Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Навчаємось за новим правописом: особливості розвитку мовної компетентності учнів і учениць
»
Взяти участь Всі події

Індивідуальна програма розвитку зразок заповнення

Опис документу:

Опис документу: Примірний зразок індивідуальної програми розвитку дитини з інтелектуальними порушеннями, 5 клас, для 3 рівня підтримки. Програму складено з урахуванням нового зразка ІПР. «Порядок організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти» від 15 вересня 2021 р. № 957. Відтак посилюється акцент на співпраці між закладами освіти та інклюзивно-ресурсними центрами (ІРЦ), щоб школи отримували більше підтримки й допомоги під час навчання дітей з особливими освітніми потребами. Втім це не всі новації.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ

1. Період виконання 2021-2022 н.р

2. Загальні відомості про учня:

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) **********


дата народження  14.02.2010

повне найменування закладу загальної середньої освіти, в якому навчається учень Добровеличківський ліцей «Лідер» Добровеличківської селищної ради.

рік навчання 5

клас навчання  5

контактні номери телефонів батьків (інших законних представників) для термінового зв’язку __________________________________________________________

3. Індивідуальні особливості розвитку учня:

Наявний рівень знань і вмінь і навичок учня (компетенції)

Опис освітніх труднощів учня, виявлених у закладі освіти


Потреби

Фізичний розвиток, координованість, рухливість відповідають віковим показникам.

Увага мимовільна, короткотривала. Характерна вузькість обсягу сприйняття. Уповільнені процеси переробки інформації.

Мислення наочно-дійове.

Память довільна

Несформовані навички звуко-складового аналізу та синтезу, рідко вживає слова різного ступення складності, багатозначні слова.

В мовленні відсутні фразеологічні звороти, елементи усної народної творчості. Не сформовані прийоми словозміни та словотворення, порушений мовний аналз та синтез, бідність словникового запасу, неточність розуміння і вживання слів у реченні, при читанні зісковзує з одного рядка на інший, пише з помилками .

Інколи не бажає спілкуватись з окремими дітьми та дорослими, не вміє просити про допомогу. Не намагається заслужити позитивну оцінку соціальних якостей, не соромиться асоціальних вчинків. Не намагається наслідувати однолітків.

Поведінка не завжди відповідає ситуації. Дитина емоційно-вразлива, потребує постійного стимулювання та заохочення до діяльності.

інтелектуальні труднощі:

 • сприймання інактивне, звужене, має повільний характер, недиференційоване

 • увага мимовільна, короткотривала

 • ( дитина помічає менше предметів навкруги, не завжди відокремлює головне і тому часто опиняється дезорієнтованою в новій для себе ситуації)

 • Короткочасна пам’ять (дитина запамятовує в двічі менший обсяг одночасно наданих для вивчення обєктів. При цьому запамятувування залежить від ступення абстрактності матеріалу, що пропонується для запамятовування. Чим абстрактніший матеріал, тим менше дитина його запамятає.)

 • Дитина часто неуважна, важко осмислює і запам’ятовує нову інформацію з математики та української мови, часто не може зосередитись на пригадуванні. Має відхилення в поведінці.Намагається привернути до себе увагу всілякими вчинками, часто негативними. Прості дії виконує з допомогою.

Аналіз результатів виконання діагностичних завдань дає підставу константувати у дитини невідповідність рівня розвитку віковим нормам.

функціональні

(сенсорні, моторні,

мовленнєві) труднощі:

 • Підвищена вразливість в контактах.

 • В мовленні відсутні фразеологічні звороти, елементи усної народної творчості. Не сформовані прийоми словозміни та словотворення, порушений мовний аналз та синтез, бідність словникового запасу, неточність розуміння і вживання слів у реченні, при читанні зісковзує з одного рядка на інший, пише з помилками .

 • Мовлення вирізняється збідненістю як пасивного, так і активного словника.

фізичні труднощі:

 • Дитина досить активна на перервах. У нього часто змінюється настрій, має місце негативне реагування на зауваження. Характер інтересів обмежений. Любить уроки фізичної культури.

 • Перезбудження та гіперактивність.

навчальні труднощі:

 • Має стійкі, виражені труднощі в опануванні програмного матеріалу.

 • Інтерес до відсутній (потребує додаткової мотиваці.

 • Знижена працездатність

 • Недостатній рівень самостійності.

 • Не відтворює начальну інформацію з математики, не може самостійно записати умову задачі. Для кращого розуміння якихось елементарних дій з математики потребує додаткових малюнків

 • Не завжди розуміє зміст прослуханого тексту.


працювати над:

 • Емоційно-вольовою зрілістю, глибиною і стійкістю почуттів.

 • Підвищити рівень розвитку пізнавальних процесів.

 • Розширити обсяг знань відповідно до шкільної програми.

розвивати:

 • фразове та граматичне мовлення.

