• Всеосвіта
  • Бібліотека
  • Самоосвіта
  • Індивідуальний план роботи заступника директора з навчально-виховної роботи, вчителя математики і фізики Савчук С.М. на період карантину (27.04.2020-29.05.2020)

Індивідуальний план роботи заступника директора з навчально-виховної роботи, вчителя математики і фізики Савчук С.М. на період карантину (27.04.2020-29.05.2020)

Самоосвіта

Для кого: 6 Клас, 8 Клас, 9 Клас, Дорослі

29.04.2020

492

0

23

Опис документу:
Індивідуальний план роботи заступника директора з НВР, вчителя математики і фізики Савчук С.М. на період карантину (27.04.2020-29.05.2020). Розробка допоможе спланувати свій робочий час. В плані також є посилання на відеоуроки, платформи для практичної роботи учнів згідно календарно-тематичного планування.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор школи Т. В. Риндюк

27.04.2020

Індивідуальний план роботи під час карантину

з 27.04.2020 по 29.05.2020

заступника директора з НВР, вчителя математики і фізики

Савчук Світлани Миколаївни

Дата

Зміст роботи

Час

Примітки

1

27.04

1

Робота з документами заст. директора з НВР.

09.00- 09.45

2

9 кл. Алгебра. Розв’язування задач і вправ. Розсилка завдань та індив. консультації з учнями в дистанц. форматі Viber, Instagram.

09.55- 10.40

Повторити §24. Викон. вправи «Кросворд» та «Знайти пару» на платформі LearningApps.org:

3

6 кл. Математика. Поділь-ність натуральних чисел. Звичайні дроби (повторен-ня). Розсилка завдань та індив. консультації з учнями в дистанц. форматі Viber.

11.00- 11.45

Повторити §1–5. Викон. вправи «Знайти пару» на платформі LearningApps.org:

4

8 кл. Алгебра. Узагальнен-ня і систематизація знань за темою «Квадратне рів-няння як математична мо-дель прикладної задачі». Розсилка завдань та індив. консультації з учнями в дистанц. форматі Viber.

12.05-12.50

Підготуватися до контрольної роботи (повт. §21-23, виконати письмові завдання (дидакт. матеріал)).

5

8 кл. Фізика. Закон Фарадея для електролізу. Розв’язування задач. Розсилка завдань та індив. консультації з учнями в дистанц. форматі Viber.

13.00- 13.45

Повторити §37 – 38 . Викон. вправу «Заповни пропуски» на платформі LearningApps.org

6

Збір та перевірка виконан-ня учнями 6,8,9 кл. завдань

13.45– 15.00

7

Вивчення інтернет-просто-ру для саморозвитку.

15.00- 16.00

2

28.04

1

Робота з документами заст. директора з НВР.

09.00- 09.45

2

6 кл. Математика. Поділь-ність натуральних чисел. Звичайні дроби (повторен-ня). Розсилка завдань та індив. консультації з учня-ми в дист. форматі Viber.

09.55- 10.40

Повторити §1–5. Виконати вправу «Заповнити пропуски» на платформі LearningApps.org

3

Індив. онлайн-консультації з учителями у дист. форматі

11.00- 11.45

4

9 кл. Геометрія. Розв’язува-ння трикутників (повторен-ня). Розсилка завдань та індив. консультації з учня-ми в дист. форматі Viber.

12.05-12.50

Повторити §1, п. 1 – 5. Виконати вправу «Заповнити пропуски» на платформі LearningApps.org

5

8 кл. Геометрія. Чотирикут-ники (повторення). Розсил-ка завдань та індив. кон-сультації з учнями в дистанц. форматі Viber.

13.00- 13.45

Повторити §1, п.1 – 9. Виконати вправу «Кросворд» на платформі LearningApps.org

6

Збір та перевірка виконан-ня учнями 6,8,9 кл. завдань

13.45– 15.00

7

Самоосвіта (накопичення методичних матеріалів).

15.00- 16.00

3

29.04

1

8 кл. Фізика. Електричний струм у газах. Розсилка завдань та індивідуальні консультації з учнями в дистанційному форматі Viber.

