Індивідуальна картка навчального поступу учня 4 класу

Початкова освіта

Для кого: 4 Клас

18.09.2021

776

134

1

Опис документу:

Індивідуальна картка навчального поступу учня 4 класу з української мови, літературного читання, математики, я досліджую світ та англійської мови. Розроблена за оновленими свідоцтвами досягнень для 3-4 класів

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Індивідуальна картка навчального поступу

уч_______ 4 класу _____________________________

Назва навчального закладу

_________________________________

ПІП учня/учениці

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Тема діагностичної роботи


Характеристика

результатів навчання


Письмовий переказ

Мовна тема

«Значення слова»

Списування

Мовна тема

«Іменник»

ДиктантІ семестр
Визначає фактичний зміст, тему, основну думку, пояснює причиново – наслідкові зв′язки сприйнятого на слух висло-влювання, уточнює інформацію, ставить доцільні запитанняПереказує усно та письмово прочитаний/ прослуханий твір із дотриманням логіки викладу та із творчим доповненнямБудує зв′язні висловлювання (розповідь, опис, міркування, есе, діалог) в усній і письмовій формах, володіє монологічною та діалогічною формами мовлення, дотримується правил культури спілкуванняПише розбірливо, дотримується грама-тичних та орфографічних норм, перевіряє та редагує написанеДосліджує мовні одиниці та явища, використовує їх для вдосконалення мовлення

Індивідуальна картка навчального поступу

уч_______ 4 класу _____________________________

Назва навчального закладу

_________________________________

ПІП учня/учениціЗ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ

Тема діагностичної роботиХарактеристика

результатів навчання


Аудіювання (письмово)

Усний переказ

Навички читання мовчки

Навички читання вголосІ семестр
Визначає фактичний зміст, тему, основну думку, пояснює причиново – наслідкові зв′язки сприйнятого на слух висло-влювання, уточнює інформацію, ставить доцільні запитання


Володіє повноцінною навичкою читання вголос і мовчки


Аналізує прочитаний текст, висловлює й обґрунтовує власне ставлення щодо прочитаного, формулює висновки


Переказує усно та письмово прочитаний/ прослуханий твір із дотриманням логіки викладу та із творчим доповненням


Будує зв′язні висловлювання (розповідь, опис, міркування, есе, діалог) в усній і письмовій формах, володіє монологічною та діалогічною формами мовлення, дотримується правил культури спілкування
Індивідуальна картка навчального поступу

уч_______ 4 класу _____________________________

Назва навчального закладу

_________________________________

ПІП учня/учениціЗ МАТЕМАТИКИ

Тема діагностичної роботи


Характеристика

результатів навчання


Діагностична робота №1

Діагностична робота №2

Діагностична робота №3

Діагностична робота №4І семестр
Читає, записує, утворює, порівнює числа, визначає розрядний склад числа


Володіє навичками додавання і віднімання, множення і ділення


Читає і записує математичні вирази, у тому числі зі зміною, знаходить їх значення; розв′язує рівняння, добирає розв′язок нерівності зі зміною


Аналізує текст задачі, створює за потреби модель, обґрунтовує спосіб розв′язання, розв′язує задачу, прогнозує і перевіряє розв′язок


Розпізнає, будує геометричні фігури, конструює об′єкти з геометричних фігур


Використовує для вимірювання величин доцільні одиниці вимірювання, оперує величинами, користується приладами для вимірювання
Індивідуальна картка навчального поступу

уч_______ 4 класу _____________________________

Назва навчального закладу

_________________________________

ПІП учня/учениці

З Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ

Тема діагностичної роботи


Характеристика

результатів навчання


Діагностична робота 1

Діагностична робота 2

Діагностична робота 3І семестр
Установлює взаємозв′язки між об′єктами неживої і живої природи, розрізняє рукотворні об′єкти, виготовлені з природних і штучних матеріалів

Описує зміни, які відбуваються в природі, установлює причиново – наслідкові зв′язки між ними


Обирає обладнання та досліджує об′єкт природи за власно складеним планом, робить висновки і презентує їх

Орієнтується на місцевості за об′єктами природи і з допомогою компасу

Знаходить і показує на карті Україну, материки, океани та інші об′єкти відповідно до навчального завдання

Пояснює залежність життя організмів від умов існування, правила природоохоронної поведінки, дотримується цих правил

Пояснює на прикладах, що означає бути громадянином України; досліджує історію свого роду, села/міста, рідного краю і презентує результати

Розповідає про відомі історичні події, пам′ятки природи і культури, видатних людей, у тому числі винахідників, пояснює вплив їх діяльності на життя людей/ збереження довкілля

Пояснює свої права і обов′язки в сім′ї, в школі, в громадських місцях; аргументовано визначає перевагу добрих взаємин над конфліктами

Розрізняє першочергові і другорядні потреби, пояснює важливість помірності у споживанні товарів і послуг, планує конкретні дії для задоволення власних потреб

Пояснює від чого залежить безпека в довкіллі, описує можливі ризики поведінки на прикладах

Моделює звернення про допомогу в різні служби у разі не безпечних ситуацій, пояснює можливі наслідки та свої дії.Індивідуальна картка навчального поступу

уч_______ 4 класу _____________________________

Назва навчального закладу

_________________________________

ПІП учня/учениціЗ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИТема діагностичної роботи


Характеристика

результатів навчання


Діагностична робота № 1

Діагностична робота № 2

Контроль аудіювання

Контроль читання

Контроль письма


Контроль говорінняІ семестр


Сприймає з розумінням іноземну мову на слух
Читає з розумінням іноземною мовою

Висловлюється іноземною мовою

Записує слова, речення, короткі повідомлення про себе, на повсякденні теми іноземною мовою
Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.