 • комунікативні навички та налагодження соціальних контактів.

 • Увагу.

 • Пам’ять.

 • Навчальну мотивацію.

 • Просторове орієнтування.

формувати:

 • Формувати та удосконалювати логічне мислення


 • Стійкі позитивні і правильні соціальні навички.

 • Навичку письма.

 • Обчислювальні навички (без допомоги лінійки)

вчити:

 • Виправляти мовні помилки.

 • Прослухати текст ще раз, навчити аналізувати та передавати зміст прочитаного.

 • Аналізувати написане.

 • Користуватись дидактичним матеріалом.

Потреба у фізчному навантажині для вивільнення негативних емоційних станів.


4. Рекомендації щодо організації освітнього процесу особи з особливими освітніми потребами (зазначити необхідне):

1) рекомендований рівень підтримки:

перший рівень підтримки;

другий рівень підтримки;

третій рівень підтримки;

четвертий рівень підтримки;

п’ятий рівень підтримки;

2) адаптація та модифікація освітнього середовища:

Назва адаптації/модифікації

Так/ні

Примітка

Пристосування середовища:Доступність

потреба в усамітненні, його періодичність та місце (ресурсна кімната, медіатека тощо)

так

Іноді, в ресурсні кімнаті, під час емоційних всплесків.

освітленнярівень шуму


Психолого-педагогічна адаптація:використання візуального розкладузбільшення часу на виконання завдань

так


збільшення обсягу допомоги (навідне питання, демонстрація зразка, нагадування тощо)

так


руховий режимвикористання заохочень

так

Словесне заохочення, наліпки до щоденника та зошитів.

використання засобів для концентрації уваги

так


іншеАдаптація навчального матеріалу:картки-підказки, картки-інструкції

так


Багаторазові повторення та збільшення кількості однотипних завдань.

так


Подання нового матеріалу невеликими порціями, з урахуванням працездатності.


так


Предметна основа ( лічильний матеріал) та лінійка як допоміжні засоби під час обчислень

так
Модифікація:скорочення змісту навчального предметазниження вимог для виконання завдань3)потреба у використанні:

жестової мови та/або залученні перекладача жестової мови;

шрифту Брайля;

4) потреба в додаткових заняттях з: психологом

так

ні

5) потреба в консультації з:

фахівцями інклюзивно-ресурсного центру;

фахівцями спеціальних закладів освіти;

іншими фахівцями ____________________________________________________


6) наявність індивідуального навчального плану:

так

ні.

У разі потреби в індивідуальному навчальному плані зазначити навчальні предмети (інтегровані курси), які потребують адаптації чи модифікації, та відповідального за розроблення індивідуального навчального плану педагогічного працівника:

Навчальний предмет (інтегрований курс)

Адаптація чи модифікація

Відповідальний педагогічний працівник

Математика

Адаптація

Стоцька

Українська мова та література

Адаптація

Кишлар

Зарубіжна література

Адаптація

Павульська С.А

Природознавство

Адаптація

Поліщук Ю.О

Англійська

Адаптація

Рябова Т.М

Німецька

Адаптація

Рябова Т.М
5. Додаткові психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги (заняття):

Найменування заняття (послуги)

Фахівець, який проводить заняття (надає послугу)

Місце проведення

Розклад занять

Розвиток писемного та усного мовлення.

Практичний психолог Ковальчук Л.Ю

Школа

(ресурсна кімната)

Понеділок 7-й урок

(1 година)

Середа 7-й урок

(1 година)

Соціально- побутове орієнтування

Практичний психолог Ковальчук Л.Ю

Школа

(ресурсна кімната)

Четвер 7-й урок

(1 година)

6. Навчання:

за розкладом класу;

за адаптованим розкладом, з відвідуванням окремих уроків за індивідуальним розкладом відповідно до індивідуального навчального плану, зазначити які: ___________________________________________________________________________


за модифікованим розкладом.


7. Забезпечення асистента учня (учениці):

1) потреба в асистенті учня (учениці) (супроводі під час інклюзивного навчання):

так ( обговорити німецьку мову)

ні;


2) асистентом учня (учениці) є:

батьки: _____________________________________________________________

інші законні представники_____________________________________________

уповноважена батьками особа _________________________________________
(зазначити прізвище, власне ім’я,

__________________________________________________________________________________________
по батькові (за наявності) та контактні дані)

соціальний робітник

___________________________________________________________________________ 
(зазначити прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) та контакті дані)
8. Забезпечення допоміжними засобами навчання:

1) потреба у підручниках:

підручники для закладів загальної середньої освіти та матеріали;

адаптація підручників для закладів загальної середньої освіти та матеріалів;

підручники для осіб з особливими освітніми потребами та матеріали.

2) допоміжні засоби для навчання:

так

ні.

Зазначити перелік засобів для навчання, які потребує учень (учениця):

___________________________________________________________________________

9. Потреба в розумному пристосуванні:

так, зазначити яка: ____________________________________________________

ні.


10. Особливості проведення оцінювання:

адаптації проведення оцінювання за часом та змістом, зокрема: збільшення часу на виконання завдань; зменшення кількості завдань; використання зручних форм роботи (тести, усні опитування, аудіозавдання тощо) відповідно до потреб;

використання доступних форм викладу інформації для оцінювання (шрифту Брайля, письмових чи усних завдань тощо);

використання окремих карток з завданнями чи адаптованих матеріалів під час оцінювання;

адаптація завдань для оцінювання до особливостей сприйняття інформації (уникнення графічних завдань для осіб з порушенням зору, уникнення або створення комфортних умов для усних опутувань для осіб, які цього потребують, тощо);

інше (зазначити що) __________________________________________________

11. Потреба у продовженні строків навчання:

так

ні.
12. Додаткові напрями роботи:

За сферами розвитку

Ціль

Очікувані результати, яких планується досягнути

Рівень досягнутих результатів (заповнюється після виконання індивідуальної програми розвитку)

Розвиток інтелектуальної сфери

Використання вправ для формування та закріплення пам’яті, уваги, мислення.

Розширювати світогляд дитини та сприяти її всебічному розвитку.

Підвищити рівень розвитку пізнавальних процесів.

Підвищення рівня сформованості всіх видів навчальної діяльності учениці.


Розвиток сенсорної, моторної

Розвиток понять «ліворуч», «праворуч»Розвиток мовленнєвої сфери

Додатково пояснювати навчальний матеріал, давати можливість виконувати завдання у повільнішому темпі, зменшувати їхню кількість, надавати додаткові запитання з метою глибшого розкриття змісту завдання, наводити вже відомі дитині аналогії.

Включення учня в діяльність, спрямовану на подолання труднощів і перешкод (принцип вправляємості) – всі теоретичні відомості, правила мають бути засвоєні через практичну діяльність різного ступеня труднощів і новизни.

У процесі роботи слід вчити учня планувати свою діяльність, міркувати про послідовність та способи виконання, описувати результати і порівнювати їх із зразком. Активно стимулювати мовленнєву діяльність учня на уроках.

Досягти в учня здатності правильно формулювати речення, висловлювати свою думку.

Розширення словникового запасу.Розвиток фізичних здібностей

Відповідає віковій нормі.

Формування здорового способу життя та подальша соціалізація.Розвиток емоційно-вольової сфери

Максимально стимулювати активність на уроках, підтримувати навіть незначні успіхи і акцентувати на цьому увагу інших школярів з метою створення навколо атмосфери позитивного і дружнього до нього ставлення, постійної підтримки. Використовувати наочність і докладне пояснення нових, навіть не досить складних алгоритмів.

Поступово підвищувати темп роботи і працездатність дитини.


Підвищення рівня зазначених емоційно – вольових показників.


Розвиток соціальної сфери

Формування здорового способу життя та подальшої соціалізації.

Відпрацьовувати вміння аналізувати свої особистісні особливості та якості інших людей.

Продовжувати розвивати комунікативні та психічні навички, формувати бажання спілкуватися з однолітками.

Продовжувати вчити орієнтуватися в ситуації спілкування.

Застосовувати мовні і немовні засоби з метою комунікації, спілкування в конкретних соціально-побутових ситуаціях.

Створення позитивного мікроклімату у класі. Налагоджувати дружні стосунки, завдяки чому учень навчається сприймати та толерантно відноситись до однокласників. Відпрацювання навичок ефективної взаємодії з оточуючими.Подолання навчальних труднощів

Розвиток психічних процесів, стимулювання мовленнєвої активності, концентрації на виконанні завдань та саморегуляції поведінкових навичок.

Розвиток швидкості сприйняття і переробки інформації.

Підвищення рівня сформованості всіх видів навчальної діяльності ученя


Інші


13. Члени команди психолого-педагогічного супроводу, які складали індивідуальну програму розвитку:


Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)

Посада

Підпис

1

Куліш Г.І

заступник деректора


2

Коваленко А.О

класний керівник


3

Рябова Т.М

Вчитель англійської


4

Ковальчук Л.Ю

Практичний психолог


5

Горбенко А.В

Соціальний педагог


6

Куделя Т.М

Медична сестра


7

Павульська С.А

Вчитель зарубіжної літератури


8

Кишлар І.А

Вчитель української мови


9

Стоцька Г.В

Вчитель математики


10

Поліщук Ю.О

Вчитель природознавстваІндивідуальну програму розвитку погоджено одним з батьків (іншим законним представником) учня:

___________________________________________________________________________ (зазначити прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) одного з батьків
(іншого законного представника) учня)


підпис ___________________________ дата __________________________Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.