передбачену мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчує свою необхідність, зможе розкрити свої здібності й продемонструвати знання з предмета, відчути впевненість у собі. 
Під час інтерактивного навчання навчальний процес здійснюється за постійної активної участі всіх учнів. Інтерактивне навчання вимагає від кожного учня вміння спілкуватися один з одним, мислити, приймати рішення. Залежно від інтерактивних форм учень навчається опрацьовувати інформацію, робити опорні схеми, алгоритми та конспекти, передавати свої знання іншим, висловити власні думки, розв’язувати та складати різноманітні різнорівневі завдання, оцінювати самостійно роботу свою та інших учнів. 
Виходячи зі специфіки математики (учень висловлює свої думки на базі основних понять та вмінь, розв’язувати задачі, рівняння формули, порівнювати) до досвіду роботи за інтерактивними методами, хочу зупинитися на деяких з них. Математика дуже тісно пов’язана з побутом, промисловістю, сільським господарством та будівництвом.Тому важлиим фактом є мотвація навчання. Вона дозволяє сприймати науку та життя як одне ціле, що є дуже важливим для підвищення зацікавленості учнів у математиці. 

Використання інтерактивних методів переносить дітей у гру, де є переможці, які отримують першість завдяки своїм знанням, уважності, умінням.
Інтерактивний метод на уроці – це створення ситуації успіху, що дає позитивні емоції, підняття настрою дитини.

Ще Паскаль сказав, що математика настільки серйозний предмет, що корисно не уникати можливості зробити його трохи цікавішим, використовуючи на уроках ігрові ситуації, задачі-жарти, веселі змагання, які зацікавлюють матеріалом, що вивчається.

Я постаралася зібрати інтерактивні методи таким чином, щоб полегшити підготовку вчителя до уроку математики. Маючи під рукою методи на кожен етап уроку вчитель матиме поле для створення свого інтерактивного уроку.

І. Мотивація

1.Вилучи зайве слово

Крок 1. Підберіть девіз уроку (прислів`я, крилатий вислів, вислів відомої людини тощо).

Крок 2. Вставте в слова девізу уроку зайві слова. Це можуть бути назви цифр, тварин, рослин, шкільного приладдя тощо.

Крок 3. Запишіть на дошці деформований девіз.

Крок 4. Попросіть дітей вилучити зайві слова і прочитати девіз уроку.

Крок 5. Створіть мотиваційну ситуацію та підтримуйте мотиваційні фактори в учнів.

2. Роз`єднай слова

Крок 1. Підберіть девіз уроку (прислів`я, крилатий вислів, вислів відомої людини тощо) або тему уроку.

Крок 2. Запишіть всі слова разом.

Крок 3. Учні повинні роз`єднати слова і прочитати девіз уроку або тему.

Крок 4. Створіть мотиваційну ситуацію та підтримуйте мотиваційні фактори в учнів.

3. Банани

Крок 1. Виберіть ключове слово уроку.

Крок 2. Виберіть фразу, за допомогою якої ви зашифруєте це слово.

Крок 3. Зашифруйте ключове слово у вибраній фразі без зміни послідовності літер.

Крок 4. Попросіть дітей знайти і закреслити фразу, щоб отримати ключове слово уроку.

Крок 5. Створіть мотиваційну ситуацію та підтримуйте мотиваційні фактори в учнів.

4.Скринька скарг

Крок 1. Виберіть важку для сприймання дітьми тему уроку.

Крок 2. Підготуйте невеличку скриньку і напишіть на ній «Скринька скарг».

Крок 3. Зробіть запас невеличких папірців.

Крок 4. Попросіть дітей занотувати їхні скарги щодо теми уроку.

Крок 5. Після того, як скарги вичерпаються, закрийте скриньку.

Крок 6. Визначіть, що це дуже важливі причини для супротиву цій темі.

Крок 7. Запитайте, чи не хотіли б вони відкласти свої скарги на час уроку і відкрити свою свідомість новим знанням.

ІІ. Оголошення, представлення теми та очікуваних навчальних
результатів.

Дешифрувальник

Крок 1. Визначіть ключове слово теми уроку.

Крок 2. Зашифруйте його за допомогою цифр.

Крок 3. Попросіть дітей розшифрувати і оголосити тему уроку.

