ХУДОЖНЯ ДЕТАЛЬ Й АНТИТЕЗА В ОПОВІДАННЯХ А. ЧЕХОВА

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Світова література, 6 клас

_____________

Урок № ________

ТЕМА. Художня деталь й антитеза в оповіданнях А. Чехова

Мета: ознайомити учнів з поняттями «антитеза», «художня деталь»,учити знаходити їх приклади в оповіданнях «Товстий і тонкий», «Хамелеон»; розвивати уважне ставлення до слова; виховувати високі моральні цінності.

Стислість — сестра таланту.

А. П. Чехов

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань

Перевірка домашнього завдання

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Слово вчителя

А. Чехов — автор невеликого оповідання, у якому коротко й лаконічно сказано про чимало різних речей. Писати як Чехов — велике мистецтво. Не випадково письменник стверджував, що «стислість — сестра таланту». Як же треба уважно, дбайливо ставитися до слова, щоб сказати про важливе коротко та ясно!

Сьогодні ми дізнаємося, які прийоми використовував для цього письменник.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

1. Словникова робота

Антитеза — протиставлення явищ, характерів, почуттів, зовнішності. Найчастіше письменники використовують для створення антитези антоніми. Наприклад, назву роману Л. Толстого «Війна і мир» побудовано на антитезі. Використовується антитеза і в усній народній творчості, наприклад у прислів’я: «Малий золотник, але дорогий».

Художня деталь — виразна подробиця у творі, що має значне змістовне та ідейно-емоційне навантаження. Деталь може уточнювати або розкривати задум автора, виступати втіленням ідеї або лейтмотивом твору. Художня деталь не тільки створює картину, але змушує читачів замислитися над прихованими в контексті узагальненнями.

2. Робота над текстом

Лекція вчителя

(Учні роблять записи в зошитах.)

Антитеза: товстий і тонкий

Протиставлення використано вже в назві оповідання й у від початку готує читача до того, що йтиметься про різних людей. У читача відразу виникає асоціація: товстий — багатий, ситий; тонкий — бідний, голодний. Чехов підтверджує ці припущення скаргами тонкого на маленьке платню і необхідність підробляти виготовленням портсигарів і — не відразу — звісткою про високий чин, а значить, високе соціальне становище товстого. Цікаво, що автор, давши своїм героям імена (Михайло і Порфирій), наполегливо називає їх товстим і тонким, підкреслюючи їх відмінність у всьому: у зовнішності, соціальному положенні, характерах.

Художня деталь

- Від товстого пахло хересом і флердоранжем (дорогим вином і хорошим одеколоном), він пообідав у ресторані, що вказувало на високий рівень добробуту героя. А тонкий пообідав шинкою та кавою, був навантажений валізами, клунками та коробками, що свідчило про скромний рівень життя персонажа (він не виймав носильника і ніс усе сам).

- Художньою деталлю є шкільні прізвиська героїв, які, як відомо, просто так не даються. Якщо товстого прозвали Геростратом за прикру помилку, може бути, випадковість, то тонкого називали Ефіальт за те, що любив ябедничати. Якась душевна червоточинка, прагнення догодити, доповісти старшим, очевидно, уже з дитинства були притаманні героєві.

- Не випадково в оповіданні повторюються схожі фрази: на початку зустрічі друзів («Обидва були приємно здивовані») і наприкінці її («Всі троє були приємно вражені»). Перша фраза вказує на щиру радість колишніх шкільних друзів, при цьому дружина і син тонкого реагують на події стримано, що й природно в такій ситуації: вони бачать товстого вперше.

Друга фраза змушує задуматися про те, що тих, хто «радіє» начебто побільшало, але в їхню щирість читачеві не віриться. Дружина і син тонкого «раптом» зраділи, але тільки тоді, коли дізналися про високе становище товстого,який іде, не маючи бажання бачити плазуна-однокласника.

