ІНСТРУКЦІЯ №__ З ОХОРОНИ ПРАЦІ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФІЇ

Опис документу:
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Дана інструкція для вчителя географії (надалі – вчителя) є нормативним документом, що містить обов’язкові для дотримання працівником вимоги з охорони праці при виконання ним робіт, визначених його функціональними обов’язками на даному робочому місці. 1.2. До роботи вчителем допускаються після вивчення даної інструкції особи

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Погоджено

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Голова ПК

Наказом по НВК

Від _____

Директорка НВК

Фітковська К. В.

ІНСТРУКЦІЯ №__ з охорони праці НА РОБОЧОМУ МІСЦІ

для вчителя географії

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана інструкція для вчителя географії (надалі – вчителя) є нормативним документом, що містить обов’язкові для дотримання працівником вимоги з охорони праці при виконання ним робіт, визначених його функціональними обов’язками на даному робочому місці.

1.2. До роботи вчителем допускаються після вивчення даної інструкції особи, які пройшли попередній медичний огляд, мають вищу або середню-спеціальну педагогічну освіту, пройшли вступний та первинний (на робочому місці) інструктажі з питань охорони праці, пожежної безпеки, інструктаж і перевірку знань з електробезпеки і отримали 1-шу кваліфікаційну групу.

1.3. В обов’язки вчителя входить здійснення навчального процесу.

1.4. У кабінеті дозволяється проводити експерименти, тільки передбачені навчальними програмами.

1.5. В процесі роботи вчитель проходить повторний інструктаж на робочому місці 1 раз в 6 місяців.

1.6. Робоче місце вчителя повинно бути забезпечене необхідним обладнанням та утримуватись у чистоті.

1.7. При виконанні робіт на даному робочому місці має місце вплив таких шкідливих факторів:

 • Ураження електричним струмом;

 • Травмування колючими та ріжучими предметами.

 • Інфікування крапельними та вірусними інфекціями.

1.8. Працівник має право відмовитись від дорученої роботи, не пов’язаної з його прямими обов’язками, якщо створилась небезпечна для його життя ситуація, або для людей, які його оточують, і навколишнього середовища.

Вчитель зобов’язаний:

1.9. Дотримуватись Правил внутрішнього трудового розпорядку.

1.10. Утримувати в чистоті робоче місце.

1.11. Періодично проходити медичне обстеження.

1.12. Виконувати тільки ту роботу за якою пройдено інструктаж з охорони праці і до якої допущений.

1.13. Бережно відноситись до устаткування і обладнання та використовувати його за призначенням.

1.14. При виявленні будь-яких несправностей обладнання, повідомити про це керівництво і до усунення неполадок до роботи не приступати.

1.15. Знати і виконувати вимоги нормативних актів, інструкцій з охорони праці, правил користування засобами колективного та індивідуального захисту.

1.16. Забороняється приступати до роботи у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, а також в хворобливому або стомленому стані.

1.17. Співпрацювати з керівництвом школи у справі створення безпечних і нешкідливих умов праці, повідомляти про порушення вимог охорони праці і пожежного режиму.

1.18. Виконувати вимоги пожежної безпеки, знати розміщення та вміти користуватись первинними засобами пожежогасіння.

1.19. Кожен працівник повинен знати місце знаходження медичної аптечки, вміти користуватись медикаментами з аптечки і надавати першу долікарську допомогу.

1.20. При травмуванні зверніться за медичною допомогою і повідомте про це адміністрацію (керівника). Вимагайте складання акту за формою Н-1.

1.21. Особи, які порушили вимоги даної інструкції, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Перевірити санітарно-гігієнічний стан приміщення.

2.2. Перевірити наявність засобів пожежогасіння.

2.3. Перевірити наявність в аптечці медикаментів, необхідних для надання невідкладної допомоги.

2.4. Знати шляхи евакуації учнів на випадок аварійних ситуацій.

2.5.Знати місце знаходження загального електрощита і вміти відключити подачу електроенергії.

2.6. Перевірте наявність і надійність посуду, приладів, інструментів, матеріалів необхідних для виконання завдання.

2.7. Підготувати до роботи своє робоче місце:

2.7.1. прибрати всі сторонні предмети;

2.7.2. перевірити справність технічних засобів, штепсельних вилок і розеток, наявність і справність заземлення;

2.7.3. перевірити справність інструментів, інвентаря, розмістити його в зручному для роботи місці та порядку.

2.8.Оглянути робоче місце, впевнитись, що робоче місце достатньо освітлене, підлога на робочому місці справна, суха і чиста (неслизька).

2.9. Про виявлені несправності повідомити адміністрацію підприємства. Приступати до роботи дозволяється лише після їх усунення.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1.Робоче місце вчителя повинно бути зручним для працівника, повинно мати відповідне освітлення, утримуватись в чистоті і порядку. Не дозволяється захаращувати його сторонніми предметами.

3.2.Не припускати поспішність у роботі, працювати з дотриманням безпечних прийомів і методів праці.

3.3. Слідкувати за дисципліною в учбовому приміщенні, не допускати пошкодження інвентаря та обладнання.

3.4. Не допускати переохолодження тіла від руху повітря (протягів, вентиляції) для запобігання можливого захворювання.

3.5. Використовувати інструменти та інвентар тільки за призначенням.

3.6. Не допускати скупчення сторонніх предметів на робочому місці.

3.7.При використанні електричного та іншого обладнання, устаткування, апаратів, засобів механізації і пристосувань вчитель повинен керуватись правилами та інструкціями, що викладені в паспортах (технічних описах) на ці прилади і апарати, обладнання, устаткування.

3.8.Перед вмиканням електроприладів та іншого електроустаткування вчитель повинен перевірити відповідність напруги приладу (вказується в паспорті приладу) напрузі в живлячій електромережі, а також наявність заземлення.

3.9.Не залишати апарати, обладнання, устаткування включеними в електромережу без нагляду.

3.10. Відключити апарати, обладнання, устаткування від мережі живлення при перебоях в подачі електроенергії, під час грози тощо.

3.11.При виявлені несправностей під час роботи апарати, обладнання, устаткування, обладнання необхідно викликати спеціаліста, який здійснює їх сервісне обслуговування. Забороняється ліквідовувати несправності самому, чи доручати цю роботу стороннім особам.

3.12. Користуючись спиртівкою, не задувайте полум’я, а гасіть його, накриваючи спеціальним ковпачком; не виймайте із спиртівки після її запалювання пальник з ґнотом; не запалюйте одну спиртівку від іншої – усе це загрожує пожежею.

3.13.При користуванні скальпелем, лезом для безпечної бритви, препарувальною голкою, ніколи не спрямовуйте різальні або колючі частини цих інструментів на себе, на інших, щоб уникнути поранень.

3.14. Нагріваючи рідини у пробірці, користуйтесь тільки спеціальним тримачем для неї, а не паперовою смужкою. Щоб уникнути опіків, не спрямовуйте отвір пробірки на себе або на інших.

3.15. Користуючись кислотами або лугами, наливайте їх тільки у скляний посуд. Кислоту вливайте у воду, а не навпаки.

3.16. При використанні порошкоподібних хімічних речовин набирайте їх тільки спеціальною ложечкою (не металевою), не доторкаючись до порошків руками. Пам’ятайте, що багато з цих речовин – отруйні. Те саме стосується добрив, які використовують для підживлення рослин.

3.17. Усі рідини, що залишаються після проведення лабораторних занять з використанням хімічних речовин, зливайте у скляні чашки або склянки, спеціально виставлені з цією метою (не зливайте їх у водопровідну раковину).

3.18. Обережно поводьтеся із скляним посудом. У випадку, якщо він все-таки, розіб’ється, не збирайте осколки руками, а змітайте їх щіточкою у призначений для цього совок.

3.19. При виготовленні препаратів для розглядання їх під мікроскопом дуже обережно беріть накривне скельце великим і вказівним пальцями правої руки за краї, розмістіть його паралельно предметному склу, яке ви тримаєте у лівій руці, у безпосередній близькості до нього, а потім випустіть скельце з пальців, щоб воно вільно лягло на препарат.

Забороняється:

3.20. Працювати на несправному обладнанні та з несправним заземленням.

3.21. Працювати при недостатньому освітленні.

