+ Додати матерiал
і отримати
безкоштовне
свідоцтво
! В а ж л и в о
Предмети »
Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Граматична казка " Чарівні мандри"

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

72

Зміст

Вступ…………………………………………………………………..………….c.2

 1. Теоретичні основи використання дидактичних ігор у поєднанні із віршованими граматичними казками……………………………………….………c.3

 2. Віршована казка « Граматичні мандри Петрика – Щедрика та Наталочки – Співаночки »…………………………………………………………………………c.10

 3. Список використаних джерел……………………………………………….c.50

 4. Додаток 1……………………………………………………………………...c.51

 5. Додаток 2 …………………………………………………………………….c.61

 6. Додаток 3……………………………………………………………………..c.72

Вступ

Добір педагогічних технологій для ефективної співпраці з молодшими школярами на уроках англійської мови є необхідністю у процесі підготовки сучасного уроку.

З досвіду роботи знаю, що найлегше молодші школярі засвоюють матеріал, близький до їхнього життєвого досвіду. Увага учня зосереджується, покращується засвоєння матеріалу , якщо педагог стимулює мотивацію молодших школярів, звертається до досвіду дітей, застосовує елементи мнемотехніки, створює ситуацію успіху для кожної дитини. Саме тому на допомогу приходять дидактичні ігри. У процесі викладання англійської мови в початковій школі застосовую дидактичні ігри у поєднанні із граматичною віршованою казкою , елементи здоров’язберігаючої технології ( дихальні вправи, пальчикова гімнастика, офтальмологічні вправи, ігри – релаксації), прийоми мнемотехніки ( засвоєння складних граматичних явищ та структур у віршованій формі).

Метод є актуальним з огляду на необхідність пошуку шляхів мотивації дітей до вивчення англійської мови, збереження здоров’я дитини, створення ситуації успіху на уроці. Працюючи з іграми та граматичними казками на уроці англійської мови в початковій школі, досягаю поєднання казкотерапії, фантазії із поясненням граматичних явищ англійської мови, засвоєнням лексичних одиниць. Граматичні теми та лексичні одиниці відповідають Державним стандартам освіти та діючим навчальним програмам з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів [ 6 ], враховано також зміни до навчальних програм ( наказ Міністерства освіти від 05.08.2016р. «Про затвердження програм для 1-4- х класів ЗНЗ»).

Дидактичні ігри та граматичні казки можна використовувати в навчальному процесі, в позакласній та гуртковій роботі, у процесі занять із обдарованими молодшими школярами .

 1. Теоретичні основи використання дидактичних ігор у поєднанні із віршованими граматичними казками

Сучасне розмаїття педагогічних технологій передбачає формування у школярів особистісних компетенцій. Насамперед, це креативність, здатність до ефективної комунікації, уміння вирішувати проблеми, критичне мислення, здатність до співпраці, уміння працювати в команді.

На сучасному уроці англійської мови в початковій школі вчитель створює ситуацію успіху, мотивує, спрямовує, зацікавлює, консультує. Учні спілкуються іноземною мовою, співпрацюють із педагогом та з однокласниками, моделюють ситуації, подають ідеї, творять, шукають шляхи досягнення цілей.

Ситуація успіху для кожної дитини створюється у процесі ефективної комунікації з педагогом як наслідок використання ним сучасних педагогічних технологій. Ситуація успіху – це суб'єктивний психічний стан задоволення наслідком фізичних або моральних зусиль виконавця справи, творця явища [ 9, 52]. Ситуація успіху досягається тоді, коли сама дитина визначає цей результат як успіх. У цьому допоможе дидактична гра. У процесі гри мимовільно засвоюється матеріал, розкривається особистість, формується та розвивається критичне мислення, креативність.

Дидактична гра, за О.М.Ворожейкіною, – це форма діяльності учнів, в якій усвідомлюється навколишній світ, що відкриває простір для особистої активності та творчості [ 2 , 65 ] . О.М. Ворожейкіна подає особливості навчальних ігор [ 2 , 64 ]:

- наявність дидактичних цілей;

- моделювання певних видів практичної діяльності;

- моделювання умов, в яких відбувається діяльність;

- створення привабливого емоційного середовища;

- наявність ролей, їх розподіл між учасниками гри;

-взаємодія учасників, комунікація;

- реалізація діяльнісного підходу;

-підведення підсумків.

Граматична казка – це прийом викладання англійської мови , уявна ситуація на уроці , коли граматичні явища пояснюються у фантазійній формі [ 10, 12].

У своєму дослідженні пропоную поєднати дидактичну гру, граматичну казку та елементи здоров’язберігаючої технології (зарядку для очей, пальчикову гру, гру- релаксацію, дихальну вправу) . На сучасному уроці розглядаю гру як ігрову терапію, елемент здоровязберігаючої технології.

Існує багато класифікацій ігор. Зупинюся на класифікації О.С. Газмана [ 7, 9 ] . Відповідно до цілей уроку ігри можна класифікувати так :

-фонетичні;

-лексичні;

-граматичні;

-ігри на формування та розвиток навичок читання, аудіювання, усного мовлення, письма;

-рухливі ігри;

-інтерактивні ігри.

Класифікація О.С. Газмана за характером пізнавальної діяльності учнів [ 7, 9 ]:

 • ігри-подорожі;

 • ігри-доручення;

 • ігри – припущення;

 • ігри-бесіди;

 • ігри – загадки ( кейси).

Здоров’язміцнюючий вплив дидактичної гри вбачаю у переключенні уваги, розвитку процесів мислення, руховій активності, релаксації, реалізації діяльнісного та комунікативного підходів до вивчення англійської мови молодшими школярами.

Цілями використання ігрової терапії вважаю:

 • нівелювання стресу та напруження;

 • вдале чергування видів навчальної діяльності;

 • чергування групових та індивідуальних форм ігрової діяльності;

 • створення ситуації успіху для кожної дитини завдяки мимовільному засвоєнню навчального матеріалу ;

 • здійснення ефективної комунікації;

 • розвиток критичного мислення.

Основними структурними компонентами гри є:

 • ігровий задум;

 • дидактичні цілі;

 • правила;

 • ігрові дії;

 • реквізит;

 • підсумки гри.

До елементів здоровязберігаючої технології можна віднести пальчикові ігри, гімнастику для очей, дихальні вправи, ігри- релаксації.

Мною була розроблена добірка зарядок для очей та пальчикових ігор.

( Додаток 1, Додаток 2). Одним із засобів здоровязберігаючої технології є гімнастика для очей ( Додаток 1) . Інша назва такої гімнастики – офтальмологічні вправи. Цілі – попередження втоми очей, зміцнення очних м’язів, зняття напруги, оздоровлення зору, позитивні емоції молодших школярів. Гімнастика для очей проводиться один-два рази на день, виконується 2-4 хвилини. Обовязкова умова – діти стоять, голову тримають нерухомо, рухаються тільки очі . Основні принципи гімнастики для очей такі : починаємо із рухів очима вліво, вправо, вгору, вниз ( голова не рухається), далі – рухи з кута в кут по діагоналі, по колу, по спіралі, потім – дивитись далеко, зразу ж близько( на дерево вдалині, зразу ж на олівець ), далі малювати очима букви, зажмурювати та розплющувати очі, часто моргати , в кінці – закрити очі руками та розслабити. Завдяки римуванню тексти легко запам’ятовуються, викликають позитивні емоції. Я розробила добірку римованих вправ для зору для використання на уроках англійської мови в початковій школі.

Здоров’язберігаюча технологія сприяє розвитку дрібної моторики , тісно пов’язаної із розумовим розвитком дітей молодшого шкільного віку. Головні цілі пальчикових ігор – переключення уваги, покращення координації, масаж «активних точок » на кінчиках пальців, пов’язаних із роботою головного мозку. Завдяки ритмічності та римування пальчикові ігри легко та надовго запам’ятовуються, викликають позитивні емоції, відновлюють стійкість уваги. Тривалість пальчикових ігор – 2-3 хвилини. Їх можна робити кілька разів протягом уроку. Також у наймолодших учнів пальчикові ігри готують руку до письма, знімають фізичну, емоційну напругу. Мною розроблено цикл пальчикових ігор для використання на уроках англійської мови в початковій школі. ( Додаток 2 ). Римовані пальчикові ігри варто використовувати поряд із динамічними паузами, фізкультхвилинками , дихальними вправами, гімнастикою для зору та іншими засобами здоров’язберігаючої технології.

Казкотерапія – це ефективний прийом роботи з дітьми молодшого шкільного віку. Намагаюсь впроваджувати цей прийом у процесі пояснення граматичних явищ. Слухаючи казки в дошкільному та шкільному віці, дитина створює для себе своєрідний «банк життєвих ситуацій». Брак життєвого досвіду компенсується завдяки виховним можливостям казки. Я спробувала поєднати граматичні казки із дидактичними іграми . Таким чином, ставлю цілі досягнути почуття захопленості молодших школярів, мимовільного та швидкого засвоєння граматичних явищ, структур, лексичних одиниць.

Для ефективної комунікації, зняття напруги використовую дидактичні ігри у поєднанні із граматичними казками та елементами здоровязберігаючої технології.

На мою думку, поєднання цих прийомів, а також засобів мнемотехніки

( засвоєння складних граматичних структур та правил у віршованій формі ) сприяє створенню ситуації успіху для кожного учня. У свою чергу, ситуація успіху формує радість пошуку, відкриття, задоволення від процесу пізнання.

