Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Навчаємось за новим правописом: особливості розвитку мовної компетентності учнів і учениць
»
Взяти участь Всі події

Індивідуалізація освітнього процесу в інклюзивному класі з урахуванням особливих освітніх потреб та можливостей учнів

Інклюзивна освіта

Для кого: Дорослі

21.01.2022

245

18

0

Опис документу:

Особистісно орієнтована модель навчання, сутнісними ознаками якої є здійснення навчального процесу на засадах індивідуалізації, створення умов для саморозвитку і самонавчання учнів, осмислене визначення ними своїх потенційних можливостей і життєвих цілей, вимагає глибокого осмислення і розуміння педагогами необхідності побудови нової педагогічної системи на основі принципів індивідуального та диференційованого підходів у навчанні.

Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Індивідуалізація освітнього процесу в інклюзивному класі з урахуванням особливих освітніх потреб та можливостей учнів Практичний психолог Консульта...
Слайд № 1

Індивідуалізація освітнього процесу в інклюзивному класі з урахуванням особливих освітніх потреб та можливостей учнів Практичний психолог Консультант КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Ірина Ушкаленко

У „Національній доктрині розвитку освіти” зазначено: „Головна мета української системи освіти - створити умови для розвитку і самореалізації кожної...
Слайд № 2

У „Національній доктрині розвитку освіти” зазначено: „Головна мета української системи освіти - створити умови для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України... ", а Закон України „Про загальну середню освіту” стверджує: „Завдання загальної середньої освіти є формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань".

Особистісно орієнтована модель навчання, сутнісними ознаками якої є здійснення навчального процесу на засадах індивідуалізації, створення умов для ...
Слайд № 3

Особистісно орієнтована модель навчання, сутнісними ознаками якої є здійснення навчального процесу на засадах індивідуалізації, створення умов для саморозвитку і самонавчання учнів, осмислене визначення ними своїх потенційних можливостей і життєвих цілей, вимагає глибокого осмислення і розуміння педагогами необхідності побудови нової педагогічної системи на основі принципів індивідуального та диференційованого підходів у навчанні.

Індивідуум (індивід) Індивідуальність Індивідуальний Індивідуалізація Істота Особа Особистість Властивість Характеристика Своєрідність Якість Проце...
Слайд № 4

Індивідуум (індивід) Індивідуальність Індивідуальний Індивідуалізація Істота Особа Особистість Властивість Характеристика Своєрідність Якість Процес Дія Приналежність

Індиві́д, Індиві́дуум (лат. individuum — неподільний) — окремий організм, який існує самостійно, зокрема людина, особа, одиничний представник роду ...
Слайд № 5

Індиві́д, Індиві́дуум (лат. individuum — неподільний) — окремий організм, який існує самостійно, зокрема людина, особа, одиничний представник роду людського. Поняття «індивід» тісно пов'язане з поняттями «людський організм», «особистість», «суб'єктність», «індивідуальність» та «духовність», які використовуються для позначення сукупності якостей, здібностей окремо взятої людини, сутнісних рівнів людського розвитку в онтогенез

Індивідуальність (лат. individuitas — неподільність) — сукупність своєрідних особливостей і певних властивостей людини, які характеризують її непов...
Слайд № 6

Індивідуальність (лат. individuitas — неподільність) — сукупність своєрідних особливостей і певних властивостей людини, які характеризують її неповторність і виявляються у рисах характеру, у специфіці інтересів, якостей, що відрізняють одну людину від іншої.

Індивідуалізація — соціологічний термін. Це — процес переходу індивіда до самовизначення. Цей процес визначається переходом до сучасного  суспыльст...
Слайд № 7

Індивідуалізація — соціологічний термін. Це — процес переходу індивіда до самовизначення. Цей процес визначається переходом до сучасного  суспыльства. Починається послаблення традиційних зв'язків і починається поступово визначатися самовизначення індивідуума. Людина може сама вибирати свій шлях в житті і не залежить від суспільства, яке її оточує. Зростає також відповідальність за власні дії та вибір. Індивідуалізація — врахування в процесі навчання індивідуальних особливостей учнів в усіх його формах і методах, незалежно від того, які особливості і в якій мірі враховуються

Індивідуалізація навчання ₪ Індивідуально орієнтована допомога учню у задоволенні власних потреб та інтересів; ₪ Індивідуалізація; ₪ Створення умов...
Слайд № 8

