Формування когнітивної компетентності учнів

Опис документу:
Вивчення мови в дії на принципах свідомості й активності

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Учитель української мови і літератури Степанівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Сумської районної ради Сумської області Осетрова С. М.

Формування когнітивної компетентності учнів на уроках української мови і літератури

Упорядники Концепції Нової української школи зауважують, що найбільш успішними на ринку праці в найближчій перспективі будуть фахівці, які вміють навчатися впродовж життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі та володіти іншими сучасними вміннями. (нуш) Отже, життя вимагає змін,  тобто перезавантаження української шкільної освіти.

Формула нової української школи складається з дев’яти ключових компонентів, зокрема нового змісту освіти, заснованого на формуванні компетентностей (умінь шукати, адаптуватися, співпрацювати тощо), потрібних для успішної самореалізації в суспільстві. Так, школа, має не стільки нашпиговувати учнів знаннями, скільки вчити їх ними користуватися, критично мислити.

Мовна освіта нині – основа формування пізнавально-творчої особистості, що володіє високим рівнем комунікативної компетентності.

Інноваційні процеси, що відбуваються в освіті, сприяють виникненню нових підходів до організації й проведення уроків української мови та літератури.

Сьогодні провідними визначаються принципи навчання, що сприяють формуванню в учнів позитивної мотивації в засвоєнні лінгвістичних знань, спроектованих на ефективне спілкування в будь-якій життєвій ситуації.

Когнітивний метод навчального процесу ввійшов у сферу викладання мов, що передбачає вивчення мови в дії і ґрунтується на принципах свідомості й активності учнів у процесі навчання.

Лінуре Бойкарова (гірська школа) в когнітивній методиці провідними називає такі типи когнітивно-розвивальних вправ:

аналітичні, пов’язані з аналізом текстового матеріалу;

комунікативні, що передбачають залучення до активної комунікативної діяльності, спрямовані на формування інтелектуально-креативних здібностей: мовного чуття, дару слова, мислення, мовлення, уяви, уваги, спостережливості тощо;

асоціативні, які спонукають до виявлення емоційно-почуттєвого ставлення до тексту й навчального матеріалу;

дослідницькі, що передбачають залучення до творчості через пошук, шляхом створення й розв’язання проблемних ситуацій.

Характеристику когнітивно-розвивальних вправ подано в таблиці 1:

Таблиця 1

Типи когнітивно-розвивальних вправ

Когнітивна вправа

Загальна характеристика

Принцип формулювання завдань

Завдання на зіставлення

Завдання передбачають порівняння, заміщення, накладання, у різних контекстах, зіставлення валентних зв’язків

Порівняйте…Замініть… Використайте замість … Яке слово має ширшу граматичну сполучуваність

Завдання на виділення

Завдання передбачають вичленування й висунення на перший план певної мовної одиниці

Виділіть …Використайте … Зробіть акцент… Наголосіть…

Аналітичні завдання

Завдання передбачають поділ за певною ознакою

Згрупуйте за … Поділіть на групи…

Синтетичні завдання

Завдання, спрямовані на визначення місця в структурі цілого, об’єднання за внутрішніми, зовнішніми зв’язками, структурування за аналогією, за зразком, об’єднання компонентів за змістом, за асоціацією

Об’єднайте…Співвіднесіть… Знайдіть подібні… Згрупуйте за аналогією… Згрупуйте за зразком… Об’єднайте за змістом… Утворіть асоціативні групи

Завдання на класифікацію

Завдання передбачають групування об’єктів за одним чи кількома параметрами, вичленування підкласів, з наступним об’єднанням їх у клас більш високого рангу, від якого легко можна перейти до складових його підкласу

Згрупуйте…Класифікуйте… Об’єднайте за ознакою…

Узагальнювальні

Завдання на абстрагування, категоризацію передбачають визначення категорій, понять

До якої категорії належать… З яким граматичним поняттям спів-відносяться… Яке граматичне явище…

Завдання на встановлення закономірностей або правил

Завдання, як правило, передбачають логічний висновок, пояснення загальних положень че- рез конкретні форми прояву загального

Установіть закономірність… Виведіть закономірність… Сформулюйте правило… Зробіть висновок…

Завдання на конкретизацію

Завдання передбачають доведення з опорою на факти; створення переліку конкретних об’єктів, які входять у якусь множину

Доведіть, що… використовуючи наведені граматичні конструкції… Продовжте перелік…

Трансформаційні завдання

Завдання передбачають синонімічну заміну форми без істотної зміни значень

Використайте варіантні форми…Замініть варіантними формами … Перебудуйте …

Компресійні завдання:

Завдання передбачають скорочення

Напишіть стислий виклад… Скоротіть висловлювання …

Завдання на розширення

Завдання передбачають доповнення новими елементами

Поширте тезу … Доповніть пояснення …

Завдання на вибір

Завдання передбачають вибір на підставі імітації, за зразком, за аналогією, на основі репродуктивній або творчій, що здійснюється самостійно чи під керівництвом

Виберіть правильну модель, користуючись поданим зразком. Оберіть правильні граматичні форми…

Отже, когнітивна методика спрямована на виконання головного завдання мовної освіти – формування когнітивної компетентності того, хто вивчає мову.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ГЕОГРАФІЇ залишилося:
0
4
міс.
2
3
дн.
0
9
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!