Індивідуальна навчальна програма з української мови для учня 5 класу з порушенням опорно рухового апарату.

Інклюзивна освіта

Для кого: 5 Клас

23.08.2021

220

28

0

Опис документу:
Робота містить адаптовану індивідуальну навчальну програму з української мови для учнів 5 класів з ООП, яка відповідає вимогам чинної програми. З її допомогою можна готуватись та проводити уроки з української мови з учнями 5 класів з ООП.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Індивідуальна навчальна програма

учня 5 – класу

Навчальний предмет: українська мова

Цілі

Зміст


Педагогічні технології

Оцінювання

Знань

Довгострокові

Тема 1. Повторення вивченого в початкових класах.

Учень:

- розпізнає вивчені в початкових класах частини мови, визначаючи їхні істотні ознаки (з допомогою учителя);

- розрізняє нормативну та ненормативну лексику;
- використовує засвоєні вміння під час виконання вправ.

Технологія розвитку критичного мислення, інформаційно – комунікаційні технології, індивідуальне навчання

Контрольні роботи, тести .Спостереження.

Довгострокові

Тема 2. Поняття про текст
Учень:

- з допомогою учителя називає істотні ознаки тексту;

- з допомогою учителя ділить текст на абзаци; визначає тему й основну думку, задум, належність до певного типу (розповіді, опису, роздуму) і стилю мовлення (художнього, наукового, розмовного, офіційно-ділового, публіцистичного).

Технологія розвитку критичного мислення, інформаційно – комунікаційні технології, індивідуальне навчання

Контрольні роботи, тести. Спостереження.


Довгострокові

Тема 3. Відомості з синтаксису і пунктуації
Учень:

- розуміє поняття словосполучення і його відмінність від слова (його форми) і речення;

- з допомогою вчителя виділяє головне та залежне слово у словосполученні;

- з допомогою визначає лексичні та фразеологічні словосполучення;

- з допомогою вчителя переказує своїми словами почуте і прочитане, вживаючи прислів’я і приказки.

.

Технологія розвитку критичного мислення, інформаційно – комунікаційні технології, індивідуальне навчання


Довгострокові

Тема 4. Другорядні члени речення: додаток, означення, обставини

Учень:

- з допомогою учителя розпізнає другорядні члени реченя: додаток, означення, обставини;

- розуміє та виділяє другорядні члени речення умовними позначками (з допомогою учителя);

- засвоює нові слова;

- з допомогою вчителя складаєречення, застосовуючи додатки, означення, обставину

.

Технологія розвитку критичного мислення, інформаційно – комунікаційні технології, індивідуальне навчання

Контрольні роботи, тести. Спостереження.

Довгострокові

Тема 5. Речення з однорідними членами

Учень:

- усвідомлює відмінність між однорідними членами речення, узагальнюючими словами, звертаннями, вставними словами в реченні;

- з допомогою учителя розставляє розділові знаки між однорідними членами, при звертаннях і вставних словах, у складному реченні;

- самостійно чи з допомогою вчителя знаходить і виділяє вставні слова в реченні;

- намагається правильно інтонувати речення з однорідними членами.

.

Технологія розвитку критичного мислення, інформаційно – комунікаційні технології, індивідуальне навчання

Контрольні роботи, тести. Спостереження.

Довгострокові

Тема 6. Пряма мова. Діалог

Учень:

- розпізнає слова автора і пряму мову в реченні з прямою мовою (з допомогою учителя );

- з допомогою вчителяправильно ставить та обґрунтовує постановку розділових знаків при прямій мові та діалозі.

Технологія розвитку критичного мислення, інформаційно – комунікаційні технології, індивідуальне навчання

Контрольні роботи, тести. Спостереження.

Довгострокові

Тема 6. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія
Учень:

- знайомиться з поняттями: фонетика, графіка, орфоепія, орфографія;

- має уявлення про звуки мови і звуки мовлення;

- розрізняє (з підказкою вчителя) в словах тверді і м'які, дзвінкі і глухі приголосні, ненаголошені й наголошені голосні звуки;

- знайомиться з поняттям орфоепічний словник і словник наголосів.


.

Технологія розвитку критичного мислення, інформаційно – комунікаційні технології, індивідуальне навчання

Контрольні роботи, тести. Спостереження.

Довгострокові

Тема 7.

Вимова приголосних звуків.

Учень:

- знає найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків;

- з допомогою вчителярозпізнає у словах

і словосполученнях явища уподібнення, спрощення, чергування голосних і приголосних звуків.

Технологія розвитку критичного мислення, інформаційно – комунікаційні технології, індивідуальне навчання

Контрольні роботи, тести. Спостереження.

Самостійні роботи

Довгострокові

Тема 8.

Лексикологія. Фразеологія

Учень:

- усвідомлює поняття лексикологія і фразеологія;

- з допомогою вчителя розрізняє однозначні й багатозначні, загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова;


Технологія розвитку критичного мислення, інформаційно – комунікаційні технології, індивідуальне навчання

Контрольні роботи, тести. Спостереження.

Довгострокові

Тема 9. Будова слова. Орфографія
Корінь, суфікс, префікс і закінчення — значущі частини слова

Учень:

- з допомогою вчителя виділяє у слові закінчення, корінь, префікс, суфікс та основу;

- самостійно чи з допомогою правильно пише слова з вивченими орфограмами та обґрунтовує їх згідно вивченими правилами.

Технологія розвитку критичного мислення, інформаційно – комунікаційні технології, індивідуальне навчання

Контрольні роботи, тести. Спостереження.

Довгострокові

Тема 10. Повторення й узагальнення у кінці року
Синтаксис і пунктуація.
Лексикологія, фразеологія.
Будова слова і орфографія.
Фонетика і графіка. Орфоепія й орфографія.

Учень:

- повторює вивчені відомості;

- класифікує й систематизує їх;

- узагальнює поняття, закономірності, правила та винятки з них.

Технологія розвитку критичного мислення, інформаційно – комунікаційні технології, індивідуальне навчання

Контрольні роботи, тести
Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.