Індивідуалізація навчання ₪ Індивідуально орієнтована допомога учню у задоволенні власних потреб та інтересів; ₪ Індивідуалізація; ₪ Створення умов для реалізації учня; ₪ Підтримка учня у самореалізації. ₪ Розроблення комплексної  програми розвитку  дитини з особливими освітніми потребами, підбирати індивідуальні освітні траєкторії для кожної дитини; ₪ Надання додаткових послуг та форм підтримки у процесі навчання; ₪ Врахування розумових можливостей дитини; ₪ Організація спостереження за динамікою розвитку учня. Основна мета визначення конкретних навчальних стратегій і підходів до навчання/розвитку дитини з особливими освітніми потребами

Заходи і прийоми з метою індивідуалізації і диференціації навчання Надавати навчальний матеріал в різних видах: аудіально, візуально, кінестетично ...
Слайд № 9

Заходи і прийоми з метою індивідуалізації і диференціації навчання Надавати навчальний матеріал в різних видах: аудіально, візуально, кінестетично (за допомогою рухів) з урахуванням різних типів МІ; Заохочувати учнів представляти результати своєї діяльності в різних видах: усна розповідь, малюнок/схема/діаграма, вірш, п’єса, пантоміма, модель, скульптура тощо; Надавати різні види індивідуальних самостійних робіт; Використовувати різні види групової + парної роботи, метод проектів Надавати вправи і завдання близькі щоденному оточенню учня Залучати учнів до формування і формулювання цілей власного навчання/очікуваних результатів і оцінювання (ознайомлення і роз’яснення — обговорення — узгодження; надання прикладів чи незакінчених речень з цілями — коригування ; самостійне формулювання) Використовувати ІКТ при викладанні і при індивідуальній/парній/груповій діяльності учнів. Крім корисної інформації і завдань, що сприяють досягненню цілей, вправи і завдання мають бути привабливими, надихаючими і стимулюючими, з зарядом бадьорості, енергії і гарного настрою.

Індивідуальний підхід означає виявлення загальної спрямованості особистості вихованця, його нахилів, змісту основних інтересів, переживань, можливо...
Слайд № 10

Індивідуальний підхід означає виявлення загальної спрямованості особистості вихованця, його нахилів, змісту основних інтересів, переживань, можливостей, особливостей самосвідомості. Врахування цього допомагає педагогу підтримувати і стимулювати прогресивний розвиток особистості.

"Якщо педагогіка хоче виховати людину у всіх відношеннях, то вона повинна попереду пізнати її також в усіх відношеннях" . Ушинський К. Д. Індивідуа...
Слайд № 11

"Якщо педагогіка хоче виховати людину у всіх відношеннях, то вона повинна попереду пізнати її також в усіх відношеннях" . Ушинський К. Д. Індивідуальні відмінності — це перш за все відмінності у фізіологічних задатках, які виражаються особливостями вищої нервової системи, на основі яких складається психологічне життя особистості з її індивідуальними психічними процесами.

Індивідуалізація особи можлива в тих випадках, коли у педагога є чітке уявлення про мету, завдання уроку, його місце в освітній програмі. Педагог п...
Слайд № 12

Індивідуалізація особи можлива в тих випадках, коли у педагога є чітке уявлення про мету, завдання уроку, його місце в освітній програмі. Педагог повинен володіти інформацією про ті труднощі, які можуть виникнути в учнів у процесі засвоєння нового матеріалу

 Які відмінності учнів впливають на їх навчання? Оберіть із запропонованого переліку відмінностей учнів ті, які на вашу думку НЕ мають впливу на на...
Слайд № 13

 Які відмінності учнів впливають на їх навчання? Оберіть із запропонованого переліку відмінностей учнів ті, які на вашу думку НЕ мають впливу на навчання учнів 1. Рівень інтелектуального розвитку 2. Стать 3. Схильності, інтереси 4. Національність 5. Традиції сім`ї 6. Здібності 7. Етнокультурні особливості 8. Майновий стан сім’ї 9. Належність/не належність до певної релігійної конфесії 10. Раса 11. Особливості пам’яті, уваги 12. Темперамент 13. Індивідуальний навчальний стиль 14. Способи сприймання і переробки інформації (візуальний, аудіальний, кінестетичний) 15. Домінуюча півкуля мозку (права і ліва півкуля) 16. Вага, зріст 17. Колір очей, волосся 18. Вік 19. Тип мислення 20. Рівень попередньої навченості 21. Професійна спрямованість 22. Розуміння/знання мови навчання 23. Здоров’я 24. Пізнавальні інтереси (у складі загальної мотивації до діяльності)

