• Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Різне
 • ІННОВАЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ КУЛІНАРНОГО НАПРЯМКУ ЗП (ПТ)О

ІННОВАЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ КУЛІНАРНОГО НАПРЯМКУ ЗП (ПТ)О

Опис документу:
Стаття з досвіду роботи викладача предметів кулінарного напрямку на тему: "ІННОВАЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ КУЛІНАРНОГО НАПРЯМКУ ЗП (ПТ)О". Стаття розкриває використання інформаційно-комунікаційних технологій в ЗП (ПТ)О.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Заворотнюк Т.М.,

викладач ДНЗ «Житомирське вище

професійне технологічне училище»

ІННОВАЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ КУЛІНАРНОГО НАПРЯМКУ ЗП (ПТ)О

Сучасний фахівець – це не тільки професіонал своєї справи, а й людина, яка прагне особистісного, інтелектуального та творчого розвитку. Позитивна динаміка розвитку кулінарної галузі, підвищення якості послуг, збільшення асортименту та кількості закладів впливають на вимоги щодо кваліфікації робітника. Найбільш затребуваним серед роботодавців є той фахівець, який володіє творчими здібностями і мотивований на самовдосконалення.

Сучасні заклади ресторанного господарства потребують мобільних фахівців, які швидко пристосовуються до обставин, ознайомлені з тенденціями та інноваціями кулінарної галузі країни та світу, а також мають свою професійну індивідуальність.

Процес використання традиційних і впровадження нових (інноваційних) технологій навчання протікає стихійно. У процедурі їхнього відбору і реалізації у навчальному процесі мають місце суперечності між: новими цілями освіти і старими способами представлення і засвоєння знань; зростаючими об’ємами інформації, яку необхідно передати здобувачу освіти і обмеженою кількістю навчального часу; гострою необхідністю педагогічних інновацій в навчальному процесі і недостатньою розробленістю методології використання нових педагогічних технологій в освіті. Наявність цих суперечностей обумовлює необхідність вивчення ефективності використання інноваційних методик.

У педагогічній науці досліджені й обґрунтовані різні форми навчання, доведена їх ефективність та доцільність використання. Форма об’єднує такі самостійні елементи навчання як зміст, методи і засоби та піднімає їх на більш високий рівень цілісного прояву.

Під час підготовки майбутніх фахівців кулінарного профілю традиційно застосовуються такі організаційні форми навчання: теоретичне навчання – урок, консультація, лабораторно-практичне заняття, семінар, залік; самоосвіта – діяльність за інтересами, дослідження інновацій у галузі, самовдосконалення через апробацію сучасних кулінарних технологій.

Організаційні форми навчання розкривають зовнішній бік організації навчальної діяльності (урок, екскурсія, семінар, дослідні роботи, консультації, пошукові завдання, гурткові заняття тощо).

Серед сучасних уроків, які спрямовані на активізацію творчої активності майбутніх фахівців кулінарного профілю, використовуються такі форми, як: урок-конкурс, урок-дискусія, урок-дослідження, урок-зустріч, семінар, урок-екскурсія, ділова гра, урок-захист творчих проектів. Проте, сучасні вимоги до кухарів орієнтують на творчу професійну діяльність, тому доцільним є використання під час навчання організаційних форм креативного типу, які сприятимуть розвиткові творчого потенціалу здобувача освіти.

Педагогічна інноватика полягає у постійному пошуку і впровадженні нових максимально ефективних технологій навчання і виховання, результатом яких має бути формування високоадаптованої, активної, творчої особистості, яка вміє аналізувати, долати будь-які труднощі.

Проблемні ситуації, творчі лабораторії, дослідницькі проекти, розвиваючі «імітації», мозковий штурм, «вірю не вірю», мікрофон, «не закінченні речення», кросворди з теми, знайди помилку, анімаційні фільми, тестові завдання, створення презентацій, ігрові технології, «ажурна пилка» - це великий, але не повний арсенал інновацій, які використовують педагоги. Розробка власної методики викладання предмета з використанням інноваційних технологій залишається основним аспектом методичної роботи викладача ЗП (ПТ)О.

Розробка та використання навчальних відеофільмів залишається цікавою, ефективною сторінкою навчання майбутніх кваліфікованих робітників. Так було створено навчальні відеофільми з предмету: «Технологія приготування їжі» з різних тем, а саме: «Лате – Арт при приготуванні кавових напоїв», «Незвичайні ресторани світу», «Технології ЗD желе».

Використання навчальних відеофільмів під час проведення уроків теоретичного і виробничого навчання стимулює підтримання у здобувачів освіти високого рівня пізнавального інтересу до оволодіння професією. Доцільно залучати їх до створення навчальних фільмів, зокрема при виконанні творчих (дипломних) робіт.

Професія кухаря потребує фахівців з високою естетичною культурою, що виявляється у манерах спілкування, зовнішньому вигляді, в умінні відчувати та створювати красу. Серед необхідних професійно важливих якостей є також добре розвинені органи чуття, художній смак, уміння поєднувати форми та кольори, схильність до образотворчості, розвинена уява та фантазія тощо.

