ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Опис документу:
Курс вивчення англійської мови за професійним спрямуванням базується на знаннях з практики усного та писемного мовлення базового загальноосвітнього курсу(1-2 роки навчання), граматики англійської мови, навичок читання, перекладу та переказу. Теоретичним підґрунтям вивчення профільного курсу (3й рік навчання) мови за професійним спрямуванням (далі за ПС) є словниковий запас студентів. Складовими елементами курсу є вивчення технічної лексики та виразів, запозиченої лексики, термінології тощо.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Ю.П. Бондаренко

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В СЛОВ`ЯНСЬКОМУ ЕНЕРГОБУДІВНОМУ ТЕХНІКУМІ

Тенденція запровадження у навчальний процес інноваційних технологій, котра з`явилася в останні роки, стала прогресивним кроком у переході від репродуктивного до активного способу здійснення освіти. Інноваційне навчання забезпечується не застосуванням окремих способів навчання, а пов`язане з переглядом процесу набуття знань та вмінь, розробкою принципово нового стилю навчання, комплексом освітніх технологій, особливо у закладах фахової передвищої освіти, які готують майбутніх спеціалістів.

Основою такого навчання є залучення студентів до навчально-професійної діяльності через єдність загально професійних, спеціальних, базових навчальних дисциплін, які зорієнтовані на професійне самовизначення, на розвиток мотиваційної сфери професійної спрямованості.

Формуванню професійної спрямованості особистості майбутнього будівельника чи електрика сприяє, звичайно, професійно спрямоване навчання у технікумі. Його характерною рисою є здійснення істотного впливу на формування мотивації навчальної діяльності, розвиток інтересу до майбутньої професії.

Все це дозволяє студентові у процесі свого навчання розв`язати суперечливість між теоретичним характером навчальних дисциплін і необхідністю практичного застосування знань у своїй професійній діяльності. Тому саме викладач покликаний забезпечити глибокий взаємозв`язок між складовими частинами підготовки майбутнього спеціаліста, сформувати стійку мотиваційну сферу як основу професійної спрямованості особистості.

Керуючись цим принципом, викладач технікуму повинен здійснювати відбір і структурування змісту, форм, методів і засобів навчання для забезпечення глибоких знань своїх студентів для майбутньої професії. Студенти мають усвідомлювати суть педагогічного пізнання, суть пошуку нових професійних знань.

Успішному формуванню професійної спрямованості особистості будівельника чи електрика сприяє комплекс різноманітних технологій навчання та виховання.

Викладач моделює на заняттях певні суперечливі ситуації, задає проблемні запитання студентам стосовно певної ситуації, проводить дискусії або дебати, надає творчі завдання, використовує навчальні ігри, метод «мозкового штурму», «коло ідей», «шкалу думок» тощо. Все це допомагає викладачеві підтримати стійкий інтерес у студентів до професії, формується постійна потреба в новій інформації та нових знаннях.

Вивчення будь-яких дисциплін під час навчання студентів повинно мати діалоговий характер, передбачати співробітництво викладача і студента, що вимагає знань не тільки мовленнєвих, а й соціальних норм поведінки, має охоплювати відкрите обговорення, у процесі котрого набуваються уміння аналізувати життєві ситуації, приймати самостійні рішення, обстоювати свої і поважати чужі погляди.

Також не слід забувати про те, що професійно спрямоване навчання студентів починаючи з третього курсу має носити характер послідовного та систематичного наближення до майбутньої професійної діяльності.

Тому кожен викладач іноземної мови має підібрати для своїх студентів такі види завдань з елементами сучасного інтерактивного, проблемного навчання, навчання у співробітництві, проєктних видів діяльності, які, на погляд викладача, будуть сприяти формуванню професійної спрямованості особистості майбутнього електрика чи будівельника під час вивчення іноземної мови в стінах технікуму.

Курс вивчення англійської мови в технікумі поділяється на два етапи. Перший етап – це навчання за загальноосвітньою програмою (10-11 клас школи на першому та другому курсах навчання) та навчання за профільною програмою вивчення дисципліни (на третьому курсі). Навчання мови проводиться за двома напрямами «Електротехнічне» та «Будівельне» спрямування.

Курс вивчення англійської мови за професійним спрямуванням базується на знаннях з практики усного та писемного мовлення базового загальноосвітнього курсу(1-2 роки навчання), граматики англійської мови, навичок читання, перекладу та переказу.

Теоретичним підґрунтям вивчення профільного курсу(3 рік навчання) мови за професійним спрямуванням (далі за ПС) є словниковий запас студентів. Складовими елементами курсу є вивчення технічної лексики та виразів, запозиченої лексики, термінології, технічних абревіатур, скорочень тощо.

Курс вивчення мови за ПС базується на наступних складових:

1) граматика як єдина мовна система

2) закономірності, які визначають розвиток словникового запасу

3) система лексики сучасної англійської мови за фахом

4) скорочення та абревіатури

5) зв`язок вивчення англійської мови з іншими дисциплінами профільного циклу для покращення розуміння майбутнього фаху

6) сучасний стан розвитку лексики технічного та будівельного спрямувань

Результатом такого поглибленого вивчення іноземної мови в технікумі будуть знання студенів, які базуються на вільному володінні мовленням, практичних знаннях з граматики та фразеології, сформовані вміння співставляти та порівнювати, виділяти головне, формулювати власні висловлювання та робити висновки.

Контроль знань студентів під час навчання потрібен на кожному етапі. Викладачами мають проводитися постійні словникові диктанти, самостійні роботи, індивідуальні та групові тестові завдання, контрольні роботи, підготовка доповідей, рефератів, участь студентів в олімпіадах та мовних змаганнях як у технікумі так і поза його межами.

Література:

1. Освітні технології: Навчально - методичний посібник / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко та ін. За заг. ред. О.М. Пєхоти. - К.:А.С.К., 2001. - с. 256

2. Сиротенко Г.О. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання. - Х.: Основа, 2003

3.Софій Н.P. Про сто і один метод активного навчання//Наталія Софій, Віра Кузьменко.- К.: Крок за кроком, 2003.- 116с.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
3
міс.
1
5
дн.
1
6
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!