Морський бій

Крок 1. Визначіть ключове слово теми уроку.

Крок 2. Зашифруйте його за допомогою цифр і букв.

Крок 3. Попросіть дітей розшифрувати і оголосити тему уроку.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

А

І

А

Б

В

Г

Д

В

Ж

З

И

Б

Ї

Й

К

Л

М

Н

О

П

С

И

В

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ь

Г

Ю

Я

Й

Ц

У

К

Е

Н

Г

Ш

Д

Щ

З

Х

Ї

Р

Ф

І

В

А

А

Е

П

Р

О

Л

Д

Ж

Є

Я

Ч

С

Є

М

А

И

Т

Ь

Б

Ю

Й

Ц

У

Ж

К

Е

Н

Г

Ш

Щ

З

Х

И

Ї

З

Ф

І

В

А

Н

П

Р

О

Л

Д

И

Є

Я

Ч

С

М

И

Т

Ь

Б

Ю

Мікрофон

Крок 1. Попросіть дітей висловити мету уроку: «Сьогоднішній урок навчить мене…»

Крок 2. Запропонуйте дітям якийсь предмет, який буде виконувати роль уявного мікрофона.

Крок 3. Надавайте слово тільки тому, хто отримує «уявний» мікрофон.

Крок 4. Запропонуйте учням говорити швидко і лаконічно.

Крок 5. Не коментуйте і не оцінюйте подані відповіді. Створіть мотиваційну ситуацію та підтримуйте мотиваційні фактори в учнів.

Крок 6. Прикріпіть на дошку аркуш паперу з конкретнішими очікуваними результатами.

ІІІ. Надання необхідної інформації.

Мозковий штурм

Крок 1. Поділіть дітей на групи по 5-7 осіб.

Крок 2. Чітко визначте проблему або тему для мозкового штурму.

Крок 3. Працюйте в колі.

Крок 4. Виберіть головуючого (спікера групи), хто веде обговорення і заохочує появу нових ідей. Головуючий повинен заохочувати кількість, а не якість ідей.

Крок 5. Дайте дітям час на роздуми для того, щоб збільшити появу нових ідей.

Крок 6. Дотримуйтесь правил мозкового штурму:

 • Жодної критики.

 • Запозичення інших ідей є нормальним явищем.

 • Кількість бажана.

 • Оцінка приходить пізніше.

Крок 7. Діліться ідеями циклічного, коли окремі учасники або групи розповідають про одну ідею по черзі і ідеї не повторюються.

Мозкова атака – карусель

Крок 1. Виберіть тему, яку можна розбити на підтеми чи підгрупи запитань.

Крок 2. Напишіть кожне питання або підтему на окремому аркуші.

Крок 3. Розділіть учнів на групи по 4-5 осіб.

Крок 4. Роздайте кожній групі по таблиці.

Крок 5. Виберіть, хто буде записувати (секретар) та роздайте їм кольорові маркери.

Крок 6. Вкажіть час, за який потрібно дати відповідь на запитання.

Крок 7. Кожна група передає свої таблиці по колу.

Крок 8. Продовжуйте вправу доти, доки кожна група не дасть відповіді на всі запитання.

Крок 9. Кожна група закінчує свій рух на таблиці, з якої почала.

Крок 10. Вивчити таблиці і звернути увагу на те, щоб було додано іншими групами.

Кути

Крок 1. На великих аркушах паперу напишіть різні точки зору щодо теми уроку і пронумеруйте їх

Крок 2. Оголосіть, яка точка зору в якому куті кімнати розміщена.

Крок 3. Запропонуйте дітям приєднатися до якогось кута.

Крок 4. Серед учасників того ж кута знайдіть собі пару та обговоріть між собою причини свого вибору.

Крок 5. Разом із своїм партнером об`єднайтеся з іншою парою з того ж кута, що й ви, та перекажіть причини вибору вашого партнера.

Крок 6. Оберіть в кожному куті спікера, який розкаже всій аудиторії причини, названі у його куті.

Мозкова атака

«П`ять слів – три слова»

Крок 1. Оголошується тама обговорення.

Крок 2. Діти об`єднаються у групи по 4.

Крок 3. Кожен член групи самостійно записує 5 слів, що спадають на думку під час роботи над певною темою на окремому аркуші паперу.

