Gerund or Infinitive

Опис документу:
Gerund or Infinitive

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

To-infinitive

вживається…

 

Infinitive без to

вживається…

 

– ING

вживається…

  для вираження мети:  

Sam went to the shop to buy some milk. – Сем пішов до магазину, щоб купити молока.

  після певних дієслів, таких як AGREE, APPEAR, DECIDE, EXPECT, HOPE, PLAN, PROMISE, REFUSE

I plan to visit my relatives on Sunday. – 

Я планую відвідати своїх родичів у неділю.

  після прикметників, що описують почуття, (не)бажання, характер: 

I will be glad to help. – 

Я буду рада допомогти.

  після LUCKY та FORTUNATE: 

He`s lucky to survive.  

Йому пощастило, що він вижив.

  після TOO/ENOUGH

They are too young to go to school. – 

Вони занадто молоді, щоб ходити до школи.

  зі структурою it + be + іменник / прикметник

It is necessary to come in time. – Необхідно прийти вчасно.

  зі структурами be + the first / the second / the next/ the last / the best: 

You`re the first to call me upon my arrival. – Ти перший, хто подзвонив мені після мого приїзду.

  після ASK, LEARN, FIND OUT, WONDER, WANT TO KNOW, DECIDE, EXPLAIN, якщо після них є питальні слова (WHO, WHAT, WHERE, HOWінші, але не why): 

They decided what to do. – 

Вони вирішили що робити.

  для вираження конкретної переваги після WOULD LIKE, WOULD LOVE, WOULD PREFERI would prefer to dine out tonight.  Я б хотів повечеряти у ресторані сьогодні.

  коли йдеться про неочікувану подію, яка може виявитись неприємною (часто з ONLY): 

He arrived at the station only to find out that his train had already left. – 

Він приїхав на вокзал лише щоб з`ясувати, що його потяг вже відбув.

  у виразах TO BEGIN WITH, TO BE HONEST, TO SUM UP, TO TELL YOU THE TRUTH: To tell you the truth, his jokes irritate me. – Правду кажучи, його жарти мене дратують.

  після модальних дієслів HAVE, OUGHTShe has to pass exams successfully in order to get a diploma.– 

Для того, щоб отримати диплом, вона повинна здати екзамени успішно.

  після модальних дієслів CAN, COULD, MAY, MIGHT, MUST, SHALL, SHOULD

Can you swim? – 

Ти вмієш плавати?

  після дієслів HEAR, FEEL, LET, MAKE, SEE (але не після be heardbe madebe seenінші пасивні форми)

Let it be so. – 

Нехай буде так.

  для опису завершеної дії, свідком якої був хтось від початку до кінця, з дієсловами FEEL, HEAR, LISTEN TO, NOTICE, SEE, WATCH: 

I saw a young woman cross the square. 

Я бачила, як молода жінка перетнула площу.

 після HAD BETTER, WOULD RATHER: 

I would rather do it by myself. – 

Я краще зроблю це сама.

  як іменник: 

Diving is my hobby.  

Дайвінг – це моє хобі.

  після прийменників: 

Tom is afraid of driving fast. – 

Том боїться швидко водити авто.

  після певних дієслів та фраз, таких як ADMIT, ANTICIPATE, APPRECIATE, AVOID, CONFESS TO, CONSIDER, CONTINUE, DELAY, DENY, DISCUSS, ENJOY, ESCAPE, EXCUSE, FANCY, FINISH, GET ROUND TO, FORGIVE, IMAGINE, INVOLVE, IN ADDITION TO, KEEP, LOOK FORWARD TO, MENTION, MIND, MISS, OBJECT TO, POSTPONE, PRACTICE, PREFER (doing sth to doing sth else ) PREVENT, QUIT, RECALL, RECOLLECT, REGRET, REPORT, RESENT, RESIST, RISK, SAVE, SPEND, STAND, SUGGEST, TOLERATE, UNDERSTAND

Fancy going to the theatre with us? – Хочеш піти з нами в театр?