Оберіть 5-7особливостей, які будуть НАЙБІЛЬШЕ впливати на навчання учнів, і педагоги мають їх обов’язково враховувати. 1. Рівень інтелектуального р...
Слайд № 14

Оберіть 5-7особливостей, які будуть НАЙБІЛЬШЕ впливати на навчання учнів, і педагоги мають їх обов’язково враховувати. 1. Рівень інтелектуального розвитку 2. Стать 3. Схильності, інтереси 4. Національність 5. Традиції сім`ї 6. Здібності 7. Етнокультурні особливості 8. Майновий стан сім’ї 9. Належність/не належність до певної релігійної конфесії 10. Раса 11. Особливості пам’яті, уваги 12. Темперамент 13. Індивідуальний навчальний стиль 14. Способи сприймання і переробки інформації (візуальний, аудіальний, кінестетичний) 15. Домінуюча півкуля мозку (права і ліва півкуля) 16. Вага, зріст 17. Колір очей, волосся 18. Вік 19. Тип мислення 20. Рівень попередньої навченості 21. Професійна спрямованість 22. Розуміння/знання мови навчання 23. Здоров’я 24. Пізнавальні інтереси (у складі загальної мотивації до діяльності)

Порівняйте свої відповіді з оцінкою вчених (експертів), враховуючи, що деякі особливості у нас записані інакше. 1) здатність до навчання, загальні ...
Слайд № 15

Порівняйте свої відповіді з оцінкою вчених (експертів), враховуючи, що деякі особливості у нас записані інакше. 1) здатність до навчання, загальні розумові здібності; 2) навчальні вміння (уміння вчитися); 3) навченість (попередні знання, вміння, навички) як передбачені програмою так і загальні; 4) пізнавальні інтереси (у складі загальної мотивації до діяльності); 5) психофізіологічні особливості.

Працюючи з дитиною з ООП, слід ретельно дослідити її особливості: особливості сприйняття, уяви, уваги, пам'яті, мислення, мовлення; труднощі, з яки...
Слайд № 16

Працюючи з дитиною з ООП, слід ретельно дослідити її особливості: особливості сприйняття, уяви, уваги, пам'яті, мислення, мовлення; труднощі, з якими дитина стикається в оточуючому середовищі, особливості комунікації; сильні сторони дитини, її здібності, можливості, інтереси, уподобання, особливості поведінки тощо

Індивідуальні (особистісні) особливості Індивідуальні особливості – це сукупність стійких індивідуальних рис, властивостей особистості (зовнішніх і...
Слайд № 17

Індивідуальні (особистісні) особливості Індивідуальні особливості – це сукупність стійких індивідуальних рис, властивостей особистості (зовнішніх і внутрішніх), що виявляються в типових способах діяльності та спілкування, в типових обставинах і визначаються ставленням особистості до цих обставин. таланти інтереси уподобання сильні риси характеру прагнення темперамент

Депривація – ситуація (факт) відсутності (ігнорування / позбавлення задоволення) потреб. Чинники депривації Біологічні Соціальні Психологічні Будь-...
Слайд № 18

Депривація – ситуація (факт) відсутності (ігнорування / позбавлення задоволення) потреб. Чинники депривації Біологічні Соціальні Психологічні Будь-яка тривала депривація базових особистісних потреб дитини, яка має певні порушення (зору, слуху, опорно-рухового апарату тощо), уповільнює та затримує її психічний та соціальний розвиток, негативно позначається на особистості

Це важливо Найважливішою умовою запобігання виникненню порушень високого порядку є формування адекватного ставлення дитини і оточення до неї та її ...
Слайд № 19

Це важливо Найважливішою умовою запобігання виникненню порушень високого порядку є формування адекватного ставлення дитини і оточення до неї та її особливостей, що полягає у прийнятті специфічності її розвитку й визнанні необхідності додаткових зусиль для подолання порушення.

При роботі з дітьми з ООП треба пам'ятати Вторинні порушення, що характерні для багатьох категорій дітей з психофізичними порушеннями Відставання в...
Слайд № 20

При роботі з дітьми з ООП треба пам'ятати Вторинні порушення, що характерні для багатьох категорій дітей з психофізичними порушеннями Відставання в термінах формування психічних функцій й уповільнений темп їхнього розвитку Відставання всіх видів дитячої діяльності Відхилення в розвитку всіх пізнавальних процесів Порушення розвитку процесу спілкування: погано опановують засоби засвоєння суспільного досвіду – розуміння мови, змістовне наслідування, дії за зразком та словесною інструкцією Порушення мовленнєвого спілкування (різною мірою та в різній формі)

