Фрагменти конспектів уроків з української мови дослідницького спрямування

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

9 КЛАС

ТЕМА. Розділові знаки в складних синтаксичних конструкціях. МЕТА. Поглибити знання учнів про складні речення з різними видами зв'язку; відпрацювати пунктуаційні навички в складних синтаксичних конструкціях, ознайомити з особливостями пунктуації в складних реченнях з двома сурядними, що мають спільне підрядне, а також на межі сурядного та підрядного сполучників; розвивати вміння конструювати складні синтаксичні конструкції відповідно до комунікативного завдання, трансформувати прості речення в складні з різними видами зв'язку, аналізувати речення даного типу в художніх творах; виховувати почуття поваги до українського художнього слова, його краси й сили.

Тип уроку: УРОК-ДОСЛІДЖЕННЯ

СТРУКТУРА УРОКУ

І. Організаційний етап.

П. Актуалізація опорних знань учнів з теми.

        1. Мотивація навчальної діяльності (створення системи проблемних ситуацій як елементу формування внутрішньої мотивації).

        2. Розв'язування системи проблемних завдань (від дослідження-пошуку до дослідження творчого конструювання).

        3. Підведення підсумків уроку учнями та вчителем.

VІ . Пояснення домашнього завдання

ХІД УРОКУ

Любий друже! Сьогодні ти не просто учень, а справжній лінгвіст-дослідник, який повинен:

ЗНАТИ

 • Особливості будови складних речень з різними видами зв’язку

 • Правила постановки розділових знаків у цих реченнях

УМІТИ

 • Визначати структуру складних речень з різними видами зв’язку

 • Обґрунтовувати вживання розділових знаків у цих реченнях і ставити їх

 • Використовувати ці речення в мовленні

ЦІНУВАТИ

 • Красу та силу художнього слова

1. ДОСЛІДЖЕННЯ-ПОШУК

Уважно прочитайте речення та знайдіть серед них складну синтаксичну конструкцію.

         1. То зашепотіли збудженні листочки, оповідаючи сни свої, то заметушилася в травичці комашня, то розітнулося в гущині голосне щебетання й полинуло високо в небо.

         2. Коли ми розглядаємо навколишню природу рідного краю, милуємось мальовничими краєвидами, нам здається, що так було споконвіку.

         3. Коли б за плечима невідомої не чорніла ноша, Роман спокійно обернувся і пішов би іншою дорогою.

         4. Жовте листя падало з дерев і усіяло береги; зелень полиняла і річка набирала свинцевого кольору; небо було постійно сіре, дув холодний вітер з дрібним дощем.

2.ДОСЛІДЖЕННЯ-РОЗПІЗНАВАННЯ

Визначте вид складних синтаксичних конструкцій і складіть схеми

1. Пам'ять життя дається людині не з першим її криком, вона виникає в тобі, мов струс, і своє буття на землі ти відлічуєш з тої хвилини. (П. Загребельний) 2. Скрипливими східцями дівчина почала підійматись до дзвонів, вони дрімотно


озивалися на її ходу, наче хотіли заговорити до неї. (М. Стельмах)

3. Вліво від Андрія грав на сонці срібними брижами ставок, немов купались у ньому, а за ним ховалася поміж деревами церква. (М. Коцюбинський)

4. Золотий обрій зробив з вікна вівтар, комин червонів жаром, неначе в печі палало, і мова стелилась лагідно, як останнє проміння (М. Коцюбинський)

Кома в складному реченні з різними видами зв’язку не межі і двох сполучників (сурядного та підрядного)

Закінчили обмолот пшениці, і, поки тік приготують до обмолоту жита, Левко був вільний. (О. Десняк)

Весна теж йому здається дівчиною, але коли веселка живе на хмарі, то весна ходить по землі. (М. Стельмах)

Як ви вважаєте, від чого залежить наявність коми між сурядним і підрядним сполучниками?

Спостерігаючи над пунктуацією у поданих реченнях, з’ясуйте закономірність постановки коми в конструкціях типу і коли, але коли, але що, а коли та ін.

Кома на межі двох сполучників (сурядного та підрядного) ставиться тоді, якщо після підрядного речення

(Коли... )

[ ], і [ (що…), …]

(поки …)

(Коли …)

[ ], і[ (що…), то …]

(поки …)

Визначте, чи потрібна кома на межі сурядного та підрядного сполучників у ССК. Свій вибір обґрунтуйте. 1. Сонце уже стояло в полудні і припікало так що поки вийшли за вал у поле добряче впріли і потомилися. 2. Голова видалась неймовірно важкою але коли захотів обернутися то йому була не сила повернути її. 3. Сіяли весело великі чисті зорі і мов дівчата повибігали на голубу частину неба.

