Індивідуальна програма розвитку особи з особливими освітніми потребами

Опис документу:
Індивідуальна програма розвитку особи з особливими освітніми потребами - це документ, що забезпечує індивідуалізацію навчання особи з особливими освітніми потребами, визначає перелік необхідних психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових та інших послуг і засобів для розвитку дитини, який розробляється групою фахівців з обов’язковим залученням батьків чи інших законних представників дитини

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Індивідуальна програма розвитку

 1. Період виконання ___________________________________________

 2. Загальні відомості про учня:

 • прізвище, ім’я, по батькові дата народження ________________________________________________________

 • повне найменування загальноосвітнього навчального закладу, в якому навчається учень

Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів_________________________

 • рік навчання___________________________________________________________

 1. Відомості про особливості розвитку учня (особливі освітні потреби, стан здоров’я, фізичний і мовленєвий розвиток,конгнітивну, емоційно-вольову сферу, навчальну діяльність)

Порядковий номер

Дата

Короткий зміст

Джерело інформації

1.

 1. Наявний рівень знань і вмінь учениці

Потенційні можливості

Потреби

 1. Додаткові освітні та соціальні потреби учня ( додаткова підтримка асистента вчителя, супровід соціальним працівником, робота з вчителем-дифектологом, вчителем-логопедом тощо).

Так (зазначити потреби) _додаткова підтримка асистента вчителя.

Ні

 1. Психолого-педагогічна допомога, що надається під час проведення у позаурочний час корекційно-розвиткових занять:

Найменування заняття

Фахівець, який проводить заняття

Місце проведення заняття

Дні

проведення заняття

Періодичність

Першотравенська ЗШ І-ІІІ ст.

Класна кімната

Першотравенська ЗШ І-ІІІ ст.

Класна кімната

7.Характеристика учениці

Сфера розвитку

Стисла характеристика

Заплановані дії

Очікувані результати / уміння

Емоційно-вольова

Фізична

Когнітивна

Мовленнєва

Соціальна

8. Навчальні предмети ( у разі, коли потенційні можливості учня не дають змоги засвоїти навчальну програму, що призводить до необхідності розроблення адаптованої або модифікованої програми)

Порядковий номер

Навчальний предмет

Програма

Адаптована Модифікована

1.

Літературне читання

Дидактичні матеріали, організаційні, сенсорні методи. Усні та письмові вказівки.

2.

Математика

Дидактичні матеріали, організаційні, сенсорні методи. Усні та письмові вказівки.

3.

Українська мова

Дидактичні матеріали, організаційні, сенсорні методи. Усні та письмові вказівки.

4.

Природознавство

Дидактичні матеріали, організаційні, сенсорні методи. Усні та письмові вказівки.

5.

(Розвиток художньо-естетичних навичок)

Образотворче мистецтво

Дидактичні матеріали, організаційні, сенсорні методи. Усні та письмові вказівки.

6.

Основи здоров’я

Дидактичні матеріали, організаційні, сенсорні методи. Усні та письмові вказівки.

7.

(Предметно-практична діяльність)

Трудове навчання

Дидактичні матеріали, організаційні, сенсорні методи. Усні та письмові вказівки.

8.

9.

Англійська мова

Сходинки до інформатики

Дидактичні матеріали, організаційні, сенсорні методи. Усні та письмові вказівки.

Звільнення від окремих навчальних предметів

Так (зазначити предмет (предмети) _________________________________________________

Ні

9.Адаптація (необхідне підкреслити)

Пристосування середовища: доступність: доступність, інтенсивність освітлення, зменшення рівня шуму в класі, приміщення для усамітнення, інше________________________________________________________________________________

Психолого-педагогічна адаптація: збільшення часу на виконання завдань, чергування видівдіяльності, виконання завдань за зразком, вид та частота релаксації, використання засобів концентрації уваги, інше_____________________________________________________________

Адаптація навчального матеріалу: адаптація навчальних посібників, наочних матеріалів, індивідуальні картки, , дидактичний матеріал___________________________________________________________________________

Необхідне спеціальне обладнання

Так (зазначити обладнання) _________________________________________________

Ні

10.Індивідуальний навчальний план

Індивідуальний навчальний план та індивідуальна навчальна програма розробляються відповідно до особливостей інтелектуального розвитку учня.

Індивідуальний навчальний план визначає перелік предметів та кількість годин для їх вивчення.

(додається)

Навчальні предмети:

Цілі

навчання

Зміст

Педагогічні технології, спрямовані на досягнення мети

Оцінювання знань, які засвоїв учень за рік/ півріччя

11.Джерела інформації в процесі розроблення індивідуальної програми розвитку:

висновок психолого- медико-педагогічної консультації

попередня індивідуальна программа розвитку

батьки/ опікуни

учень

інше____________________________________________________________________

12.Члени групи з розроблення індивідуальної програми розвитку

Прізвище, ім'я, по батькові

Найменування посади

Підпис

 1. Абрамова Любов Дмитрівна

заступник директора

 1. Лобань Зоя Григорівна

директор школи

 1. Бабіч Тетяна Павлівна

асистент вчителя

 1. Лепеха Леся Василівна

мати

 1. Бабай Віра Семенівна

класний керівник

13.Узгодження індивідуальної програми розвитку з :

 1. батьками/ законними представниками:

прізвище, ім'я, по батькові батьків/ законних представників

ПІП Лепеха Леся Василівна_____

підпис ____________________________дата ____________________

 1. учнем у разі, коли йому виповнилося 16 і більше років

підпис ____________________________дата____ «_____» ____________________

14.План консультування батьків/ законних представників у процесі розроблення/ виконання індивідуальної програми розвитку

Дата

Мета

Відповідальні особи

Ознайомлення з індивідуальною програмою розвитку. Організація робочого місця та обговорення режиму дня дитини.

Бесіда на тему виховання дитини любовю. Здоровий спосіб життя.

Розмова про проблеми спілкування батьків та дітей. Профілактика простудних захворювань у молодшому шкільному віці.

Підсумки навчально-виховного процесу за перший семестр. Бесіда про відпочинок та вільний час дитини під час зииових канікул: «Відпочинок має бути корисним!»

Обговорення педагогічних ситуацій. Помилки у вихованні дітей. Як не зашкодити здоров’ю?

Бесіда про мову, слово, культуру спілкування. Загальні правила етикету спілкування. Обговорення педагогічних ситуацій.

Дитяча агресія – причини та прояви.

Обговорення дитячої поведінки.

 

Трудове виховання дітей у сім’ї. Обговорення педагогічних ситуацій. 

Узагальнення вивченого матеріалу у другому семестрі. Підсумки навчально-виховного процесу за рік. Організація вільного часу та відпочинку дитини під час літніх канікул.

15.Моніторинг стану розвитку учня та його навчальних досягнень

Сфери розвитку/

навчальні предмети

Термін проведення моніторингу

протягом першого півріччя навчального року

після закінчення першого півріччя навчального року

протягом другого півріччя навчального року

після закінчення навчального

року

_Директор______ _____________________ _____________________

(найменування посади директора ( підпис) (ініціали, прізвище)

загальноосвітнього навчального закладу)

«_____» _____________2018 р.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»