Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості використання арттерапевтичних технік у роботі з дошкільниками
»

Французька мова 3 клас НУШ Календарно-тематичне планування І семестр

Французька мова

Для кого: 3 Клас

26.12.2020

205

9

0

Опис документу:
3 клас НУШ Французька мова Календарно-тематичне планування 1 семестр за підручником «Французька мова» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом) Ураєва І.Г. Календарно-тематичне планування складене із врахуванням кількості годин, що визначені програмою на кожну тему, що вивчається у 3 класі, кількості тижневих годин (визначених навчальним планом) і розкладу занять
Перегляд
матеріалу
Отримати код

уроку

Дата

Тематика спілкування, підтема)

Інтегровані змістові лінії та ключові компетентності, що формуються

Предметні компетентності, що формуються

Мовленнєві функції-прагматичний компонент

Мовний інвентар

Комунікативні види мовленнєвої діяльності

Рецептивні

Інтеракційні

Продуктивні

Зорове сприймання

Сприймання на слух

Усна взаємодія

Усне продукування

Писемне продукування

Розділ 1

Відпочинок і дозвілля (захоплення, розваги)

1

Початок навчального року

Громадянська відповідальність»: уміння вибудовувати товариські стосунки з однокласниками й ровесниками, використовувати модель поведінки, яка не суперечить правилам шкільного життя, враховувати думку товаришів при виборі того чи іншого виду дозвілля; уміння працювати в команді

Сприймання на слух: уміння розуміти розмову між іншими людьми, які говорять про дозвілля й захоплення

Усне продукування: уміння представити людину, назвати її їм`я, сказати про її інтереси та заняття у вільний час

Усна взаємодія: уміння відповідати й запитувати іншу особу про коло її інтересів, виявляючи доброзичливе ставлення, обговорювати культурний захід і музичні вподобання

Писемне продукування: уміння заповнити реєстраційну картку з персональною інформацією для запису до спортклубу

Dire : «Je suis ravi de revoir mes copains de classe.

Bon courage!

Bonne rentrée scolaire!»

Bonne année!

Bonnes vacances! Bonne rentrée! Bonne fête, Maman!

p. 6, ex.1

p. 6, ex.4

p. 7, ex.5

p. 6, ex.2

p. 7, ex.6

2

p. 6, ex.3

p. 7, ex.6

p. 7, ex.7

p.7, ex.7

p. 7, ex.4

3

Я не роблю домашні завдання у вихідні

Dire ce que tu fais et ce que tu ne fais pas le week-end

Je ne….pas

p. 8, ex.2

p. 8, ex.1

p. 8, ex.4

p. 9, ex.5

p. 8, ex.3

4

p. 9, ex.7

p. 9, ex.6

5

Мої заняття у позаурочний час

Dire ce que tu fais le matin et après les cours

Beaucoup, un peu

J`aime...

Je n`aime pas...

p. 10, ex.2

p.10, ex.1

p. 11, ex.5

p. 11, ex.4

6

Parler de ses préférences

p. 10, ex.3

p. 11, ex.6

p. 11, ex.6

7

Я хотіла б навчатись кататися на ковзанах

Здоров`я та безпека: уміння розуміти основні правила безпечної поведінки й важливості дотримання рухового режиму й фізичного навантаження

Сприймання на слух: уміння розуміти розмову між іншими людьми, які обговорюють свої уміння і досягнення

Усне продукування: уміння представити інтереси однокласників

Усна взаємодія: уміння запитувати й відповідати на прості запитання стосовно занять у гуртках і спортивних секціях; проводити опитування серед однокласників про їхні захоплення й коментувати його результати

Писемне продукування: уміння оформити анкету для опитування товаришів щодо інтересів

Dire ce que tu sais faire et ce que tu ne sais pas faire

Savoir bien (faire du roller, patiner nager, faire du vélo, faire du ski, parler français, chanter, danser)

p. 12, ex.2

p. 12, ex.1

p. 12, ex.4

p. 12, ex.3

8

p.13, ex. 5

p.13, ex.7

p.13, ex.6

p.13, ex.7

9

Я готуюся до спортивних змагань

Здоров`я та безпека: уміння розуміти основні правила безпечної поведінки й важливості дотримання рухового режиму й фізичного навантаження

Dire ce que tu fais parfois et ce que tu fais d`habitude

Parfois, d`habitude, s'entraîner

p.14, ex.2

p.14, ex. 1

p.14, ex.4

p.14, ex.3

10

p.15, ex.5

p.15, ex.7

p.15, ex.6

11

Що тебе цікавить?