Спробуйте самостійно сформулювати правило відсутності перед сполучником сурядності в ССК такого типу:

Коли сонечко закотилося, помовкли голоси і рух всякий завмер. (Марко Вовчок)

 • Фрейм – від англійськогоframe- структура, рамка

4. ДОСЛІДЖУВАННЯ-РЕКОНСТРУЮВАННЯ (РОБОТА В ПАРАХ)

Із поданих простих речень утворіть ССК. Поясніть розділові знаки та визначте вид речень.

 1. Час ішов непомітно. Заграли сонячні промені за лісом. Небо стало вищим.

 2. Тихо в лісі

Не колихнеться найтонша гілочка.

І раптом у цю тишу ввірвався далекий, ледве вловимий шум. Він наближався до дороги. Сонце сховалося.

 • Визначте тип мовлення.

 • Яка смислова і стилістична роль цих речень.

5. ДОСЛІДЖЕННЯ-ТВОРЧЕ КОНСТРУЮВАННЯ (РОБОТА В ГРУПАХ)

Варіант 1. .

Складіть і запишіть складні речення з різними видами зв'язку. Поясніть уживання в них розділових знаків. Накресліть схеми. Варіант 2.

Випишіть з поеми Т.Шевченка «Катерина» 3-5 складних речень з різними видами зв'язку. Визначте вид. Накресліть схеми.

Запитання для самоконтролю

  1. Які особливості будови має складне речення з різними видами зв'язку?

  2. Назвіть основні види ССК.

  3. Сформулюйте основні правила вживання розділових знаків у складних

реченнях з різними видами зв'язку.

8 КЛАС

ТЕМА: дослідження стилістичних особливостей односкладних безособових речень.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ: на основі аналізу фрагментів текстів наукового, офіційно-ділового та художнього стилів мовлення з'ясувати стилістичні функції односкладних безособових речень.

ХІД УРОКУ

І. Евристична бесіда з метою актуалізації

   1. Назвіть головну ознаку односкладних речень.

   2. Назвіть види односкладних речень та форми вираження головного члена в кожному виді.

   3. Які односкладні речення належать до безособових? Наведіть приклади.

   4. Назвіть відомі вам стилі мовлення та визначте характерні особливості кожного з них.

II. Етапи дослідження

    1. Постановка завдання дослідження

Розповідь вчителя про вплив односкладних речень на стилістичне оформлення текстів.

Суть сьогоднішнього дослідження полягає в тому, щоб з'ясувати, яку роль виконують односкладні речення в науковому, офіційно-діловому та художньому стилях мовлення. Тобто - визначити стилістичні особливості безособових речень.

    1. Аналіз текстів

Ділю клас на три дослідницьких групи, кожній із них пропоную для аналізу тексти лише одного якогось стилю: офіційно-ділового, наукового чи художнього. Кожна група виконує такі завдання:

     1. Прочитайте тексти, подумайте, чи, дійсно, вони належать до того стилю мовлення, який вам запропоновано? Доведіть.

     2. Знайдіть односкладні безособові речення.

     1. Уважно перечитайте кожне з них, запишіть його в лівій колонці зошита.

     2. З'ясуйте, за яких ситуацій ці речення використовуються, що виражає, відтворює. Висновки напишіть навпроти кожного речення.

     3. У разі потреби за консультацією зверніться до вчителя.

     4. Узагальніть висновки й запишіть їх на окремому аркуші. МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ

Офіційно-діловий стиль

Стаття 53 Конституції України

Кожен має право на освіту.

Повна загальна середня освіта є обов’язковою.

Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних закладах. Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі.

Висновок: Відтворюють наказовість, рішучість.

Науковий стиль

«Учених дуже цікавить, чому немає гранітної оболонки на дні океанів. Можливо, вона була розірвана у ті часи, коли величезний праматерик, з якого утворилися всі сучасні материки, розповзався по поверхні землі?

А, можливо, як здається деяким дослідникам, якимсь небесним тілом, силами тяжіння від землі було відірвано чималий шмат її поверхні і з нього утворився супутник Землі - Місяць? Може, були й інші якісь причини. Та так чи інакше, гранітної оболонки на дні океанів немає. Тут лежать базальти.» (В.Уткін)

Висновок: Ідеться про результат дії, наслідки певних подій у момент мовлення.

Художній стиль

«Однак мене морозить... Щось од спини розлазиться холодними мурашками по всьому тілу, і щелепи трясуться... Я не спав три ночі., мене гризе горе, я втратив єдину й кохану людину... І мені так жалко стає себе, я такий скривджений, такий бідний, одинокий, я весь кулюся, лице моє жалібно кривиться і в очах крутиться гірка сльоза» (М.Коцюбинський)

Висновок: Відтворюють напружений душевний стан персонажа.