Вагомий вклад у розвиток професійної творчості вносить систематична участь здобувачів освіти у професійних гуртках, секціях, проблемних групах, діяльність яких спрямована на удосконалення професійної майстерності майбутніх спеціалістів.

Для майбутнього професіонала має значення практика. Доцільно організовувати заходи професійного спрямування, а саме: проведення екскурсій, майстер-класів, арт-класів; участь у кулінарних чемпіонатах, фестивалях кулінарного мистецтва, конкурсах і олімпіадах; форумах та ярмарках.

Ще однією популярною формою, за допомогою якої відбувається поглиблення професійних знань, умінь, навичок та дослідження інновацій, є майстер-класи. Під час проведення майстер-класу відбувається передавання досвіду, майстерності шляхом демонстрації прийомів роботи з коментуванням технологічого процесу. Перевагою цієї форми є інтерактивність та можливість вивчати новітні технології приготування та подачі сучасних страв. Майстер-класи дають можливість вийти за межі ДСПТО, вивчити страви інших країн, фірмові страви сучасних закладів ресторанного господарства.

Велику увагу в закладах професійної освіти приділяють конкурсу фахової майстерності. Конкурс передбачає змагання, демонстрацію здібностей, впровадження новітньої техніки і технології, підвищення рівня професійної підготовки, виявлення кращих індивідуальних показників, підвищення інтересу до професії та її популяризації.

Зазвичай конкурс фахової майстерності серед учнів складається з теоретичного та практичного турів, його умови та критерії оцінювання чітко окреслені і документально зафіксовані в умовах конкурсу. Зміст і складність завдань відповідають професії та рівню кваліфікації учасників.

Під час професійної підготовки майбутніх кухарів доцільно в позаурочній діяльності використовувати різні форми виставок. Виставка, як організаційна навчальна форма, активізує інтелектуально - творчі можливості здобувачів освіти, спонукає до пізнавальної активності, виконує розвивальну та виховну функції. В навчально-виробничому процесі розрізняють наступні види виставок:

 • тематична виставка – приурочена до певної події, дати, проблеми (вироби до Дня закоханих або Великодніх свят, страви Святвечора, етнокухня, фіто кухня, оздоровче харчування, новітні технології у кулінарії тощо);

 • виставка-показ – демонстрація творчих учнівських робіт (презентація оригінальної рецептури страви;

 • виставка-звіт – демонстрація досягнень здобувачів освіти за певний період (доцільно проводити в кінці навчального року, або перед присвоєнням робітничого розряду);

 • виставка-презентація – реклама закладу або ж демонстрація новинок (можна організовувати з профорієнтаційною, або просвітницькою метою);

 • виставка-конкурс – визначення кращих експонатів за певними критеріями (можливе проведення у рамках тижня професії або як одного з етапів фахового конкурсу);

 • виставка-ярмарок або виставка продаж – публічний показ і продаж спеціально підібраних експонатів (має великий профорієнтаційний потенціал, особливо, якщо проводиться поза межами закладу професійної освіти).

Із сучасним розвитком інформаційно-комунікаційних технологій популярними стали віртуальні виставки, які презентуються у веб-просторі, надають можливість оглянути експонати у режимі онлайн за умови наявності Інтернету.

Отже, у процесі професійної підготовки майбутніх кухарів застосовуються сучасні урочні та позаурочні форми навчання. Особливостями є те, що вони: орієнтовані на творчий розвиток майбутніх кухарів, поглиблюють знання та удосконалюють уміння; досліджують інновації фаху; спонукають здобувачів освіти підвищувати свою майстерність; дають можливість продемонструвати свої здібності та унікальність; накопичувати практичний досвід.

Сучасне життя розвивається швидкими темпами, тому система професійної освіти повинна розвиватися, змінюватися. В Україні формується нова система освіти, яка орієнтована на входження у світовий освітній простір, супроводжується істотними змінами в педагогічній теорії і практиці навчально-виховного процесу.

Дослідження доводить, що для підвищення якості професійного навчання, виховання і розвитку здобувачів освіти, необхідно застосовувати інноваційне навчання, яке потребує цілеспрямованого, системного та послідовного удосконалення.

Майстер-клас з приготування суші

Лабораторно-практичні роботи з предмета «Технології приготування їжі»

Майстер-клас за участю шеф-кухарів м.Житомира

Літературні джерела:

 1. Великий тлумачний словник української мови / [упоряд. Т.В.Ковальова ; худож.- оформлювач Б. П. Буп]. – Харків; Філіо, 2005.

 2. Державний стандарт професійно-технічної освіти з професії «Кухар» [Електронний ресурс]. - Режим доступу : — http://proftekhosvita.org.ua/ uk/ resources/documents/educational/.

 3. Висоцька, Л. Формування професійної культури майбутніх фахівців кулінарного профілю у вищих професійних училищах : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / Л. Є. Висоцька. — Київ, 2011.

 4. Єфіменко, С. Технологія підготовки та проведення сучасної виставки творчих робіт школярів / С. М. Єфіменко // Науково-методичний супровід функціонування інформаційно-освітнього простору регіону: науково-методичний вісник / Кіровоградський КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського». – Кіровоград, 2016. – № 52.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

До ЗНО з ФІЗИКИ залишилося:
0
3
міс.
0
0
дн.
1
9
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!