"Гра на 12! Правопис префіксів. Картка 7”.

Опис документу:
"Гра на 12! Правопис префіксів. Картка 7”. Це – п’ятихвилинка: можна провести на початку уроку після фронтального опитування, краще – в кінці уроку після вивчення і закріплення нового матеріалу. Умови: повна тиша; на парті – одна картка; у картці ряд завдань на одну тему або різні; виконує один учень одне завдання. Оцінку ставить учень, затверджує вчитель.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Гра на 12 балів! Чи знаю я граматику?

Це – п’ятихвилинка: її чекають всі. Не важливо, коли її проводять: на початку уроку після фронтального опитування, чи в кінці уроку; проте краще проводити в кінці уроку (після вивчення нового матеріалу, але не завжди є час на таку гру) – веселіший настрій. Умови: повна тиша; на парті – одна картка (у картці ряд завдань на одну тему або різні); виконує один учень одне завдання. Оцінку ставить сусід по парті, затверджує вчитель.

Картка 7

Правопис префіксів і суфіксів

Правопис префіксів

Орфограма: букви з – с у префіксі з- (с-, зі) , пре – при – прі – пере, роз – без – через.

  1. Списати, на місці крапок поставити кінцевий приголосний чи голосний префіксів. Пояснити правопис префіксів.

А  Пр..мудрий, ..мастив, ..бережений, пр..ціл, ро..судливо, ..мелена, пр..стиж, пр..йдешній, бе..цінно, пр..хід, ..будеться, ..писати, пр..стол, ..турбований, ро..житися,  пр..дуже, ..шити, ро..жарився,  ..жити, ..творення, ро..чесати, ..гаяти, пр..освященний, ..ник, чере..рядний, ..хил, ро..чахнути, пр..рва, пр..злючий, ..черствіла, пр..погано, бе..корисливий, пер..хід, пр..звище, пр..чинив,  пр..подобний, пр..года, пр..зидент, пр..ймач, пер..ферія, пер..писати, на..вечір’я, ..хибити.      

Б Ро..бурханий, бе..підставно, ..тиха, во..хвалити, пр..звисько, пр..синій, ..точити, Пр..мор’я, ро..жувати, ..жати, ..пиляти, ро..чин, ..пливли, ..ціпити, ..сушити,  бе..’яр’я, пр..мило, пр..кусити, пр..світлий, пр..зер, ..колихнули, пр..рвистий, ..чорнілий, ..хованка, ..садити, ..чепити, пр..мха, на..пиляний, бе..тактний, пр..морожений, пр..їжджий, пр..рода, ро..ірвати, пр..зидія, пр..йскурант, пер..читати, ро..чин, ..цідити, ..іштовхнути, ..фокусувати, ..тверджувати, ..чеплення, пр..скорений.

2) Утворіть від поданих слів за допомогою префіксів під-, об-, з-, с-, зі-, роз-, при-, пере- нові лексеми. Поясніть правопис префіксів.

Пливти, чистити, цвісти, рубати, ходити, шити, робити, формувати, вести, сідати, тримати.

Зразок: жити – обжити, зжити, розжитися, прижити, пережити.

3) Перепишіть пари слів, вставивши пропущені букви, виділіть префікси. Зіставте вимову й правопис цих пар слів, обґрунтуйте їх правопис. Придумайте самі 1 пару слів.

Пр..мудрий – пр..мудритися, пр..добрий – пр..добрити, пр..глухий – пр..глушити, пр..тихий – пр..тихлий, пр..світлий – пр..світити, пр..синій – пр..синити.

Відповідь.

1) А  Премудрий, змастив, збережений, приціл, розсудливо, змелена, престиж, прийдешній, безцінно, прихід, збудеться, списати, престол, стурбований, розжитися,  предуже, зшити, розжарився,  зжити, створення, розчесати, згаяти, преосвященний, зник, черезрядний, схил, розчахнути, прірва, презлючий, зчерствіла, препогано, безкорисливий, перехід, прізвище, причинив,  преподобний, пригода, президент, приймач, периферія, переписати, надвечір’я, схибити.       

Б Розбурханий, безпідставно, стиха, восхвалити, прізвисько, пресиній, сточити, Примор’я, розжувати, зжати, спиляти, розчин, спливли, зціпити, зсушити,  без’яр’я, премило, прикусити, пресвітлий, призер, сколихнули, прірвистий, зчорнілий, схованка, зсадити, зчепити, примха, надпиляний, безтактний, приморожений, приїжджий, природа, розірвати, президія, прейскурант, перечитати, розчин, зцідити, зіштовхнути, сфокусувати, стверджувати, зчеплення, прискорений.

  • 07.08.2019
  • Українська мова
  • 8 Клас, 9 Клас, 10 Клас, 11 Клас, 12 Клас
  • Інші методичні матеріали
  • 119
  • 0
  • 22
  • Стежити

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
4
міс.
0
6
дн.
2
1
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!