Особа з особливими освітніми потребами особа, яка потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення ї...
Слайд № 21

Особа з особливими освітніми потребами особа, яка потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її права на освіту Ст.1 Закону України «Про освіту»

Особливі освітні потреби це потреби в певних (спеціальних, індивідуалізованих) умовах навчання (включно технічні засоби, обладнання, особливий зміс...
Слайд № 22

Особливі освітні потреби це потреби в певних (спеціальних, індивідуалізованих) умовах навчання (включно технічні засоби, обладнання, особливий зміст або методи навчання), додаткових освітніх послугах (у т.ч. – психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових), що необхідні для оптимальної реалізації актуальних і потенційних можливостей (когнітивних, емоційно-вольових, особистісних), для успішного навчання особи.

Додаткова підтримка в закладі освіти організація інклюзивного класу додаткова посада – асистент учителя (вихователя) послуги асистента дитини Коман...
Слайд № 23

Додаткова підтримка в закладі освіти організація інклюзивного класу додаткова посада – асистент учителя (вихователя) послуги асистента дитини Команда психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП ІПР (індивідуальна програма розвитку) для кожної дитини з ООП ІНП (індивідуальний навчальний план), індивідуальні навчальні програми для дітей з інтелектуальними ООП додаткові постійні чи тимчасові психолого-педагогічні, корекційно-розвиткові реабілітаційні освітні послуги фахівців відповідно до ІПР розумне пристосування (адаптації / модифікації) ресурсні кімнати допоміжні засоби навчання індивідуалізація навчання (використання спеціальних методів, технологій та прийомів, зокрема – жестова мова, альтернативні методи комунікації)

Які, на вашу думку, визначні умови ефективності інклюзивного навчання? Загалом, для забезпечення ефективного інклюзивного навчання дітей з особливи...
Слайд № 24

Які, на вашу думку, визначні умови ефективності інклюзивного навчання? Загалом, для забезпечення ефективного інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами, є необхідним створення таких умов: раннє виявлення порушень розвитку і надання психолого-педагогічної допомоги; комплексна психолого-педагогічна оцінка розвитку дитини  з встановленням особливих освітніх потреб та позитивних сторін розвитку дитини; організація та доступність інклюзивної дошкільної освіти, її наступність із шкільною інклюзією; психологічна готовність дитини та її батьків до навчання спільно з однолітками з типовим розвитком; тісна співпраця з батьками, консультування батьків щодо розвитку дитини, особливостей методів її виховання і розвитку дитини; формування психологічної, когнітивної та методичної компетентності педагогів загальноосвітніх закладів для здійснення фахового супроводу дітей з ООП в умовах інклюзії; створення спеціальних умов в класі, школі; підготовка учнів з типовим розвитком до взаємодії з однолітками, які мають ООП; психолого-педагогічний супровід учнів з особливими освітніми потребами командою фахівців: вчителі загальноосвітньої підготовки, асистенти вчителів, корекційні педагоги, медичний персонал, соціальні педагоги, психологи, батьки дитини.

Головне завдання інклюзивної освіти як системи навчити дитину з ООП самостійно (без сторонньої допомоги) вирішувати звичайні життєві проблеми і вик...
Слайд № 25

Головне завдання інклюзивної освіти як системи навчити дитину з ООП самостійно (без сторонньої допомоги) вирішувати звичайні життєві проблеми і виклики; конструктивно комунікувати з соціальним оточенням; сприяти максимальному розвиненню її здібностей і можливостей; набуттю навичок самообслуговування, професійних навичок, розвитку критичного мислення, адекватній самооцінці.

Однією з умов ефективності інклюзивного навчання є здійснення психолого-педагогічного супроводу. Супровід дитини з особливими освітніми потребами (...
Слайд № 26

Однією з умов ефективності інклюзивного навчання є здійснення психолого-педагогічного супроводу. Супровід дитини з особливими освітніми потребами (ООП) в умовах інклюзивного навчання здійснює команда фахівців. Її склад визначають з огляду на освітні потреби цієї дитини. Від чого залежить результативність психолого-педагогічного супроводу?