Радість пізнання як засіб мотивації яскраво проілюстрував у своїх працях В.О. Сухомлинський. Цікавий та легкий процес пізнання отримав назву «Школа радості». Це були іскорки щастя від здобуття нових знань, від співпраці, ефективної комунікації, від успіху кожної особистості. Видатний педагог підкреслював виховний вплив казок : «З малих років учись жити так, щоб тобі було добре, приємно, коли робиш добре для людей, і неприємно, коли зробив щось погане, негідне » [ 8 , 234] . Ці слова В.О. Сухомлинського є актуальними і зараз, коли ми розглядаємо виховний вплив казок , звертання до життєвого досвіду школярів.

Дидактичні казки, придумані мною, у поєднанні із дидактичними іграми сприяють мотивації молодших школярів. Мотивація – це сукупність причин психологічного характеру, що пояснюють поведінку людини, спрямованість та активність цієї поведінки [ 9 , 7 ].

Формуванню мотивації сприяє захопленість. Це вміння педагога створити атмосферу пошуку, повести за собою, надати учням можливість виявити власну кмітливість. У фазі захопленості відбувається мимовільне засвоєння складніших тем у початковій школі ( наприклад, граматичних явищ, структур, лексичних одиниць). Ефективна комунікація, захопленість грою сприяють самореалізації потенціалу учня, дитина стає впевненішою у своїх можливостях. Крім того, знімається страх помилки у невимушеній атмосфері казкотерапії та дидактичної гри.

Зазначу, що дидактична гра як метод може сприяти здійсненню індивідуального підходу до учня , диференціації, адже гра впливає і на аудіалів, і на візуалів, і на кінестетиків. Існує вплив і на школярів із художньо- образним мисленням, і на дітей із раціонально- логічним сприйманням . Залучаються усі аналізатори : зоровий, слуховий, тактильний, моторний.

Отримуємо можливість максимально розкрити можливості дитини, стимулювати її до креативу, саморозвитку. Тому створюю для молодших школярів на уроці англійської мови казкову атмосферу, занурюю у процес дидактичної гри та досягаю поставлених цілей уроку.

Активно спілкуючись у процесі гри, кожен учень не тільки вчиться сам, а й інших навчає, має можливість висловити власну думку, зняти напругу. Таким чином, унеможливлюю страх помилки, знімаю перешкоди в комунікації. За допомогою дидактичних ігор формуються креативність, критичне мислення, спостережливість, виховується самостійність,толерантність, ініціативність, розвивається уява, увага, пам’ять, уміння вирішувати проблеми, співпрацювати.

Крім того, триває діяльнісний та комунікативний розвиток учнів. Молодші школярі мають змогу навчатися співробітництву, ефективній комунікації, продукуванню власних ідей, критичному мисленню, досягненню поставлених цілей.

Пропоную власну казку із дидактичними іграми, складену для уроків англійської мови, враховуючи вимоги Державних стандартів освіти та діючих навчальних програм з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів [ 6 ], враховано також зміни до навчальних програм ( наказ Міністерства освіти від 05.08.2016р. «Про затвердження програм для 1-4- х класів ЗНЗ»).

Граматична казка створювалась мною відповідно до пізнавальних потреб дітей молодшого шкільного віку. Читаємо її по розділах або окремими уривками, залежно від теми та цілей уроку. Доцільно цю віршовану казку використовувати на уроках розвитку граматичних навичок, навичок аудіювання, письма, говоріння, читання, а також на уроках закріплення та узагальнення знань, на нетрадиційних уроках, у позакласній роботі, в роботі з обдарованими учнями. Ефективніше проводити в середині уроку задля переключення уваги, стимулювання мотивації, зниження втоми, для вивчення або повторення граматичних явищ, структур, лексичних одиниць.

Підсумовуючи, зазначимо:

 1. Останнім часом широкого застосування набули такі підходи в навчанні іноземних мов: комунікативний, діяльнісний, соціокультурний, здоров’язберігаючий.

 2. За Н.П. Косарєвою, гра – природній шлях до дитячого серця, оскільки стан гри найбільш близький до дитини, до її життєвого досвіду [ 5 , 69 ] . Гра розвиває

комунікативні здібності та сприяє створенню психологічної готовності молодших школярів до спілкування англійською мовою.

 1. Дидактична гра у поєднанні із граматичною казкою сприяє мимовільному засвоєнню лексичних одиниць та граматичних структур, поглибленню здобутих знань та використанню їх в усному та писемному мовленні.

 2. Елементи здоров’язберігаючої технології (дихальні вправи, пальчикова гімнастика, офтальмологічні вправи, ігри – релаксації ) допомагають підтримувати здоров’я дитини, розвивають моторику, знімають психологічне напруження та втому, розвивають індивідуальні здібності.

 3. Елементи мнемотехніки ( засвоєння граматичних явищ у віршованій, казковій, жартівливій формі ) сприяють стимулюванню мотивації навчання англійської мови в початкових класах, ефективнішому засвоєнню матеріалу.

 4. У своєму дослідженні пропоную поєднати дидактичну гру, граматичну казку та елементи здоров’язберігаючої технології (зарядку для очей, пальчикову гру, гру- релаксацію, дихальну вправу), прийоми мнемотехніки задля створення ситуацій успіху для кожної дитини. Це сприяє розвитку творчого мислення.

 1. Grammar Travelling of Petryk- Shchedryk and NatalochkaSpivanochka

Граматичні мандри Петрика- Щедрика та Наталочки – Співаночки

Chapter 1

Жив- був Лелека Stork –це птах ,

Чия поява – гарний знак.

Була лелеча family – сім’я,

Це story- розповідь моя.

Якось лелека полетів

Десь на болото й там хотів

Зловити жабок frogs ситеньких,

Щоб вся сім’я була раденька!

Любив родину власну дуже,

Lets play- давай пограємо, мій друже !

А GameMy Relatives

Дидактичні цілі :

повторення лексичних одиниць по темі «Я, моя сімя і друзі», вправляння у використанні структур He isShe isThey areIs he…? Is she…? Are they… ?

Учень називає імя або імена членів власної родини. Школярі вгадують, які це родичі . Наприклад : - Iryna. - Is she your sister ? - Yes, she is. She is my sister.

-Olena and Volodymyr. – Are they your grandparents ? – No, they aren’t. They are my aunt and my uncle.

Як підсумок цієї гри, учні заповнюють родинне дерево ( Додаток 3 ).

Почув птах – bird такі чутки,

Що зміни стались он які !

From England – з Англії сам граф прибув

І ось таке собі утнув:

Могутній castle - замок збудував,

Прилеглу територію cleaned - прибрав.

Працівників для замку він найняв,

Для них housesбудинки збудував.

А Game “ Draw a House ”

Дидактичні цілі: розвиток навичок аудіювання, фонетичного слуху, вдосконалення навичок реагування на команди, повторення прийменників місця ( 3 клас), кольорів.

Учні обєднуються у кілька команд. Можна працювати у малих групах або окремо. Учні беруть аркуші А4 та кольорові олівці. Учитель дає завдання, школярі малюють. Завдання даються із паузами для виконання. У кінці перевіряють правильність виконання завдання. Наприклад:

 • Draw a small house in the middle. Draw two windows and a door. Colour the house brown. Colour the windows blue. Colour the door yellow.

 • You can see red flowers in one of the windows.

 • Draw a green tree to the right of the house.

 • Draw a grey bird flying over the house.

 • Draw green grass around the house.

 • Draw a black dog-house.

etc.

Працівники жили щасливо – happily в ту днину,

Дбаючи про власні familiesродини.

А в замку все in English - по - англійськи,

Лелеці мова ця неблизька !

Тому чутки він слухать не хотів,

Склав жаб in the bag - в мішок і полетів.

А Game “ Frogs in the Bag ”

Дидактичні цілі : вдосконалювати навички письма по темі «Природа. Навколишнє середовище» ( 4 клас ), розвивати мовну здогадку, повторити лексичні одиниці по темі.

На столі у вчителя – вирізані із паперу зелені «жабки», на яких написані слова по темі «Природа. Навколишнє середовище» ( 4 клас ). Деякі зі слів написані з помилками. Учні складають у мішечок «жабок», на яких лексичні одиниці написані правильно. Інший варіант : на «жабках» написано “ Lake” , “Pond”,

River ”, “ Forest ( Додаток 3 ). Потрібно скласти у мішечок «жабок », називаючи тварин озер, річок, ставків, лісів [ 1, 62] .

Здійнявся high up in the sky – увись

І з неба looked from the sky –подививсь.

Побачив натовп – crowd здоровенний,

Почув там шум – noise страшенний.

Лелека зацікавивсь, нижче йде

І чує – натовп там кричить- гуде:

Why? How could it be? Як буть ?

What are we going to do? – скрізь чуть…

What?! How?! Who is guilty? What to do?

Лелека вирішив дізнатись про біду.

І стільки слів почув він запитальних,

Вимовив правильно питання нагальні:

[h] : How? Who? Whose? Whom? How much? How many?

[w] : What? Where? When? Why? Which?

А Game “Keep Silence!”

Дидактичні цілі: формування правильної артикуляції , розвиток навичок інтонування.

Учень отримує від учителя картку із питальним словом і називає однокласникам губами, без голосу, не показуючи картку. Діти вгадують по губах, правильно вимовляють питальне слово, інтонують.

Лелека - Stork над замком покружляв

І прислухатися began – почав.

Мішок із жабками він hid – сховав

Behind the house – й за будинком тихо став…

І зрозумів він, що зруйновано хатини

Де жили men – чоловіки, women– їх дружини,

І дітки - children вже не мають житла теж !

Але не зрозумів лелека … Чує : «Куди йдеш ?»

І бачить Swallow ластівка сільська

Тихцем гукає from the nestз гнізда.

Гніздо вона до стайні приліпила,

Carefully дбайливо сама звила…

A Finger Game

Цілі: запобігання втомі, розвиток моторики

A Swallow

A swallow is my friend !