Крок 4. Учасники, об`єднані по четверо, обговорюють ці слова та відкидають ті, що повторюються.

Крок 5. На великому аркуші паперу секретар групи записує три слова, які найбільш вдало характеризують тему обговорення. Листи вивішуються на дошку.

Крок 6. Доповідачі груп повідомляють ці слова та пояснюють для усього класу.

Крок 7. Звернути увагу на всі слова, які записали групи, проаналізувати їх та відкинути повтори.

Крок 8. Скласти коротку розповідь щодо теми обговорення на основі опорних слів.

Гронування

(Можна застосовувати як у групі,

так і індивідуально)

Крок 1. Напишіть центральне слово або фразу посередині аркушу паперу, на дошці або в зошиті.

Крок 2. Починайте записувати слова та фрази, які спадають на думку з обраної теми.

Крок 3. Коли всі ідеї записані на папері (дошці), починайте встановлювати, там де це можливо, зв`язки між поняттями.

Крок 4. Пишіть стільки ідей, скільки дозволить час, або ж доки всі вони не будуть вичерпані.

Кубування

Крок 1. Зробіть кубик з невеличкої коробки, з довжиною ребра 20-25 см.

Крок 2. Напишіть на кожному боці кубика одну з наступних вказівок: опишіть це, порівняйте це, встановіть асоціацію, проаналізуйте це, знайдіть застосування цьому, запропонуйте аргументи за або проти цього.

Крок 3. Проведіть учнів крізь процес «кубування», пропонуючи їм викласти на папері думки на запропоновану тему протягом 2-4 хвилин, або усній формі.

Втрачена інформація

Перевірка домашнього завдання, завдання на повторення, де є пропуски. Потрібно відновити записи.

Навчаючи-вчуся

Надає вам можливість взяти участь у навчанні та передачі своїх знань іншим, у даному випадку своїм однокласникам та однокласницям під час уроку. Правила проведення:

— після того як учитель назвав тему та мету уроку, роздав
картки із завданням, сильнішим учням потрібно ознайомитися з інформацією, що міститься на вашій картці;

— якщо щось незрозуміле, запитайте про це та перевірте в учителя, чи правильно ви розумієте інформацію;

— підготуйтеся до передання цієї інформації іншим у доступній формі;

— вам необхідно ознайомити зі своєю інформацією інших однокласників
та однокласниць. Ви маєте право говорити тільки з однією особою. Ваше
завдання полягає в тому, щоб поділитися своєю інформацією з іншими учнями і самому дізнатися про певну інформацію в них;

— тоді, коли всі поділилися та отримали інформацію, розкажіть у класі, про що ви дізналися від інших.

Системний оператор

Крок 1. Накресліть таблицю, яка складається з 9 екранів («дев`ятиекранка»).

Крок 2. Виберіть предмет, який ви будете аналізувати.

Крок 3. Заповніть таблицю у певному порядку, починаючи з центрального екрану (усно або письмово).

Погоня в лабіринті

Накреслити своєрідний лабіринт з позначенням 1:2… - це питання до 2-3 команд, хто відповів, той пересувається до другого питання і т.д. Командам підготувати різні питання.

Діаграма Венна

Крок 1. Об`єднайте учнів в пари і дайте завдання.

Крок 2. Попросіть дітей проаналізувати отриману інформацію і заповнити діаграму Вена.

Крок 3. Для цього діти будують два або більше великих кола, які частково накладаються одне на одне так, що посередині утворюється спільний простір.

Крок 4. Діти заповнюють дві частини кола, відведені для протиставлення ідей.

Крок 5.У центральному секторі записуються спільні риси обох елементів.

Робота в малих групах

Правила роботи в малих групах.

1. швидко розподіліть ролі в групі:

Спікер (керівник групи):

— зачитує завдання групи;

— організовує порядок виконання;

— пропонує учасникам групи висловитись по черзі;

— заохочує групу до роботи;

— підводить підсумки роботи;

— за згодою всієї групи визначає доповідача.

Секретар:

— веде коротко розбірливо записи результатів роботи своєї групи;

— як член групи має бути готовим висловити думку групи при підведенні підсумків або допомогти доповідачеві.