Узагальнення висновків дослідження

Керівник кожної дослідницької групи оприлюднює перед класом результати дослідження своєї групи, після чого робиться узагальнюючий висновок.

Результати дослідження

«До безособових речень належать односкладні речення, в яких дія або стан не співвідносяться з суб'єктом. Синтаксична структура цих речень зумовлює широке поле застосування, а пов'язаність окремих видів їх із певними стилями та ступінь емоційної забарвленості залежить від лексико- семантичного наповнення. Офіційно-діловий стиль та науковий використовують речення в безособовій формі та з конструкціями но-но, -то. У таких текстах ідеться про наслідки якихось заходів чи подій у момент мовлення. В офіційно-діловому стилі вони використовуються для відтворення рішучості, категоричності, наказовості. Широко вживані безособові речення в художньому стилі. Вони сприяють змалюванню психологічно напруженого стану людини, її переживання, передають розгубленість, сумнів, вагання або рішучість. Вельми доречні такі речення в описах природи».

ІІІ. Домашнє завдання

Написати текст (1-1,5 сторінки) офіційно-ділового, наукового чи художнього стилю, використавши в структурі тексту односкладні безособові речення, визначити їх стилістичну функцію.

Колективна гра як стимул до активізації

пізнавальної діяльності учнів

(на прикладі проведення уроку з української мови в 6 класі)

ТЕМА: Значення іменника в морфології української мови

МЕТА: повторити і закріпити пройдений матеріал; розвивати логічне і зв’язне мовлення учнів; виховувати почуття колективізму.

ОБЛАДНННЯ: узагальнюючі схеми, схема морфологічного розбору іменника.

ТИП УРОКУ: урок повторення і закріплення знань, підготовка до контрольної

роботи (тестування).

ХІД УРОКУ

І тур. Іменник як частина мови.

Кожній команді надається чистий альбомний аркуш, на якому написане одне слово – іменник. Завдання: утворити ланцюжок, в якому кінцева буква (крім и, ь) є початком наступного слова-іменника. Останній гравець повинен створити таке слово, щоб останнє слово-іменник ще й закінчувалося на початкову букву першого наданого команді слова (закрити ланцюжок). Слова-іменники мають бути загальними, в однині, в називному відмінку. Кожен член команди вносить по два слова. Виграє т команд, що впорається швидше із завданням. Якщо допущені помилки в ланцюжку, команда не отримує жодного бала.

1 місце – 5 балів

2 місце – 3 бала

1 команда отримує слово хліб

2 команда слово пісня.

ІІ тур. Поділ іменників на відміни

Класна дошка розподілена на дві частини, на кожній нанесена рівна кількість іменників. Завдання: написати над кожним іменником відміну. Кожен член повинен стати і вписати відміну над відповідним до черги іменником. Виграє та команда, що швидше та правильніше впорається із завданням.

1 місце – 5 балів

2 місце – 3 бали

Якщо є помилки – жодного.

1 команда 2 команда

Лист Микола

Вим’я подорож

Хмара вовченя

Сирота піч

Добро зілля

ІІІ тур. Відмінювання іменників.

Кожному члену команди дається аркуш з написаним іменником. Завдання: правильно провідміняти в однині та множині. Виграє той, хто правильно виконає завдання. За правильно зроблене завдання, кожен член отримує по 1 балу. Якщо помилки – жодного.

1 команда 2 команда

Клен Хмара

Сестра Дуб

Учень Школяр

ІV тур. Творення та правопис імен по батькові

На дошці написати імен та імена по батькові для чоловіків т жінок. Завдання: виправити допущені помилки, якщо такі є.

1 команда 2 команда

Михайло – Михайлович – Михайльовна Максим – Максимович – Максимовна

Іван – Іванович – Івановна Василь – Васильйович – Васильйовна

Дмитро – Дмитройович – Дмитрівна Сергій – Сергійович - Сергійовна

V Тур. Конкурс капітанів

Зв’язна усна розповідь за узагальнюючою схемою.

За кращу відповідь – 5 балів.

За неточну – 3 бали.

Капітан 1 команди

Загальна схема «Рід іменників»

Чол..р.

Сер. р.

Жін..р.

Спіл. р


Капітан 2 команди

Загальна схема

«Число іменників»

Однина і множина

Тільки однина

Тільки множина

VІ Тур. Розбір іменника як частини мови

На альбомних аркушах кожній команді надається речення з виділеним іменником. Завдання: зробити повний морфологічний розбір за схемою. Кожна команда обирає кращого гравця для виконання завдання. Враховується швидкість і правильність (5б і 3 б)

1 команда. Вилітають із вуликів бджоли мед пахучий збирати з лип.

2 команда. Вилітають із вуликів бджоли мед пахучий збирати із лип.