( пальчики вгору, «літають »)

Its tail is long, not bad !

( показують пальчиками довгий «хвіст »)

Its wings are strong,

( махають «крилами » )

Its side is black !

( руки в боки )

It is not fat !

( вузенький «тулуб ластівки »)

Where are you going?- Куди це ти ідеш ?

Watch out!Обережно, бо біду знайдеш !

Whats up?А що таке тут, ради Бога?

І Ластівка дає пересторогу:

«Жили ми в замку радо день при дні ,

Англійську studyвчить доводилось мені.

Наш вчитель – Майстер справедливий

Англійську знали всі й були щасливі!

Граф дизайнера invited - запросив,

Дизайн ландшафтний той йому створив!

Сучасні нотки замку він приніс,

Шедевр створив, парканом – fence обніс,

In the parkв парку фонтани,

Краса wonderful чудова, незрівнянна !

There is a fountain. There are many fountains.

There is a mountain. There are many mountains.»

A Game “ The Broken Phone ”

Дидактичні цілі : створення ситуації для вживання there is, there are,

розвивати навички аудіювання, говоріння, розвивати фонетичний слух.

Учні обєднуються у групи по 4-5 дітей. Стають у ряд. Перший школяр придумує речення , яке б починалось на There is, There are…, по темі «Місце проживання» ( 4 клас). Далі тихенько передає на вушко сусіду, той – далі, і учень, який стоїть крайнім, озвучує речення. Виграє команда, чий телефон «не зіпсувався», «не розрядився».

English teacher - Майстер серед вчителів-

Садочок – kindergarten, школу – school створив,

Музей museum в замку теж відкрив.

Життя і вирувало, і гуло,

Тут відьму – Witch до замку принесло!

Бабусею добренькою прикинулась – kind granny,

Зіграла, як акторка – actress десь на сцені,

Кухаркою була - cook, нянечкою – nanny…»

A Game “ My SMS ”

Дидактичні цілі: вдосконалювати навички письма по темі

«Людина. Професії »( 3 клас), повторити лексичні одиниці, розвивати мовну здогадку.

Учитель пише слова, де пропущено букви, якими позначають голосні звуки. Наприклад : DCTR , VT, SCRTR, WTR. ( Школярі можуть і самі придумати подібні завдання для однокласників ). Діти повинні написати на дошці правильні слова DOCTOR, VET, SECRETARY, WAITER. Виграють учні, які «розшифрували » SMS.

«…І Відьма раптом чари злющі навела,

І Квітку –Сонях із собою забрала!

Без неї в замку нудно – boring, тихо,

І зачаїлось – поселилось лихо…

Прийшли чутки, сорока – magpie принесла,

Що Сонях Відьма у далеку вежу забрала,

Що не побачимо його neverвже ніколи,

Сумні всі – sad зробилися у школі.

Найгірше, що забрала Відьма Квітку–

Sunflower це Соняшник привітний!

Коли ця Квіточка світила в нашій школі,

Бажання знань було у всіх доволі,

І з посмішкою - smiling всі йшли на навчання,

І радо здобували головне – знання !

Тепер ту Квітку Сонця не знайдеш,

Сказала :«Тут сиди і дякуй, що живеш!»

Тепер всі мешканці scared – сполохані до краю,

А що тут можна вдіяти – не знають…»

Тут голос незнайомця чуть:

«Дива: пташки спілкуються отут !..»

Chapter 2

Who are you?”птахи стрепенулись різко.

«Спокійно, друзі, ви напружте мізки.

Хто я ? Я – Майстер, тут, у замку нині,

А ви чого тут, запитать повинен?»

«Та ми дивуємось, що тут усі нераді…

What is the matter? What’s the trouble?-

Що трапилось у вас, ви розкажіть,

Чому такий неспокій у цю мить?»

Лиш Майстер розкриває mouthрота,

Тут вихор – wind блокує всі ворота,

В повітря Майстра та Лелеку піднімає

Та у далеку вежу переносить – закидає,

Їх в камеру, за грати занесло,

І чути у повітрі evilлихо, зло!

Метнувсь Лелека – та куди там !

У камері із Майстром closed закритий!

Але у небo flying полетіла

Метка пташина, що втекти зуміла!

Eye Gymnastics

Цілі : Зняття напруження очей, переключення уваги, розвиток очних мязів

A Rest for Eyes

Your eyes need to have a rest!

Breathe deeply first,

Eyes go round the circle,

They blink many times,

They look high in the sky,

Higher, higher in the sky,

Bird, fly, fly, fly!

We feel great !

Smile ! Let’s work again !

A Dragonfly

A dragonfly,

It’s flying so high!

To the left, to the right,

Like a helicopter in the sky.

It’s flying very high,

It’s flying very low,

Fast and slow…

Fast and slow…

It’s flying away from here,

It’s flying near…

Лети, my Swallow, лети!

Ще трошки – й досягнеш мети!

Тим часом нас перенесе уява

На лісову та sunny - сонячну галяву.

Friends друзі вийшли по суниці,

Роса на листі –on the leaves іскриться.

Той хлопчик – Петрик –Щедрик на імя,

Продовжиться з ним оповідь моя.

А дівчинку – Наталочка- Співаночка зовуть,

Із нею ми також продовжуємо путь.

Чому Співаночка ? She is singing now.

They are playing now.

Вони розвагу мають having fun, they are funny!

Сміються , бігають They are running.

Це зараз – now відбувається, в цю мить,

І граматичну ти підказочку відміть,

Am, is, are візьми, ще -ing підкинь,

Is flying nowлетить у неба синь…

Аre playing, are laughing, are talking,

А також гуляють по лісі . They are walking.

Наталочка - She is, а Петрик – He is,

Тварина, предмет – ми беремо It is.

They are ми вживаєм, коли вони вдвох,

We, you, theyце про друзів кількох.

Ось вам гра із Present Continuous,

Можете грати із дітьми якимись!

А Game “ The Sun and the Rain ”

Дидактичні цілі: практикувати вживання Present Continuous, повторити безособові дієслова та лексичні одиниці по темі «Природа. Навколишнє середовище»( 4 клас).

Учитель вирізає із картону «сонечка » та «хмаринки» ( Додаток 3 ) і складає їх у скриньку. Учні по черзі витягують «сонечко » або «хмаринку» і складають безособове речення або речення у Present Continuous. «Сонечко»- речення про гарну погоду, «хмаринка »- про погану. За бажанням можна додавати опис емоцій

Наприклад : The sun is shining. It is warm. I feel happy.

It is muddy and cloudy. I feel sad.

It is frosty. I feel cold.

It is very hot. I feel tired.

Награлися, Петрику, нумо давай

Спочинемо трошки, до мене ставай!

Для відпочинку тобі демонструю

Цю вправу , і зараз навчу я!

А Game – Relaxation “ The Sun Shower ”

Цілі : зняти стрес та напруження, переключити увагу, запобігти перевтомі учнів.

Close your eyes. Imagine that a warm sunray is jumping on your head, on your face, on your body. You feel warm and quiet. The sunray is going along your arms, legs. You are smiling…

Now the sunray switches on the cold shower! You raise your head up . And the sunray is jumping on your head again.

The sun sends its warm sunrays to the ground. You open your eyes! You are smiling ! Have a good day !

Закрийте очі. Уявіть, що теплий промінчик із неба скакнув до вас на голівку,

обличчя, тіло, засліпив вас, очі міцно заплющені. Ви усміхаєтеся…

І тут – промінчик вмикає… холодний душ!Проміння тече-тече, ви піднімаєте голівку. Сонце посилає потік промінчиків на землю. Ви відкриваєте очі і посміхаєтесь! Гарного вам дня!

Chapter 3

« Наталочко, дякую, я відпочив,

Набрався енергії й моральних сил!

Тепер поділюся знаннями своїми,

Розкажу Present Simple словами простими.

Простий час теперішній - дія постійна,

Щодень чи щотижня проходить повинна.

Every day, every month, every week –

Це та дія, до якої ти звик.

I swim, I sing, I play.

You jump, you run every day.

Якщо про he, she, it мова йде,

Ми -s додамо - і так і буде.

He runs, my brother swims in the sea,

She plays, my sister drinks tea.

Якщо на -o, -s, -ss, -x, -ch, -sh дієслово,

Тоді ми – es додаємо до слова.

She washes, she dresses.

He goes, he fixes.

I mix milk and flour but she mixes.

I add some sugar but she adds.

I play volleyball but he plays.

У питанні загальному Do або Does

В простому теперішньому зявиться враз!

Do, Does на початок беремо сміливо,

Does he( she , it ) … ? - Це буде справедливо.

Does he play? Yes, he does.

Does she swim? No, she doesn’t.

Уже діалог в нас виходить одразу.

I, we, you, they – запитаєм із Do,

Запамятаймо істину просту!

Do you run every day?

Do they jump and play?

Якщо заперечуєш –don’t або doesn’t

Зараз пограєм – реагуй відразу! »

A Game “ Detectives ”

Дидактичні цілі : узагальнити правила вживання заперечної форми дієслів у Present Simple, практикувати учнів в інтонуванні питальних речень, розвивати спостережливість.

Учитель викликає учнів, які розповідають про себе, про друзів, братів, сестер тільки заперечними реченнями (I dontMy sister doesnt.. My friend

doesnt ). Кілька речень не відповідають дійсності. Учні класу- «детективи», задаючи запитання , повинні упродовж 2-3 хвилин визначити, що є неправдою. Перемагає той «детектив », хто виявив неправду або неточність у розповіді учня.

А Game “ The River ‘’

Дидактичні цілі: розвивати навичку читання, повторити правила вимови

-s, - es у дієсловах 3-ї особи однини.

