Інструкційна картка для класного керівника

Цю сторінку створено користувачем «Всеосвіти», якщо її вміст порушує ваші авторські права, надішліть скаргу у службу підтримки, ми оперативно відреагуємо.

This page was created by the website user. If its content violates your copyright, you can submit a takedown request to our support team, and we will respond promptly.

Поскаржитися / Report
Опис документу:
Інструкційна картка для класного керівника - орієнтир для визначення основних пріоритетних напрямків особистої освітньої діяльності. Вона допоможе здійснювати планування педагогічної діяльності як класного керівника відповідно до сучасних вимог.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Інструкційна картка для класного керівника

Організовує:

 • роботу по формуванню колективу класу;

 • створення сприятливих умов для індивідуального розвитку і формування особистості учнів;

 • життя колективу класу відповідно до вікових особливостей та інтересів учнів і вимог суспільства;

 • пропаганду здорового способу життя; проводить фізкультурно-масові, спортивні та інші заходи, які сприяють зміцненню здоров’я учнів у класі;

 • допомогу учням у навчальній діяльності, з’ясовує причини успішності, забезпечує їх усунення;

 • вивчення учнями правил охорони праці, правил вуличного руху, поведінки в побуті, на воді тощо;

 • умови для розвитку обдарованих дітей, вивчає особистість кожного учня в класі, його нахили, інтереси;

 • учнів на проведення робочих загальношкільних лінійок;

 • харчування учнів у шкільній їдальні;

 • чергування учнів класу по школі та у шкільній їдальні згідно графіка;

 • екскурсії до шкільного музею, роботу по збору матеріалів для поповнення експонатами шкільних музеїв.

Сприяє:

 • розвитку в учнів навичок спілкування, допомагає учням вирішувати проблеми, які виникають у спілкуванні з товаришами, вчителями, батьками;

 • здобуттю додаткової освіти учнями через систему гуртків, клубів, секцій, об’єднань, які організовуються в школі, закладах позашкільної освіти за місцем проживання;

 • самовихованню і саморозвитку особистості учня, вносить необхідні корективи в систему його виховання;

 • створенню сприятливих мікро середовища і морально-психологічного клімату для кожного в класі;

 • покращенню умов здійснення навчального процесу, а також доводить до відома завідувача кабінету, дирекції школи інформацію про всі недоліки в забезпеченні освітнього процесу, які знижують працездатність учнів, негативно впливають на їхнє здоров’я.

 • підвищенню своєї професійної кваліфікації;

 • оформленню класного куточка, веденню літопису класу, роботі учнів у шкільній дитячій організації;

Здійснює:

 • інструктаж учнів з безпеки життєдіяльності під час виховних заходів з обов’язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі реєстрації інструктажів:

 • відповідальність за життя і здоров’я учнів класу під час заходів які він проводить, а також за дотримання їхніх прав і свобод відповідно до законодавства України.

 • постійний контракт з батьками учнів (особами, які їх замінюють);

 • дотримання правил безпеки життєдіяльності під час здійснення навчального процесу та проведення виховних заходів;

 • оперативне інформування адміністрації школи про кожен нещасний випадок, вживає заходів щодо надання першої долікарської допомоги;

 • планування виховної роботи в класі;

 • ведення у встановленому порядку документацію класу, контролює заповнення учнями щоденників і виставлення в них оцінок, заповнення та контроль ведення вчителями-предметниками класного журналу, систематичне ведення особових справ учнів;

 • періодичне медичне обстеження;

 • дотримання етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу педагога;

 • роботу по профілактиці правопорушень серед учнів класу;

 • роботу по вивченню листка здоров’я кожного учня і оформити відповідну сторінку класного журналу;

 • ведення журналу обліку індивідуальної роботи з учнями, схильними до правопорушень, з учнями з неблагонадійних сімей та з дітьми, що потребують особливої педагогічної уваги;

 • зв’язок з вчителем, що працював з класом у початковій ланці та з вчителями-предметниками з метою з’ясування: ступеня працездатності учня, ступеня пізнавальної діяльності, інтелектуальних можливостей школярів, дітей, що вимагають особливої педагогічної уваги;

 • допомогу вчителям-предметникам  в навчанні і вихованні учнів класу;

 • постійний контроль за пропусками занять учнями, облік в шкільних журналах, класних щоденниках, у журналі обліку відвідування школи, активно реагувати на пропуски занять учнями без поважних причин;

 • систематичний конроль за відвідуванням та зовнішнім виглядом учнів;

 • анкетування учнів з метою вивчення їх інтересів, здібностей, побажань.проводити колективні творчі справи (для організації і планування виховної роботи );

 • онайомлення з читацькими формулярами учнів з метою вивчення їх читацьких інтересів;

 • для учнів класу екскурсії, зустрічі з цікавими людьми, свята, конкурси;

 • проведення батьківських зборів, лекторіїв для батьків згідно плану роботи школи;

 • належний санітарний стан класного приміщення та збереження обладнання і меблів.

Бере участь:

 • у роботі педагогічної ради школи;

 • у діяльності методичних об’єднань та інших формах методичної роботи.

Має право на:

 • участь в управлінні школою в порядку, визначеному Статутом школи;

 • захист професійної честі й гідності;

 • ознайомлення зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його роботи, надання відповідних пояснень;

 • захист своїх інтересів самостійно і/чи чи тез представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов’язаного з порушенням педагогом норм професійної етики;

 • конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом;

 • вільний вибір і використання методик навчання й виховання, навчальних посібників і матеріалів, підручників;

 • регулярне підвищення своєї кваліфікації;

 • надання учням під час занять і перерв обов’язкових для виконання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягнення учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках і в порядку, встановлених Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку;

 • проходження атестації на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію;

 • внесення пропозицій до адміністрації, педагогічної ради про моральне та матеріальне заохочення учнів та їх соціальний захист;

Забезпечує:

 • своєчасне складання встановленої звітної документації;

 • звязки учнів із іншими закладами позашкільної освіти дітей, іншими організаціями для спільної діяльності з питань розвитку учнів;

 • своєчасне подання директору школи звіту про свою роботу.

Погоджує:

 • свою роботу з директором школи та заступником директора школи з виховної роботи.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.