Громадянська відповідальність»: уміння вибудовувати товариські стосунки з однокласниками й ровесниками, використовувати модель поведінки, яка не суперечить правилам шкільного життя, враховувати думку товаришів при виборі того чи іншого виду дозвілля; уміння працювати в команді

Сприймання на слух: уміння розуміти розмову між іншими людьми, які говорять про дозвілля й захоплення

Усне продукування: уміння представити людину, назвати її їм`я, сказати про її інтереси та заняття у вільний час

Усна взаємодія: уміння відповідати й запитувати іншу особу про коло її інтересів, виявляючи доброзичливе ставлення, обговорювати культурний захід і музичні вподобання

Писемне продукування: уміння заповнити реєстраційну картку з персональною інформацією для запису до спортклубу

Dire ce qui t`intéresse et ce qui ne t`intéresse pas

Dessiner et présenter les activités que tu aimes faire

ça m'intéresse

ça ne m'intéresse pas

p.16, ex.2

p.16, ex.1

p.16, ex.4

p.16, ex.3

12

p.17, ex.5

p.17, ex.6

p.16, ex. 4

13

Інтереси моїх однокласників

Nommer les activités des enfants

Qu`est-ce que tes copains de classe font le week-end?

p.18, ex.2

p.18, ex.1

p.18, ex.3

14

Discuter les préférences

p.19, ex.4

p.19, ex.5

p.19, ex.6

15

Повторення. Проeкт «Конкурс відео сюжетів»

Здоров`я та безпека: уміння розуміти основні правила безпечної поведінки й важливості дотримання рухового режиму й фізичного навантаження

Filmer une courte vidéo sur les activités des copains de classe. Choisir ensemble le meilleur sujet de classe

p.20, ex.1,2

16

Підсумковий урок. Презентація проектів

p.21

Розділ 2

Я, моя родина та мої друзі

17

Фото моєї родини

«Громадянська відповідальність»: розуміння важливості родини в житті кожної людини. Уміння виявляти толерантне ставлення до різних родин. Розуміння важливості допомоги батькам і рідним, розуміння своїх обов`язків. Уміння розрізняти позитивні й негативні якості людини, оцінювати власні вчинки й вчинки інших людей

Зорове сприймання: уміння розуміти прості тексти про родини інших людей і співвідносити текст з ілюстраціями

Сприймання на слух: уміння розуміти прості бесіди про зовнішність та родичів однолітків

Усне продукування: уміння розповідати про родини однолітків за поданою інформацією: називати вік старших осіб, описувати портрет

Усна взаємодія: уміння запитувати однолітка про його родичів і відповідати на подібні запитання

Писемне продукування: уміння писати короткі повідомлення про родину за зразком, використовуючи прості речення.

Présenter la famille

Un père, une mère, une grand-mère, un grand-père, un frère, une soeur, un cousin, une cousine, un oncle, une tante, des enfants, des parents, des grands-parents, une famille

p.22, ex.2

p.22, ex.1

p.22, ex.3

p.23, ex.4

18

Demander comment s`appellent les membres de la famille

p.23, ex.5

p.23, ex.7

p.23, ex.8

19

Члени родини (портрет матусі)

Décrire le portrait du voisin(e)

p.24, ex,2

p.24, ex.1

p.25, ex.4

p.25, ex.6

20

p.24, ex.3

p.25, ex.5

p.25, ex.7

21

Вік старших членів родини

Écrire les prenoms et l`age des membres de la famille

p.26, ex.2

p.26, ex.1

p.27, ex,7

p.27, ex.5

22

p.27, ex.3

p.27, ex.4

p.27, ex.6

23

Місце проживання (твоя адреса)

«Здоров`я й безпека. Екологічна безпека та сталий розвиток»: самоусвідомлення частиною суспільства, розуміння необхідності адекватного ставлення до оточуючий людей і світу

Сприймання на слух: уміння розуміти розмову між іншими людьми, які говорять про домашню адресу та членів родини, з якими проживають.

Зорове сприймання: уміння сприймати та виконувати прості інструкції з наочною опорою

Усна взаємодія: уміння вербально реагувати на прості запитання стосовно братів і сестер, старших родичів, виявляючи доброзичливе ставлення

Écrire l`adresse, le numéros de téléphone

p.28, ex.2

p.28, ex.1

p.29, ex. 4

p.28, ex, 3

24

p.29, ex. 6

p.29, ex.5

ex.7

25

Хто живе з тобою?