Учитель робить символічний «місточок » через «річку». Прочитавши слова правильно, учень переходить по місточку. Помилившись, залишається на «протилежному березі». Перемагають учні або команда, які перейшли «місток» без помилок в читанні. Перед грою повторити правила утворення 3-ї особи однини в теперішньому часі ( Додаток 3).

[s] – walks, talks, works, cooks, looks, jumps, helps, likes, writes.

[z] – enjoys, listens, phones, plays, cleans, loves, swims, reads, shows.

[iz] – fixes, scratches, watches, washes, mixes, wishes, switches, dresses, pushes.

Відпочивають children – дітвора,

Тим часом Ластівка is flying – летить … Ура !

Вона вже бачила ось цих дітей,

Це гарні учні Майстра Тут вони, егей!

Сlever розумні , повно в них ідей.

Колись ще врятували ластівят малих,

Коли catsкоти дісталися до них !

Тож Ластівка прямо – straight ahead до діток,

Вони стояли, сонечком зігріті…

Затріпотіла, розповіла все пташина:

Допомогти Лелеці ми повинні!

Тут Петрик – Щедрик мовить по хвилині :

«Wait a minute! - Зачекай, пташино!

Ти порахуй маленькі кошички суничок,

А ми ідеї обговоримо поки що».

Рахує baskets кошички наш птах,

Порядкові числівники ми вивчимо отак !

The first, the second, the third, the fourth…

Багато назбирали, звісно, - of course,

The fifth, the sixth, the seventh,

The eighth, the ninth, the tenth, the eleventh…

Тут Наталочка гукнула : «Є ідея !

Скористаємось можливістю своєю!»

А Game “ Plus and Minus ”

Дидактичні цілі: закріпити використання порядкових числівників, розвивати

увагу.

Учитель готує картки типу +2, -2, -3, +3, -1, +1 тощо( Додаток 3 ) . Називає порядковий числівник, показує картку. Учні усно зменшують або збільшують число і отримують відповідний порядковий числівник. Наприклад :

the tenth, -5 - the fifth .

Chapter 4

Тим часом Майстер із лелекою розпачливо

Чекають help -допомоги, змерзли значно,

Голодні – hungry, злі – angry на ворога незримого,

Все ж у вязниці зайнялися ділом.

Пригадали Past Simple, час минулий та веселий,

Коли жили кожен у своїй оселі,

Співали – sang, любили – loved, worked – працювали,

Ні лиха, ні горя тоді не знавали!

Не знали біди didnt know,

Не ходили нікуди – didnt go,

Loveлюблять, а loved любили,

Laughed, workedсміялись і працювали,

Danced танцювали, sang співали…

Правильне дієслово – додали ed.

Якщо заперечить мали на меті,

То ставимо didnt, в питаннях did.

Загальне питання поставим як слід:

Did you sleep? Did you cry?

Did you play with your friends?

Did you have a butterfly in your hands?

Як did або didn’ted відкидай!

Його ти у ствердженні тільки вживай!

Дієслово неправильне – знову і знову

Із другої колонки використаємо слово:

Go – went, bring – brought,

Come - came, sing – sang , buy – bought,

Keep – kept, sleep – slept.

А з являться did або didnt – тоді

Першу колонку брати тобі :

Wentdidnt go,

Knew – didn’t know.

А перед тим, як додати ed,

Згадаймо вимови ази непрості!

Глухий звук в кінці слова перед ed,

То ти сміливо вимов [t]!

Дзвінкий звук або голосний у слові перед –ed,

Ти впевнено вимовиш [d] !

В кінці слова букви t або d,

[id] вимовляти треба тобі!

А Game Rain

( за Камінською Н., [4, 10] )

Дидактичні цілі: відпрацювати вимову закінчення ed у правильних дієсловах, повторити неправильні дієслова, розвивати фонетичний слух

Учитель промовляє правильні дієслова, а учні, додаючи закінчення ed, називають у минулому часі. Якщо педагог називає неправильне дієслово, учні повинні промовчати. Хто помилився – вибуває з гри. Іде «дощ», тому промовляємо швидко.

Wash, say, close, clean, come, dress, make, go, open, jump, know, look, start, speak, love, leave, plant, repeat, write, get, translate, wish, skate, ski, sledge, play, watch, see, travel, buy.

Потім відпрацьовуються неправильні дієслова із цієї вправи. Пройшов «дощ».

Учитель демонструє «грибочки» ( Додаток 3 ), діти називають неправильні дієслова, зображені на «грибах». «Гриби» можуть «ховатися », тоді закривають листочком певні форми неправильних дієслів та відгадують, яких не вистачає.

Chapter 5

B темниці Past Simple -минулий час владарює,

A Bідьма у вежі високій чаклує.

Море в неї пявок,мух та бліх,

Ніхто ще з тієї вежі не втік.

Бере нечисть великий казан

І чари - spell наводить, не буде вже знань!

«У Майстра тепер забираю науку!

Hе візьме вже крейду in his hand - в руку!

І Квітка Сонця не ввімкнеться – wont switch on,

Зілля will cook - зварю, will add – додам я лимон.

Hіжнi frogs – жабки і шапки мухоморів…

Чекайте, вони де ? Було ж в мене їх море!»

А GameCatch the Butterfly!”

Дидактичні цілі: вправляти школярів у вживанні прийменників місця, розвивати навичку аудіювання.

Учитель віддає команди, а діти уявно рухами «ловлять метелика» за вказівкою.

Можна використовувати картку із прийменниками місця ( Додаток 3 ). Наприклад:

 • Catch the butterfly on the desk! Catch the butterfly on your nose!

 • Catch the butterfly between the desks ! The butterfly is in front of your face! Catch it on the book! It is behind your chair! It is above your head!

 • Catch the butterfly on your bag! Catch it under your desk!

Егей, де це взяти отруйних грибів ?

Тут раптом надворі хтось пісню завів:

«Шапки мухоморів, pickledмариновані щойно!

Зілля will taste – посмакує достойно!

Пявки в томаті, кропива сушена,-

Все це для зілля дасть смак навіжений!»

A Game “ The Eatable – the Uneatable ”

Дидактичні цілі : повторити лексичні одиниці по темі « Їжа », розвивати увагу, швидкість реакції, вдосконалювати навичку аудіювання.

Учитель називає страви та продукти, серед яких – неїстівні предмети. Учні повинні швидко зреагувати та плеснути в долоні на назву їжі.

Відьма виходить – стоїть seller продавець,

Шапка на очі, узявся він десь.

Поряд сидить теж метка продавчиня,

Хустка face лице прикрива без причини:

«Ви купите в нас усе найсвіжіше

І зварите те, що душі наймиліше.

В майбутньому зварите – отже, will cook,

Майбутній простий час – не пустий звук.

Якщо ви варити не будете, що ж –

То won’t cook або will not cook буде, отож.

Захочeте спитати, чи зварите завтра,

Питайте Will you cook? простая порада! »

Купила все Відьма – ще й mushrooms гриби,

Щоб зілля зварити, ще хвої туди…

Продавців маскування сповзло із лиця –

Наталочки й Петрика хитрість оця!

А як же потрапили в замок ці діти?

Як відьма могла їх у себе зустріти?

Chapter 6

Повернемось зараз до наших дітей,

Створили вони море ideasідей

І сперечались уперто – еге ж,

Тут Ластівка думку підкинула теж:

«We need – потрібні хитрі сміливці,

Ми візьмемо воза, сховаємо лиця,

Товар підберемо, візьмемо гриби,

Ще бочку water – води, will go there – туди !»

І так і зробили – віз, маскування,

Доклали багато дуже старання.

Задумка була їх темницю знайти,

Чи викрасти keyключ, і так увійти,

Забрати і Майстра, й Лелеку з собою,

А далі уже прориватися з боєм!

А Game “ Hidden Words ”

Дидактичні цілі : розвивати увагу, мовну здогадку, навички письма.

На дошці написані лексичні одиниці, які містять приховані слова. Потрібно знайти усі «заховані слова »та записати. А потім придумати свої варіанти

слів. Наприклад :

Friend, lesson, every, interesting, learn, pleasure, treasure, visit, history, snow, farmer, etc.

A GameMasks

Дидактичні цілі : розвивати увагу,уяву, креативність, мовну здогадку, швидкість реакції, повторити лексичні одиниці по темі «Частини тіла».

Клас отримує завдання – намалювати робота, клоуна , або іще когось і назвати всі частини тіла. Учні обєднуються у групи по три дитини. Кожна група отримує листок паперу, зігнутий утричі. Перший учень малює голову і всі деталі на ній. Другий продовжує, малюючи тіло, а третій доповнює спільний малюнок

( зображає ноги та взуття). І тільки тоді відкривають весь малюнок, демонструють та називають частини тіла. Часто виходить кумедне зображення.

Котився віз, діти принишкли собі,

Залізні ворота – стань до боротьби!

Чекай-но : тут є чийсь вояка з мушкетом,

З ножем knife і навіть із gun – пістолетом!

Stop! Where are you going? Куди ви, куди?»

«Веземо продукти для Відьми hereсюди,

Вона ordered – замовила жабок, грибів,

Все відділ доставки привезти зумів!»

A Game “ Steps ”

Дидактичні цілі : закріпити та узагальнити лексичні одиниці по темах «Одяг», «Їжа», «Покупки».

Учні обєднуються у дві команди. Дві дитини з різних команд виходять на клас, стають біля дверей. Завдання –пройти кроками від дверей до вчительського столу, на кожен крок вимовляючи слово із певної теми. Учень, який помилився у вимові, крок уперед не робить, а залишається на місці. Дитина, яка жодного разу не помилилась, приносить бал для своєї команди.

