Індивідуальний навчальний план (ІНП)

Опис документу:
Індивідуальний навчальний план для дітей із затримкою психічного розвитку 1 клас. Зразок оформлення. Індивідуальний навчальний план та індивідуальна навчальна програма розробляються відповідно до особливостей інтелектуального розвитку учня. Індивідуальний навчальний план визначає перелік предметів та кількість годин для їх вивчення.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Індивідуальний навчальний план (ІНП)

Предмет: Навчання грамоти

Тема: Добукварний період

Довгострокова мета: Формування навичок навчальної діяльності. Розвиток слухання-розуміння мовлення вчителя. Розвиток дрібної і загальної моторики. Уточнення і розвиток слухового сприймання. Розвиток мовного слуху.

Короткострокові завдання

Методи оцінки

(зразки робіт, контрольні листки, бланки тестів)

Дата і прогрес

 

 Формування в учнів слухової та зорової уваги, привертання уваги до постаті та голосу вчителя;

формування та розвиток слухового та слухо-зорового сприймання;

розвиток орієнтування у власному тілі;

розвиток орієнтування на парті, в класі, в приміщенні школи;

корекція постави під час сидіння за партою;

виховання культури поведінки в класі, на перервах;

активізація потреби в спілкуванні;

розвиток гігієнічних навичок та елементарних навичок самообслуговування;

розвиток та корекція дрібних рухів пальців, рухів кисті руки;

формування ритмічності рухів;

формування співвіднесеності дій очей і рук;

формування вмінь працювати за зразком.

 

 

Індивідуальний навчальний план (ІНП)

Предмет: Навчання грамоти

Тема: Букварний період

Довгострокова мета: Розвиток навичок мовленнєвої діяльності (слухання-розуміння, говоріння). Розвиток усного мовлення. Накопичення словникового запасу. Вивчення звуків і букв першого етапу а, у, м, о, с, х.

Короткострокові завдання

Методи оцінки

(зразки робіт, контрольні листки, бланки тестів)

Дата і прогрес

 

  формування правильної звуковимови та інтонації мовлення;

розвиток фонематичного слуху;

формування та розвиток чіткості усного мовлення;

подальший розвиток слухового сприймання та слухової уваги;

формування уявлень про слово як самостійну смислову одиницю;

формування та розвиток процесів аналізу та синтезу звуків мовлення;

збагачення та уточнення уявлень про предметний світ;

формування вміння співвідносити слово-назву з реальним предметом;

розвиток процесів абстрагування та класифікації в процесі вивчення тематичних груп слів-назв предметів довкілля;

корекція розпізнавання певного слова в живому мовленні, речення певного змісту в прослуханому тексті з 2-3 речень;

корекція та вдосконалення звуковимови;

розвиток слухової уваги та слухової пам’яті;

розвиток довільної уваги;

формування та розвиток аналітико-синтетичних процесів;

розвиток мовленнєвого слуху (уважно слухати, чути, ідентифікувати, розрізняти й повторювати вивчені звуки);

виховання в учнів чіткої артикуляції звуків, їх впізнавання та розрізнення;

розвиток уміння розрізняти на слух слова, близькі за звуковим складом;

розвиток зорового сприймання графічного зображення букви, просторового розташування її елементів;

формування усвідомленого зорового образу кожної вивченої букви;

розвиток дрібної моторики;

корекція координації рухів руки та пальців під час написання вивчених букв;

корекція та розвиток процесів аналізу, порівняння, синтезу;

розвиток усного мовлення;

виховання культури усного мовлення.

 

 

 

 

Індивідуальний навчальний план (ІНП)

Предмет: Математика

Тема: Лічба.Властивості предметів.Просторові відношення

Довгострокова мета: Розуміння кількісних уявлень, вміння визначити задану кількість предметів: багато – один, багато – мало. Ознайомлення з поняттями: великий – маленький, більше – менше, високий – низький. Вміння вибирати та називати предмети означеного розміру. Формування просторових понять: вгорі, внизу (зверху – там, де голова, внизу – там, де ноги).

Короткострокові завдання

Методи оцінки

(зразки робіт, контрольні листки, бланки тестів)

Дата і прогрес

 

 Формування уявлень про тотожність множин на основі їх по елементного співвідношення. Пояснення способу виконання практичних дій щодо порівняння множин. Засвоєння і використання в мовленні слів, які відображають кількісні відношення: багато-один, багато-мало.

Формування сприймання розміру предметів: обстеження величини предметів шляхом накладання і прикладання.

Формування поняття простору на основі орієнтації в частинах свого тіла. Орієнтування в різних площинах, слідкування за переміщенням предметів та визначення напрямку руху.

 

 

 

Індивідуальний навчальний план (ІНП)

Предмет: Математика

Тема: Нумерація чисел 1-3

Довгострокова мета: Називання і письмо цифр в межах 3. Формування вмінь розпізнавати цифри в межах 3. Формування вміння називати послідовно числа в цифровому ряду. Письмо на дошці та в зошиті вивчених цифр.

Короткострокові завдання

Методи оцінки

(зразки робіт, контрольні листки, бланки тестів)

Дата і прогрес

 

 

Формування аналітико-синтетичного сприймання – співвідношення кожного числа з одним із предметів. Формування зорового, слухового, тактильного сприймання кількості. Розвиток слухової, рухової пам'яті. Розвиток наочно-образного мислення на основі порядку розташування чисел у числовому ряду, розуміння, що кожне наступне більше попереднього на одиницю. Збагачення словника словами, які відображають кількісні відношення.