IV. Узагальнення та систематизація вивченого

Слово вчителя

В одному з листів брату Миколі Чехов писав: «Виховані люди поважають людську особистість, а тому завжди поблажливі, лагідні, ввічливі, поступливі… Вони не бунтують через молоток або зниклу гумку, живучи з ким-небудь, вони не роблять із цього ласку, а йдучи, не говорять: з вами жити не можна! <…> Вони милостиві не до самих тільки убогих і кішок. Вони хворіють душею і від того, чого не побачиш неозброєним оком… Вони щиросерді й бояться брехні, як вогню. <…> Вони не принижують себе з тією метою, щоб викликати в іншому співчуття. Вони не грають на струнах чужих душ, щоб у відповідь їм зітхали і няньчилися з ними. <…> Вони не марнославні. Їх не займають такі фальшиві діаманти, як знайомства зі знаменитостями… <…> Якщо вони мають у собі талант, то поважають його. Вони жертвують для нього спокоєм… Вони горді своїм талантом, усвідомлюючи, що вони покликані виховним чином впливати… До того ж вони бридливі. Вони виховують у собі естетику. <…> Такі виховані. Щоб виховати і не стояти нижче рівня середовища, у яке потрапив, недостатньо прочитати лише Піквіка і визубрити монолог із Фауста… Тут потрібні безперервна денна й нічна праці, вічне читання, штудіювання,

воля… Тут цінна кожна година».

- Чи можете ви назвати себе вихованою людиною?

V. Підбиття підсумків уроку

Слово вчителя

Ми прочитали кілька творів А. П. Чехова. Розмірковували про високі ідеали людського духу, до яких потрібно прагнути, не шкодуючи сил і часу. Це необхідно, щоб не перетворитися раптом у Очумелова або Хрюкіна, не принижуватися, подібно до тонкого, і не бути на побігеньках у недостойних, як Єлдирін.

VI. Домашнє завдання

Прочитайте І строфу «Різдвяної пісні у прозі» Ч. Діккенса.

Індивідуальне завдання: учневі-«літературознавцю» підготувати повідомлення про цікаві факти з життя Ч. Діккенса.

Тема. Функції художньої деталі та антитези як художнього засобу і композиційного прийому. Головні засоби творення комічного

Мета: продовжити формувати знання учнів із теорії літератури, розкрити роль антитези та художньої деталі у прозі А. П. Чехова; розвивати читацьку спостережливість, увагу, навички колективної роботи в групах; виховувати повагу до таланту письменника, почуття гумору.

Обладнання: епіграф (на дошці); портрет А. П. Чехова, ілюстрації до твору А. П. Чехова; малюнки учнів, схема «Засоби творення комічного у творах А. П. Чехова».

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування на їх

основі вмінь та навичок.

Сміх — силі брат.

Прислів’я

Хід уроку

І. Мотивація навчальної діяльності.

Оголошення теми, мети уроку

У ч и т е л ь. Ви вже переконалися, що сміх допомагає боротися з негативними проявами в житті, робить людину духовно сильнішою. Недарма епіграфом до нашого уроку взяте народне прислів’я «Сміх — силі брат». Завдяки сміху виражається ставлення до об’єкта висміювання, дається його оцінка і водночас виховується сама людина. Про це ми говорили на попередніх уроках. А сьогодні продовжимо розмову про прозу А. П. Чехова, сповнену дотепного гумору і нищівної сатири, поговоримо про засоби творення комічного, принципи побудови оповідань, перевіримо, чи уважно ви читали твори, чи вмієте працювати колективно, у групах.

ІІ. Перевірка засвоєння нового матеріалу

1. Перевірка домашнього завдання

Учні зачитують твори-мініатюри (2–3) на одну із тем: «Смішне й сумне в оповіданнях А. П. Чехова», «Моє ставлення до “хамелеонів”».

2. Робота з ілюстраціями до творів А. П. Чехова, розташованих на дошці й підручнику

(за запитаннями)

 • Які твори А. П. Чехова ілюструють малюнки? Які деталі допомогли вам зробити такі висновки?

 • Які епізоди та герої оповідань зображені?

 • Чи збігається бачення художника з вашим уявленням про події в оповіданнях та їхніх героїв?

3. Презентація учнями власних малюнків до прочитаних оповідань А. П. Чехова

ІІІ. Робота за новою темою

1. Фронтальне опитування

 • До якого жанру належать твори А. П. Чехова?

 • Що називають «оповіданням»?Чому оповідання називають малим прозовим твором?

(Оповідання невеликий прозовий твір, у якому йдеться про один чи декілька епізодів життя одного (рідше кількох) персонажа.)

 • Що таке «антитеза»? Згадайте вивчені вами твори, у яких використовувалась антитеза.

2. «Знайди помилку»

 • У визначеннях знайдіть і виправте помилку.

1) Оповідання — великий віршований твір, у якому йдеться про багато епізодів життя багатьох персонажів.

2) Антитеза — уособлення життєвих явищ, образів, понять.

3. Практична робота в групах (4 групи)

Завдання

1 група. Доведіть, що твір А. П. Чехова «Хамелеон» є оповіданням.

2 група. Доведіть, що твір А. П. Чехова «Товстий і тонкий» є оповіданням.

3 група. Наведіть приклади використання антитези в оповіданні А. П. Чехова «Хамелеон». З якою метою автор її використовує?

4 група. Наведіть приклади використання антитези в оповіданні А. П. Чехова «Товстий і тонкий». З якою метою автор її використовує?

4. Опрацювання елементів теорії літератури.

Словникова робота

Художня деталь — виразна подробиця твору, яка допомагає уявити зображену автором картину, предмет, характер яскравішими і глибшими за змістом.

У ч и т е л ь. Використовуючи художню деталь, письменник не описує все, що бачить, а робить натяки, за якими уважний читач може уявити значно більше, ніж сказано словами. Автор подає нашій уяві яскраві художні деталі, які можуть відтворити риси характеру, зовнішності, особливості поведінки персонажа. Спробуємо і ми скористатися знаннями

про художню деталь і віднайти її приклади в прочитаних творах. Наприклад, як характеризує героїв така художня деталь: від товстого пахло хересом і флердоранжем, а від тонкого — шинкою і кавовою гущею? (Належать до різних соціальних верств.)

5. Робота з художньою деталлю в групах

Завдання

 • для 1 групи. В оповіданні А. П. Чехова «Хамелеон» знайдіть художні деталі та розкрийте їхній зміст;

 • для 2 групи. В оповіданні А. П. Чехова «Товстий і тонкий» знайдіть художні деталі, які допомагають розкрити образ товстого;

 • для 3 групи. В оповіданні А. П. Чехова «Товстий і тонкий» знайдіть художні деталі, які допомагають розкрити образ тонкого.

Висновок. Художня деталь є одним із засобів комічного.

Використання художньої деталі говорить про те, що А. П. Чехов — майстер слова. Він, використовуючи мінімальну кількість слів, уміє впливати на читача, спонукає його замислитися не тільки над поведінкою та вчинками героїв, а й над власною.

IV. Підсумок уроку

1. Складання схеми «Засоби творення комічного у творах А. П. Чехова»

2. «Мікрофон»

 • Які знання, уміння, навички ви отримали на уроках вивчення творів Антона Павловича Чехова?

V. Оцінювання діяльності учнів і груп

Очікувані результати

Учень:

 • називає характерні ознаки оповідання як епічного твору;

 • аналізує роль антитези, визначає і пояснює функції художньої деталі в прозі А. Чехова;

 • називає головні засоби творіння комічного та пояснює їхню роль у характеристиці персонажів і розкритті ідеї твору.

VI. Домашнє завдання

Опрацювати статтю підручника про життєвий і творчий шлях Ч. Діккенса; прочитати повість

Ч. Діккенса «Різдвяна пісня в прозі».

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»