«Все це для зілля, you can take можете узяти,

Понюхати можете, посмакувати.

You can taste, you can smell,

All these things are for the spell.

You can watch, you can choose,

You can touch, you can’t lose!»

Can вживай, коли можеш зробити,

Хочеш допомогти can help, мрію здійснити,

I cantя не можу, I couldntне міг.

Could you help me ? Чи ти б мені допоміг?

І каже вояк : You may come in! – Заходьте, будь ласка !

Для гри перервемо ми казку...

А Game “ What Can You Do?”

Дидактичні цілі : відпрацювати стверджувальну, питальну й заперечну форми модального дієслова can, розвивати навички інтонування, креативне мислення.

Учитель використовує предмет, наприклад, a paper bag, a mirror, a table, scissors, a marker. Далі запитує: “ What can you do with a paper bag ?”

 • We can put things in the paper bag.

 • We can blow it.

 • We can cover the table with it.

Учневі, який останній придумав, що можна робити із цим предметом,

зараховується очко.

Can you buy ?” - продавці перед відьмою стали,

Вона ж то обману не розпізнала.

Скупила багато інгредієнтів

І зілля варити побігла в моменті.

Петрик-Щедрик подумав про дії наступні

І як обманути їм Відьму підступну.

Тут раптом почули зітхання тихеньке :

Whos there?сердечко забилось скоренько.

Виходить з-за рогу кіт сірий, пухнастий,

Породистої, певно, розумної масті:

Clever, big, fat, fluffy, old, grey, -

Зітхає цей cat , дихає важко сьогодні – today.

Breathing Gymnastics “ The Cat ”

Цілі : зняття стресу та напруження, забезпечення короткочасного відпочинку нервовій системі молодших школярів, розвиток дихальної системи.

Breathe with your nose, your lips are pressed slightly. Your shoulders are relaxed. Take a very deep slow aspiration and make a long exhalation.

Count till six.

Imagine a big fat cat. It is sleeping. It is very soft and fluffy.

It breathes so deeply, so slowly…Train your breathing for 2-3 minutes.

Дихайте носом, губи зімкнуті ( але не стиснуті). Плечі розслаблені.

Робимо глибокий вдих і тривалий повільний видих. Рахуємо до шести.

Уявіть великого кота, який спить. Він дуже пухнастий. Він дихає так спокійно, так розслаблено, так глибоко… Тренуйте дихання упродовж

2-3 хвилин.

Chapter 7

Why are you so sad? “ - спитали друзі,

Побачивши найбільшого – the biggest cat в окрузі.

«Раніше мені було краще, I felt better,

I was not thinner, I was fatter- я був товщим

And I was younger – я був молодшим,

I was stronger - я був сильнішим.

The weather was warmerбуло тепліше,

Я був у цьому замку the nicestнаймилішим.

I slept in the most comfortable armchair

And ate better food – here and there…

I was the most favourite pet.

And now I am an old cat…

And so all my friends were young,

They could jump and run!

Wasбув, була, було вживай,

Were – були – множину розпізнай !

Що було раніше – якби заглянуть!

Поясню ще ступенів порівняння суть.

Прикметник короткий – (1-2 склади),

Додай er, the - est швидко туди!

Fast – faster – the fastestнайшвидший щоразу,

Strong – stronger – the strongestнайсильніші мязи,

I was stronger than my father.

Прикметник на y , то по-іншому вже :

Міняєм на - і, памятаєм лише:

Happy- happier- the happiest-

Був я найщасливішим

І був я the funniestнайсмішнішим!

Коротких три звуки – подвоєння йде,

Увагу звернемо, як правильно буде:

Big – bigger – the biggest,

Fat – fatter – the fattest.

Так, був я найтовщим, найбільшим,

Життя було the nicest –найліпшим…

Як довгий прикметник порівнюєм ми,

Мore, the most попереду візьми.

The most comfortable, the most interesting-

Найзручніші крісла, найцікавіше життя-

Отак я і жив, сито і до пуття!

Та зараз я angrier зліший, ніж було колись!

Тож Відьму гукну, а ти тільки дивись !

Я ж бачу, що ви зовсім не торгівці,

А нащось привезли товари оці!

Я виказать можу вас Відьмі, нещасні,

Бо я інтереси враховую власні ».

«Wait a minute!Чекай, ми домовимось враз:

Не видай, благаєм, цить тобі, зась !»

«Гей, Відьмо, не ті вони люди, егеж!»

« Keep secrets ! Будемо вдячні без меж!»

А Game “ My Secret Bag ”

Дидактичні цілі: вправляти учнів у вживанні ступенів порівняння прикметників у певній ситуації, розвивати тактильні відчуття, кмітливість.

У мішечку є різні предмети шкільного вжитку та іграшки . Школярам по черзі завязують очі. Просовуючи руку в мішечок , дитина дістає олівець, наприклад, потім вгадує, що це за предмет. Далі педагог дає дитині в руки інший олівець , щоб порівняла на дотик. Можна використовувати й пластмасові іграшки, інші предмети ( порівнювати один з одним, торкаючись пальцями).

Хитро Наталка Петрусю моргнула :

«Котик goodbetterthe bestтакого не було!

Bad – worse- the worst - Відьми гірше нема !

Ми в землю далеку – the farthest прийшли недарма.

І ми завдання ставимо найперше,

Щоб little – less – the least горя було найменше,

Щоб дітки сміялись – і братики, й сестри,

Веселі щоб були the youngest, the eldest».

Finger Gymnastics

Цілі : переключення уваги, зняття стресу та напруження, зміцнення мязів рук, розвиток моторики.

Rabbit’s Family

The family of rabbits

( показують «вушка» )

Has very good habits.

They eat healthy food,

( «ротики» )

They are very good.

Father, mother, children and two babies

( Спочатку показуємо два великих пальці, потім по три інших на кожній руці, потім – два мізинчики)

Who are the eldest brothers and sisters?

( показують великі пальці )

Who are the youngest?

They are good- better- the best,

They are little- less- the least

( показують мізинчики)

And bad- worse – the worst.

The family of rabbits

( показують «вушка» )

Has very good habits.

They keep fit,

They run and read.

They are positive and like to smile!

Have fun! Every day will be fine !

( показують рухами )

Chapter 8

А ми повернемось до Майстра й до Лелеки,

Які у башті мучаться далекій.

Вони не знають : Щедрик і Співаночка –

То їх friends друзі – виручалочки.

І бесіду ведуть slowly – неспішно,

Хоча новини – news – невтішні:

Їм Відьма вчора пригрозила,

Що птахові підріже wingsкрила,

А в Майстра відбере дар слова,

Ніколи з учнями не заговорить знову !

Квітку сонячну знищить дощенту,

Як уникнути цього моменту?

Питає Лелека: «Tell me, please, - ви розкажіть,

Як жили ви і шлях свій покажіть.

Much timeбагато часу, хочу знати я,

Ви звідки і чи є у вас сімя?»

«Ні, сімю свою ще не створив,

Зате сусідським дітям книгу знань відкрив!

Наталочка і Петрик - допитливі, сміливі,

І добрі, упевнені, красиві.

Моє життя проходило щасливо,

Бо Квітка Сонця й Знань – це диво !

I usually read many books.

I don’t often cook. My mother cooks.

I often write and speak.

I go to the library every week.

I never come late to school.

I listen to music every afternoon.

І я до уроків готувався блискуче

І поважав моїх pupils – учнів».

A Game “ Who is He? ”

Дидактичні цілі: розвивати навички говоріння, повторити заперечну та стверджувальну форми дієслів у Present Simple.

Одна дитина виходить за двері. Інші домовляються, кого будуть описувати , і цей учень може надати ще додаткову інформацію про себе. Коли повертається школяр, який вийшов, він слухає про когось і намагається вгадати цю людину. У реченнях можна використовуватидієслово to be та заперечну , стверджувальну форми дієслів у Present Simple ( 3-я особа однини). Наприклад: He is tall. He goes to the swimming pool . He plays the guitar. He never comes late to school.Dmytro .

«Отож, пишаюсь тим, чого людей навчив,

Вчительством і знаннями тільки й жив,

Вирощував Sunflowers – Квіти Сонця,

Які заглядали у windows – віконця,

І спонукали дітвору творити,

Цікаво вчитись і у мирі жити!

Вирощувать Sunflowers соняхів поля, -

Почесна була місія моя!

У соняху є seeds знань зернини,

Дощ поливав, і були drops – краплини,

Краплини мудрості, і досвіду, і світла,

Тож поле знань росло і гарно квітло!»

A Finger Game

Цілі: запобігання втоми, розвиток моторики, зміцнення мязів рук.

Drops

Drops, drops,

( показують пальчиками «крапельки »)

It is spotting with rain…

( пришвидшують стукіт « крапельок »)

Drops, drops,

( показують пальчиками «крапельки »)

All days are in vain !

( махають руками )

А GameDrops

Дидактичні цілі: закріпити та узагальнити лексичні одиниці на певну тему, повторити звуки та транскрипцію, вдосконалювати вимову англійських звуків, навичку читання.

Гру можна проводити на будь-яку тему. Педагог виписує лексичні одиниці на дошці, далі показує звук на картці ( картки виготовлені у вигляді краплинок, Додаток 3 ). Учень вимовляє звук, далі шукає усі слова із цим звуком та обводить кольоровою крейдою. Далі беруть крейду іншого кольору. У кінці гри можна зробити таке завдання. Діти уявляють, що йде рясний дощ і «краплинки – звуки » швидко падають на листя. Тоді потрібно усі слова прочитати якнайшвидше.

«То ці drops -краплини – дітей старання,

Відьма знищить їх – таке завдання!

А ти як жив, Лелеко, що ти бачив,

Хоч розкажи про волю – Відьму не пробачу!

Я маю до тебе велику довіру.

Лелека – то щастя, таке є повіря…»

«О Майстре, I love Ukraineлюблю Україну,

І замки, й степи у погожую днину,

Forests, lakes, rivers and steppes –

Ліси, ріки, озера і степ.

Коли лечу у піднебессі,

То чую подих springчудових весен,

In summerвлітку ліс дрімає,

Красу він неповторну має!

Як autumnосінь настає,

Природa пензлик дістає…

І білий покрив winter застилає,

Зима сувора, та нікого не лякає…

Коли бачу зелень широких рівнин,

Колір на думку приходить лиш green.

Blueсинє небо, yellow колосся,

Brown – пташок відголосся,

Black – щойно зорана рілля,

Greyхмарка похмурого дня,

White - біла пухнаста зима.

Восени – red, orange , - зелені нема…

Violet, purple – кольори ніжних квітів,

Які yellow – жовтим промінням зігріті.

Pink, rosyщічки здорових дітей,

Усмішки гарні щасливих людей!

І стільки дивного я бачу,

Що від розчулення заплачу…»

My Motherland: the Place I Love the Most

When you hear a nightingale,

Think about my dear Ukraine.

When it’s a snowstorm or a gale,

It’s the diversity of Ukraine.

High mountains and lowlands:

Ukraine’s beauty never ends.

If you want to touch history,

Zaporizhzhia is near.

If you want to touch mystery,

Ancient castles are here.

Gorgeous palaces, beautiful meadows,

Marvellous mountains : caves and shadows…

Guilder roses and sunflowers,

Dear mothers and neat village houses…

It’s my Vinnytsia , it’s a beautiful town.

And my mother’s eyes that are brown…

But sometimes my Ukraine is a fighter!

Our hearts are firm, we become mighty!

Heroes of the Heaven Hundred inspired us

Not to be stagnant water or broken glass!

And stood up our fearless warriors :

Unforgettable, strong and glorious!

The victory will be ours!

We shall meet our heroes with flowers.

We believe in the kids’ laughter,

And Ukraine will exist ever after !

Поки Лелека вірш декламував,

Він на стіні із глини щось довбав.

Побачив Майстер – і зайшлось серденько:

То Батьківщини поклик був рідненький.

U unique, unforgettable

K kind-hearted

R responsible

A amazing, active

I interesting

N native

E energetic, emotional

А Game “ Nature ”

Дидактичні цілі: узагальнити лексичні одиниці по темі «Природа. Навколишнє середовище » ( 4 клас ), розвивати уяву.

Спочатку необхідно повторити лексичні одиниці по темі «Природа. Навколишнє середовище ». Далі учень виходить до дошки і зображає явища природи, тварин, форми рельєфу. Діти , які вгадують зображення із перших штрихів, отримують бали.

Chapter 9

А в Щедрика й Співаночки – загадка непроста:

Як обманути жирного кота ?

Куди вони не рушать – він йде слідом,

Не їсть і навіть нехтує обідом!

The cat is hungryбачать діти, і тому

Вони задурять голову йому!

What do you have for breakfast, dear cat?”

Задумавсь кіт : “ Some yoghurt and a rat!”

What do you have for lunch, dear cat?”

Maybe, some cream or something like that…”

What do you have for dinner, my dear?”

Some meat and five cutlets…”тихенько радіє…

What do you have for supper, my friend?”

Oh, I have a fish and an egg.”

What about an apple, an orange,

Some soup or some porridge?”

«Такого я зовсім I dont likeне люблю,

Проте, як дадуть – якось перетерплю!»

Do you eat any vegetables or fruit?”

I don’t eat any. Have you got any food?”

Та в кишенях знайшовся йому бутерброд,

Розплився у посмішці хитрий цей рот!

Де стверджуєм і розповідаємо – some

Any в питальних і заперечних – їжі не дам!

Кіт каже: «Поспав би… А ви поможіть –

Частини тіла мої ви назвіть,

Щоб я спав, не болів щоби bellyживіт !»

«Клади голівку – head собі на лапи,

У котиків – paws, а у вас – hands, малята.

Body – тулуб, chest- груди, back – спина,

Legs – ноги, stomach – живіт… Дивина:

У тваринок є tailхвіст, а в людей нема.

Зате в людей є fingers, toes,

Назвемо далі ми на совість:

Щоки – cheeks, лоб – forehead, nose – ніс,

Mouth - рот, словечок цілий віз!

Зуби – teeth, eyes – очі, ears – вуха…

Кіт дихає тихо… Послухай!»

Тут бачить Співаночка – ніби приліг

І мріє, розслабився той хитрий кіт!

І пісню Співаночка враз завела…

Про все кіт забувся, співала вона :

«А як стану я до танку,

Заведу мерщій співанку!

Забуваночку співаю,

Все потрохи забуваю…»

І рушили діти сміливі вперед,

Поки забув про них хитрий cat.

От бачать – висока towerвежа,

І тут вони вибігли необережно…

Відьмин сміх дуже зловісно лунає,

А що вже робить? Who knows ? – Хто знає?

«Примандрували до мене ! Ха-ха – дітлашня!»

Беззуба, страшна, злюща каже вона:

«Привіт вам, такі безтурботні малята,

Ви вязнів моїх прибули визволяти?

У мене є кілька цікавих завдань…

Як зробите – звільните Майстра всіх знань!»

Ось перша загадка – знайти протилежне:

Антоніми – antonyms - все, як належить».

Співаночка й Петрик уроки згадали

І чітко антоніми Відьмі назвали:

Оld – new ,old – young, dirty – clean, ugly – beautiful, difficult – easy, angry – kind,

boring – interesting, sad – happy ,cold – warm, good – bad, better – worse, the best – the worst, thin – fat ,to sell – to buy.

«Що ж , з вами буде нелегко!

До другої загадки тут недалеко !

Ходімо на farm -ферму, тварини там є ,

У множині скажіть господарство моє

«Ой Петрику,ти множину знаєш, друже?»

«Так, зразу назву, не залишусь байдужим:

A sheep – sheep, a mouse – mice, a goose- geese,

An ox- oxen знаю, if you please…

Ті мишки, що на фермі жили,

Зубами a tooth – teeth сир весь зїли!

Там a man – men працюють,

A woman – women господарюють,

A child – children йдуть у школу,

Їх footfeet ідуть поволі…»

«Ого, - Відьма каже, - не думала зовсім,

Що програшно так я закінчую повість!

Не здамся, одначе, завдань іще кілька ,

І хлопчику, й дівчинці стане вже гірко !

Гукну вам для іншого випробування

Ghost – привида, щоб виграв змагання!»

Тут Ghost з-за рогу як вигулькне різко:

«Прийшли ви даремно, хоч дуже неблизько !

Я гру проведу вам, а виграш – візьмете,

І Майстра й Лелеку собі заберете!

Ось upstairs - сходи на вежу ведуть непрості,

Ви бачите – букви отут золоті !

Неправильнe скажете дієсловo, -

До Майстра пропустимо, чесне дам слово!»

Щедрик й Співаночка – впевнені кроки –

Згадали всі Майстра цікаві уроки !

На сходинку кожну як тільки ступнуть –

Дієслово неправильне зразу назвуть:

Go- went, сome – came, buy – bought, sell – sold, tell – told, get – got, have – had,

do – did, swim – swam, run – ran, write – wrote, read – read, give – gave,

take – took, eat –ate, drink – drank, see – saw, make – made, say – said,

sing – sang, speak – spoke, teach – taught, be – was, were

Якщо плавати пішли,

Swimswam у басейні ми.

Пробилось колесо…

Ти бачив ? See – saw.

Виготовив табурет.

Майстрував – makemade.

Перемогу вже берем,

Бо до фінішу runran!

Не любить наша Маша

Eatate манну кашу!

Наш урок beginbegan,

Ми на нього – runran!

Принеси-но бутерброд!

Приніс bring- brought,

Я купив його – buy - bought.

Мав я тістечок пакет.

Колись мав – havehad.

Уранці ледь встає Остап,

Вставати рано – get up – got up.

Зачиняй вікно у сад!

Зачинив – shut – shut.

Поклади у кошик фрукт !

Поклав уже put- put.

Сідай прямо на паркет!

Присів уже – sitsat.

Скрекочуть без кінця сороки,

Розмовляли – speak- spoken.

Складу словесний я портрет.

Про щось сказав saysaid.

Читайте, що створив поет.

Читав – read- read.

«Ха-ха, - Ghost викрикнув, - все не так скоро!

У нас тут порядки доволі суворі !

Якщо ви навчались у Майстра every year - щороку,

Повинні much, many розрізняти нівроку!»

Співаночка каже: «Я піснею скажу,

Де much, а де many, і швидко покажу!

Much popcorn, much honey,

Much juice and much money,

Much flour and much milk, -

Вже much food ти вживати звик:

Речовину вливай, сипуче – насипай,

Much до них додай!

Many people, many rooms,

Many candles and balloons,

Many sweets and many glasses-

Manyпоштучно порахуй відразу !»

A Finger Game

Цілі: зміцнення мязів рук, розвиток моторики, повторення злічуваних та незлічуваних іменників – назв їжі.

A Fruit Salad

Let’s cook a fruit salad.

( « помішують »)

It’s tasty and sweet !

( показують великий палець )

We wash the fruit

( « миють фрукти »)

And cut them to eat .

( «нарізають » )

( перераховують фрукти, загинаючи пальчики )

Peaches, mangoes and plums,

Apples, pears and bananas,

Oranges and tangerines.

They are our sweet dreams !

