"Гра на 12! Вживання великої літери. Картка 3".

Опис документу:
"Гра на 12! Вживання великої літери. Картка 3". Це – п’ятихвилинна гра на тему: “Вживання великої літери і лапок у власних назвах. Синхронний переклад тексту з російської мови". Гру можна провести на початку уроку після фронтального опитування, краще – в кінці уроку – після вивчення і закріплення нового виконує один учень одне завдання. ;

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Гра на 12 балів! Чи знаю я граматику?

Це – п’ятихвилинка: її чекають всі. Не важливо, коли її проводять: на початку уроку після фронтального опитування, чи в кінці уроку; проте краще проводити в кінці уроку (після вивчення нового матеріалу, проте не завжди є час на таку гру) – веселіший настрій. Умови: повна тиша; на парті – одна картка (є ; у картці ряд завдань на одну тему або різні; виконує один учень одне завдання. Оцінку ставить сусід по парті, затверджує вчитель.

Картка 3

Вживання великої літери і лапок

у власних назвах

 1. Перекладіть даний текст українською мовою. Пояснити вживання великої літери.

А) Среди ученых, которые принадлежат миру, очень яркой личностью является выдающийся языковед Агатангел Крымский. Получив аттестат о среднем образовании, он отправляется в Москву. Получив филологическое образование в Институте востоковедения, Крымский поступает в Московский университет, где продолжает специализироваться в области истории литературы и культуры мусульманских народов.

Молодой ученый выдает принципиально новую для украинской поэзии сборник «Пальмовые ветви», навеянную экзотикой Ближнего Востока.

По Л. Семака

Б) Сергей Королев родился в Житомире, учился в Одессе, Киеве, Москве. Переехав в столицу Советского Союза, работал на научных должностях.

Сергей Королев - выдающийся конструктор ракетно-космических систем, которые обеспечили исследования космического пространства. Именно он создал первый искусственный спутник Земли, который положил начало развитию космической эры, а также космический корабль, на котором Юрий Гагарин впервые реализовал смелую мечту человечества - полет за пределы атмосферы, а Алексей Леонов совершил первый выход в открытое космическое пространство.

По В. Горбунову

В) Как-то Екатерина Билокур услышала по радио песню в исполнении Оксаны Петрусенко. Пение так поразило Екатерину, что всю ночь она просидела над письмом и отправила его утром по необычному адресу: «Киев. Оксане Петрусенко». Письмо не потерялось - и в Полтаву поступило распоряжение найти Екатерину Билокур. Картины Билокур поражают - успех огромный!

Москва, Киев, Париж... Именно в Париже ее знаменитые картины «Царь-Колос», «Березка» и «Колхозное поле» увидел Пабло Пикассо. Весь мир услышал его слова: «Если бы у нас была художница такого уровня мастерства, мы бы заставили заговорить о ней весь мир!»

По Р. Скорульской

 1. Прочитай слова, записані в транскрипції, і запиши в три колонки: ім’я, по батькові і прізвище. Пояснити правопис слів.

і н а й í д а Й ý р’ і й і в н а Б у р á к],

[С о ф’ í й а Л в’ í в н а І в а н ý к],

[Т а й í с і й а О л е к с í й і в н а В а с ú л ч е н к о],

[Е л í н а А н а т ó л і й і в н а А н т о н é ц],

[А п о л і н á р і й а Й е в г é н і в н а Г р и н к ó],

[В’ і к т ó р і й а А н д р í й і в н а Й е р é с к о],

[Й е в г é н М а р к’ і й á н о в и ч Й é м е ц],

[І л: á Л в ó в и ч Г о л ш á н с к и й],

[В’ й а ч е с л á в І л: í ч М о й с é й е н к о],

[Й а р о с л á в В і л г é л м о в и ч Й а ц ý к].

 1. Словниковий диктант.

А) Нобелівська премія, Григорій Квітка-Основ’яненко, маріупольці і кияни, Нестор Літописець, запорожці, русалка, німфа, українець, Шевченківська премія, Франківська кімната, франківські сонети, Довженкове слово, Шевченкові поезії, шевченківський стиль, Жовтневий районний відділ народної освіти м. Маріуполя, Міністерство культури і мистецтв України, лауреат Державної премії Тараса Шевченка, Будинок учителя, український супутник “Січ-1”.

Б) Дежавне космічне агенство, планети Марс і Венера, супутники Марса – це Деймос і Фобос ( в перекладі з грецької відповідно – “жах” і “”страх”), Чумацький Шлях, Арктика, Олег Скрипка, гурт “Воплі Відоплясова”, Великий Каменяр, Шевченкова хата, шевченківський стиль, дамоклів меч, прокрустове ложе, Національна академія наук України, журнал “Дивослово”, Гельсінська група, Президент України, заслужений діяч мистецтв України, народний артист України.

В) Олег Ольжич, Олена Теліга, Емма Андієвська, шевченкіана, Робінзон і П’ятниця, юні мічурінці, русалки, ельфи, донецькі степи, зарубіжні фірми, фірма “Взуття”, магазин “Дзеркальний”, Східна Україна, маріупольська молодь, Південна залізниця, кінотеатр “Ювілейний”, Донецький обласний відділ охорони здоров’я, село Калинівка, Федерація незалежних профспілок України, Генеральний прокурор України, Генеральний секретар ООН, ректор, декан, кандидат наук.

Відповідь.

 1. Переклад

А) Серед вчених, які належать світу, дуже яскравою особистістю є видатний мовознавець Агатангел Кримський. Отримавши атестат про середню освіту, він вирушає до Москви. Здобувши філологічну освіту в Інституті сходознавства, Кримський вступає до Московського університету, де продовжує спеціалізуватися в галузі історії літератури та культури мусульманських народів.

    Молодий вчений видає принципово нову для української поезії збірку «Пальмове гілля», навіяну екзотикою Близького Сходу.

                                                                                                               За Л. Семакою

Б) Сергій Корольов народився в Житомирі, навчався в Одесі, Києві, Москві. Переїхавши до столиці Радянського Союзу, працював на наукових посадах.

Сергій Корольов — найвидатніший конструктор ракетно-космічних систем, які забезпечили дослідження космічного простору. Саме він створив перший штучний супутник Землі, який започаткував розвиток космічної ери, а також космічний корабель, на якому Юрій Гагарін уперше реалізував сміливу мрію людства — політ за межі атмосфери, а Олексій Леонов здійснив перший вихід у відкритий космічний простір.

За В. Горбуновим

В) Якось Катерина Білокур почула по радіо пісню у виконанні Оксани Петрусенко. Спів так вразив Катерину, що цілу ніч вона просиділа над листом і відправила його вранці за незвичайною адресою: «Київ. Оксані Петрусенко». Лист не загубився - і до Полтави надходить розпорядження знайти Катрю Білокур. Картини Білокур вражають — успіх величезний!

Москва, Київ, Париж... Саме в Парижі її знамениті картини «Цар-Колос», «Берізка» й «Колгоспне поле» побачив Пабло Пікассо. Увесь світ облетіли його слова: «Якби ми мали художницю такого рівня майстерності, то змусили б заговорити про неї весь світ!»

За Р. Скорульською

 1. Зінаїда Юріївна Буряк,

Софія Львівна Іванюк,

Таїсія Олексіївна Васильченко,

Еліна Анатоліївна Васильченко,

Аполінарія Євгенівна Гринько,

Вікторія Андріївна Єресько,

Євген Маркіянович Ємець,

Ілля Львович Гольшанський,

В’ячеслав Ілліч Мойсеєнко,

Ярослав Вільгельмович Яцюк.

 • 07.08.2019
 • Українська мова
 • 8 Клас, 9 Клас, 10 Клас, 11 Клас, 12 Клас
 • Інші методичні матеріали
 • 110
 • 0
 • 17
 • Стежити

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
4
міс.
0
6
дн.
2
0
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!