і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »

ФОРМУВАННЯ МЕДІАКУЛЬТУРИ УЧНІВ

Перегляд
матеріалу
Отримати код

ФОРМУВАННЯ МЕДІАКУЛЬТУРИ УЧНІВ

Епоха, сучасниками якої нам довелося бути, пронизана незрівнянно потужнім потоком інформації, яка не лише розважає, виховує, дозволяє бути обізнаними, а й формує певне бачення численних проблем. Продукція радіомовлення, телевізійних трансляцій, інтернет-видань, яка вже стала системою неформальної освіти й просвіти різних шарів населення, часто маніпулює громадською думкою. Особливу загрозу медіа несуть дітям та підліткам, які витрачають багато часу на «віртуальне життя».

«Епоха інформації» вимагає формування здатності до критичного сприйняття медіаповідомлень та адекватної поведінки в медіасуспільстві. Дітей та молодь необхідно навчити аналізувати, критично осмислювати медіатексти, визначати їх політичні, соціальні, комерційні, культурні інтереси, інтерпретувати їх цінності, усвідомлювати наслідки їх впливу на психіку, давати кваліфіковану оцінку. Медіаосвіта є природним правом людини. Мета її полягає в допомозі учням розумно використовувати медіа з максимальним позитивним ефектом.

Наша школа брала участь у експерименті «Науково-методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіа освіти в навчально-виховний процес». В школі працював Прес-центр, на засіданнях якого дітям було створені сприятливі умови для оптимальної творчої та соціальної самореалізації. Макети першого випуску газет учні зробили на власний розсуд, не будучи озброєними знанням сукупності принципів журналістської діяльності, особливостями журналістської професії. Тексти повідомлень були досить цікавими та пізнавальними, але оформлення газет та подача матеріалу не відповідала вимогам до шкільної друкованої преси.

В школі було створено регулярне періодичне видання «Класна газета»: не тільки про свій клас, але й ретельно продумала та правильно оформлена, інформативна та сучасна. Архів газет використовується в навчально-виховному процесі.

Стіннівки виходять щомісячно та до видатних подій.

Далі мова піде про комунікативну діяльність учнів на уроках англійської мови з метою практичного оволодівання нею.

Активізувати діяльність кожного учня в процесі навчання, створивши ситуацію для його творчої активності, є основною метою середньої школи. Вихованню особистості, яка бажає, і є здатною до спілкування та самоосвіти, сприяє застосування нових інформаційних технологій. Використання мультимедійних засобів допомагає реалізувати особистісно-орієнтований підхід у навчанні.

Вивчення англійської мови за допомогою комп'ютерних програм дає можливість організувати самостійну роботу кожного учня. Інтегрування звичайного уроку з комп'ютером, який не замінює викладача, а тільки доповнює його, дозволяє зробити процес навчання більш цікавим і інтенсивним. Підбір навчальних програм залежить, перш за все, від поточного навчального матеріалу, рівня підготовки учнів та їх здібностей.

Раніше під час викладання нового матеріалу використовувались плакати, малюнки, картки тощо. За допомогою діапроекторів і кодоскопів демонстрували графічні слайди на екран.

Розвиток комп’ютерної техніки та поява мультимедійного проектора дозволяють підготувати і показати ілюстрований матеріал у вигляді презентації - набору кольорових карток-слайдів спеціального формату з лаконічною інформацією на певну тему. Інтерактивна інформація є невід’ємним та важливим моменти для наочного подання навчального матеріалу та успішної організації учбового процесу .

Презентації, створені самими учнями, сприймаються дуже позитивно. Роботи колишніх п’ятикласників, які зараз навчаються в одинадцятому класі, на теми «My summer holidays» , «My favourite dish», «Healthy way of life» стали зразками для наслідування. Більше того, учні намагаються удосконалити та різноманітити подачу матеріалу. Вони самі вигадують нові завдання та шукають способи їх вирішення. І це їм чудово вдається!

Використання аудіо та відео файлів при навчанні аудіюванню дає можливість кожному учневі чути англійську мову, при навчанні говорінню - відтворювати фрази англійською за носіями мови, при вивченні граматичних явищ - виконувати граматичні вправи, розгадувати кросворди, займатися пошуком слів, виконувати ігрові завдання.

Сприяють посиленню мотивації до навчання та активізації навчальної діяльності учнів і театральні міні-постанови, які спочатку записуються на відео носії, а потім переглядаються і обговорюються . Клас ділиться на групи, кожна з них отримує задання, які розвивають комунікативні (граматичні, країнознавчі, лінгвістичні) та інтелектуальні компетенції учнів. Цей вид роботи є чи не найулюбленішим та цікавим: кожен спробує себе в ролі актора чи акторки. Хто не мріяв стати кінозіркою?

Використовується нечасто, бо є досить трудомістким.

При підготовці подібних завдань учні більшою мірою орієнтовані на створення власного медіапродукту, акцент робиться на спільній справі й співпраці.

Традиційним стало святкування улюбленого Дня Подяки ((Thanksgiving Day) - державного свята США, яке відзначається у четвертий четвер листопада. Це одне з найпопулярніших свят у країні. Багато американців люблять День подяки навіть більше, ніж Різдво чи Хеллоуїн. Вже дев’ятий рік поспільцей захід дозволяє активізувати підвищити індивідуальну навчальну діяльність учнів, подолати монотонність при вивченні звичаїв англомовних країн. Використання інтернет ресурсів та власних медіанаробок оптимізуює засвоєння мовних структур та граматичних правил, підтримує інтерес до вивчення предмету.