VІІ Тур. Перехресний вогонь

По черзі команди задають питання одна одній по темі «Іменник» (по 5 питань). 1бал за правильну відповідь.

Контрольне підрахування балів, які набрали команди

31 – 12б

30-28 – 11 б

28-25 – 10 б

24-20 – 9б

19-15 – 8б

15-10 – 7 б.

* * *

Матеріали дослідницького характеру

до занять гуртка «Рідне слово»

На дискотеці (ситуація 1)

(До теми «Діалог», а також «Дещо про етикет»)

Дівчина привернула увагу Дениса своєю незвичайною, доброю посмішкою. І він насмілився підійти до неї.

  • Здрастуйте! Я Денис із 5-ої школи дозвольте запросити Вас до танцю.

Незнайомка відповіла:

  • Будь ласка. Звучить моя улюблена пісня у виконанні «Бітлз».

Юнак теж захоплювався цією групою 60-х років.

  • Наші смаки співпадають. Це приємно.

Хлопцеві кортіло дізнатися, як звуть його партнершу по танцю:

  • Перепрошую, у Вас, напевно, таке ж чудове ім’я, як і Ваша добра посмішка?

Дівчина зашарілася від несподіванки:

  • Мене звуть Інною.

  • Чудове ім’я і так Вам личить!

Денис хвильку повагався і раптом запропонував:

  • Інно, а Ви не образитесь, якщо я запрошу Вас до наступного танцю?

  • Я не можу Вам відмовити, Денисе, Ви такий чемний хлопець.

  • Дякую.

      1. Що вас найбільше вразило у цій ситуації?

      2. Чи уявляєте ви себе на місці Дениса (Інни)?

      3. Чи природною є така поведінка юнака і дівчини?

      4. Чи звернули ви увагу на форму звертання?

На дискотеці (ситуація 2)

Дівчина привернула увагу Дениса своєю незвичайною, доброю посмішкою. Він подумав:

Хоча б ніхто не випередив мене, запросивши дівчину до танцю.

  • Прівєт! Я Деніс із 5-ої школи. А тєбя як звати? Мона тєбя пригласити на танець? Зараз звучить класна музика. Погналі!

Дівчина одразу спохмуріла.

  • Вибачте, мені зовсім не хочеться танцювати. Не ображайтеся на мене, я просто послухаю музику.

І вона сіла на вільний стілець. Денис відійшов у другий кінець зали.

  • Що за дивна дівчина? Відмовила йому, відомому боксеру?..

Юнак заспокоював себе:

  • Приглашу другу. Із свої школи. Дівчата меї школи не такі горді. Аж пищатимуть від радості од такої честі.

Так розмірковував красень-боксер, але щось «муляло» йому. Що?

 1. Як ви розцінюєте поведінку юнака?

 2. Чи сподобалась вам дівчина?

 3. Можлива така ситуація в житті?

 4. Проаналізуйте «мову» славетного спортсмена.

«Антизразок» (до теми «Культура мовлення»)

Лист до редакції газети «Перченя»

Здоровенькі були, редакція меї любимої газети. Пише Максім Зеленський із 5-А класу. Я мрію стати журналістом. Мона, я писатиму до вашої газети? Зара у нас канікули. Время багато. Тре щось зробити цікаве. Мині 10 років. Я занімаюсь льогкою атлетикою. У меї тренері ше 10 хлопців знімається. Нам харашо у секції. Цьої зими будуть змагання. Може, мині повезе.

Буду кончати.

З прівєтом – Максім.

Знайдіть помилки. Відредагуйте лист Максима.

Гіркі крапельки (до теми «Культура мовлення)

Марія Петрівна щойно виписалась з лікарні. День напрочуд був погожий. Світило лагідне сонечко, бадьоро щебетали пташки. Проходячи повз рідну школу, вирішила на хвильку зайти туди: скучила за веселою шкільною сім’єю. Тільки що пролунав дзвінок з останнього уроку. Двоє п’ятикласниць підбігли до вчительки:

  • О, Мар’я Петрівна, здрасьцє! Ви так довго боліли. Ми так скучали по вас. Навіть пацани, не тільки дєвочкі. Ви же знаєте, як нравиця українська мова нам. Так на слідуючий урок ви вже будете? Да? Ми такі раді? Ну, ми побігли.

Учителька стримано подякувала за увагу. Школярки помчалися далі. Марія Петрівна тяжко зітхнула. Настрій у неї якось змінився.

 1. Чи можна дівчаток назвати чемними?

 2. Перелічіть мовні «огріхи» учениць.

 3. Чому погіршився настрій у вчительки?

 4. Дайте назву цій оповіді.

17

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
4
міс.
0
2
дн.
1
3
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!