Présenter l`animal devant la classe

p.30, ex.2

p.30, ex.1

p.30, ex.3

p.31, ex. 4

26

27

Проект «Я та моя родина»

«Громадянська відповідальність»: уміння виявляти толерантне ставлення до людей незалежно від походження, раси, національності, віку, зовнішності, фізичних особливостей, рис характеру, одягу, захоплень тощо

p.31, ex.5

p.31, ex 6

p.31, ex.8

28

Fabriquer le lapbook et parler de la famille

p.32-34, ex.1-3

Розділ 3 Помешкання (дім, квартира, моя кімната, умеблювання)

29

Помешкання моїх бабусі та дідуся

«Громадянська відповідальність»: уміння виявляти толерантне ставлення до людей незалежно від їхнього походження, місця проживання, статків родини тощо

Зорове сприймання: уміння сприймати й виконувати прості інструкції з наочною опорою; розуміти прості повідомлення однолітків про місце їх проживання, розуміти простий опис житла/ приміщення й співвідносити текст з малюнком

Сприймання на слух: уміння розуміти розповіді дітей про себе, в яких міститься інформація про дитячу кімнату, умеблювання, розташування кімнат у будинку та квартирі

Усне продукування: уміння розповісти про своє місце проживання, використовуючи знайомі слова та прийменники місця, описувати власну кімнату; висловлювати оцінювальні судження про різні меблі/ предмети/ кімнати однокласників і однокласниць, використовуючи прості фрази

Décrire les objets aux pièces de la maison

Une maison, une chambre, une salle à manger, un salon, une cuisine, une salle de bains, une terasse, un jardin, un appartement, une entrée, un grenier, une fenêtre, un tapis, un ordinateur, une armoir, un toit

p.35, ex2

p.35, ex.1

30

p.36, ex.3, 5

p.36, ex.4

31

Іграшки в моїй кімнаті

Comparer les chambre

p.37, ex.2

p.37, ex.1

p.37, ex.3

p.38, ex.7

32

p.38, ex.4

p.38, ex.6

p.38, ex.5

33

Де окуляри? (предмети в різних кімнатах)

«Здоров`я та безпека. Екологічна безпека та сталий розвиток»: розуміння необхідності бережливого ставлення до домашнього житла, дотримання порядку в помешканні

Сприймання на слух: уміння розуміти розмову між іншими людьми, які говорять про кімнати в будинку та розташування меблів у помешканні.

Зорове сприймання: уміння розуміти нескладну інформацію про будинок, сприймати й виконувати прості інструкції з наочною опорою

Усна взаємодія: розуміння вербально реагувати на прості запитання стосовно житла й умеблювання, виявляючи доброзичливе ставлення

Raconter ce qu`il y a dans la maison

Un ours, un renard, une coccinelle, une souris, une araignée, un loup, sur le bureau, sur l'étagère, dans la boîte, près de la table, sous la chaise, sous le fauteuil, derrière la porte, devant le lit

p.39, ex.2

p.39, ex.1

p.39, ex.3

p.40, ex.5,6

34

p.40, ex.4

p.40, ex.7

35

Граємо в кімнаті (місцезнаходження меблів та іграшок)

«Громадянська відповідальність»: уміння виявляти толерантне ставлення до людей незалежно від їхнього походження, місця проживання, статків родини тощо

Montrer les meubles sur le dessin

Décrire la chambre

Uu nénuphar, la paille, une branche, une pierre, une ruche, une niche, un terrier

p.41, ex.2

p.41, ex.1

p.41, ex.3

p.42, ex.6

36

p.42, ex.5

p.42, ex.4

p.42, ex.7

37

У гостях у однокласника

Décrire l`appartement du copain

Jouer à cache-cache, prendre une douche, se brosser les dents, ranger les vêtements, acheter, peindre, ouvrire la porte, fermer la porte

p.43, ex.2

p.43, ex.1

p.44, ex.3

38

p.44, ex.5

p.44, ex.4

p.44, ex.6

39

Кого немає?

«Здоров`я та безпека. Екологічна безпека та сталий розвиток»: розуміння необхідності бережливого ставлення до домашнього житла, дотримання порядку в помешканні

Dire ce que tu voudrais changer dans la chambre

p.45, ex.1

p.45, ex.2

40

Будинок - музей

p. 46, ex.3

p.46, ex.5, 6

p.46, ex.4

41

Контроль аудіювання

p.47, ex.1, 2 3

p.51, ex.1

42

Контроль читання

p.48, ex.4,5,6

p.51, ex.2

43

Контроль письма

«Громадянська відповідальність»: уміння виявляти толерантне ставлення до людей незалежно від їхнього походження, місця проживання, статків родини тощо

p.49, ex.1,2

p.51, ex.3

44

Контроль говоріння

p.51, ex.4,5

45

Повторення та систематизація вивченого матеріалу

p.50 «Les maisons des animaux»

46

Повторення та узагальнення вивченого матеріалу

47

Повторення

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.