Add some yoghurt or some cream!

Chapter 10

«Співаночко й Щедрику, ви – молодці !» -

Почулось з вікна… Обернулись усі, -

То ластівка Swallow, дітьми забута,

Гукала з вікна : «Стережись, Відьмо люта!

Співаночка й Щедрик – знаннями зігріті,

Тож шлях до Лелеки і Майстра відкритий!»

«Проходьте, беріть свого птаха скоріш,

Sunflower ж ви не побачите більш!»

Забігли в темницю, усі обєднались,

They are happyміцно-міцно обнялись!

Рукостискання і компліменти…

А Майстер – відразу навчання моменти:

I am happy now! You are glad!

I was not happy yesterday. We were sad…

The Witch was angry. Children will be good friends!

Ви витримали все, я дякую Thanks!

Ми зараз – щасливі, й дієслово to be

Спілкуватись поможе мені і тобі !»

Скрегочуть зубами Witch – Відьма і Ghost,

Адже happy end буде мати ця повість!

Та нашу мандрівку не можна скінчити!

Where are the Sunflowers? Де Сонця Квіти ?

Без них і бажання учитись не буде,

І учні – will forget – усе скоро забудуть!

Сонячні квіти – тепло home – домівки,

Tripsпоїздки, travelling мандрівки,

Smiling children - дитячі усмішки,

Friendshipдружба, family - родина,

My country Ukraine - країна єдина!

«Кажи, Відьмо, де Квіти, швиденько мені!»-

Лелека тут скрикнув десь удалині:

«Я зараз піднімуся higher ще вище,

Побачу від Квітів цвітіння незвичне! »

А Майстер гукнув: «By plane,

By car, by bus, by ship or by train, -

Автомобілем чи кораблем, -

Ми все одно оті квіти знайдем!

Навіть on horseback або on foot…

Тож , друзі, рушаймо скоріше у путь!»

Лелека гукнув : «Room я бачу – кімнату,

Звідти сяйво виливається багате!

Нумо, Ластівко,у шпаринку пролізь

І розвідай усе добре скрізь!»

Та Відьма doesnt waste time – часу не гає,

А ребус новий для друзів ладнає!

Коли вони рушили, де світло shining,

Побачили залу велику, ошатну,

Там – маятники, clocks годинники всякі,

То Відьминої злості такії ознаки!

«Я зрозумів, - каже Майстер, - назвати

What is the time?Час розпізнати!»

Наталочка й Петрик – гайда по кімнаті,

Потрібно тут правильно час називати!

It’s a quarter to four. It’s half past seven.

It’s ten o’clock. It’s five past eleven.

It’s a quarter past five. It’s half past nine.

It’s six o’clock p.m. It’s seven o’clock a.m.”-

Час точний назвали без жодних проблем!

Години всі названі, час йде – Time flies

Тут двері кімнат відчинились ураз!

Sunflower Квітка засяяла дивно,

Вона всім знання повернути повинна!

Будинки зруйновані стали ошатні,

Всі люди зробились і добрі, і знатні.

Лелека і Ластівка крильми махнули

І вгору, у чисте небо гайнули:

Подяка Вам, Майстре, за працю відому,

Наталочці й Петрику час вже додому!

«Що ж , дітки, беріть ці знання і – вперед!

Пізнаєте світло далеких планет.

Знання – провідник ваш до творчої праці,

Нехай у житті все задумане вдасться,

Щоб горя не знали дорослі і діти,

Щоб щастя і знань розпускалися Квіти!»

Список використаних джерел

 1. Бойчук О. For Fun and Profit. Навчаємось граючись. – Тернопіль: Підручники та посібники, 2012. – 77с.

 2. Ворожейкіна О.М. 100 цікавих ідей для проведення уроку. - Харків : Видавнича група «Основа», 2011. – 288 с.

3. Казачінер О.С. Подорож до Країни Англійської Фонетики //Англійська мова та література. - №10-11. – Харків: Видавнича група «Основа», 2016.- С. 22-40.

4.Камінська Н. Ігрові моменти на уроках англійської мови. – Тернопіль:

Підручники та посібники, 2008.- 80с.

5. Косарєва Н.П. Особистісно зорієнтоване навчання як основна парадигма в сучасній педагогіці //Англійська мова та література. - №25-26. – Харків: Видавнича група «Основа», 2016.- С. 66-69.

6.Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов.

1-4 класи. – Київ, Видавничий дім «Освіта», 2012

7. Сорока Т.В. Використання ігрових прийомів – шлях до підвищення ефективності вивчення англійської мови //Англійська мова та література. - №25-26. – Харків: Видавнича група «Основа», 2015.- С. 8-12.

8.Сухомлинський В.О. Квітка Сонця: Притчі, казки, оповідання. – Харків, ВД«Школа», 2015.- 238 с.

9. Усе про мотивацію / уклад. А.Г. Дербеньова. – Харків : Видавнича група «Основа», 2012. – 207 с.

10. Шепель Л.О. Королівство Англійської Граматики ( Казка для дітей та батьків)

//Англійська мова та література. - №24. – Харків: Видавнича група «Основа», 2010.- С. 12-15.

 1. http: book.osnova.com.ua

 2. http: learnenglishkids.britishcouncil.org.ua

ДОДАТОК 1

Використання гімнастики для очей

на уроках англійської мови в початкових класах

1.Rain

Rain, rain, pour hard,

Rain, rain, don’t stop !

We don’t want to be wet,

But you go, step by step !

2. Wind

Wind is blowing into faces,

Trees are tall and so nice…

Wind is lower again,

Trees will higher, higher stand !

3.Drawing

Close your eyes, wonders are here,

Our eyes are having a rest…

Open them, please, first .

Draw a letter “O” with your eyes…

Higher, higher look and draw !

To the right, to the left, -

Our eyes are having a rest !

4. A Snowflake

We saw a snowflake,

It flew to the right,

It flew to the left,

Snow goes down and down

To the ground…

5. A Sunray

Sunny sunray , play with me,

Turn around, let it be …

I look to the left and see a sunray…

Then I look to the right…

Sunray, let’s play !

6. Curious Darynka

Curious Darynka

Is blinking, blinking, blinking,

Is looking forward,

Looking behind,

Then she has a rest

And is looking high !

Darynka is looking higher,

Her neck is relaxing…

7. A Rest for Eyes

Your eyes need to have a rest!

Breathe deeply first,

Eyes go round the circle,

They blink many times

And feel great !

Smile ! Let’s play !

8. A Flower

A flower slept

And woke up.

Hands up,

Look at your nose,

Stretch yourselves ,

Look down on your toes…

9. A Dragonfly

A dragonfly,

It flies so high!

To the left, to the right,

Like a helicopter in the sky.

We fly very high,

We fly very low…

We fly away from here,

We fly near…

10. A House

My house, dear house,

It’s not low and not high,

I’m on the roof,

I see the sky !

11. A Rabbit

Take a carrot and look up !

Eyes are so nice and smart !

Up and down , and across…

Close your eyes,

Open and dance !

12. A cat

The window is open,

The cat is walking.

It looks below,

It looks ahead,

It looks at the flies

And catches them !

It stretches, smiles

And does its best!

It closes its eyes

And has some rest !

13. A Cat and the Sun

A cat is sitting in the sun…

One eye is closed,

Тhen the other one !

-Cat, why are you having fun ?

- I am playing with the sun !

14. Merry – go- round

Merry - go- round

Go around, around…

I shall look up and down,

I shall dance and have fun !

15. Our Rest

We have been studying,

We need some rest !

We shall close our eyes

And they blink first!

16. Night

Night… It’s dark …

You need to narrow your eyes !

Count till five !

One, two, three, four, five !

Count till eight !

One, two, three, four, five, six, seven, eight !

Open them again ! Great !

17. A Wood

What a wonderful wood !

Berries are our food,

Sun is our mother,

Forest is our father…

Pine- trees are our friends,

Up and down, and again !

18. A Bus

We are getting on a bus,

We are looking out of the bus !

Look behind, look forward,

Look at the river and at the lake !

Close your eyes and stay !

19. An Owl

It’s night. It’s dark…

The darkest wood…

An old owl is looking for food !

It looks to the right and to the left…

Run, little animals, run !

20. A Clock

-Tick- tock, tick- tock,-

Says the clock .

The clock runs without stop,

So, you stop and hop !

21. A Hamster

Khomka – hamster woke up,

It saw the sun and started to run !

It breathed and looked

High and low,

Then hid itself in the hole !

22. A Beetle

A beetle flew high in the sky !

High and low, low and high !

Beetle, here is my palm .

Sit and wait,

Don’t fly away, don’t fly !

23. A Plane

A plane is flying ,

A pilot is inside.

The right wing, the left wing, -

That’s all right !

24. A Ball

Eye gymnastics

Saves us all.

It’s good like

Playing with a ball !

Take a ball with your right hand ,

It is easy to do that !

Look at the ball

And stretch yourselves.

Smile and be healthy and safe !

25. Vegetables

The donkey Freddie is eating vegs.

It doesn’t know what to take !

To the left there are beetroots,

To the right there are carrots,

Below – pumpkins,

Up – onions …

Dinner is ready , Freddie !

Have you eaten already ?

26. A Rainbow

We have been writing for so long …

Look through the window and come along !

The sun is so high,

We look at the rainbow…

We go up the rainbow,

We go down the rainbow,

Hello, blue sky !

27. Training

One – to the left,

Two – to the right,

Three – upwards,

For – downwards.

Look close, look far away.

Train your eyes,

And your eyesight will be great,

And we shall play !

28. Painters

Stand up ! One, two, three !

We are painters, come and see!

We close our eyes,

Turn to the right shoulder,

Turn to the left shoulder

And come down.

Draw a letter “w” with your eyes!

Have fun with us !

29. Autumn Leaves

Leaves are falling,

Golden, red and brown…

Leaves are falling softly on the ground …

Wind is whirling them away,

And the leaves are up, they play !

30 . Jump!

Merry, ringing , funny ball !

Where are you , after all ?

Jump high, jump low,

Jump and go, jump and go !

31. Train your eyes !

Our world is so green !

Everything you have to see.

Look closer, look far away,

Train your eyes and massage them !

32. A Balloon

Go, go, go!

A balloon is white like snow.

Run, run, run !

This balloon is really fun !

33. Birds

Birds are flying,

Little and tweeting…

They are flying,

People are sitting.

34. An Aquarium

Aquarium fishes

Are so quick !

They don’t stay for a second,

They are nice and big !

35. Bubbles

Catch your bubbles with your eyes ,

They fly so high and high !

Then they drop, and so your eyes…

We are happy, join us !

36. A Week

On Sunday we walk and look at the sun…

Eye gymnastics is such fun !

On Monday the sun rises,

We do eye exercises.

On Tuesday the clock is running,

Our exercises are funny !

On Wednesday eyes are closed,

And our cheeks are rosy …

On Thursday we look far away,

Close and far, and far again !

On Friday we go around,

And tiredness is not found !

On Saturday we go across

And draw letters and words !

ДОДАТОК 2

Використання пальчикових ігор та вправ

на уроках англійської мови в початкових класах.

 1. Darynka’s Porridge

Darynka is cooking cereal,

( роблять пальчиками « каструльку »)

Her porridge is ideal !

( « помішують кашу » )

Darynka will feed,

Animals will eat :

( « ротики » з долоньок )

A cat, a calf,

And I need a half !

( «їдять » )

 1. A House

Everybody has a house

( « дах» із долоньок )

Except a poor mouse!

( пальчиками зробити « хвостики мишей »)

I shall make a house of cheese,

(пальчиками збудувати «хатку» )

I don’t want my mouse to freeze !

( показують, як змерзне миша )

 1. An Orange

We shared an orange…

( « нарізають » пальчиками )

Come here, friends.

( показують на друзів долоньками )

There are ten of us,

( показують десять пальців )

And the orange is tasty and fresh !

( показують великий палець )

 1. Domestic Birds

A duck is waddling,

( перевальцем ідуть )

A goose is talking,

( роблять «дзьобики » з долоньок )

A turkey is walking,

( витягують шиї )

A hen is clucking!

( махають « крилами » )

 1. A Magpie

The Magpie Maggie

Was cooking dinner.

( « помішують » ложками )

And feeding her children.

( «годують » , ніби з ложки )

( перераховують пять пальців, загинають )

A thumb was fed,

An index finger was fed,

A middle finger was fed,

A ring finger was fed,

And a baby finger wasn’t fed

( заперечливо махають пальчиками )

Because he had done nothing !

( розводять долонями )

 1. Birds

( загинають пальці по черзі, починаючи з великого )

This bird is an owl,

This one is a nightingale,

This one is a crow,

That one is a woodpecker, I know !

This bird is a tit today,

They have just flown away !

( махають « крилами »)

 1. Music

I am playing the piano,

( імітують гру на фортепіано )

And the violin.

( показують гру на скрипці)

Then I am playing the flute

( імітують гру на флейті )

And I have no time for my computer !

( начебто набирають текст на компютері )

 1. A Swallow

A swallow is my friend !

( пальчики вгору, «літають »)

Its tail is long, not bad !

( показують пальчиками довгий «хвіст »)

Its wings are strong,

( махають «крилами » )

Its side is black !

( руки в боки )

It is not fat !

( вузенький «тулуб ластівки »)

 1. A Feeding – box

It’s a feeding – box for tits

( демонструють квадратну « годівничку» )

The tit merrily tweets !

( « дзьобики » співають )

Then it flies away

Its own way !

( « полетіли » )

 1. A Postman

What did a postman bring ?

( розкривають пальчиками «сумку» )

He brought a good thing :

( відкривають журнал дитячий )

A good children’s magazine !

( читають журнал дитячий )

 1. A Cook

A cook was cooking soup.

( помішують «ложкою» )

He is a great cook !

( показують великий палець )

He was taking a fish

( беруть « рибу » в руки )

And was putting it on the dish.

( викладають на овальну « тарілку »)

The fish was sad,

( «риба » засумувала )

The cook was glad !

( кухар задоволений )

 1. Drops

Drops, drops,

( показують пальчиками «крапельки »)

It is spotting with rain

( пришвидшують стукіт « крапельок »)

Drops, drops,

( показують пальчиками «крапельки »)

All days are in vain !

( махають руками з легким обуренням )

 1. A Sparrow’s Dinner

A merry sparrow

( швидко –швидко махають «крилами »)

Had good fellows:

( перераховують )

He had dinner with the lion,

( показують « гриву » лева )

He shared his corn with a stork,

( «клюють » пальчиками, як «дзьобиками » )

He ate flies with a frog !

( підстрибуючи, ловлять « мух » )

 1. My School

I go to school,

( крокують )

It is very cool !

( показують великий палець )

Counting, reading,

( показують рахунок пальчиками, «відкриту книгу» )

Writing and singing !

( « письмо » та « спів » )

 1. A Squirrel

A squirrel was sitting on a cart

( руки перед собою, «правлять возом» )

And she had a bag of nuts.

( « мішок » за плечима )

She sells nuts

(легенько стукають кулачками )

For animals that live in huts .

( «дах » із долоньок )

 1. Presents

Father Frost brought many presents:

( « мішок за плечима »)

For Dasha – a doll,

( контури ляльки )

For Denys – a ball,

(«м’яч» демонструють руками )

For Ihora train,

( довгий «потяг»

For Sasha – a plane !

( «крила літака » )

 1. Doves

I am feeding doves in the park .

( простягають долоньки, ніби із « крихтами »)

For my day it’s a good start !

( «кришать хліб» для голубів )

 1. Autumn Leaves

One, two, three, four, five

( загинають пальці )

Leaves are falling down and down

( показують рухами, як падає «листя» )

To the ground!

( присідають , долоньками «підкидають листя» )

 1. Fingers are Sleeping

( загинають пальчики по черзі, починаючи з великого )

A thumb is going to sleep,

An index finger is quick to sleep!

A middle finger has slept already,

And also a ring finger Freddie !

Only a baby finger doesn’t sleep!

( заперечливо махають )

It’s sleeping time, isn’t it ?

( « сплять » )

 1. My Toys

I have a lot of toys

(вказують долоньками )

I shall show them to boys .

( «показують» свої іграшки )

A train and two horses ,

( довгий «потяг », « їдуть верхи »)

A plane and a lorry, -

( «літак махає крилами», «руль »)

It’s a good story !

 1. Our Family

What a family we have!

( плескають в долоні )

We are happy,

We are brave.

( стискають кулачки )

We are going to the shop,

( « ідуть » пальчиками )

We are buying a lollipop!

( розкривають « льодяник »)

We are watching films,

( переглядають «фільм »)

We are a great family, I think .

 1. A Compote

Let’s cook a compote.

( « помішують »)

It’s tasty and sweet !

( показують великий палець )

We wash the fruit

( « миють фрукти »)

And cut them to eat .

( «нарізають » )

( перераховують фрукти, загинаючи пальчики )

Peaches, mangoes and plums,

Apples, pears and bananas,

Oranges and tangerines.

They are our sweet dreams !

 1. Kate’s Toys

On the sofa there are toys :

( показати «диван »)

For little girls and little boys.

( вказати долоньками на хлопчиків та дівчаток )

Two bears

( показують « вуха » ведмедя )

And two hares,

( показують « вуха » зайця )

And a clown upstairs !

( демонструють «круглий ніс » клоуна )

 1. Rain

One, two, three, and four, and five , -

( рахують, загинаючи пальчики )

Rain was going to cry .

( постукують пальчиками, наче « краплинки »)

Dont cry, rain,

( витирають «слізки » )

Please, on the fields play !

( показують долонею на « поля »)

 1. Wind

Autumn… Wind is flying.

( «вітер » долоньками )

Leaves are golden, brown,

Red and orange, brown .

( плавно опускають долоньки вниз, наче падає «листя »)

 1. A Fish

A fish is swimming fast .

( складають дві долоньки, «плаває риба »

Its fins we have seen at last .

( легенькі помахи «плавників »)

 1. A Pie

Snow was falling so sad,

( « сніг » плавно опускається донизу )

A pie was baked by a cat

( ліплять «пиріг» руками )

The snow- pie was so sweet

( «куштують »)

But impossible to eat !

( заперечливо махають долоньками )

 1. A Fir- tree

A fir- tree stands before us,

( сплетені пальці роблять «ялинку »)

Shows us balloons and lights,

( рухами показують повітряні кульки )

Stars and toys

( «зірки » - розведені пальці )

For girls and for boys !

( показують долоньками )

 1. Having Fun

We are having fun,

( посміхаються )

Dance and play, and run !

( танцюють )

And our dear Father Frost

( «крокують » пальчиками )

Brought many gifts for guests.

( « несуть мішок »)

He has got big presents ,

( показують « подарунки» , як розгортають)

It’s very pleasant!

ДОДАТОК 3

МАТЕРІАЛИ ДО

ДИДАКТИЧНИХ ІГОР

Опис документу:
У віршованій формі подаю граматичний матеріал згідно Держстандарту для 3-4 класів. Це - граматична казка із захоплюючим сюжетом.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Впровадження веб-квестів в освітній процес»
Левченко Ірина Михайлівна
36 годин
590 грн
590 грн