09.00- 09.45

Переглянути урок

Виконати вправу «Вікторина» на платформі LearningApps.org

2

8 кл. Алгебра. Контрольна робота №6 за темою «Квад-ратне рівняння як матема-тична модель прикладної задачі». Розсилка завдань в дистанц. форматі Viber.

09.55- 10.40

Повторити §3, п. 21 – 23. Виконати контрольну роботу (дидакт. матеріал).

3

9 кл. Алгебра. Узагальнен-ня і систематизація знань за темою «Основи комбіна-торики, теорії ймовірнос-тей та статистики». Розсилка завдань та індив. консультації з учнями в форматі Viber, Instagram.

11.00- 11.45

Підготуватися до контрольної роботи (повт. §21-24, виконати письмові завдання (дидакт. матеріал)).

4

6 кл. Математика. Знаходження дробу від числа і числа за його дробом (повторення). Розсилка завдань та індив. консультації з учнями в дистанц. форматі Viber.

12.05-12.50

Повторити §9, 10. Перегл. презентацію

5

Збір та перевірка виконан-ня учнями 6,8,9 кл. завдань

12.50- 14.00

6

Самоосвіта (перегляд вебі-нару «Онлайн-інструменти для створення навчальних відео та скринкастів).

14.00– 15.30

7

Робота зі шкільною документацією.

15.30- 16.00

4

30.04

1

Робота зі шкільною документацією.

09.00- 10.30

2

Оновлення інформації на сторінках сайту школи.

10.30- 11.30

3

Самоосвіта (освітній портал «Всеосвіта»).

11.30- 13.00

5

04.05

1

Робота зі шкільною документацією.

09.00- 09.55

2

9 кл. Алгебра. Контрольна робота №5 за темою «Осно- ви комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики». Розсилка завдань в дист форматі Viber, Instangram.

09.55- 10.40

Повторити §21 – 24. Виконати контрольну роботу (дидакт. матеріал).

3

6 кл. Математика. Відношення і пропорції. Відсоткові розрахунки (повторення). Розсилка завдань та індив. консуль-тації з учнями в дистанц. форматі Viber.

11.00- 11.45

Повторити §12 – 15, 19. Перегл. презентацію

4

8 кл. Алгебра. Аналіз контрольної роботи. Розсилка результатів та індив. консультації з учнями в дистанц. форматі Viber. Тестування в онлайн-режимі на порталі «Всеосвіта».

12.05-12.50

Повторити §21 – 23. Тестування на платформі

5

8 кл. Фізика. Електричний струм у газах. Тестування в онлайн-режимі на порталі «Всеосвіта».

13.00- 13.45

Повторити §39 – 40. Тестування на платформі

6

Збір та перевірка виконан-ня учнями 6,8,9кл. завдань.

13.45- 15.00

7

Індив. онлайн-консульта-ції з кл. керівниками в дистанц. форматі Viber.

15.00- 16.00

6

05.05

1

Робота на сайті школи.

09.00- 09.55

2

6 кл. Математика. Відношення і пропорції. Відсоткові розрахунки (повторення). Тестування в онлайн-режимі на освітньому порталі «Всеосвіта».

09.55- 10.40

Повторити §12 – 15, 19. Тестування на платформі

3

Створення вправ на плат-формі LearningApps.org.

10.40- 12.05

4

9 кл. Геометрія. Розв’язу-вання трикутників (повто-рення). Розсилка завдань та індив. консультації з уч-нями в дист. форматі Viber.

12.05- 12.50

Повторити §1, п. 1 – 5. Виконати вправу «Класифікація» на платформі LearningApps.org

5

8 кл. Геометрія. Подібність трикутників(повторення). Розсилка завдань та індив. консультації з учнями в дистанц. форматі Viber.

13.00- 13.45

Повторити §2, п. 11 – 14. Виконати вправи «Вікторина» на платформі LearningApps.org

6

Збір та перевірка виконан-ня учнями 6,8,9 кл. завдань

13.45- 15.00

7

Робота з документами заст. директора з НВР.

15.00- 16.00

7

06.05

1

8 кл. Фізика. Безпека людини під час роботи з електричними приладами й пристроями. Розсилка завдань та індив. консуль-тації з учнями в дистанц. форматі Viber.