Спостерігач (тайм-кіпер): 

— слідкує за часом;

— заохочує групу до роботи.

Доповідач:

— чітко висловлює думку групи;

— доповідає про результати роботи групи.

2. Починайте висловлюватияс спочатку за бажанням, а потім по черзі.

3. Дотримуйтесь одного з правил активного слухання, головне не
перебивайте один одного.

4. Обговорюйте ідеї, а не особи учнів, що висловили цю ідею.

5. Утримуйтесь від оцінок та образ учасників групи.

6. Намагайтеся в групі дійти спільної думки, хоча в деяких випадках
у групі може бути особлива думка і вона має право на існування.

IV.Усвідомлення змісту

Система позначок „ПОМІЧ"

Крок 1. Актуалізація (обговорення перед читанням чи вивченням),

 • Групова мозкова атака з теми.

 • Записування інформації, отриманої в результаті „мозкової атаки" на дошці.

 • Класифікація інформації.

Крок 2 . Усвідомлення змісту (власне читання чи вивчення.).

 • Читаючи текст, діти роблять позначки: „+" - „Я це знав". „-„ - „ Я це не знав", „!" - „ Це цікаво".

Крок 3 . Рефлексія після обговорення чи читання.

Крок 4. Індивідуально чи разом складається таблиця:

«+»

речі, які знали

«-»

речі, про які дізналися

Крок 5. Діти говорять чи пишуть про те, що вони думають про вивчене.

Крок 6. Після читання діти можуть написати чи намалювати малюнки з теми.

Ажурна пилка

(діти повинні бути готовими працювати в різних групах)

Крок 1. Кожна домашня група отримує завдання, вивчає його та обговорює свій матеріал.

Крок 2. Розподілити ролі в групі: секретар (веде записи), доповідач ( ставить запитання щодо змісту матеріалу або доповідає про результати роботи групи), спікер ( головуючий ), секундант ( слідкує за часом).

Крок 3. Об'єднати дітей в експертні групи. В експертних групах діти стають експертами з тієї теми, що вивчалась в домашній групі.

Крок 4. По черзі кожен учень за визначений час має донести інформацію до членів інших груп та сприйняти нову інформацію від представників інших груп.

Крок 5. Діти повертаються в домашні групи, де діляться інформацією, яку отримали від членів інших груп.

Крок 6. Виробляються спільні рішення та висновки.

Пошуки людського скарбу

Крок 1. Об'єднати дітей в групи по 4-6 осіб.

Крок 2. Дати опис «скарбів», які вони повинні відшукати .

Крок 3. Скарбів, виражених словами „Знайди когось, хто..." дається від 9 до 12 — й діти шукають тих, хто має певний досвід чи знання стосовно даної теми.

Крок 4. Щойно „скарб" знайдено, спікер групи помічає це у таблиці хрестиком і записує поряд ім'я дитини, яка дала відповідь.

Крок 5. До пошуків „скарбів" залучаються всі діти в групі. Опитування проходить у циклічній формі.

Сторінка довідника

Діти створюють на аркушах паперу сторінку довідника (наприклад основний блок формул з теми).

Запитання – відповідь

Учень з місця, або біля дошки відповідає на поставлені запитання з класу (оцінювати як запитання так і відповідь)

Рекламна пауза

Характеристика тіла «обертання» (відгадай, що це – циліндр), геометричноі фігури, функції.

Мовою знаків

«Мовою знаків» - прочитай взаємне розміщення прямих і площин. 1 команда – знак, 2 команда – означення, 3 команда – модель.

«Тематичні терміни»

або «Хто більше?»

Записують на аркуші математичні терміни, по черзі зачитують і записують на дошці. Хто найбільше, той – переможець.

Відповідь із рецензією

Учень відповідає, інший рецензує.

Знайди пару

1-ий учень має формулу, 2-й учень демонструє до нього малюнок (учитель підбирає 15 формул і 15 малюнків).

Аукціон

Як узагальнення перелічують властивості функції, формули - хто назвав останню, той переміг.

Гра «Хто мудрець»

2 команди, 2 мудреці (вибирають самі учні).Задають питання по черзі, хто відповів найбільше, той і мудрець. Фішки – за запитання і за правильні відповіді, протилежні команди оцінюють питання, якщо не правильно – немає фішки.

Склади задачу сам

Використовується як домашня робота. Двоє учнів обмінюються задачами. Ставити бали за умову, розв`язок, за перевірку.

Метеоритний дощ

Записати те, що змило дощем у формулі.

Бліц-турнір

Проводиться після доведення теореми. Відповіді на окремі запитання на доведення теореми.

Метод Прес

Позиція.

Я вважаю, що… (висловіть свою думку)

Обґрунтування. Тому, що… (поясніть причину доведення своєї думки).

Приклад.

Наприклад (наведіть формули, теореми, що доведуть правильність вашої думки).

Висновки.

Тому … (узагальніть свою думку).

Мозковий штурм -2

Це ефективний інтерактивний метод колективного обговорення. Він спонукає виявляти свою уяву і творчість шляхом вираження думок усіх учасників, допомагає знаходити декілька рішень щодо конкретної проблеми.

Порядок проведення.

 1. Сідайте зручно.

 2. Не пропускайте жодної з висунутих ідей, захищайте свої ідеї.

 3. Можна розвивати чужі ідеї, або об`єднувати їх.

 4. Повідомляється проблема, яку потрібно вирішити.

 5. Не допускайте глузування або коментарів щодо чужих ідей.

 6. Не закінчення обговоріть та оцініть запропоновані ідеї. Можна учням запропонувати такий порядок проведення:

 • кажіть усе, що спаде вам на думку;

 • не обговорюйте і не критикуйте висловлювань інших;

 • можна повторювати ідеї, запропоновані іншими;

 • розширення запропонованої ідеї заохочується.

Коло ідей

Цей метод залучає всіх учнів до дискусій. Він добре спрацьовує, коли ставлять запитання або виступають доповідачі від малих груп.

Порядок проведення.

 1. Коли малі групи завершили своє завдання і готові представити свою інформацію, кожна група представляє один аспект, по черзі відповідають представники груп, поки не вичерпаються всі відповіді.

 2. Це дає змогу кожній групі обмінятися всіма результатами своєї групи, уникаючи ситуації, коли перша група, що вступає, подає всю інформацію.

 3. Цей метод добре спрацьовує і для створення списку ідей, кожен по черзі подає по одній ідеї.

 4. Цей метод ефективний для різних видів діяльності у вирішенні гострих проблем. Можна всі ідеї коротко записати на дошці і почати дискусію по кожній з них.

Акваріум

Групу учнів відокремлюють і пропонують завдання. Вони вголос ведуть дискусію по запропонованому питанню. Увесь клас тільки слухає. А потім, після 3-5 хв., поки сідають на місце, всі обговорюють їх відповіді:

 • Чи погоджуєтеся з відповіддю?

 • Чи була ця думка досить аргументованою? Доведеною?

 • Який аргумент найбільш переконливий? (обговорення триває 2-3 хв.).

Після цього місце в «акваріумі» займає інша група і обговорює наступну ситуацію. Всі по черзі мають побувати в «акваріумі» і діяльність усіх має бути обговорена.

Пішохідний тур

(особливо ефективний при вивчені формул та для узагальнення матеріалу)

Крок 1. Виберіть кілька епізодів із тексту параграфа і напишіть або намалюйте їх на великих аркушах паперу, кожний на одному аркуші.

Крок 2. Пронумеруйте кожну таблицю та розвісьте довкола кімнати (або роздайте на столи кожній групі)

Крок 3. Об'єднайте дітей у маленькі групи, закріплюючи кожну групу до однієї з таблиць, з якої вона починатиме свою подорож.

Крок 4. Протягом 2-5 хвилин групи вивчають закріплені за ними таблиці: читають, обговорюють, інтерпретують та реагують на думки — усно чи письмово — й потім переходять до наступної таблиці (або передають таблиці по колу з групи в групу).

Крок 5. Подібне виконується доти, доки учні не запишуть усі таблиці (бажано, щоб кожна група писала своїм кольором).

Крок 6. Коли до учнів повертаються їх таблиці, вони обговорюють та підсумовують думки щодо кожної з таблиць. (Якщо група почала з таблиці №1, то і закінчити вона повинна на цій таблиці. Запис кольоровими маркерами дає змогу проаналізувати відповіді і доповнення кожної групи).

V.Рефлексія

Установіть факт

І. Установлення фактів ( Що відбулося?):

* використовуйте відкриті запитання: як? чому? що?

* виражайте почуття;

* наполягайте на описовому, а не на оціночному характері коментарів;

* говоріть про зроблене, а не про те, що могло бути зроблене.

2. Аналіз причин (Чому це відбулося?):

* запитуйте про причини: чому? як? хто?

* вникніть у відповіді;

* шукайте альтернативні теорії;

* підберіть інші приклади, де ще відбувалось щось подібне?

* наведіть думки незалежних експертів.

3. Планування дій ( Що нам робити далі?) .

* скласти план подальших дій.

Для підсумків уроку та оцінювання його результатів у балах доцільно залишати до 20% часу.

Сенкан

( розповідь у 5 рядків, яке синтезує інформацію і факти у стисле висловлювання, яке описує, чи

віддзеркалює тему)

Крок 1. Запропонуйте учням тему. Кожен працює самостійно.

Крок 2. Поділіть групи на пари. Запропонуйте дітям об'єднати зусилля, вибираючи з двох найкращий, і скласти один спільний сенкан.

Крок 3. Сенкани, написані в парах, можна буде представити на обговорення групи.

Крок 4. Це викликає нову дискусію. Діти вибирають кращий сенкан.

Крок 5. Сенкан можна складати, використовуючи таку форму:

* Тема ( звичайно, іменник)__________________.

* Опис ( звичайно, 2 прикметники)____________

* Дія ( звичайно, 3 дієслова)_________________

* Ставлення (фраза, яка складається з 4 слів і висловлює ставлення до теми)_________________.

*Перефразування сутності (синонім до першого слова). _____________.

Мій алгоритм

Скласти та розв’язати альтернативні алгоритми (схеми) перетворень тригонометричних виразів, розв’язування тригонометричних, показникових, логарифмічних та ірраціональних рівнянь та нерівностей, дослідження функції за допомогою похідної, розв'язування геометричної задачі тощо( частину карток – описів складає учитель, а іншу частину – учні).

Незакінченя речення

Крок 1. Визначте тему, з якої учні будуть висловлюватись в колі ідей.

Крок 2. Використовуючи уявний мікрофон, учитель формулює незакінчене речення і пропонує учням висловлюючись, закінчити його.

Наприклад:

На сьогоднішньому уроці для мене найбільш важливим відкриттям було ...

● Ця інформація дозволяє нам зробити висновок, що... .

● Це рішення було прийнято тому, що....

● Сьогоднішній урок навчив мене,…

Я знаю, що…

Я вмію…

Абетковий суп

Крок 1. Розрізати абетку, вилучивши з неї букви „ь, и, й, „.

Крок 2. Кожен учень витягує з кошика по літері та придумує підсумкове речення на тему уроку яке починається з цієї літери

Від А до Я

Крок 1. Об'єднайте дітей у групи по 4-6 осіб.

Крок 2. Кожній групі дайте по одній частині абетки - наприклад, від А до Д, від Ж до Л...

Крок 3. Групи придумують підсумкові речення, що починаються з їхніх літер.

Крок 4. Як заключна чи перша вправа наступного уроку, учні для усього класу в алфавітне порядку читають свої речення.

Виграш у лотереї

Крок 1. Об'єднайте дітей в групи і запропонуйте записати таку таблицю:

Що ми робили_______________________

Найбільш важливе з того, що ми вивчили та запам'ятали___________________________

Домашнє завдання:__________ на _______

Крок 2. Роздайте дітям конверти, в яких лежить розрізана на 4-6 частин (в залежності від кількості дітей в групі) листівка. Одна частина листівки має якусь позначку (зірочка, галочку, сніжинку).

Крок 3. В кінці уроку діти витягають з конвертів частини листівок. У кого листівка з позначкою, той на початку наступного уроку буде робити підсумки для усієї групи про вивчений матеріал.

Крок 4. Учитель в кінці уроку витягує картку з ім`ям дитини, яка зробить підсумки уроку за допомогою таблиці.

Трихвилинне есе. Крісло автора

( пройдений матеріал)

Крок 1. Підсумовуючи матеріал, попросіть дітей написати протягом З хвилин те, що спадає їм на думку про вивчене .

Крос 2. Попросіть кілька бажаючих прочитати твори для усього класу в „Кріслі автора", яке виставляється посередині класу.

Крок 3. Викладання думок на папері не оцінюється щодо граматики та орфографії. Увага дітей зосереджується на вільному потоці думок.

Крок 4. Учні мають бути впевнені у своєму праві висловлювати думки вільно, а також у шанобли­вому ставленні аудиторії до їх думок.

Крок 5. Учні мають зрозуміти, що існує більше, аніж одна правильна відповідь на запитання, і що їхні ідеї та способи вирішення є важливими.

Крок 6. Використовуйте відкриті запитання, де учні разом з учителем шукають відповіді і шляхи вирішення реальних проблем.

Крок 7. Учні мають отримати відгуки на власні думки і мати широкі можливості для їх обговорення.

Займи особисту позицію

Правила

 1. Говоріть по черзі, не перебиваючи один одного.

 2. Не сперечайтесь одне з одним.

 3. Перейдіть від одного плакату до іншого в будь-який час.

 4. Вислухайте причини та ідеї інших. Якщо вас запитають будьте готові відповісти.

Порядок проведення

 1. Розмістіть плакати в протилежних кінцях кабінету. На одному - «згоден», на іншому – «не згоден».

 2. Попросіть учасників стати біля відповідного плаката залежно від їхньої думки щодо обговорюваної проблеми.

 3. Добровільно оберіть кілька учасників і попросіть їх обґрунтувати свою позицію.

 4. Після викладу різних точок зору запитайте, чи не змінив хто-небудь з учасників своєї думки до іншого плакату. Вони повинні обґрунтувати причини свого перекладу.

 5. Попросіть учасників назвати найбільш переконливу причину протилежної сторони.

Чотири «ЩО ?»

Що вивчали?

Що сподобалося?

Що треба повторити?

Що було найскладнішим при виконанні завдань?

На деяких етапах уроку (учитель вирішує на яких саме) учень пише своє ім'я над прямокутником, що відповідає рівню його знань. Під час підсумків учні виставляють собі оцінки (спочатку оцінки не будуть об'єктивними, але після декількох разів застосування «сходинок» і результатів самостійної роботи учні почнуть реально оцінювати свої знання). Спочатку вчитель допомагає учням креслити «сходинки», але потім учні самі готуватимуть бланки на аркушах у клітинку до уроку. Розробка не моя, але я її допрацювала і використовую майже на кожному уроці.

Література

1. Активні та інтерактивні методи навчання / Укладач Кравчина О.С. - К.: ЦІППО АПН України, 2003. - 32 с.;

2. Алексютина Н. Диалог на равных: Такое возможно при коллективном способе обучения // Учительская газета. -- 2002. -- №7.

3.Боровская О.Р. Использование интерактивных форм обучения в украинской в школе. -- 2001. -- №4.

4. Вишневська К. Імітаційно-рольове навчання як процес підвищення комунікативної культури студентів економічної вищої школи // Педагогіка вищої та середньої школи. Зб. наук. праць. Випуск 11. - Кривий Ріг: КДПУ, 2005.

5.Гейко І. Використання інтерактивних форм і методів навчання. З досвіду роботи //Тема. - 2004. -- № 3/4.

6. Гін А. Безкровна атака: Технологія проведення навчального мозкового штурму: [Цікава і проста форма навчальної діяльності] // Завуч (Перше вересня). -- 2000. -- №8.

7.Єльникова О.В. Інтерактивні методи навчання, їх місце у класифікації педагогічних інновацій // Імідж сучасного педагога. - 2001. - № 3-4 (14-15).

8.Комар О. Навчання школярів за інтерактивними методами //Рідна школа. - 2006. -- № 5.

9.Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Науково-методичний посібник. - К.: Видавництво А.С.К., 2004.

10. Пометун О. Як оцінити діяльність учнів на інтерактивному уроці // Доба. 2002. -- №2

11.Сиротенко Г. Шляхи оновлення освіти: Науково-методичний аспект. Інформаційно-методичний збірник. - Х.: Видав. гр. "Основа", 2003.

12.Хайруліна Т.Г. Активні методи навчання та виховання // Відкритий урок. -- 2001. -- №1-2.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.