  після структури go + вид діяльності

I go jogging every morning.– 

Я займаюсь бігом підцюпцем щоранку.

  після LOSE, SPEND, WASTE (time / money / інше): 

She spent a lot of money travelling to Australia. –

Вона витратила багато грошей, подорожуючи до Австралії.

  для вираження загальної переваги після DISLIKE, ENJOY, HATE, LIKE, LOVE, PREFER

She likes horse-riding.  

Їй подобається їзда верхи.

  для опису незавершеної дії, яку хтось бачив або чув, з дієсловами FEEL, HEAR, LISTEN TO, NOTICE, SEE, WATCH: 

I listened to the orchestra playing Beethoven.  

Я слухав, як оркестр грав Бетховена.   

  після таких виразів, як BE BUSY, IT`S NO USE, IT`S (NO) GOOD, IT`S (NOT) WORTH, WHAT`S THE USE OF, CAN`T HELP, THERE`S NO POINT (IN), CAN`T HELP, CAN`T STAND, BE/GET USED TO, HAVE DIFFICULTY (IN), HAVE TROUBLE, HAVE A HARD/DIFFICULT TIME

They have difficulty in understanding the Ukrainian language. – 

Їм важко розуміти українську мову.

Герундій

Інфінітив

З часткою to

Без частки to

 1) У ролі підмета.

Eating fruit is good for everybody’s health.- 

Їсти фрукти корисно для здоров’я будь-якої людини.

1) Для вираження мети.

She went out to buy some bread.- 

Вона вийшла, щоб купити хліба.

1) Після модальних дієслів (крім ought to).

You must be back by 10 p.m. – 

Ти повинен повернутися до десятої вечора.

2) Після певних дієслів:

admit (припускати),

avoid (уникати),

consider (враховувати),

continue (продовжувати),

enjoy.

Do you mind opening the window? –

Ти не заперечуєш, якщо я відкрию вікно?

2) Після дієслів:

advise (радити),

agree (погоджуватися),

expect (очікувати),

promise (обіцяти),

hope (сподіватися),

refuse (відмовлятися).

Не agreed to come.-

Він погодився прийти.

 2) Після словосполучень 

had better, 

would rather (краще б).

You’d better go.- Тобі краще піти.

3) Після дієслова go (йти). 

I go swimming every morning.- Я плаваю щоранку.

3) Після питальних слів

where (де), how (як), what (що), who (хто), which (який),

крім why.

I don’t know what to do. –

Я не знаю, що робити.

3) Після конструкції

make/let/see/ hear/feel + додаток.

Let me watch TV.- Дозволь мені подивитися телевізор.

4) Після дієслів

see (бачити),

hear (чути),

listen (слухати),

watch (спостерігати)

для вираження дії, що відбувалася протягом якогось проміжку часу.

I heard a police siren screaming.-

Я чув як лунала поліцейська сирена.

4) Після словосполучень 

would like/would love/ would prefer.

I’d love to have a cup of tea.- 

Я б випив чашку чаю.

5) Після конструкцій:

be busy (бути зайнятим), 

be of no use (бути непотрібним), 

what’s the use of (яка користь з), 

it’s (no) good (добре/погано), 

it’s (not) worth (варто/не варто), 

can’t help (нічого не можна зробити), 

there’s no point in (немає сенсу), 

can’t stand (не можна терпіти), 

be/get used to (звикнути), 

have difficulty in (мати труднощі в чомусь), 

be interested in (бути зацікавленим чимось), 

be good at (бути здібним), 

be keen on (прагнути).

It’s no use crying over the split milk – 

He варто плакати за розлитим молоком.

5) Після іменників. 

It’s a hard job to teach children. – Це важка робота – вчити дітей.

6) Після словосполучення

spend/waste time (марнувати час).

You waste your time playing computer games.-

Ти марнуєш часу граючи в комп’ютерні ігри.

 6) Після прикметників.

I am glad to see you.- 

Радий вас бачити.

7) Після прийменників.

Не entered without knocking at the door.- 

Він зайшов не постукавши.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!