3.22. Вмикати електроустаткування мокрими руками.

3.23. Відкривати і знімати запобіжні пристрої, огородження під час роботи устаткування, обладнання тощо.

3.24. Користуватись обладнанням, устаткуванням, приладами, апаратами тощо без попереднього навчання роботи з ними.

3.25. Самостійно усувати несправності устаткування, обладнання, при виявленні несправностей негайно припинити роботу і викликати спеціаліста, що здійснює їх обслуговування.

3.26. Користуватись саморобними електронагрівальними приладами.

3.27.Підіймати і переносити самому вантаж, що перевищує допустимі норми (для жінок 7-10кг).

3.28.Палити та приймати їжу на робочому місці, це слід робити в спеціально відведених місцях.

3.29.Використовувати відкрите полум’я, легкозаймисті та горючі речовини, кислоти, ртуть, інші сильнодіючі та отруйні речовини.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1 Привести в порядок своє робоче місце.

4.2 Не мийте скляний посуд милом, він стає слизьким, і його легко впустити і розколоти.

4.3 Вимкнути освітлення, відключити працюючі апарати, обладнання, устаткування від електромережі.

4.4 Після закінчення роботи обов’язково ретельно вимийте руки з милом.

4.5 Перевірити, чи усі учні покинули учбове приміщення, замкнути приміщення і здати його в установленому порядку.

4.6 Повідомити адміністрацію про несправності обладнання, що виникли під час роботи і про прийняті заходи щодо їх усунення.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. При виникненні аварійної ситуації працівник повинен:

5.1.1.Припинити роботу, виключити апарати, обладнання, устаткування, усунути джерело небезпеки, якщо це можливо, покинути небезпечну зону.

5.1.2. Попередити працюючих про небезпеку.

5.1.3. Повідомити керівника навчального закладу про виникнення аварійної ситуації.

5.1.4. Допомагати в усуненні аварійної ситуації.

5.1.5. При виникненні пожежі вжити заходи щодо її гасіння з допомогою вогнегасників та інших засобів, також негайно викликати пожежну охорону (за номером 101) і повідомити керівництво.

5.2. При нещасних випадках з людьми необхідно надати першу долікарську допомогу, викликати швидку медичну допомогу за тел. – 103, поставити до відома керівництво, вжити заходи для збереження обставин при яких трапився нещасний випадок, якщо це не створює загрози для життя і здоров’я інших працівників.

5.3. У випадку загоряння необхідно:

5.3.1. зачинити вікна, кватирки, відключити електроприлади, вентиляцію, винести у безпечне місце горючі рідини;

5.3.2. приступити до гасіння загоряння, застосовуючи первинні засоби пожежогасіння.

5.4. Полум’я необхідно гасити слідуючими засобами:

5.4.1. при загорянні рідин, які змішуються з водою – будь-яким вогнегасником, струменем води, піском, сукняним одіялом;

5.4.2. при загорянні речовин, які не змішуються з водою – вогнегасниками порошковими, вуглекислотними, піском, покривалами;

5.4.3. для гасіння палаючої електропроводки, електроприладів необхідно спочатку відключити від електромережі: вимкнути з розетки або вимкнути рубильник на електрощиті і гасити порошковим або вуглекислотним вогнегасником;

5.4.4. при загорянні легкозаймистих речовин для їх гасіння застосовують будь-які вогнегасники, пісок, сукняні покривала;

5.4.5. для гасіння палаючих дерев’яних частин застосовують будь-які засоби пожежогасіння.

5.5. Вжити заходів для евакуації та збереження матеріальних цінностей.

5.6. Після прибуття пожежних підрозділів виконувати розпорядження керівника гасіння пожежі.

Розроблено зав. кабінетом ______М. М. Ткачук

Погоджено заступником директорки

з навчально-виховної роботи ______К. Г. Мандрика

 • 03.09.2019
 • Основи Безпеки Життєдіяльності (ОБЖ)
 • 5 Клас, 6 Клас, 7 Клас, 8 Клас, 9 Клас, 10 Клас, 11 Клас, 12 Клас
 • Інші методичні матеріали
 • 482
 • 0
 • 10
 • Стежити
 • Поскаржитись

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!