Індивідуальна навчальна програма з біології для учня 6 класу з порушенням опорно - рухового апарату.

Інклюзивна освіта

Для кого: 6 Клас

21.09.2021

461

60

0

Опис документу:

Робота містить індивідуальну навчальну програму з математики для учнів 6 класів з порушенням опорно-рухового апарату інклюзивного навчання. Враховані індивідуальні можливості дитини та особливості даної нозології.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Індивідуальний навчальний план

учениці 6 – В класу

_______________________________________________

Навчальний предмет: біологія


Цілі

Зміст

Педагогічні технології

Оцінювання знань

Довгострокові

Вступ.

Знати основні властивості живого; основні групи організмів; науки, що вивчають життя.

Наводити приклади застосування біологічних знань у практичній діяльності людини (медицині, сільському господарстві, у справі охорони природи тощо).


- Демонстрації таблиць

- Застосування комп’ютера

- Заповнення таблиць

- Замальовування схематичного малюнка

- Бесіда, пояснення


Оцінка

(тестування, заповнення таблиці, підпис під малюнком, завдання на відповідність, дописати потрібне, встановити послідовність)

Довгострокові

Тема 1. Клітина

Знати основні функції клітини; основні елементи світлового мікроскопа; складові частини клітини.

Розпізнавати на малюнках: рослинну і тваринну клітини; складові частини клітини.

Дотримуватися правил:

- роботи з мікроскопом та лабораторним обладнанням;

- виконання рисунків біологічних об’єктів.

- Демонстрації ілюстрацій

- Застосування комп’ютера

- Заповнення таблиць

- Замальовування схематичного малюнка

- Бесіда, пояснення

- Розповідь


Оцінка

(тестування, заповнення таблиці, підпис під малюнком, завдання на відповідність, дописати потрібне, встановити послідовність)

Довгострокові

Тема 2. Одноклітинні організми.

Називати середовища існування одноклітинних організмів. Наводити приклади одноклітинних організмів. Характеризувати роль одноклітинних організмів в екосистемах.

Розпізнавати одноклітинні організми (із числа вивчених) на малюнках та фотографіях.

- Демонстрації ілюстрацій

- Застосування комп’ютера

- Заповнення таблиць

- Замальовування схематичного малюнка

- Бесіда, пояснення


Оцінка

(тестування, заповнення таблиці, підпис під малюнком, завдання по знаходженню пари, дописати потрібне, встановити послідовність)

Довгострокові

Тема 3. Рослини

Називати основні процеси життєдіяльності рослини (ріст, живлення, фотосинтез, дихання, транспорт речовин); вегетативні органи рослини (корінь, пагін: стебло, листок, брунька,) та їх основні функції.

Пояснювати значення кореневої системи; значення фотосинтезу.

Розпізнавати органи рослини.

дотримуватися правил:

- роботи з мікроскопом та лабораторним обладнанням;

- виконання рисунків біологічних об’єктів;

Застосовувати знання для догляду за рослинами.

- Демонстрації ілюстрацій

- Застосування комп’ютера

- Заповнення таблиць

- Замальовування схематичного малюнка

- Бесіда, пояснення


Оцінка

(тестування, заповнення таблиці, підпис під малюнком, завдання по знаходженню пари, дописати потрібне, встановити послідовність.)


Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.