В результаті послідовної кропіткої праці учні навчилися знаходити інформацію в Інтернет джерелах, систематизувати її по заданих ознаках, самостійно трансформувати, представляти її у Мережі, у друкованих виданнях, в презентаціях видозмінювати її обсяг, форму, знакову систему.

Е-mail листування між вчителем та школярами, з учнями англомовних країн сприяє формуванню грамотності .Є достатньо новим та цікавим елементом ІКТ.

На початковому етапі вивчення англійської мови засоби ІКТ роблять процес навчання більш інтенсивним, а головне, ефективним за рахунок реалізації можливостей дієвого і наочного подання навчального матеріалу за допомогою мультимедіа . Фонетичні вправи, введення нових лексичних одиниць, їх опрацювання, слухання невеличких текстів , віршів, пісень, перегляд учбових мультиплікаційних фільмів, все це є невід’ємною частиною учбового процесу.

Ведення власної сторінки в інтернеті допомагає налагоджувати спілкування з батьками учнів. Дорослі отримують можливість стати активними учасниками процесу вивчення англійської мови разом з дітьми, в оперативному режимі відслідковувати результати їх навчальної діяльності .

Таким чином, упровадження ІКТ полегшує роботу вчителя, навчання дітей робить більш цікавим і ефективним. ІКТ можна використовувати на будь-якому етапі уроку: у процесі перевірки домашньої роботи, актуалізації знань, вивчення нового матеріалу, закріплення, повторення вивченого, контролю, оцінювання.

Застосування комп’ютера на уроках має декілька режимів: - демонстраційний (демонстрація певної навчальної інформації);

- індивідуальний (організація індивідуальної роботи учнів);

- комбінований (застосування на одному уроці і демонстрації, і індивідуальної роботи).

Для роботи в демонстраційному режимі достатньо мати на уроці один комп’ютер і мультимедійний проектор, за допомогою якого потрібна інформація виводиться на екран. Для організації індивідуальної роботи кожен учень має бути забезпечений персональним електронним носієм.

Можливості нашої школи передбачають лише демонстраційний режим роботи, бо школа має лише один комп’ютерний клас, в якому учні працюють здебільшого на уроках інформатики.

Мій досвід роботи з дозволяє зробити такі висновки:

1. Застосування сучасних інформаційних технологій сприяє більш активному і свідомому засвоєнню учнями навчального матеріалу.

2. Оволодіння елементами комп’ютерної грамотності не викликає суттєвих труднощів у молодших школярів. Підлітки ж більш піддаються впливу медіа із-за особливостей свого віку. Бажання «виділитися з натовпу» на даному етапі становлення особистості відіграє значну роль.

3. Комп’ютерні ігрові програми сприяють кращому засвоєнню навчального матеріалу, створюють позитивне емоційне ставлення учнів до діяльності, опосередкованої комп’ютером.

4. Навчаючі і контролюючі програми-тести, програми-редактори стимулюють інтерес школярів до навчальної діяльності, сприяють формуванню логічного, творчого мислення, розвитку здібностей учнів.

5. Використання інформаційних технологій на уроках є одним з найсучасніших засобів розвитку особистості школяра, формування інформаційної культури.

Комп’ютер дозволяє більш глибоко розкрити резерви дитини, дає змогу вчителю працювати творчо, підвищувати професійну майстерність.

На жаль, навіть враховуючи всі позитивні моменти впровадження в режим роботи школи засобів інформаційно-комунікативних технологій, ми не можемо говорити про таку можливість зараз, адже сучасна школа, зокрема наша, не має необхідного матеріального забезпечення. Вчитель не має змоги працювати з ресурсами інтернету безпосередньо на уроці, йому необхідно завчасно зберегти матеріал на доступному носії інформації, переписати в іншому форматі, бо технічні засоби в школі вже такі старі, що не всі файли відкриваються, не всі документи читаються, відео чи звук не завжди відтворюються.

Інтерактивний програмно - технологічний навчальний комплекс на основі Smart Board більше відомий під назвою "інтерактивна дошка" об'єднує в собі простоту звичайної маркерної дошки з можливостями комп'ютера в комбінації з мультимедійним проектором і стає великим інтерактивним екраном, одним дотиком руки до поверхні якого, можна відкрити будь-який комп'ютерний додаток або сторінку в Інтернеті й демонструвати потрібну інформацію або просто малювати, а все, що ви намалювали або написали, програмне забезпечення інтерактивної дошки дозволяє зберегти у вигляді комп'ютерних файлів, роздрукувати, послати по електронній пошті, навіть зберегти у вигляді Web-сторінок і розмістити їх в Інтернеті. Для нас поки що це рожева мрія.

Цей сучасний високоефективний технічний засіб навчання відповідає завданням формування інформаційної культури у людини, дає можливість створювати інтерактивне інформаційно - комунікаційне середовище і використовувати як традиційні, так і інноваційні технології навчання.

Дуже хочу, щоб наша освіта мала можливість просунутися від стадії експерименту по впровадженню медіа освіти до стадії широкого практичного її застосування .

Майбутнє залежить від того, що ми робимо сьогодні.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Епоха, сучасниками якої нам довелося бути, пронизана незрівнянно потужнім потоком інформації, яка не лише розважає, виховує, дозволяє бути обізнаними, а й формує певне бачення численних проблем.
 • Додано
  28.02.2018
 • Розділ
  Виховна робота
 • Клас
  10 Клас
 • Тип
  Стаття
 • Переглядів
  221
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  2
 • Номер матеріала
  JO101393
 • Вподобань
  0
Курс:«Активізація творчого потенціалу вчителів шляхом використання ігрових форм організації учнів на уроці»
Черниш Олена Степанівна
36 годин
1400 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь