До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
5
міс.
1
7
дн.
1
9
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!

"Гра на 12! Чи знаю я правила. Картка 1".

Опис документу:
“Гра на 12! Чи знаю я правила”. Це – п’ятихвилинка: можна провести на початку уроку після фронтального опитування, краще – в кінці уроку – після вивчення і закріплення нового матеріалу, проте не завжди є час на таку гру. Умови: повна тиша; на парті – одна картка; у картці ряд завдань на одну тему або різні; виконує один учень одне завдання. Оцінку ставить сусід по парті, затверджує вчитель.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Гра на 12! Чи знаю я граматику?

Це – п’ятихвилинка: її чекають всі. Не важливо, коли її проводять: на початку уроку після фронтального опитування, чи в кінці уроку; проте краще проводити в кінці уроку (після вивчення і закріплення нового матеріалу, проте не завжди є час на таку гру) – веселіший настрій. Умови: повна тиша; на парті – одна картка (є відповідальні, які роздруковують); у картці ряд завдань на одну тему або різні; виконує один учень одне завдання – усно або письмово біля дошки (всі пишуть в зошиті, бо на наступному уроці може бути повторення на це ж правило). Оцінку ставить сусід по парті, затверджує вчитель.

Картка 1

Вживання м'якого знака

 1. Поставити, де потрібно, знак пом’якшення. Пояснити правила вживання м’якого знака:

Хар..ків, шир..ма, календар.., приз..ба, тон..кий, дз..об, трет..ого, д..огот.., змен..шити, збіл..шити, напишіт.., злаз..те, глян.., сіялос.., удар..мо, вір..те, ріж..те, лял..чин, Парас..чин, Натал..чин, нен..ці, нен..чин, гал..ці, гал..чине, Медвед..чук, Ковал..чук, Максим Гор..кий, гір..кий, Аркад..єв, стілец.., палец.., пал..ці, буц.., клац.., ел..ф, грал..ний, Іл..ля, лл..єш.., любиш.., кохаєш.., Куравл..ов, київс..кий, українс..кий, дамас..кий, Дамас..к, бас..кий, шіст..сот, Натал..я, Д..ячук, Д..яков.

 1. Словниковий диктант. (Після перевірки роботи – в парах чи вчителем – пояснити правила вживання м’якого знака).

А) Гетьман, покуть, різьба, Ґудзь, панщина, панство, сім, сьомий, сімсот, п’ять, п’ятьох, п’ятьма, п’ятьома, бур’ян, буря, буряк, повітря, пісня, пісень, робітниць, знання, приладдя, сіллю, тінню, сумішшю, обличчям, свіженький, ріднесенький, малюсінький, кавказький, студентський, студентство, убозтво, птаство, ніж, Січ, вічність, ріж.

Б) Вісім, вісьмох, вісьмома, вісімсот, п’ятсот, цукор, поштар, чотирма, серйозний, крохмаль, кисіль, біль, більярд, Бельгія, кінський, Умань, уманський, поліський, маріупольський, донецький, запорізький, громадянський, громадянство, перевірте, ріжте, візьми, візьміть, дзеленчання, дзеленькати, бруньці, вишеньці, рибалчин, камінчик, у кубельці, Євгеньєв, Моріц, мадяр, Касянчук.

 1. Перекладіть і запишіть слова українською мовою. Порівняйте написання слів у обох мовах.

№п/п

російською

українською

російською

українською

1.

близкий

честью

2.

польский

радостью

3.

киевский

мазью

4.

станьте

тенью

5.

сыпьте

семьсот

6.

вдарьте

пятьсот

7.

режь

шестью

8.

верьте

учениц

9.

календарь

песен

10.

Харьков

работниц

11.

льет

меньший

12.

Илья

Наталья

 1. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з м’яким знаком.

А) А війс..ковий, ган..ба, учител..ці, Натал..чин

Б порт..єра, лял..чин, любов.., медал..йон

В вол..єр, гір..кий, різ..блення, уман..с..кий

Г дон..чин, бат..ків, бояз..кий, Хар..ків

Д вінниц..кий, т..охкати, доріжен..ка, Єлец..

Б) А громадянс..кий, століт.., кін..чик, бал..зам

Б пот..мянілий, бояз..кий, спіл..чанс..кий, молот..ба

В бояз..кіс..т.., пан..с..кий, жас..кий, біл..шіс..т..

Г у скрин..ці, син..ка, вос..мий, зглян..ся

Д тін..ню, у каз..ці, спіл..нота, лікар..няний

В) А велетен.., велетен..с..кий, мізин..чик. олівец..

Б приятел..ці, держал..но, грабил..це, гал..ченя

В грают..ся, рибалон..ці, пот..мянілий, спідниц..

Г Фед..чишин, зусил.., у тюр..мі, Д..яков

Д с..огодні, чотир..ма, п'ят..десят..ма, ін..ший

Відповідь. Перевірте свої знання.

1) Харків, ширма, календар, призьба, тонкий, дзьоб, третього, дьоготь, зменшити, збільшити, напишіть, злазьте, глянь, сіялось, удармо, вірте, ріжте, ляльчин, Парасчин, Наталчин, неньці, неньчин, галці, галчине, Медведчук, Ковальчук, Максим Горький, гіркий, Аркадьєв, стілець, палець, пальці, буц, клац, ельф, гральний, Ілля, ллєш, любиш, кохаєш, Куравльов, київський, український, дамаський, Дамаск, баский, шістсот, Наталя, Дячук, Дьяков.

3)

№п/п

російською

українською

російською

українською

1.

близкий

близький

честью

честю

2.

польский

польський

радостью

радістю

3.

киевский

київський

мазью

маззю

4.

станьте

станьте

тенью

тінню

5.

сыпьте

сипте

семьсот

сімсот

6.

вдарьте

ударте

пятьсот

п’ятсот

7.

режь

ріж

шестью

шістьма

8.

верьте

вірте

учениц

учениць

9.

календарь

календар

песен

пісень

10.

Харьков

Харків

работниц

робітниць

11.

льет

ллє

меньший

менший

12.

Илья

Ілля

Наталья

Наталя

4) А) Д; Б) Г; В) В

 • 26.07.2019
 • Українська мова
 • 8 Клас, 9 Клас, 10 Клас, 11 Клас, 12 Клас
 • Інші методичні матеріали
 • 180
 • 0
 • 22
 • Стежити

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Протидія шкільному насильству»
Черниш Олена Степанівна
72 години
790 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.