Формування та розвиток професійної компетентності педагога в системі неперервної освіти (засідання педагогічної ради)

Опис документу:
Пропонується розробка педагогічної ради на тему "Формування та розвиток професійної компетентності педагога в системі неперервної освіти", мета якої розглянути сучасні підходи до розвитку професійної компетентності педагогічних працівників, вибір форм і методів підвищення кваліфікації.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Інформація на засідання педагогічної ради (жовтень 2019 р.) з питання:

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА В СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

Заступник директора. В умовах, коли змінюється освітня стратегія, професійна компетентність учителя набуває надзвичайної актуальності. Адже необхідною умовою сьогодення є не лише глибокі знання у професійній сфері та високий рівень освіченості, а й постійне поповнення та поновлення знань, високий рівень професіоналізму.

У нормативних освітніх документах, зокрема, Законі України «Про освіту», Постанові кабміну від 21 серпня 2019 року № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників», зазначається, що педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати свою кваліфікацію.

У Постанові кабміну зазначається, що метою підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників є їх професійний розвиток відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти; роз’яснюється, яким чином це може здійснюватися. Вказується, що обсяг (тривалість ) підвищення кваліфікації визначається відповідно до його фактичної тривалості в годинах (без урахування самостійної (позааудиторної) роботи) або в кредитах ЄКТС (з урахуванням самостійної (аудиторної) роботи), але не більше 30 годин або 1,5 кредиту ЄКТС на рік.

Також у Постанові прописані усі аспекти, що стосуються процесу підвищення кваліфікації, її форми тощо. Розглянемо їх:

 • Формами підвищення кваліфікації є інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева), дуальна, на робочому місці, на виробництві тощо. Форми підвищення кваліфікації можуть поєднуватись (п.6.);

 • Основними видами підвищення кваліфікації є:  навчання за програмою підвищення кваліфікації;  стажування;  участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо (п. 6.);

 • Педагогічні та науково-педагогічні працівники з урахуванням результатів самооцінки компетентностей і професійних потреб, змісту власної викладацької діяльності та/або посадових обов’язків самостійно обирають конкретні форми, види, напрями та суб’єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації (п.7);

 • Підвищення кваліфікації педагогічними і науково-педагогічними працівниками здійснюється згідно з планом підвищення кваліфікації закладу освіти на певний рік, що формується (п. 8);

 • Педагогічні і науково-педагогічні працівники мають право на підвищення кваліфікації поза межами плану підвищення кваліфікації закладу освіти на відповідний рік (п. 8);

 • Суб’єктом підвищення кваліфікації може бути заклад освіти (його структурний підрозділ), наукова установа, інша юридична чи фізична особа, у тому числі фізична особа – підприємець, що надає освітні послуги з підвищення кваліфікації педагогічним та/або науково-педагогічним працівникам (п. 9);

 • Підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників шляхом їх участі у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо здійснюється відповідно до річного плану підвищення кваліфікації закладу освіти та не потребує визнання його педагогічною (вченою) радою (п. 12).

 • У разі викладання декількох навчальних предметів (дисциплін) педагогічні та науково-педагогічні працівники самостійно обирають послідовність підвищення кваліфікації за певними напрямами у міжатестаційний період в межах загального обсягу (тривалості) підвищення кваліфікації, визначеного законодавством (п.15).

 • Загальний обсяг підвищення кваліфікації педагогічного або науково-педагогічного працівника закладу загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти не може бути менше ніж 150 годин на п’ять років (п.16);

 • У разі підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти (самоосвіти) замість документа про підвищення кваліфікації подається звіт про результати підвищення кваліфікації або творча робота, персональне розроблення електронного освітнього ресурсу, що виконані в процесі (за результатами) підвищення кваліфікації та оприлюднені на веб-сайті закладу освіти та/або в електронному портфоліо педагогічного або науково-педагогічного працівника (у разі наявності). Форму звіту визначає відповідний заклад освіти (п. 25);

 • Підвищення кваліфікації педагогічних або науково-педагогічних працівників шляхом їх участі у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо, яке здійснюється поза межами річного плану підвищення кваліфікації закладу освіти, потребує визнання педагогічною (вченою) радою закладу освіти (п. 31).

Необхідно зазначити, що формування і розвиток професійних компетентностей педагогів ліцею відбувається зазвичай у ході навчання в системі підвищення кваліфікації на курсах підвищення кваліфікації при інститутах післядипломної педагогічної освіти.

Проте останнім часом учителі активно використовують такі методи активного навчання, як тренінги, навчальні групові дискусії, ділові ігри,  програмоване навчання, що сприяють формуванню ефективних навичок ділового спілкування, міжособистісної взаємодії і тим самим підвищують загальну компетентність вчителя.