09.00- 09.45

Опрацювати теор. матеріал на Google Диску

2

8 кл. Алгебра. Раціональні вирази (повторення). Розсилка завдань та індив. консультації з учнями в дистанц. форматі Viber.

09.55- 10.40

Повторити §1, п. 1 – 6. Виконати вправи «Числова пряма» та «Вікторина» на платформі LearningApps.org:

3

9 кл. Алгебра. Аналіз конт-рольної роботи. Розсилка результатів, завдань та індив. консультації з учнями в дистанц. форматі Viber, Instangram. Тесту-вання в онлайн-режимі на осв. порталі «Всеосвіта».

11.00- 11.45

Повторити §21 – 24. Тестування на платформі

4

6 кл. Математика. Коло. Круг. Діаграми (повторен-ня). Розсилка завдань та індив. консультації з учня-ми в дист. форматі Viber.

12.05-12.50

Повторити §16 – 17. Виконати вправи «Фрагменти зображен-ня», «Вікторина» та «Пазл» на платформі LearningApps.org:

5

Збір та перевірка виконан-ня учнями 6,8,9 кл. завдань

12.50- 14.00

6

Самоосвіта.

14.00- 16.00

8

07.05

1

Робота зі шкільною документацією.

09.00- 10.30

2

Розробка тестових завдань для учнів 6, 8, 9 кл. на осв. порталі «Всеосвіта».

10.30- 11.30

3

Самоосвіта (перегляд вебінару).

11.30- 13.00

9

08.05

1

6 кл. Математика. Додатні та відємні числа. Модуль числа. Додавання і віднімання раціональних чисел (повторення). Розсилка завдань та індив. консультації з учнями в дистанц. форматі Viber.

09.00-09.45

Повторити §21 – 27. Виконати вправи «Просте впорядкуван- ня», «Числова пряма», «Заповнити пропуски» та «Знайти пару» на плат-формі LearningApps.org:

2

Робота з документами заст. директора з НВР.

09.45- 11.00

3

8 кл. Геометрія. Розв’язу-вання прямокутних трикут-ників (повторення). Розсилка завдань та індив. консультації з учнями в дистанц. форматі Viber.

11.00- 11.45

Повторити §3, п. 15 – 18. Виконати вправи «Заповнити пропус-ки», «Знайти пару» та «Класифікація» на платформі LearningApps.org:

4

9 кл. Геометрія. Довжина кола. Довжина дуги кола. Площа круга та його частин (повторення). Розсилка завдань та індив. консультації з учнями в дистанц. форматі Viber, Instagram.

12.05-12.50

Повторити §2, п. 6. Виконати вправи «Де це?», «Фрагменти зображення» та «Знайти пару» на платформі LearningApps.org:

5

Збір та перевірка виконан-ня учнями 6,8,9 кл. завдань

12.50- 14.00

6

Систематизація матеріалу з методичної роботи.

14.00– 16.00

10

12.05

1

Впорядкування папки самоосвіти.

09.00-09.55

2

6 кл. Математика. Додатні та відємні числа. Модуль числа. Додавання і віднімання раціональних чисел (повторення). Тестування в онлайн-режимі на освітньому порталі «Всеосвіта».

09.55- 10.40

Повторити §21 – 27. Тестування на платформі

3

Опрацювання нормативно-правових та методичних інтернет-ресурсів.

10.40- 12.05

4

9 кл. Геометрія. Довжина кола. Довжина дуги кола. Площа круга та його частин (повторення). Тестування в онлайн-режимі на освітньому порталі «Всеосвіта».

12.05- 12.50

Повторити §2, п. 7. Тестування на платформі

5

8 кл. Геометрія. Розв’язу-вання прямокутних трикут-ників (повторення). Тестування в онлайн-режимі на освітньому порталі «Всеосвіта».

13.00- 13.45

Повторити §3, п. 15 – 18. Тестування на платформі

6

Збір та перевірка виконан-ня учнями 6,8,9 кл.завдань

13.45- 15.00

7

Впорядкування папок заст. директора з НВР.

15.00- 16.00

11

13.05

1

8 кл. Фізика. Контрольна робота №5 за темою «Електричний струм у різних середовищах». Розсилка завдань в дистанц. форматі Viber.

09.00- 09.45

Повторити §36 – 40. Виконати конт-рольну роботу (дидакт. матеріал).