 

 

 

Індивідуальний навчальний план (ІНП)

Предмет: Математика

Тема: Лічба предметів в межах 5 Довгострокова мета: Називання і письмо цифр в межах 3. Формування вмінь розпізнавати цифри в межах 3. Формування вміння називати послідовно числа в цифровому ряду. Письмо на дошці та в зошиті вивчених цифр.

Короткострокові завдання

Методи оцінки

(зразки робіт, контрольні листки, бланки тестів)

Дата і прогрес

 

 

Називання і письмо цифр в межах 5. Формування вмінь розпізнавати цифри в межах 5. Формування вміння називати послідовно числа в цифровому ряду. Письмо на дошці та в зошиті вивчених цифр. Вилучення (1-3) предметів із множини за будь-якою ознакою. Збільшення і зменшення множини на одиницю в межах 5. Вправи на обведення і штрихування. Робота з зошитах-шаблонах.

 

 

 

Індивідуальний навчальний план (ІНП)

Предмет: Математика

Тема: Геометричні фігури Довгострокова мета: Формування уявлень про геометричні фігури: круг, квадрат, трикутник. Вміння розрізняти геометричні фігури різного кольору й розміру та називати їх. Практичне вміння обирати предмети за формою, визначати «зайвий» за формою предмет.

Короткострокові завдання

Методи оцінки

(зразки робіт, контрольні листки, бланки тестів)

Дата і прогрес

 

 

Формування сприймання геометричних фігур на основі зорового, тактильного обстеження. Розвиток наочно-дійового мислення шляхом визначення форми предметів, класифікації предметів за формою.

Розвиток слухомоторної координації та слухової уваги.

 

 

 

Індивідуальний навчальний план (ІНП)

Предмет: Природознавство

Тема: Вступ: поняття про довкілля Довгострокова мета: навчити орієнтуєнтувася в довкіллі та розрізняти людей, об’єкти природи і речі; ознаки предметів.

Короткострокові завдання

Методи оцінки

(зразки робіт, контрольні листки, бланки тестів)

Дата і прогрес

 Сенсомоторний розвиток:

  • формування уявлень про якісні характеристики предметів та розвиток вміння розрізнювати предмети: за допомогою зору (форма, розмір, колір), на слух (звуки, що видають предмети), на дотик (вага, температура предмета, твердість, гладкість поверхні), за запахом та на смак.

Розвиток пізнавальної діяльності:

-формування здатності групувати з допомогою вчителя зображені на малюнку складові довкілля (люди, природа, речі);

-формування здатності виконувати за допомогою вчителя дії наочного порівняння та вбачати подібність і відмінність предметів за якісними ознаками (великий – маленький, високий – низький, товстий – тонкий, за кольором; важкий – легкий, гарячий – холодний, твердий – м’який, гладенький – шорсткий).

Мовленнєвий розвиток:

  • формування пасивного і активного словника шляхом засвоєння назв категорій («природа», «люди», «речі») та назв для позначення якісних зовнішніх ознак предметів (як на елементарному рівні їх розрізнення, так і використання в мовленні по можливості).

Особистісний розвиток:

  • формування позитивних емоційних реакцій на природу рідного краю;оволодіння правилами безпечної поведінки під час дослідження довкілля.

 

 

Індивідуальний навчальний план (ІНП)

Предмет: Природознавство

Тема: Світ Я: будова тіла

Довгострокова мета: навчити розрізняти частини свого тіла та тіла інших людей їх («Доторкнись до ___»), впізнає їх зображення («Покажи ___»)

Короткострокові завдання

Методи оцінки

(зразки робіт, контрольні листки, бланки тестів)

Дата і прогрес

  Сенсомоторний розвиток:

  • розвиток перцептивних уявлень про тіло людини.

Розвиток пізнавальної діяльності і мовленнєвий розвиток:

формування словника шляхом вивчення понять для позначення частин тіла (голова, обличчя, ніс, рот, очі, вуха, волосся, язик, живіт, рука, долоні, пальці, ноги),

  • формування навичок виконувати дієслівні інструкції, що складаються з одного кроку (опусти руки вниз, дай серветку, викинь це, закрий двері, ввімкни світло, поклади … на стіл, помахай рукою «до побачення», «дай п’ять (руку)», іди сюди, пострибай, торкнись голови, торкнись руки, поплескай у долоні тощо).

Особистісний розвиток:

формування здатності ідентифікувати себе із власним тілом та розуміння, що людина керує діями свого тіла.

 

 

Індивідуальний навчальний план (ІНП)

Предмет: Природознавство

Тема: Світ природи: його багатство та різноманітність.

  • Довгострокова мета: навчити розрізняти деякі рослини за їх малюнковими зображеннями;на наочному рівні рослини різних груп («Дай мені ___ », «Торкнись ___»);розпізнавати зображення вивчених овочів і фруктів, їх найхарактерніші ознаки;

Короткострокові завдання

Методи оцінки

(зразки робіт, контрольні листки, бланки тестів)

Дата і прогрес

 

 

 

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

До ЗНО з БІОЛОГІЇ залишилося:
0
3
міс.
1
5
дн.
0
7
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!