Так у 2018/2019 навчальному році 12 учителів взяли участь в обласних заходах з формування і розвитку професійних компетентностей – у тренінгах, навчаннях за інноваційними програмами:

 • учасниками тренінгів, які організовували ТОКІППО та Науково-методичний тренінговий центр, для вчителів, які навчатимуть в 11-х класах за оновленими програмами 2019/2020н.р.» були учитель хімії …, учитель німецької мови …, учитель фізкультури …;

 • учителі української мови і літератури …, …., …, …., … брали участь у тренінгу для вчителів української мови і літератури на тему «Підготовка учнів 5-11 класів до зовнішнього незалежного тестування з української мови і літератури: стратегія і тактика», організованому ТОКІППО та Науково-методичним тренінговим центром;

 • заступник директора з ВР була учасником тренінгу для педагогічних працівників на тему «Сутність інституційної спроможності закладу освіти в умовах державно-громадського управління освітнім закладом», організованого ТОКІПО. - 30.01.2019р.;

 • соціальний педагог ліцею пройшла навчання для педагогічних працівників за програмою «Основи сім’ї. 10-11кл.». – 10-11 травня 2019р.;

 • учитель зарубіжної літератури брала участь у навчальному тренінгу для педагогічних працівників на тему «Розвиток професійної компетентності вчителів зарубіжної літератури в контексті реформування загальної середньої школи», організованому ТОКІПО, НМТЦ. – 12 лютого 2019р.;

 • учитель інформатики брав участь у навчальному тренінгу для педагогічних працівників на тему «Вивчення елементів об’єктно-орієнтованого програмування в шкільному курсі інформатики на базі середовища Python», організованого ТОКІППО, НМТЦ. – 28 лютого 2019р.

 • учитель польської мови була учасником навчання польської мови як додаткової для вчителів Тернопільської області, організованого польською школою Glossa. ( Диплом учасника, 2019).

Підвищували свій професійний розвиток педагоги закладу в минулому навчальному році, беручи участь у всеукраїнських заходах, зокрема:

 • учитель англійської мови … взяла участь у тренінгу «Шляхи впровадження Нової Української Школи на уроках англійської мови», організованому Корпусом Миру США в Україні.- Київ, 28 січня - 1 лютого 2019р.;

 • учитель англійської мови … брала участь у семінарі від видавництва «Оксфорд» (Тернопіль, 25.11.2018р.) та тренінгу «Розробка та управління проектами», м. Львів, 12 – 16.02.2019р.;

 • учитель польської мови, брала участь у навчанні вчителів польської мови як додаткової, організованому польською школою Glossa. Львів (Диплом учасника. 30.03.2019);

 • відповідальна за роботу Кременецької філії обласного відділення МАН України … була учасником 3-денного Всеукраїнського семінару-практикуму на тему «Мовно-комунікативні компетентності як основа успішної соціалізації учнів МАН» (наукове відділення мовознавства). – 19-21 вересня 2018р., м. Рівне;

 • соціальний педагог … пройшла навчання за темою «Ключові аспекти допомоги дітям –сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування. Травма. Прихильність. Дисципліна». – Сертифікат ГО «Інститут травми розвитку дитини». – 14 год. – 16-17.03.2018р. – м. Кременець.

У 2018/2019 н.р., з початку 2019/2020 н.р. значно зріс, порівняно з 2017/2018 н.р., показник участі педагогів закладу у всеукраїнських вебінарах та конференціях освітніх інтернет-проектів (7 учителів у 18 заходах). Зокрема:

 • заступник директора з Н(М)Р, учитель української мови і літератури … взяла участь у 6-ти вебінарах освітнього проекту «На Урок» та 2-х конференціях проекту «На Урок»;

 • учитель історії та правознавства … - у 3-х вебінарах цього проекту; учитель математики - у 2-х;

 • заступник директора з навчальної роботи…, заступник директора з виховної роботи ., учитель української мови і літератури … прослухали по 1-му вебінару цього проекту;

 • учитель зарубіжної літератури …, учитель української мови і літератури … прослухали по одному вебінару онлайн проекту «Всеосвіта».

Учителі. У «вернісажу думок» учителі діляться своїм баченням щодо дієвих форм самоосвітньої діяльності та підвищення професійного рівня педагога.

Заступник директора. Таким чином, компетентнісний підхід у зміщенні акцентів підвищення кваліфікації вчителів, їх самоосвітня діяльність з накопичування знань, умінь і навичок на формування й розвиток здатності практично діяти, застосовувати індивідуальні техніки у ситуаціях педагогічної діяльності сприяє переходу на нові стратегії розвитку особистості педагога; його професіоналізму, готовності і умінням створити таку атмосферу, яка забезпечувала б розвиток критичного мислення, творчості, виховувала б соціально відповідальних людей. Процес розвитку професійної компетентності педагогічних працівників є цілісним і водночас динамічним, оскільки передбачає адаптивність у підходах до змісту та вибору форм і методів в організації освітнього процесу.

ПРОПОЗИЦІЇ ДО РІШЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

 1. Заступникові директора з Н(М)Р Трачук В.М. ознайомити учителів із графіками курсової підготовки ТОКІППО, інших закладів (до 25.12.2019р.).

 2. Педагогічним працівникам закладу обрати вид та форми підвищення кваліфікації в індивідуальному порядку і подати директорові пропозиції до плану (до 25 грудня 2019р.).

 3. Педагогічним працівникам створити плани самоосвітньої діяльності на 2020 рік (до 10.01.2020 р.).

 4. Скласти та погодити на засіданні педагогічної ради план підвищення кваліфікації педагогічних працівників ліцею на 2020 рік (Аврамишин А.М., Трачук В.М., до10.01.2020 р.).

 5. Педагогічним працівникам активізувати свою участь у вебінарах, семінарах, конференціях,, науково-пошуковій та експериментальній роботі, поширювати свій досвід у фахових виданнях, на веб-сайтах (постійно).

 6. Заступнику директора з навчальної (методичної роботи спільно з педагогічними працівниками (особливо тими, хто має педагогічні звання) активізувати роботу по систематизації, розробці та схваленню через методичні центри, наукові ради при закладах вищої освіти посібників, методичних проектів, рекомендацій із власного досвіду тощо з подальшим урахуванням цього при атестації (постійно).

Заступник директора з Н(М)Р Трачук В.М.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»