Взаємодія фахівців має ґрунтуватись на таких принципах: повага до індивідуальних особливостей дитини з ООП; дотримання інтересів дитини з OOП, недо...
Слайд № 27

Взаємодія фахівців має ґрунтуватись на таких принципах: повага до індивідуальних особливостей дитини з ООП; дотримання інтересів дитини з OOП, недопущення дискримінації та порушення її прав; командний підхід – комплексність психолого-педагогічного супроводу (супровід дитини з особливими освітніми потребами має здійснюватися на основі комплексного підходу: аналізу порушень функцій розвитку дитини); неперервність супроводу (супровід має бути постійним і неперервним, починаючи з раннього віку і протягом дорослого життя); системність роботи (робота фахівців має відбуватись в системі, за якої кожна дія і стратегія члена команди відповідають не лише меті окремого спеціаліста, а й є засобом реалізації загальної мети психолого-педагогічного супроводу дитини); конфіденційність та дотримання етичних принципів; міжвідомча співпраця – узгодженість роботи (дії фахівців мають координуватись і узгоджуватись, має відбуватись постійне взаємоінформування про роботу кожного спеціаліста); активна співпраця з батьками дитини з ООП, залучення їх до освітнього процесу та розроблення IПP.

Команда супроводу виконує такі завдання: збір інформації про особливості розвитку дитини, її інтереси, труднощі, освітні потреби на етапах створенн...
Слайд № 28

Команда супроводу виконує такі завдання: збір інформації про особливості розвитку дитини, її інтереси, труднощі, освітні потреби на етапах створення, реалізації та моніторингу виконання ІПP; створення належних умов для інтеграції дітей з ООП в освітнє середовище; різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування інтересів і потреб; збереження і зміцнення здоров’я дітей; корекційно спрямоване виховання школяра як культурної і моральної людини; надання у процесі навчання і виховання комплексної психолого-педагогічної допомоги дитині з урахуванням стану її здоров’я, особливостей психофізичного розвитку; визначення напрямів психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, що можуть бути надані в межах закладу освіти на підставі висновку ІРЦ, та забезпечення надання цих послуг; розроблення ІПР для кожної дитини з ООП та моніторинг її виконання з метою коригування та визначення динаміки розвитку дитини; моніторинг динаміки результатів навчальної, виховної і корекційно-розвиткової роботи, змін в стані здоров’я, інтелектуальній та емоційно-вольовій сферах дитини, її соціальній ситуації розвитку; консультування родини з питань виховання і розвитку дитини з ООП; надання методичної підтримки педагогічним працівникам закладу освіти з організації інклюзивного навчання; професійна взаємодія фахівців. створення позитивного соціального середовища для інклюзії через підготовку учнів з типовим розвитком та їхніх батьків до взаємодії з дітьми з ООП; проведення інформаційно-просвітницької роботи у закладі освіти серед педагогічних працівників; батьків і дітей з метою недопущення дискримінації та порушення прав дитини; формування дружнього та неупередженого ставлення до дітей з ООП.

Обов’язки вчителя та асистента вчителя в контексті уроку
Слайд № 29

Обов’язки вчителя та асистента вчителя в контексті уроку

Асистент вчителя зобов'язаний: забезпечувати єдність навчання, виховання та розвитку учнів; володіти навичками домедичної допомоги дітям; дотримува...
Слайд № 30

Асистент вчителя зобов'язаний: забезпечувати єдність навчання, виховання та розвитку учнів; володіти навичками домедичної допомоги дітям; дотримуватися принципу конфіденційності стосовно стану здоров’я та іншої особистої інформації про дітей у школі; допомагати у навчанні не лише дитині з ООП, а усім іншим учням класу; брати участь у розбудові інклюзивного навчання разом з іншими вчителями школи; може організовувати спільно з учителем освітній процес за допомогою засобів дистанційного навчання; забезпечувати комунікацію школи та батьків учнів з особливими освітніми потребами.

Супровід учнів з ООП асистентом вчителя під час уроку мотивує, заохочує учня; організує освітній простір учня відповідно до ІПР; адаптує надані вчи...
Слайд № 31

Супровід учнів з ООП асистентом вчителя під час уроку мотивує, заохочує учня; організує освітній простір учня відповідно до ІПР; адаптує надані вчителем дидактичні матеріали відповідно до потреб і можливостей дитини надає підтримку відповідно до потреб дитини, при виконанні завдань – у межах найближчого розвитку дитини за потреби використовує альтернативні засоби комунікації; здійснює спостереження за діяльністю та розвитком дитини; відстежує рівень втомлюваності учня, регулює навантаження; відслідковує виконання ІПР; сприяє позитивній взаємодії учня з однолітками, створює умови для успішності дитини

Поміркуйте: у скількох дітей завдяки Вам виросли крила?
Слайд № 32

Поміркуйте: у скількох дітей завдяки Вам виросли крила?

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.