Підготуватися до захисту проєкту «Електричні явища. Електричний струм» (створити хмаринку термінів за розділом за допомогою сервісу хмаринок тегів).

2

8 кл. Алгебра. Квадратні корені. Дійсні числа (повторення). Розсилка завдань та індив. консуль-тації з учнями в дистанц. форматі Viber. Тестування в онлайн-режимі на освітньому порталі «Всеосвіта».

09.55- 10.40

Повторити §2, п. 11 – 17. Виконати вправу «Знайти пару» на платформі LearningApps.org

3

9 кл. Алгебра. Найпростіші перетворення графіків функцій. Функція у=ax2+bx+c, a 0, її графік і властивості (повторення). Розсилка завдань та індив. консуль-тації з учнями в дистанц. форматі Viber, Instagram.

11.00- 11.45

Повторити §3, п. 15 – 18. Виконати вправи «Заповнити пропуски» та «Знайти пару» на платформі LearningApps.org:

4

6 кл. Математика. Множення раціональних чисел (повторення). Розсилка завдань в дистанц. форматі Viber.

12.05-12.50

Повторити §28. Виконати вправи «Фраг- менти зображення» та «Заповнити таб-лицю» на платформі LearningApps.org:

5

Збір та перевірка виконан-ня учнями 6,8,9 кл. завдань

12.50- 14.00

6

Робота з документами заст. директора з НВР.

14.00– 15.30

7

Самоосвіта (робота з інтернет-ресурсами)

15.30- 16.00

12

14.05

1

Робота з документами заст. директора з НВР.

09.00- 11.00

2

Робота на сайті школи.

11.00- 11.30

3

Самоосвіта (перегляд вебінару).

11.30- 13.00

13

15.05

1

6 кл. Математика. Множен-ня раціональних чисел (повторення). Розсилка завдань в дистанц. форматі Viber. Тестування в онлайн-режимі на освітньому порталі «Всеосвіта».

09.00-09.45

Повторити §28. Тестування на платформі

2

Опрац. нормативно-право-вих та метод. ресурсів.

09.45- 11.00

3

8 кл. Геометрія. Многокут-ники. Площі многокутни-ків (повторення). Розсилка завдань та індив. консуль-тації з учнями в дистанц. форматі Viber.

11.00- 11.45

Повторити §4, п. 19 – 23. Виконати вправу «Знайти пару» на платформі LearningApps.org

Підготув. до підсумк. тестування (викон. письмові завдання (дидакт. матеріал)).

4

9 кл. Геометрія. Геометричні перетворення (повторення). Розсилка завдань та індив. консуль-тації з учнями в дистанц. форматі Viber.

12.05-12.50

Повторити §5, п. 17 - 19. Виконати вправу «Класифікація» на платформі LearningApps.org

Підготув. до підсумкового тестування (викон. письмові завдання (дидакт. матеріал)).

5

Збір та перевірка виконан-ня учнями 6,8,9 кл. завдань

12.50- 14.00

6

Індив. онлайн-консультації з учителями у дистанц. форматі Viber.

14.00– 15.00

7

Створення вправ на плат-формі LearningApps.org.

15.00- 16.00

14

18.05

1

Робота з документами заст. директора з НВР.

09.00- 09.45

2

9 кл. Алгебра. Розв’язуван-ня систем рівнянь другого степеня з двома змінними. Розв’язування текстових задач за допомогою систем рівнянь (повторення). Розсилка завдань та індив. консультації з учнями в дистанц. форматі Viber, Instagram.

09.55- 10.40

Повторити §2, п. 13, 14. Тестування на платформі

3

6 кл. Математика. Ділення раціональних чисел (повторення). Розсилка завдань та індив. консультації з учнями в дистанц. форматі Viber.

11.00- 11.45

Повторити §29. Викон. вправи «Знайти пару» на платформі LearningApps.org

4

8 кл. Алгебра. Квадратні рівняння та раціональні рівняння (повторення). Розсилка завдань та індив. консультації з учнями в дистанц. форматі Viber.

12.05-12.50

Повторити §1, 3, п. 7, 18 – 20. Викон. вправу «Відповідності сітки» на платформі LearningApps.org

5

8 кл. Фізика. Захист навчальних проєктів за темою «Електричні явища Електричний струм» (створення хмаринки термінів).

13.00- 13.45

Підготуватися до захисту проєкту «Електричні явища. Електричний струм» (створити хмаринку термінів за розділом за допомогою сервісу хмаринок тегів).

6

Збір та перевірка виконан-ня учнями 6,8,9 кл. завдань

13.45– 15.00

7

Вивчення інтернет-просто-ру для саморозвитку.

15.00- 16.00

15

19.05

1

Робота з документами заст. директора з НВР.

09.00- 09.45

2

6 кл. Математика. Ділення раціональних чисел (повто-рення).Розсилка завдань та індив. консультації з учня-ми в дист. форматі Viber.

09.55- 10.40

Повторити §29. Тестування на платформі

3

Індив. онлайн-консультації з учителями у дист. форматі

11.00- 11.45

4

9 кл. Геометрія. Підсумкове онлайн-тестування за курс геометрії 9 класу.

12.05-12.50

Тестування на платформі

Підготуватися до захисту проєкту «Хмаринка геометричних термінів» за допомогою сервісу хмаринок тегів).

5

8 кл. Геометрія. Підсумкове онлайн-тестування за курс геометрії 8 класу.

13.00- 13.45

Тестування на платформі

https://vseosvita.ua/test/pidsumkove-testuvannia-za-kurs-heometrii-8-klasu-31428.html

6

Збір та перевірка виконан-ня учнями 6,8,9 кл. завдань

13.45– 15.00

7

Самоосвіта (накопичення методичних матеріалів).

15.00- 16.00

16

20.05

1

8 кл. Фізика. Захист навчальних проєктів за темою «Електричні явища Електричний струм» (створення хмаринки термінів).

09.00- 09.45

Створити фізичні анаграми в генераторі анаграм

2

8 кл. Алгебра. Текстові та прикладні задачі (повторен-ня). Розсилка завдань в дистанц. форматі Viber.

09.55- 10.40

Повторити §3, п. 23. Підготуватися до підсумкового тестування (викон. письмові завдання (дидакт. матеріал)).

3

9 кл. Алгебра. Числові пос-лідовності. Елементи прик-ладної математики (повто-рення). Розсилка завдань та індив. консультації з учнями в форматі Viber, Instagram.

11.00- 11.45

Повторити §3, п. 15 – 24. Підготуватися до підсумкового тестування (викон. письмові завдання (дидакт. матеріал)).

4

6 кл. Математика. Розвязування текстових задач за допомогою рівнянь (повторення). Розсилка завдань та індив. консультації з учнями в дистанц. форматі Viber.

12.05-12.50

Повторити §31. Виконати вправ «Просте упорядкування» та «Вікторина» на платформі LearningApps.org:

5

Збір та перевірка виконан-ня учнями 6,8,9 кл. завдань

12.50- 14.00

6

Систематизація електрон-ного матеріалу з МР.

14.00– 15.00

7

Самоосвіта (освітній портал «Всеосвіта»).

15.00- 16.00

17

21.05

1

Робота зі шкільною документацією.

09.00- 10.30

2

Оновлення інформації на сторінках сайту школи.

10.30- 11.30

3

Самоосвіта (освітній портал «Всеосвіта»).

11.30- 13.00

18

22.05

1

6 кл. Математика. Розвязування текстових задач за допомогою рівнянь (повторення). Розсилка завдань та індив. консультації з учнями в дистанц. форматі Viber.

09.00-09.45

Повторити §32. Підготув. до підсумкового тестування (викон. письмові завдання (дидакт. матеріал)).

2

Робота з документами заст. директора з НВР.

09.45- 11.00

3

8 кл. Геометрія. Розвязування цікавих задач і вправ.

11.00- 11.45

Виконати вправи «Кросворд», «Вікторина з друкуванням» та «Дізнайтесь більше» на платформі LearningApps.org:

4

9 кл. Геометрія. Розвязування цікавих задач і вправ.

12.05-12.50

Захист навчального проєкту «Хмаринка геометричних термінів».

5

Збір та перевірка виконан-ня учнями 6,8,9 кл. завдань

12.50- 14.00

6

Систематизація матеріалу з методичної роботи.

14.00– 16.00

19

25.05

1

Робота з документами заст. директора з НВР.

09.00- 09.45

2

9 кл. Алгебра. Підсумкове онлайн-тестування за курс алгебри 9 класу.

09.55- 10.40

Тестування на платформі

Підготуватися до захисту проєкту «Хмаринка арифметичних термінів» за допомогою сервісу хмаринок тегів).

3

6 кл. Математика. Підсумкове онлайн-тестування за курс математики 6 класу.

11.00- 11.45

Тестування на платформі

  • https://vseosvita.ua/test/pidsumkove-testuvannia-za-kurs-matematyky-6-klasu-31419.html

4

8 кл. Алгебра. Підсумкове онлайн-тестування за курс алгебри 8 класу.

12.05-12.50

Тестування на платформі

5

8 кл. Фізика. Розв’язуван-ня задач. Розсилка завдань та індив. консультації з учнями в дистанц. форматі Viber.

13.00- 13.45

Викон. вправи «Знайти терміни» та «Заповнити пропуски» на платформі LearningApps.org

6

Збір та перевірка виконан-ня учнями 6,8,9 кл. завдань

13.45– 15.00

7

Вивчення інтернет-просто-ру для саморозвитку.

15.00- 16.00

20

26.05

1

Робота з документами заст. директора з НВР.

09.00- 09.45

2

6 кл. Математика. Розвязування цікавих задач і вправ.

09.55- 10.40

Створити математичні анаграми в генераторі анаграм

3

Індив. онлайн-консультації з учителями у дист. форматі

11.00- 11.45

4

9 кл. Геометрія. Розв’язування цікавих задач і вправ та задач підвищеної складності.

12.05-12.50

Створити ребуси з геометричних термінів в генераторі ребусів

5

8 кл. Геометрія. Розв’язування цікавих задач і вправ та задач підвищеної складності.

13.00- 13.45

Створити ребуси з геометричних термінів в генераторі ребусів

6

Збір та перевірка виконан-ня учнями 6,8,9 кл. завдань

13.45– 15.00

7

Самоосвіта (накопичення методичних матеріалів).

15.00- 16.00

21

27.05

1

8 кл. Фізика. Розв’язування цікавих вправ.

09.00- 09.45

Створити ребуси з фізичних термінів в генераторі ребусів

2

8 кл. Алгебра. Розв’язуван-ня цікавих задач і вправ та задач підвищеної складності.

09.55- 10.40

Створити кросворд з алгебраїчних термінів в генераторі кросвордів

3

9 кл. Алгебра. Розв’язуван-ня цікавих задач і вправ та задач підвищеної складності.

11.00- 11.45

Створити анаграми з алгебраїчних термінів в генераторі анаграм

4

6 кл. Математика. Розв’язування цікавих задач і вправ та задач підвищеної складності.

12.05-12.50

Створити ребуси з математичних термінів в генераторі ребусів

5

Збір та перевірка виконан-ня учнями 6,8,9 кл. завдань

12.50- 14.00

6

Систематизація електрон-ного матеріалу з МР.

14.00– 15.00

7

Самоосвіта (освітній портал «Всеосвіта»).

15.00- 16.00

22

28.05

1

Робота зі шкільною документацією.

09.00- 10.30

2

Оновлення інформації на сторінках сайту школи.

10.30- 11.30

3

Самоосвіта (освітній портал «Всеосвіта»).

11.30- 13.00

23

29.05

1

6 кл. Математика. Розв’язування цікавих задач і вправ та задач підвищеної складності.

09.00-09.45

Створити кросворд з математичних термінів в генераторі кросвордів

2

Робота з документами заст. директора з НВР.

09.45- 11.00

3

8 кл. Геометрія. Розв’язування цікавих задач і вправ та задач підвищеної складності.

11.00- 11.45

Створити ребуси з геометричних термінів в генераторі ребусів

4

9 кл. Геометрія. Розв’язування цікавих задач і вправ та задач підвищеної складності.

12.05-12.50

Створити кросворд з геометричних термінів в генераторі кросвордів

5

Збір та перевірка виконан-ня учнями 6,8,9 кл. завдань

12.50- 14.00

6

Систематизація матеріалу з методичної роботи.

14.00– 16.00

15

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця