+ Додати матерiал
і отримати
безкоштовне
свідоцтво
! В а ж л и в о
Предмети »

Іноземні мови в житті людини

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Дата_____________

Група____________

foreign languages in the life of people

ТЕМА: «Дозвілля і спорт»

ПІДТЕМА: «Іноземні мови в житті людини»

МЕТА: Сформувати знання учнів про розповсюдження мов у світі, їх походженням, необхідністю їх вивчення, відмінностями британського та американського варіантів англійської мови. Сформувати знання лексичних компетенцій учнів з теми, навчити застосовувати їх у різних видах діяльності (аудіювання, читання, усного та писемного мовлення).

Розвивати навички монологічного мовлення учнів з опорою на наочність (географічна карта, таблиці). Розвивати вміння логічно викладати свої думки, працювати в різних формах навчання (індивідуальної, групової, парної). Розвивати культуру спілкування й мовленнєву реакцію учнів, увагу, пам'ять, кмітливість та мовну здогадку.

Виховувати позитивне ставлення до вивчення англійської мови, загальну культуру спілкування.

ТИП УРОКУ: урок засвоєння нових знань

МЕТОДИ НАВЧАННЯ, ПРИЙОМИ: індивідуальна робота, робота в парах, робота в міні-групах, робота з опорними таблицями, тестування, використання відео та аудіо, слайдової презентації, використання прислів’я, самостійна робота, робота з картою.

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ: language, foreign language, differences, communication, linguistic unity

МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ: географія

НАОЧНІСТЬ: географічна карта Великобританії, опорна таблиця «Learning English», слайдова презентація «Foreign languages in the life of people», відео «11 найцікавіших фактів про мови світу», аудіо запис «Studying British English and American English», постери, лист із сайтами з вивчення мови, глобальна шкала РВМ Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти, QR-коди, комунікативні завдання з аудіювання (у форматі ЗНО) ,посібник з мобільним електронним додатком «Hot English.Read,Listen,Talk.» (укладач С.Коул), електронний додаток «KM Media Bookshelf», лист оцінювання, інтернет-сторінка http://learnenglish.britishcouncil.org/en/uk-culture/language.

ТЗН: комп’ютер, колонки, навушники, телевізор

PROCEDURE. ХІД УРОКУ

I. INTRODUCTION. ПОЧАТОК УРОКУ.

 1. Greeting.Привітання

Т: Good afternoon, everybody! I'm glad to see you! How are you? Sit down, please. Let’s start our lesson.

 1. Motivation. Мотивація

Т: First of all you have to watch a short video and try to guess what topic will be at our lesson.

(Учні дивляться відео «11 найцікавіших фактів про мови світу» та здогадуються про тему урока.)

 1. Aim. Повідомлення теми та мети уроку.(слайд1-2)

Т: Today we are going to speak about the role of foreign languages in the life of people and in your life. We are going to have some tasks in reading and listening comprehension,speaking and writing,get some new information.

Т: Today we’ll discuss the following items:

- the spreading of languages on the Earth,

- the most popular languages in the world,

- the theories of linguistic diversity,

- the differences between BE & AE,

- the languages spoken in GB,

- some other items.

 1. Phonetic drill. Фонетична зарядка. .(слайд3)

Т: To make it easier to speak English let’s train our tongues. These tongue-twisters will help us. Repeat after me please.

 • I speak Chinese and Japanese with equal ease.( Я говорю китайською та японською мовами з однаковою легкістю).

 • Irish wristwatch.( Ірландський наручний годинник).

 • Greek grapes.( Грецький виноград).

 1. Warm-up. Уведення в іншомовну атмосферу.

Т: Let’s read the epigraph of our lesson: .(слайд4)

«You are as many times a man as many foreign languages you know.» / «So many languages you know, so many times you are a man.» (Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина).

Т: I think it’s really so. I also think that persons should learn as much foreign languages as possible , as it makes the outlook wider,. Moreover knowing several foreign languages brings many opportunities to life.

II MAIN PART. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Presenting vocabulary. Презентація нових ЛО .

Т: Now I’ll present you new words and word combinations.They will be in different tasks during our lesson. Let’s listen and repeat. .(слайд5)

Language - мова

foreign language – іноземна мова

native language - рідна мова

differences - відмінності

communication - спілкування

linguistic unity – мовна єдність

local authority - місцева влада

interpreting - тлумачення

Reading. Читання

 • The quantity of languages in the world. (Кількість мов у світі). .(слайд6)

Т: By the way do you know how many languages are there in the world? Let’ read some information and answer the questions.

How many languages are there in the world?

You may be surprised but it is a very difficult task for linguists to give the correct answer to the question «How many languages are there in the world

There are from 6800 to 6900 languages in the world. As you see, even scientists cannot give an exact number.

In fact, from time to time different languages disappear, because people speaking them die out or assimilate with other people. Have you ever heard about «dead languages»? Latin is the best known example.

Т: Answer the questions:

a) Do we know the exact number of languages in the world?

b) How many languages are there in the world? Who counted them? (linguists).

c) Can you give any example of a dead language?

Speakingю Говоріння .(Робота з картою)

 • Languages of UK.(Мови Великобританії)

Т: Look at the map and let’s remember some facts . - 2б.

 • Say what country is it?

 • How can we translate it?

 • Where is the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland situated?

 • What is the population of GB?

 • How many parts does it consist of?

 • What are the capitals of England, Scotland, Wales and Northern Ireland?

 • What languages are spoken in these parts?

 • What do you know from the political point of view?

Reading. Читання

Т: Why are there so many languages in the world? Now we’ll clarify the question why there are so many languages in the world. There are some theories explaining it. We’ll speak about 2 of them: scientific and religious. Now let’s read the scientific theory. .(слайд7)

Scientific theory

Languages appeared because of isolation of the people from each other. Isolation can be physical, political or cultural. Groups of people went their separate ways so their languages changed in different ways. Over time they became different.

Т: Can you identify the main reason of such a great variety of the languages in the world? (isolation).

Listening. Аудіювання

Т: As far as the religious theory is concerned we can get acquainted with it in the Bible. So we open the Bible, the first part Genesis, chapter 11 that runs:

«There was a time when all mankind spoke a single language. The population grew and soon it was thickly populated. The people began to talk about building a great city and a tower reaching to the skies – a monument to their pride.

When God came down to see the city and the tower mankind was making he said: “Look! They are able to do all this because of their linguistic unity. Just think of what they will do later. Nothing will be impossible for them. Let us go down and give them different languages so that they won’t understand each other.”

So in that way Got scattered them all over the Earth. That ended building of the city and the tower.»

Т: Answer the questions:

 • If you were attentive you can say what it there on the picture? (Babylon tower). .(слайд8)

Т: Отже, про які теорії ми з вами говорили? (Учні роблять підсумок).

Listening. Прослуховування

Т:You see, as many languages are spoken in the world. But English is one of the most spread language.

To have another language is to possess a second soul. – Володіти іншою мовою – це як мати іншу душу.

Т: English is used as a world language in all countries. Common people in many countries maybe don’t know English. But it is used all over the world as a man of communication between different countries and people. It is the international language of diplomates and politicians, sportsmen and doctors, students and scientists.

Дійсно, англійська мова- одна із найрозповсюдженіших мов у світі, особливо, як друга мова та мова міжнародного спілкування.

Так, Президент України Петро Порошенко підписав 16 листопада 2015 року Указ «Про оголошення 2016 року Роком англійської мови в Україні» (№641/2015).

Speaking.Говоріння (Робота з опорною таблицею)

T: You like to speak English, don’t you? Why are learning English? Use the chart «Learning English» and answer my questions, please.

1) Why is English important for you?

P1: I think that English is important in Russia because we can … And you? <Рамка1>

2) What is the best way to learn English?

P1: As for me, the best way to learn English is … <Рамка2>

3) What are the useful learning strategies? <Рамка3>

4) What is a good English learner? <Рамка4>

Опорна таблиця «Learning English»

- 1 - - 2 -

Why? The best way to learn English is …

to study at a university (college) to work hard and thoughtfully

to communicate with people of the world to do exercises carefully

to do business to listen attentively

to understand films and songs in English to use a dictionary

to get a better job to use a cassette recorder

it’s easier than other subjects you could to read aloud

study to revise often

it is useful when you travel to check for mistakes

it gives a chance to meet new people to take notes

to concentrate

to practice a lot

not to be lazy

not to make mistakes

not to miss classes

- 3 - - 4 -

Useful learning strategies are … A good language learner

reading English newspapers/magazines/ speaks fluently (fast)

books learns easily (fast)

watching English movies reads fast (quickly)

using a cassette recorder/VCR writes carefully/accurately/

studying at a language school in the UK/ grammatically

in your country feels confident about learning the

living in a country where it’s spoken language

communicating with native speakers can express himself/herself effectively

by correspondence with a pen friend can speak and is understood by native speakers

T: Do you know that there is a global scale of the Recommendations of the Council of Europe?

T: The most widely spoken language in the UK is English. However, newcomers and visitors to the UK may have problems with regional dialects and accents.

PreWatching activity. Етап підготовки до перегляду відео ( з сайту «British council») - 2б.

T: Do the Preparation task first. Match the words and phrases in the table to their definitions. .(слайд 9)

1. predominant

2. native language

3. newcomers

4. on occasions

5. the early days

6. assistance

7. interpreting

8. local authority

Definitions:

a. help

b. people who have recently arrived in an area

c. sometimes

d. more important or larger

e. group of people who govern an area

f. changing what someone is saying into another language

g. the first language you learn

h. the first days

Key: 1d, 2g, 3b, 4c, 5h, 6a, 7f, 8e .(слайд10)

Watching.Перегляд відео з сайту «British council»

Transcript: UK Culture – Language .(слайд11)

The predominant spoken language is English, but in parts of Wales, Scotland and Northern Ireland their native language is still spoken.

What newcomers to the UK might find confusing are the numbers of different regional accents and dialects which can on occasions be difficult to understand, even for native English speakers!

It is possible in the early days of your stay in the UK, that you’ll need some assistance in interpreting or translating English into your preferred language. Interpretation services are often available locally and details of where and how to access them are normally available from your local authority or Citizens Advice Bureau.

After –Watching activity. .(слайд12)

T: Fill in the gaps in the text with the words from the box. - 2б.

communication - 4

regions -3

variety -2

first language -1

available -7

abroad -5

translator -6

council -8

Most people in the UK speak English, but outside England some still use a different ____________1. There is still a wide ____________2 of accents and dialects spoken in different ____________3 of the country, and because of this people from the UK often have ____________4 problems, not to mention visitors from ____________5. Initially it may be necessary to use an interpreter or ____________6. These are ____________7 in most areas of the country and you should contact the local ____________8 offices for this service.

.(слайд13)

 • Завдання для учнів достатнього та високого рівня:

Listening. Individual work (Індивідуальна робота) .(слайд14)

(Прослуховування аудіо запису у навушниках та виконання завдання) - 3б.

Т: Some people say that international language is American but not English. Listen to the teachers and give your arguments for studying BE and AE. (Деякі люди кажуть,що міжнародна мова - американська, а не англійська.

(2 учениці слухають аудіо запис , роблять примітки і потім аргументують свою точку зору.)

 • Завдання для учнів середнього рівня:

Reading.Читання (Робота з презентацією)

BE & AE

T: What language is spoken in GB (in the USA)? It’s English. Two variants of English have been existing about 300 years. They are BE and AE. They have some differences: grammatical, phonetical, lexical. We’ll examine lexical differences .

.(слайд15)

In Britain a doctor cures people, in the USA it’s a physician.

Americans eat canned food, British people eat tinned food.

.(слайд16)

In Britain medicine is sold at the chemist’s , in the USA – in the drugstore.

In Britain things packed for travelling are called luggage, Americans call it baggage.

.(слайд17)

In GB people use elevators, in the USA – lifts.

British people go to the cinema, Americans go to movies.

.(слайд18)

British people speak on mobile phones, Americans speak on cell phones.

In Britain autumn comes after summer, Americans call this season fall.

Speaking. Говоріння (перевірка отриманої інформації)

 1. In the USA people buy tablets ( in a drugstore / at the chemist’s). .(слайд19)

 1. When travelling British people take (luggage/ baggage) with them. .(слайд20)

 1. If Americans feel unwell they address (to a doctor /physician). .(слайд21)

 1. When British people have no time for cooking they buy (tinned food /canned food). .(слайд22)

 1. When Americans want to watch a film they go to the (cinema/ movies). .(слайд23)

 1. Americans call the season when leaves are yellow and red (autumn/ fall). .(слайд24)

 1. In Britain people get to the tenth floor in (the lift/ the elevator). .(слайд25)

 1. Americans communicate with their friends on the (mobile phone/ cell phone).

ІІI. SUMMING-UP.ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ.

1. Summarizing. Підведення підсумків уроку. Оцінювання учнів.

Т: Today we have discussed some important linguistic items such as the spreading of languages on the Earth, the most popular languages in the world, the theories of linguistic diversity, the differences between BE & AE, the languages spoken in GB and some others. . I hope you’ve got interested in the questions discussed and you will look for some additional information yourselves.

T: Our lesson is coming to the end. Did you enjoy it? I hope you did. You showed good knowledge in English. Thank you!

T: You were very active and hardworking, thank you!

T: Your marks are… because …

2.Reflection.Рефлексія.

1. Did you express your opinion?

2. Today you had new information, hadn’t you?

3. Did you listen interesting tasks?

4. Did you speak?

5. Have you got marks?

3. Homework. Інструктаж Д/з.

 • T: At home I ask you to get some more information with QR-codes and be ready to retell us new information: .(слайд26)

 • 1 group – p.188-191

 • 2 group – p.192-195

 • 3 group – p.196-197

 • 4 group – p.198-201

Level 1: 4-6 б.

Level 2: 7-9 б.

Level 3: 10-12б.

Т: Our lesson is over. Good bye! .(слайд27)

Опис документу:
Конспект уроку про розповсюдження мов у світі, їх походження, необхідність їх вивчення, відмінності британського та американського варіантів англійської мови.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Використання веб-квестів в освітньому процесі»
Левченко Ірина Михайлівна
36 годин
590 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись