ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО - ПРОДУКТИВНОЇ І КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЙ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ МЕДІА

Опис документу:
Методична розробка з досвіду роботи вихователя з впровадження мультидидактики в освітній процес з дітьми старшого дошкільного віку. Містить план організації освітної діяльності із застосуванням медіа, критерії добору якісних мультфільмів для роботи з дошкільнятами.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

ФОРМУВАННЯ

ХУДОЖНЬО - ПРОДУКТИВНОЇ І КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЙ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ МЕДІА

Т. М. Чашка, вихователь, медіапедагог

Купянський ЗДО №2 «Орлятко»

Зміни медіапростору – це такі зміни, які можна віднести до кардинальних. Поява медіаосвіти в педагогіці обумовлена необхідністю сучасного соціокультурного розвитку.

Медіаосвіта є скоріш шляхом, способом, в якому відображено всі соціальні та культурні проблеми, адже медіа їх відображає свідомо або мимоволі. Медіаосвіта – особливий вид освіти і необхідно враховувати його роль у формуванні компетентності особистості дитини. Глобальне завдання дошкільної медіаосвіти – розвиток комунікативної компетенції : розвиток здатності переказу сюжету медіатексту, обговорення персонажів і їх вчинків, аналізу творів, варіантів продовження сюжету. У освітньому процесі дошкільної освіти медіа виконують всі функції: навчальні, розвивальні, виховні. Саме медіаосвіта впливає на формування таких компетенцій, як:

 • уміння отримувати і аналізувати інформацію;

 • уміння критично мислити;

 • уміння використовувати інформацію для формування знань, умінь і навичок.

Медіадидактика – це продумане, цілеспрямоване використання наявних медіа для вирішення педагогічних цілей і завдань, це канал для передачі змісту предмета навчання.

Медіа – будь-яка медіапродукція, яка є інтегративною. Медіа використовується в процесі навчання з метою забезпечення нової якості навчання, оптимізації умов освітнього процесу і підвищення його ефективності.

Медіаосвіта має розвивати здібності до сприймання й розуміння медіатекстів.

Медіатекст – повідомлення, викладене в будь-якому виді і жанрі медіа. Смислове наповнення терміну медіа (від лат. media, medium – засіб, спосіб, посередник) дозволяє називати медіатекстом будь-який носій інформації (малюнок, твори мистецтва та фільмів, традиційні книги, гіпертекстові енциклопедії). Він також являє собою універсальний тип тексту (будь-яке повідомлення, здійснене за допомогою будь-яких аудіальних, візуальних або графічних знакових систем).

Провідні ознаки медіатексту:

 • Мультимедійність (втілення тексту за допомогою медіа засобів).

 • Масовість у сфері споживання.

 • Інтегративність.

 • Відкритість тексту на змістовно-смисловому і композиційно-структурному рівнях.

Аналіз медіатекстів, як одне з ключових понять медіаосвіти, розглядається в тісному зв’язку з такими поняттями як медіаграмотність ( уміння аналізувати і синтезувати просторово-часову реальність), медіавплив ( вплив медіатекстів на аудіторію: у сфері виховання, розвитку свідомості, формування поведінки, поглядів, поширення інформації), медіасприйняття.

Основними видами медіаосвітньої роботи , яка проводиться із дітьми старшого дошкільного віку, є: розробка методики обговорення мультфільму або іншого медіатексту (діяльність педагога з медіа); робота із сприйняття і аналізу мультфільмів (дії дітей з медіа); робота з друкованими фотографіями, з презентацією фотографій в форматі слайдів; малювання за мотивами медіатекстів; пошук мультиплікаційних героїв або героїв казок переглянутого медіатексту в книжках; прослуховування казок в режимі аудіо-запис та відтворення подій аудіо-казки за фотографіями або книжковими ілюстраціями (операції з медіа).

Найбільш прийнятний вид медіа для навчання і виховання дошкільнят, розвитку сприйняття і формування навичок аналізу медіатексту це мультиплікація. Я розглядаю мультфільм в якості ведучого, але не єдиного медіа на занятті з дошкільнятами, хоча мультиплікація має багатий потенціал для дошкільнят в плані рішення поставленої переді мною задачі: формування комунікативної і художньо-практичної компетенцій дитини (див. Додаток 3) Медіа, які використовую протягом всього дня роботи із дітьми, відкривають додаткові можливості досягти бажаних цілей розвитку, навчання, виховання дошкільників, а саме: формування мовленнєве-комунікативних еталонів.

Медіа застосовуються для оголошення теми заняття або як супровід пояснення матеріалу, як інформаційне-навчальний посібник. Медіа використовую в усіх видах життєдіяльності дітей протягом дня:

 • Перегляд мультфільмів ранком – як бесіда з метою формування культурно-гігієнічних навичок, виховання морально-етичних норм поведінки;

 • Перегляд мультфільму під час спостереження або замість його, коли не можливо показати або пояснити те чи інше явище природи, а також з метою закріплення знань, отриманих під час спостереження;

 • Прослуховування аудіоказки в II половину дня з метою ознайомлення з художнім твором або як попередня робота; малювання за мотивами мультфільму – самостійна художня діяльність дітей;

 • Перегляд мультфільму (як бесіда на морально-етичну тему) з подальшим обговоренням його з метою розвитку духовного потенціалу дитини (Додаток 2).

Але найістотніше значення для впровадження медіаосвіти має спеціально-організована діяльність дітей (заняття з розділів програми). Мною було апробовано використання мультфільмів та інших видів медіа на заняттях з дітьми з розвитку мовлення, ознайомлення з художньою літературою та малювання (Додаток 1).

Додаток 1

Планування освітньої діяльності з дітьми старшого дошкільного віку

із застосуванням медіа

Розділ

програми. Тема

Пріоритетні

завдання

Види

медіа

Мовленнєве спілкування

«Сім’я»

«Сад. Город»

«Їжа. Продукти

Харчування»

«Свійські тварини»

«Свійські птахи»

«Пори року»

«Житло. Будинок»

«Іграшки»

«Свята»

«Птахи»

«Кольори»

«Професії»

«Дикі тварини»

«Безпека»

Художньо-мовленнєва діяльність

Ознайомлення з казкою

Міні-проект

«Казки А.С. Пушкіна»

Міні-проект

«Добрий чарівник В.Г. Сутєєв»

Міні-проект «Казкові історії С. Козлова»

Міні-проект

« Великий казкар Ш. Перо»

Міні-проект

«Чарівний світ казки Г.Х. Андерсена»

Образотворча діяльність:

малювання

«Казка про фарби»

«Таємниче зникнення фарб або якого кольору осінь?»

«Казка про те, як фарби малювали»

«Казка про веселку»

«Царство Снігової королеви»

«Фарби розповідають казки»

(за мотивами казки С. Козлова «Зимова казка»)

«Посуд для Федори»

(за мотивами казки К. Чуковського «Федорине горе»)

«Веселі матрьошки»

«Рожева мрія»

«Дорога до сонця»

«Світанок»

«Жили –були гноми Ох й Ах»

(казка про веселого і сумного гномів)

«Радуга-дуга»

«Птахи чарівного саду»

«Небо й зірки»

«Співуча крапелька»

«Похмурий осінній день: дощ»

«Захід сонця»

«Їжачок в тумані»

«Подорож в прекрасне»

«У царя Нептуна в підводному царстві»

«Ковдра доброго і злого чаклунів»

«Полярна ніч»

«Пінгвіни на крижині»

«Снігуронька в гостях у Весни»

«Шпаки прилітали, горобчики їх зустрічали»

«Космічні далі: космонавт на Місяці»

«Мій улюблений герой мультфільму»

Ознайомлення з природою

Розвивати уміння правильно формулювати основну думку, будувати зв'язне монологічне висловлювання, послідовно і точно будувати переказ, складати логічне структуровані описові і розповідні оповідання.

Розвивати уміння слухати і розуміти екранну мову, уміння культурно поводитися під час перегляду медіатексту, бесіди, бути тактовними і стриманими.

Продовжувати залучати дітей до участі в діалозі під час спілкування у різних видах діяльності з дотриманням елементарних норм ведення розмови.

Розвивати зв’язне мовлення, уміння обгрунтовувати свої відповіді.

Учити розуміти персонажів, висловлювати своє ставлення до них. Учити розуміти навчальне завдання і самостійно його виконувати, використовуючи аналіз і синтез.

Прищеплювати навички пояснювального мовлення. Учити називаючи дії об’єкту бачити початок, середину і кінець дії. Формувати розуміння й вживання узагальнюючих слів.

Учити відповідати на запитання за змістом медіатексту повними реченнями. Розвивати логічне мислення, монологічне мовлення.

Навчати уважно слухати, дивитися медіатекст, озвучувати персонажів. Учити добирати слова на позначення дій. Формувати сприймання й осмислення моральних категорій.

Розвивати мовленнєві здібності кожної дитини. Вчити правильно називати пори року, бачити їх особливості. Ознайомити з засобами виразності мови: порівняльні вирази. Учити будувати речення з протиставленням.

Продовжувати формувати уявлення про житло. Стимулювати навички вживання слів, утворених від іменників, прикметників вищого та найвищого ступенів.

Учити порівнювати медіатекст між подібним, находити відмінності.

Сприяти збагаченню ігрового досвіду дітей. Формувати розуміння й вживання узагальнюючих слів. Формувати навички побудови складного пояснювального речення.

Розвивати навички монологічного мовлення в переказі.

Розвівати зв’язне мовлення. Учити називати дії персонажів. Зорові й уявні. Будувати речення з однорідними членами, складати речення за змістом медіатексту.

Вчити створювати множинне число дієслів, іменників. Навчати побудові різних типів речення і елементарних умінь з’єднувати їх в зв’язне речення

Розуміти семантичні відношення слів різних частин мови в єдиному тематичному просторі. Учити переходити від називання яскравих прикмет, які бачимо, до перерахування властивостей предмету внутрішнього характеру, їх характеристик. Учити відтворювати зміст медіатексту за серією фотоілюстрацій.

Формувати уявлення про професії, працю і неробство. Учити складати розповіді , розвивати уміння бачити структуру розповіді. Активізувати дієслівну лексику в певному контексті медіатексту. Розвивати уміння доводити свою точку зору.

Вчити утворювати складні слова, будувати речення з однорідними присудками, з протиставним союзом "а". Вчити озвучувати мову персонажів, передаючи правильно інтонацію різних типів речень, виділяти голосом звертання. Стимулювати вживання прислів’їв і пояснювати їх зміст.

Робота з фразеологізмами. Утворення складних слів. Будувати різни типи речення. Учити переказувати зміст медіатексту, використовуючи аналіз і синтез. Розвивати зв’язне мовлення. Прищеплювати навички пояснювального мовлення.

Формувати здатність елементарно аналізувати зміст і форму художнього твору у вигляді медіатексту.

Продовжувати залучати дітей до слухання та перегляду творів : народні і авторські казки.

Ознайомлювати дітей з соціально-побутовими та фантастичними казками.

Вчити розуміти, приймати виразні засоби казки: афористичність мислення, фразеологізми. Образне мовлення, зачин, кінцівка, приказка, фантастичні перетворення, чарівні предмети.

Відповідати за змістом медіатексту , оцінювати вчинки героїв і висловлювати своє ставлення до них.

Впізнавати назву казки за фотоілюстраціями, книжковими ілюстраціями (графіка)

Вчити слухати аудіотекст , відтворювати зміст прослуханого в іграх-драматизаціях, переказувати казку у вільної ігровій діяльності.

Вчити аналізувати зміст аудіо-казки із візуальним зображенням та змістом мультфільму, находити відмінності. Вчити порівнювати і оцінювати медіатескт, додумувати іншу кінцівку казки.

Познайомити дітей з жанром казки у віршах. Збагатити уявлення дітей про казки у віршах А. С. Пушкіна. Допомогти відчути своєрідність їх мови. Викликати радість від сприйняття літературних казок і бажання вивчати і запам’ятовувати, відтворювати сюжети в малюнках

Познайомити дітей з творами В.Г. Сутєєва, розширювати кругозір дітей шляхом ознайомлення з казками В.Г. Сутєєва. Удосконалювати зв'язну (діалогічну) мову, виразну інтонацію, уміння аналізувати і узагальнювати. Виховувати моральні якості через аналіз змісту творів В.Сутєєва. Виховувати в дітях інтерес до казок.

Розвивати у дітей творчість в процесі зображення сюжетної композиції по творах С. Козлова. Виховувати бажання і допомогти дітям «оживлювати» казку, намалювати ілюстрації до казкових історій С. Козлова.. Продовжувати учити аналізувати свої роботи. Удосконалювати уміння виділяти загальні і конкретні ознаки тварин. Виховувати почуття дружби. Доброзичливого ставлення до оточуючих.

Познайомити з казками французького письменника Ш. Перо.

Познайомити з казками Г.Х. Андерсена. Вчити порівнювати медіатекст, використовуючи аналіз і синтез. Висловлювати своє ставлення до персонажів, давати обгрунтоване пояснення своїх уподобань щодо того чи іншого виду медіатексту.

Залучати дошкільнят до світу мистецтва, формувати естетичний смак, творчу компетенцію, розвивати фантазію творчості і уяви, прагнення дітей утілювати в художній формі свої представлення, враження, почуття.

Збагачувати зміст образотворчої діяльності відповідно до завдань формування художньо-практичної компетенції дошкільнят.

Розвивати спостережливість і образне сприйняття світу. Виховувати культуру діяльності на матеріалі медіа, самостійність у виконанні завдань.

Формувати особистісні емоційні позиції до творів художньо-творчої діяльності.

Розвивати здатність дітей емоційне сприймати медіатекст з точки зору мистецтва, належно оцінювати його, емоційне відгукуватися під час їх розгляду.

Розвивати художні здібності, емоційне й кольорове сприйняття.

Асоціативне мислення на матеріалі медіа.

Декоративне малювання

Розвивати уміння створювати візерунки, прикрашати матрьошки, використовуючи різні елементи декору. Сприяти розвитку пізнавальної й творчої активності дітей в зображувальної діяльності. Формувати основи естетичного сприйняття.

Вчити виражати свою мрію за допомогою кольору. Ознайомити з приказкою «Рожева мрія» -пояснити . Розвивати творчу уяву.

Познайомити з теплими й холодними кольорами. Розширити знання про кольорову гаму, доповнив її холодними й теплими тонами. Продовжувати учити наносити мазки й штрихи по всьому аркушу паперу. Вчити малювати по мокрому паперу.

Вчити використовувати колір як засіб створення художнього образу. Розвивати відчуття кольору, фантазію. Збагачувати внутрішній світ дітей позитивними емоціями. Розвивати рефлексію.

Дати елементарні уявлення з кольороведення: як створюються кольори веселки. Розвивати почуття кольору, зорову пам'ять. Виховувати естетичне відношення до природних явищ.

Розвиток творчої фантазії, уяви. Самостійне застосування прийомів малювання птахів: пальчиком, долонькою. Виховувати естетичні почуття.

Розвивати просторову уяву. Вчити штампуванню поролоновою губкою . Розвивати здатність бачити в кольорової плямі образ Всесвіту.

Зображення «олюднених» персонажів казки. Створення виразного образу за рахунок передання побудови предмета. Вчити використовувати колір як засіб виразності.

Розвивати уміння передавати в малюнку зв’язний зміст; розвивати уявлення про колорит (підбір фарб), передача колоритом настрою і погоди. Познайомити з особливостями монохромної гамми. Техніка роботи масляною пастеллю з розтушовуванням.

Робота в техніці «по сирому». Розвивати кольорове сприйняття (кольорові градації). Учити змішувати фарби на палітрі, отримувати бажані відтінки.

Познайомити з ахроматичними кольорами. Техніка: по сирому.

Розгляд репродукцій відомих художників. Формувати потребу бачити прекрасне навколишньому світі. Розвивати почуття колориту, відчуття кольору. Виховувати естетичний смак, естетичні почуття.

Вчити змішувати фарби на палітрі, отримувати бажаний колір та відтінок. Вдосконалювати техніку живопису по сирому.

Допомогти освоїти колірну гамму. Учити виражати характер людини через колір, ритм, декор.

Учити зображувати сніг, лід і полярну ніч, використовуючи гуаш різних кольорів, змішуючи її прямо на папері. Закріпити поняття про холодні кольори (контрастні і додаткові кольори)

Удосконалювати уміння в змішуванні білої і чорної фарб прямо на аркуші паперу. Учити малювати сім'ю пінгвінів, зраджуючи різницю у величині птахів. Розвивати уміння відображати в малюнку нескладний сюжет. Закріпити поняття про холодну гамму, ахроматичні кольори.

Закріпляти знання про симетричні й несиметричні предмети. Закріпити знання про теплі і холодні кольори. Учити виконувати малюнок в теплих тонах, заливці фону в теплих тонах з переходом від одного кольору до іншого, від світлого до темного і навпаки.

Учити малювати птахів, формувати узагальнене уявлення про перелітних й зимових птахів. Розвивати технічні навички малювання: пальчик, кінчик пензля, ватяні палички.

Розвивати почуття композиції, кольорове сприйняття, почуття ритму.

Сприяти елементарному розумінню дитиною взаємозумовленостей компонентів природи.

Підтримувати бажання дітей встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між об’єктами та явищами в природі.

Сприяти гуманному ставленню до живих істот, прояву естетичних почуттів.

Мультиплікаційні фільми

Аудіо-казка,

відео-казка

Мультимедійна презентація

Аудіо-казка «Терешечка»

Мультфільми:

«Ивасик-Телесик», «Жихарка», «Гуси-лебеди», «Ореховый прутик»

Мультфільми:

«А что ты умеешь», «Ослик- огородник», «Кто получит ананас?», «Веселий огород»

Мультфільми:

«Чудо-мельница», «Сладкая сказка», «Вершки и корешки»,

«Легкий хлеб», «Как кормили медвежонка». «Зайчонок и муха», «Пряник», «Пирожок»

Мультфільми

«Кот, который гулял сам по себе», «Кто сказал «Мяу», «Чучело-Мяучело», «Петушок и солнышко», «Петух и краски», «Крепыш». «Разрешите погулять с вашей собакой», «Котенок с улицы Лизюкова», «Рыжая кошка»

Мультфільми:

«Первая зима» «Весенняя сказка», «Осенние корабли»,

«Солнышко и снежные человечки», «Сказка про чужие краски», «Веснянка», «Мороз Иванович», «Дед Мороз и лето»,

«В гостях у лета»

Мультфільми;

«Рукавичка», «Теремок» (1995), «Теремок» (1945),

«Терем –теремок» (1984), «Зимовье зверей» (1999). «Как котенку построили дом», «Дом для леопарда»

Мультфільми:

«Обиженные игрушки» (1949),

«Босоножка и ее друзья», «Страшный зверь», «Упрямое тесто» (1955), «Живая игрушка», «Старая игрушка»

Мультфільми:

«Когда зажигаются елки», «Снеговик-почтовик», «Новогоднее путешествие», «День рождения», «Ишь ты масленица», «В лесу родилась елочка»

Мультфільми:

«Это что за птица?», «Кто такие птички?» «Птичий рынок», «Снегирь», «Чужой голос», «Воробьишка-хвастунишка», «Кукушка и скворец», «Птичий праздник», «Несмышленый воробей»

Мультфільми:

«Семь братьев» «Разноцветная история», «Похитители красок», «Цветное молоко»

Мультфільми:

«Кем быть» (1948), «Три мешка хитростей», «Лень», «Сказка про лень», «Беда», «Фока – на все руки дока», «Трудолюбивая старушка»

Мультфільми:

«Хвосты», «Динозаврик», «Мама для мамонтенка», «Крошка Енот»,

«Слоненок», «Слон и муравей», «раз-горох, два – горох», «Приключения Хомы», «Хомяк-молчун», «Олень и волк», «Чьи в лесу шишки», «Лосенок», Мишка-задира», «Дядя Миша»

Мультфільми:

«Кошкин дом», «Опасные шалости», «Про котенка Женю и правила движения». «На перекрестке», «Приключения на плоту», «Отважный олененок», «Чертенок с пушистым хвостом»

Аудіо-казки

Мультфільми

Книжкова ілюстрація

Фотографія

Мультфільми:

«Золотые колосья», «Крылатый, мохнатый да масляный», «Колосок», «Колобок». «Три медведя», «Три дровосека», «Храбрый заяц», «Соломенный бычок»(1954), (1989); «Снегурочка», «Лиса и волк» (1954), «Крашеный лис», «Серебряное копытце», «Серая шейка», «Два жадных медвежонка» (1954), «Машенька и медведь», «Лиса, заяц и петух», «петушок-золотой гребешок» (1955), «Мальчик-с-пальчик»(1977), «Храбрец-удалец», «Волк и семеро козлят», «Лиса Патрикеевна», «Лиса и волк»(1954), «Лиса и заяц» «Дудочка и кувшинчик» , «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Гуси-лебеди», «Царевна-лягушка», «По щучьему велению», «Лисичка со скалочкой». «Петух и боярин», «Кот Котофеевич»

Аудіо-казки

«Терешечка», «Коза и волк», «Заяц и лиса», «Заюшкина избушка», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Сивка-бурка», «Царевна-лягушка», «Машенька и медведь», «Снегурочка»

Мультфільми:

«Сказки Пушкина»), «Казка про золотого півня», «Казка про царя Салтана», «Казка про рибалку й рибку», «Казка про мертву царівну і сімох богатирів»

Мультфільми:

«Кіт-рибалка». «Кораблик», «Грибок-теремок», «Різні колеса», «Мішок яблук», «Сніговик-поштовик», «Півень і фарби»

Мультфільми:

«Осінні корабли», «Дивна бочка», «Поросятко в колючій шубціе». «Їжак в тумане», «Трям» – здравствуйте»,

«Зимова казка»

Мультфільми:

«Червона шапочка», «Попелюшка», «Кіт у чоботах»

Мультфільми:

«Снігова королева» (Союзмультфильм 1957), и другие ее версии(2002);

«Дюймовочка», «Стійкий олов’яний солдатик», «Гідке каченя», «Дикі лебеді»

Мультфільми

Мультимедійні презентації

Аудіо-запис

Мультфільми:

«Петух и краски», «Семь братьев»

Мультфільм

«Сказка про чужие краски»

Мультфільми:

«Похитители красок», «Из жизни карандашей»

Мультфільм

«Радуга» (1966),

Мультимедійні презентації

«Сказка про радугу», «Почему радуга разноцветная»

Фрагменти мультфільму

«Снігова королева» (Союзмульфільм, 1957)

Мультфільм

«Зимняя сказка»

Презентація «Зима в лісі»

Мультфільм

«Федорино горе»

Мультфільм

«Жили-были матрешки»

Мультфільми:

«Была у слона мечта», «Мечта маленького ослика»

Мультфільм

«Мышонок и красное солнышко»

Фотографії ранкової зорі

Мультфільми:

«Ох и Ах»

«Ох и Ах идут в поход»

Мультимедійна презентація

«Как устроена радуга»

Мультфільм

«Жар - птица»

Мультфільми:

«Звездная ночь»

(пр-во «Торус» 1998)

«Загадочная планета»

Фотографії

зоряного неба

Мульфільми:

«Капитошка», «Возвращайся, Капитошка»

Мультфільм

«Испорченная погода»

Мультфільм

«Я рисую красный лес»

Фотографії (слайд-шоу)

Мультфільм

«Ежик в тумане»

Мультимедійна презентація

«Відомі художники – пейзажисти»

«Репродукції мариністів»

Мультфільм

«Осьминожки»,

«Мавпеня з острова Саругасима»

Мультфільм

« В сірому царстве, тм’яної державі»

Мультфільм

«Умка»

Мультфільм

«Пингвины»

Мультфільм

«Веснянка»

Мультфільм

«Висока гірка»

Мультфільм

«Політ на місяць»

Мультфільми:

«Чебурашка и крокодил Гена»

«Винни пух»

«Дядюшка Ау»

«Голубой щенок»

Мультимедійні презентації

«Ліс – багатоповерховий дім»

Мультфільми:

«Заяц Коська и родничок»

«Беги, ручеек»

«Оранжевое горлышко»

«Синичкин календарь»

«12 месяцев»

«Путешествие муравья»

Конспекти занять із застосуванням медіа

Інтегроване заняття з пріоритетом художньо-мовленнєвої діяльності

із застосуванням медіа в старшій групі

Тема: «Усім би лисонька хороша була хазяєчка, так... хитра»

Інтеграція освітніх ліній: «Дитина в світі культури», «Мовлення дитини»

( область пізнання: художня література, розвиток мовлення, малювання)

Програмовий зміст: Згадати і закріпити назви казок, де героїня - Лисиця. Познайомити з народною казкою в авторській обробці. Учити розуміти, сприймати виразні засоби казки : приказки.

Продовжувати формувати уявлення про прості елементи образності мови. Підтримувати у дітей зацікавлене відношення до предметного оточення, уміння знаходити знайоме - незнайоме, тотожне, схоже – відмінне.

Відпрацьовувати навички малювання тварин в сидячій позі, передавати характерні ознаки лисиці.

Розвивати пам’ять, мову, спостережливість. Виховувати креативність, аудіовізуальну культуру.

Словникова робота: збагачувати словниковий запас за рахунок засвоєння нових значень слів і словосполучень, фразеологізмів.

Обладнання: Дидактичне – мультимедійне обладнання, відео- казка «Лисичка та Журавель» (Регіональна ТРК «Аверс» м. Луцьк, Дитяча телепрограма «Вечірня казочка») , м’яка іграшка – Лиса, схеми для вправи « Чий, чия, чиє?».

Роздаткове – аркуш альбомний , пензлі, вода, акварельні фарби, серветки для пензлів.

Попередня робота: прослуховування аудіо-казки «Лисиця та журавель», читання та переказ казки «Лисичка-сестричка і сірий вовк», перегляд мультфільмів «Лиса і вовк» (1954), «Кот Котофеич», розгляд книжкових ілюстрацій до казок «Колобок», «Пан Коцький», «Лиса і Заєць»; читання казки К. Ушинського «Як гукатимеш, так і відгукнеться».

Хід заняття:

1 частина. Вступна

Лексична вправа «Чий, чия, чиє?»

Вихователь пропонує дітям розглянути схематичні зображення : хвіст , вуха – і визначити за допомогою загадки, хто до нас у гості завітає…

Загадка: «Я, зізнаюся, винна: я хитра і лукава. Я в курник часто бігаю потайки» (лисиця)

Сюрпризний момент: поява Лисиці (м’яка іграшка).

Лиса: Молодці, впізнали… Назвіть казки, де про мене згадується. (діти називають «Колобок», «Пан Коцький», «Лиса і Заєць», «Теремок», «Лиса і журавель»)

Лиса: Можете мене описати? Яка я?

Дидактична вправа «Опиши»

2 частина. Основна

Лиса: Послухайте, будь ласка, як про мене написав письменник К. Ушинський.

Читання оповідання «Лиса Патрикіївна» К. Ушинського вихователем.

Лиса ставить кілька проблемних питань дітям:

- Який у мене характер?

- Чому зі мною ніхто не дружить?

Фізкультурна хвилинка

Зайці рано вранці встали

Весело в лісі грали.

По доріжках скік-скік-скік,

Хто до зарядки не звик?

Ось лисиця йде по лісу:

Хто там скаче, цікавиться?

Щоб відповісти на питання

Тягне лисонька свій ніс.

Але зайчата швидко скачуть

Як же може бути інакше?

Тренування допомагають

І зайчата втікають.

Ось голодна лисиця

Сумно дивиться в небеса.

Важко зітхає, сідає

Відпочиває...

Лиса: Зараз я вам покажу відео-казку, яка називається «Лисиця та журавель». Як ви гадаєте, про що цей мультфільм? ( застосовується прийом передбачення за технологією К. Крутій)

Мотивація: Дивиться уважно, слухайте и запам’ятовуйте все, що будуть говорити і діяти казкові герої.

Перегляд відео-казки

Бесіда за змістом:

- Про кого казка?

- Чому лиса і журавель на дружать?

- Як ви розумієте вираз «Як гукатимеш, так і відгукнеться», «Пішла не солоно хлібавши» ?

3 частина . Підсумкова

Застосовується прийом «Озвучування» : вихователь демонструє кілька епізодів (Журавель у лиси в гостях, Лиса в гостях у журавля), а діти відновляють діалог між героями.

Пояснення слів : «не обессудь» означає «извини»; «потчевать» - «угощать»; «стряпать» - «приготовить еду».

Друзі, герої казки

Вам скажуть без побоювання:

Усім потрібно в дружбі жити

І дружбою дорожити

4 частина

Продуктивна діяльність: малювання лисиці ( з натури – іграшкової лисиці)

Інтегроване заняття з пріоритетом мовленнєвої діяльності

із застосуванням медіа в старшій групі

Тема: «Казка двері відчиняє…»

Інтеграція освітніх ліній: «Мовлення дитини», «Дитина в світі культури» (область пізнання: розвиток мовлення, художня література)

Програмовий зміст: Учити розуміти зміст художнього твору, уміти співвідносити текст з відповідною фотоілюстрацією. Знаходити і називати структурні елементи казки : зачин, кінцівка, повтори.

Зв’язне мовлення: формувати зв’язне мовлення і удосконалювати лексико-граматичний лад мови. Сприяти розвитку творчого потенціалу. Розвивати уміння переказувати відомий твір по серії фотокарток з сюжетним змістом.

Виховувати аудіокультуру сприйняття.

Обладнання: м’яка іграшка – Вовк, магнітофон, CD-диск з записом казки «Коза і вовк», фотоілюстрації до казки К. Ушинського «Козенята і вовк».

Попередня робота: Перегляд мультфільму «Вовк і семеро козенят», «Самий маленький гном» (перша серія про вовка), читання російської народної казки «Коза і вовк».

Хід заняття:

1 частина. Вступна

Сюрпризний момент – прийшов Вовк у гості до дітей з фотокартками.

Лексична вправа «Відгадай героя за описом»

Вихователь загадує дітям загадку про того, хто зображений на фотокартці, а діти повинні впізнати і назвати його або їх.

Загадки:

Не корова, а з рогами.

«Хто ж я»? - дізнайтеся самі.

Теж травичку я жую

Теж молоко даю.

Уранці рано прокидаюся

На лужок я вирушаю.

Там до вечора буду пастися

Ну і як же я звуся? (коза)

Шестеро її дітей

Вовк скривдив – з’їв, лиходій.

Лише сьомий в живих залишився

Вовкові в зуби не попався.

Хто вона і хто вони?

Якщо знаєш – назви. (коза і козенята)

Мотивація діяльності: подивиться уважно на фотоілюстрації і скажіть, з якої казки прийшов Вовк.

Дидактична вправа «Згадай сюжет казки»

Діти розглядають фотокартки з епізодами з казки К. Ушинського «Козенята і вовк», дають відповіді, пояснюючу свій вибір.

2 частина. Основна

Фізкультхвилинка « Казкова»

Мишка швиденько бігла ( біг на місці)

Мишка хвостиком виляла (імітація)

Ой, яєчко впустила (нахили)

Подивіться, розбила

( руки вперед, показали «яєчко»)

Ось ми ріпку посадили

(нахили вниз)

І водою її полили (імітація)

Зростала ріпка хороша і міцна

( розводимо руки в сторони)

А тепер її потягнемо (імітація)

І з ріпки кашу зваримо (імітація).

Будемо ми від ріпки здоров’ям міцні

(Показати «силу» -руки зігнуті в ліктях)

Прослуховування аудіо-казки «Коза і вовк»

Бесіда за змістом аудіотексту:

- Сподобалась казка?

- Хто її автор? ( К. Ушинський )

- Хто головні герої казки?

- Після яких слів кози козенята відчиняли двері дома?

- Чому вони не відчинили двері вовку?

- Як закінчилась казка?

- Що казала коза козенятам?

Лексична вправа «Щоби ротик був слухняним» (чистомовки)

Зі-зі-зі – косимо траву козі

Зу -зу-зу – покормили ми козу

За-за-за - молоко дає коза.

3 частина . Заключна

Колективний переказ казки К. Ушинського «Козенята і вовк» за сюжетними фотоілюстраціями. Гра «Впорядкуй сюжет казки»

Конспект інтегрованого заняття

з пріоритетом музичної діяльності із застосуванням медіа

в старшій групі

Тема « Втрачені фарби»

(навчання російської мови)

Програмовий зміст: Вчити дітей розуміти і встановлювати зв’язок музики з кольором, природними явищами, з поезією та образотворчим мистецтвом; вчити інтегрувати знання, отримані на різних заняттях. Розвивати здібності до побудови асоціативних аналогій; розвивати творчу уяву, координацію рухів, вокально-хорові навички, активізувати артикуляційний апарат; розвивати комунікативні навички спілкування з однолітками. Виховувати естетичні почуття.

Обладнання: дитячі музичні інструменти, мультимедійне обладнання, мультимедійні презентації «Світ повний фарб», «Сім нот у музики, сім кольорів у веселки»; комп’ютерна музично-дидактична гра «Пензлик і олівець» паперові осінні листочки, атрибути до гри «Що потрібно художнику», кольорові паперові круги – «фарби» палітри, голубі стрічки, площинна паперова палітра художника, нотний стан з нотами; для виконання колективної роботи - ватман А-1, пальчикова гуаш в тацях, мольберт, вологі серветки.

Хід заняття:

Дети заходят в зал под музыку делают круг

Игра- приветствие.

Дети: Мы стоим рука в руке, (Все пожимают руки своим, соседям справа и слева). Вместе мы - большая лента. (Все берутся за руки и расходятся на возможную ширину круга). Можем мы большими быть, (Руки поднимают вверх и встают на цыпочки). Можем маленькими быть. (Руки опускают и приседают). Но один никто не будет. (Все пожимают руки своим, соседям справа и слева). Женя здесь, и Дима здесь (Дети по очереди перечисляют свои имена). Хором: «Все здесь!»

Музыкальный руководитель: Сегодня к нам пришли гости. Давайте с ними поздороваемся и подарим им наши улыбки.

Дети поют: Здравствуйте, гости.

Гости поют: Здравствуйте.

Дети садятся на ковер.

Музыкальный руководитель: Ребята, вы любите сказки? Давайте с вами придумаем сказку, станем настоящими волшебниками.

Погружение в сказку под музыку Э. Грига «Утро»

Музыкальный руководитель: Музыка поможет нам перенестись в другой, воображаемый мир, мир образов и настроений. Закрывайте глаза. Произнесём волшебные слова:

Вокруг себя повернись,

В волшебной сказке окажись.

Музыкальный руководитель: Жил-был юный Художник. Он очень любил рисовать. Для этого у него были волшебные инструменты. Кто уже из вас догадался какие это инструменты?

Дидактическая игра «Что нужно художнику?»

Ребенок: Художник всегда шедевры рисует:

Портреты, пейзажи, цветы.

Он кистью, словно волшебник колдует,

Изображая мечты.

Но знаешь ли ты, кто ему помогает?

Не фокусник, нет, и не маг.

Мольберт - роль стола, который играет,

Палитра и стопка бумаг.

Компьютерная музыкально- дидактическая игра «Кисточка и карандаш»

Цель: развивать ассоциативное мышление, учить различать контрастные по характеру музыкальные произведения.

Музыкальный руководитель: Молодцы вы хорошо справились с заданием, давайте сочинять сказку дальше.

Демонстрация презентации «Мир полон красок»

Цвета бывают тёплые (слайд 5) и холодные (слайд 6). Зелёный – нейтральный цвет (слайд7)

Музыкальный руководитель: Картины Художника очень нравились людям, потому что они были волшебными: ведь цвета умеют лечить, это красивое и приятное лекарство (Слайд 8). Но однажды волшебным краскам надоело сидеть в тесной, тёмной коробке, и решили они посмотреть мир. И тогда с любимой картиной юного Художника случилась беда (слайд9). С волшебной полянки исчезли цвета. Все стало бесцветным, где краски найти?

Муз. рук: Помочь нам могут только

Дети. Волшебники!

Музыкальный руководитель: Тихо музыка звучит.

К нам Волшебница спешит!

Звучит музыка П. Чайковского «Марш» из балета «Щелкунчик»

Появляется Волшебная Палитра – воспитатель старшей группы

Волшебная Палитра: Здравствуйте, ребята. Я - Волшебница Палитра. Зачем вы меня звали?

Муз руководитель: У юного Художника из нашей волшебной сказки пропали краски. Нельзя ли их вернуть?

Волшебная Палитра: Нет, краски заколдовала злая колдунья, и они не могут вернуться, пока не найдутся добрые дети, готовые помочь юному Художнику. А вы, ребята, хотите помочь вернуть краски?

Дети: Хотим.

Волшебная Палитра: Хорошо, я вам помогу. Но сначала я расскажу вам одну историю.

Демонстрация презентации «Семь цветов у радуги, семь нот у музыки».

У меня есть родная сестра – Волшебница Музыка. Мы с ней очень похожи. В моей палитре семь цветов радуги, а у музыки - семь нот. Мы обе любим природу и можем передать любое настроение. Однажды мы пошли гулять. В небе светило яркое Солнышко. Вдруг тучка нахмурилась, и пошел Дождик. Солнышко и Дождик протянули друг другу ладошки, и в них засияла Радуга. Ах, какая она была красивая! Тогда мы тоже взялись за руки. И снова появилась Радуга. Да не простая, а музыкальная (Слайд8).

Музыкальный руководитель: А мы с ребятами знаем, как звучит музыкальная радуга, хочешь послушать?

Выбегают дети с нотками

Песня про нотки из мюзикла «Звуки музыки»

Волшебная палитра: Нотки помогут найти вам цвета,

В музыке их поищите, друзья!

– Ребята, если вы найдёте все краски радуги в музыке, они появятся в моей волшебной палитре (показывает на пустую палитру)

Музыкальный руководитель: Спасибо, Волшебная Палитра за подсказку! Оставайся с нами, вместе будет веселей искать краски.

Музыкальный руководитель исполняет отрывок из песни про осень.

Музыкальный руководитель: Дети вы узнали песню? О ком она?

Показ слайда «Портрет осени»

Песня «Модница осень»

Музыкальный руководитель: О чем поется в песне, какие цвета выбрала для своей одежды осень? (Ответы детей)

Демонстрация слайдов про цвета

Красный - горячий как огонь, яркий, как помидор. Помогает нам становиться сильнее.

Оранжевый - цвет витаминов, сочный как апельсин, сладкий, как морковь. Дарит хорошее настроение, согревает, помогает при простуде.

Желтый - приносит нам радость, согревает, как солнышко, напоминает нам нежного пушистого цыпленка, и мы улыбаемся. Если нам грустно и одиноко, желтый поднимает настроение.

Музыкальный руководитель: А что случается осенью с листочками?

Дыхательная гимнастика-игра на развитие речевого и певческого дыхания «Осенние листочки»

Осенние листочки на дереве висят,

Как только ветер дунет – они зашелестят.

А ветерок рассердится и дунет посильней,

И ветви закачаются быстрей, быстрей, быстрей!

Потом начнется листопад.

Листочки все на землю полетят.

(Дети подняв руки, поворачивают кисти рук, произнося звук «Ш»; на продолжительном выдохе произносят звук «Ф»; машут руками и глиссируют звук «А» то вверх, то вниз, постепенно опускают руки вниз, четко произнося звук «П»)

Музыкальный руководитель: Музыка приглашает нас прогуляться в осенний парк.

Танец с листочками «Осенние дорожки» (муз. О. Потаповой, сл. В. Орлова).

После танца заполняют палитру теплыми красками

Музыкальный руководитель: Посмотрите на нашу палитру, на ней появились тёплые цвета. А теперь посмотрим на нотную радугу, какой цвет мы сейчас будем искать?

Дети: Зелёный. (Слайд- «зеленый цвет»)

Зелёный - спокойный, мягкий, пахнет травой, дружит с лягушками в пруду и елочками в лесу. Если нам не по себе и мы чувствуем себя неуверенно, зеленый цвет поможет чувствовать себя лучше.

Ребенок: В зеленом, зеленом, зеленом лесу

Зеленый листок, как флажок я несу.

Зеленая шишка под елкой лежит,

Зеленая музыка где-то звучит.

Зеленый кузнечик в зеленой стране

Играет зеленую песенку мне.

Хор рук «Елочке не холодно зимой»

Ставят зеленый цвет на палитру

Волшебница Палитра: Новое задание ждёт нас впереди. Какие ещё цвета надо найти?

Дети: Голубой, синий, фиолетовый. (Слайды – названные цвета)

Голубой - Голубой может быть мягким и успокаивающим, как струящаяся вода. Голубой приятно ласкает глаз в жару, он освежает тебя, как купание в озере. Ощути эту свежесть.

Синий - холодный, спокойный с голосом моря, с запахом дождя, снимает усталость, обезболивает,

Фиолетовый - загадочный, волшебный, пахнет фиалками, помогает расслабиться.

Музыкальный руководитель: Ребята, а что бы вы изобразили этими красками этих цветов?

Творческое задание под песню «Дождик»;

импровизация с музыкальными инструментами под музыку Пиццикато Из Балета -Сильвия- Лео Делиб

Анализ творческого задания

Дети заполняют палитру холодными цветами

Психогимнастика «Разноцветный дождик»

Воспитатель: Представьте себе, что за окном идет дождик. Его капли сверкают, переливается. Они прозрачные. А теперь наполните дождик своим любимым цветом. Он добрый и ласковый. Вашему телу приятно и тепло, вы любуетесь своим любимым цветом. Вы спокойны и уверены. Сегодня вы побывали в волшебном мире красоты, убедились в том, что музыка может сочетаться с цветом, выражать один образ, одно настроение. Вы старались порадовать всех вокруг. Так здорово делать что-то приятное для других, дарить улыбки, радость, помогать кому-то

Музыкальный руководитель: Чудеса в сказке продолжаются, ребята в волшебные краски превращаются…

Пeсня «Я умeю рисoвaть» муз. Aбeлян

Волшебная палитра: А теперь, милые краски, давайте вспомним, что случилось с картиной Художника. Надо ее закончить, вернуть ей цвета.

Мотивация: Руку в краску опусти – ладошку в лист осенний преврати.

Дети выполняют коллективную работу «Осеннее дерево»

(штампование ладошками) под музыкальный клип «Я рисую на окне»

Воспитатель: Осенняя картина готова!

Музыкальный руководитель: Молодцы, ребята! Я думаю, что она замечательно украсит нашу волшебную сказку и ею сможет полюбоваться и наш юный Художник.

Глазки шире открывайте,

Гостя юного встречайте.

Под музыку появляется юный Художник

Юный Художник: Жизнь — это холст, а я — художник.

Мне чувствами легко писать.

Когда грущу - рисую дождик.

Смеюсь - и солнечно опять.

Жизнь — это холст: на нём есть краски.

Я всё хочу про них узнать.

Бегу по радуге, как в сказке.

Спешу быстрей себя познать

Художник любуется картиной

Художник: Спасибо, ребята! Вы мне очень помогли, вернули все краски на картине, и поступили как настоящие друзья.

Упражнение на развитие коммуникативных навыков «Дружба» (парами)

Мы любим разные цвета (дети отходят друг от друга),

Но все равно мы все – друзья (подбегают друг к другу).

Ты - мой друг (дотрагиваются ладошкой до партнёра),

И я - твой друг (ладошкой показывают на себя)

Я тебя люблю (дети обнимают друг друга),

И улыбку добрую я тебе дарю (дети улыбаются друг другу).

Волшебная палитра: Мы хотим подарить вам осенний букет из разноцветных конфет. Выбирайте себе конфеты, цвет которых вам нравиться больше всего.

Музыкальный руководитель: Ребята, сегодня вы были не только артистами, а ещё и волшебниками. Потому что волшебником может стать каждый, кто дарит миру добро и красоту. Нам пора возвращаться в детский сад.

Выход из сказки.

Итог занятия:

- Что вам больше всего понравилось на занятии?

- Что запомнилось?

- Какие задания вы сегодня выполняли?

- О каком времени года мы с вами говорили?

- Кто приходит к нам на праздник?

- Скажите, пожалуйста, изменилось у вас настроение? Какое оно стало?

Додаток 2

Перелік мультиплікаційних фільмів для навчання

української мови ( зв’язного мовлення дітей)

за технологією К. Крутій (мультидидактика)

Тема: «Сім’я»

Запропонуйте дітям переглянути мультфільм «Івасик-Телесик».

Студія – Київнаукфільм.

Рік випуску – 1989.

Тип мультфільму – мальований.

Час перегляду – 00:09:56.

Запитання під час бесіди з дітьми за змістом мультфільму:

- Як назвали хлопчика дід та баба?

- Що допомагав робити Телесик?

- Як він впізнавав маму, яка приносила йому обід чи вечерю?

- Навіщо Зміївні потрібен був Телесик?

- Як Зміївна виманила на берег Телесика?

- Чому коваль зробив Зміївні тоненький голос?

- Якою за вдачею була Змієчка Оленка?

- Які краєвиди ви бачите на екрані? Опишіть їх.

- Чому Телесик вдавав, що не розуміє, як сідати на лопату?

- Хто змайстрував залізні зуби Телесикові?

- Скільки разів Телесик просив, аби його гусенята забрали?

- Яке гусеня забрало Телесика?

- Чим віддячили дід та баба гусеняті?

- Чи допомагаєте ви батькам?

- Чи шануєте їх. Як саме?

- Якими у мультфільмі змальовано діда, бабу?

Тема: «Ввічливі слова»

Запропонуйте дітям переглянути мультфільм «Козлик та Ослик».

Студія – Київнаукфільм.

Рік випуску – 1976.

Тип мультфільму – ляльковий.

Час перегляду – 00:09:04.

Запитання під час бесіди з дітьми за змістом мультфільму:

- Як привітався Козлик до Ослика?

- Чому Ослик йому не відповів?

- Що почав вимагати Ослик від Козлика і чому?

- Які смаколики Козлик дав Осликові? Чому?

- Коли Ослик привітався до Козлика?

- Які речі на лижну прогулянку почав вибирати Козлик?

- Що вдягнув Козлик на прогулянку?

- Чому він не вдягнув шубки?

- Що запитав у лісі Козлик Ослика?

- Який за характером був Козлик, а Ослик?

- Чому Козлик почав кашляти?

- Що почав робити Ослик, дізнавшись, що Козлик замерзає?

- Який подарунок Козликові зробив Ослик?

- Про що вони мріють, коли Козлик видужає?

- Чи потрібно бути ввічливим?

Тема: «Мій рідний край»

Запропонуйте дітям переглянути мультфільм «Як козаки сіль купували».

Студія – Київнаукфільм.

Рік випуску – 1975.

Тип мультфільму – мальований.

Час перегляду – 00:09:22.

Запитання під час бесіди з дітьми за змістом мультфільму:

- Чого козакам не вистачило в каші?

- Чи знайшли вони на ярмарку сіль?

- Хто торгував сіллю?

- Як чумаки добували сіль?

- Яким шляхом вони їздили? Яку назву він мав?

- Яку історію розповіли чумаки козакам?

- Хто відібрав волів та мішки з сіллю?

- Чи наказали козаки вельможних панів? Як?

- Кому привезли сіль козаки?

- Якими вони були?

- Чи хотіли б ви бути схожими на них? Чим?

Тема: «Село. Город»

Запропонуйте дітям переглянути мультфільм «Веселий город».

Студія – Союзмультфільм.

Рік випуску – 1947.

Тип мультфільму – мальований.

Час перегляду – 00:10:28.

Запитання під час бесіди з дітьми за змістом мультфільму:

- Як звали дівчинку та хлопчика, які доглядали за городом?

- Хто їм допомагав це робити?

- Яке прізвисько було в песика? Як він виглядав?

- Які птахи налетіли на город?

- Хто захищав врожай? Як?

- Яка біда загрожувала врожаю наступною? Як із цим впоралися діти?

- Хто вигнав свиню та її малюків із грядок? Якими вони були за своєю поведінкою?

- Чи злякався песик домашніх тварин? Яким він був за вдачею?

- Хто знищив гусінь?

- Що збирали діти в мішки?

- Чи треба допомагати рідним турбуватися про врожай? Як?

- Яку городину любите вживати у їжу?

- Якими були діти, які доглядали за городом? А опудало?

Запропонуйте дітям переглянути мультфільм «Чарівний горох. Пригоди Котигорошка та його друзів».

Студія – Укранімафільм.

Рік випуску – 2008.

Тип мультфільму – мальований.

Час перегляду – 00:12:59.

Запитання під час бесіди з дітьми за змістом мультфільму:

- Яку назву має птах, який веде оповідку?

- Як звали чоловіка, дружину, які мешкали в селі?

- Як звали їх доньку?

- Хто жив за горами?

- Яким був кіт у чаклуна?

- Чому кіт запропонував вкрасти Оленку?

- Якою була Оленка? Чи добра господарка?

- Про яку силу гороху розповів одуд Оленці?

- Що запропонувала зробити одудові Оленка?

- Куди потрапив горох, коли він луснув?

- Як звали братів із горошини?

- Куди помістили Оленку після того, як вона вкрала горох?

- Хто народився у Марічки?

- Що зробив Котигорошко в коваля?

- Куди відпустили тато з мамою Котигорошка?

- Про що запитав кіт, коли прийшли Котигорошко, Крутовус, Вернигора, Вернидуб?

- Чому втратив силу чаклун?

- Що запропонувала Оленка братикові після того, як її визволили?

- Як змальовані в казці Котигорошко?

- Як брати із стручка гороху?

- Яким за вдачею був одуд?

- Чи можна бути таким хвальком?

Тема: «Овочі»

Запропонуйте дітям переглянути мультфільм «Ходить гарбуз по городу».

Студія – Київнаукфільм.

Рік випуску – 1997.

Тип мультфільму – ляльковий.

Час перегляду – 00:09:14.

Запитання під час бесіди з дітьми за змістом мультфільму:

- Як виглядає гарбуз?

- Якими зображені огірки?

- Якими зображені буряки?

- Як змальована морква?

- Чим вона сподобалася?

- Як відбувалося сватання моркви?

- Чи подобається музика до віршу?

- Чи любите вживати овочі?

- Які саме?

Тема: Фрукти. Ягоди»

Запропонуйте дітям переглянути мультфільм «Мудрі казки тітоньки Сови. Смачні яблука».

Студія – Маски.

Рік випуску – 2009.

Тип мультфільму – комп`ютерна графіка.

Час перегляду – 00:05:08.

Запитання під час бесіди з дітьми за змістом мультфільму:

- Чому тітонька Сова така мудра?

- Як звати домовичка?

- Хто прийшов у гості до зайчика?

- Чим пригостила мама-зайчиха малюків?

- Які були яблука?

- Що сталося після того, як на тарілці залишилося одне яблуко?

- Що запропонувала зробити мама малюкам?

- Хто назбирав найбільше яблук?

- Чи смакував хтось із звірят яблуком, яке було останнім у тарілці?

- Як би ти вчинив, коли б залишилося одне яблуко, а охочих його з’їсти його було багато?

Тема: «Їжа. Продукти харчування»

Запропонуйте дітям переглянути мультфільм «Сонячний коровай».

Студія – Київнаукфільм.

Рік випуску – 1981.

Тип мультфільму – мальований.

Час перегляду – 00:09:58.

Запитання під час бесіди з дітьми за змістом мультфільму:

- Для кого бабуся буде пекти здобу?

- Що зробило тісто?

- Хто спостерігав за тістом?

- Що по дорозі смакувало тісто?

- Чому тісто присіло біля дубу?

- Хто випік тісто?

- Із якого роду сонечко, як воно себе називало?

- Хто першим із звірят прийшов милуватися короваєм?

- Хто ще ним милувався?

- Як бабуся дізналася про те, де поділося тісто?

- Яким назвала бабця коровай, коли знайшла його під дубком?

- Із якою ягідкою отримали шматок лисиця та зайчик?

- Який кусень отримала білочка?

- Із чим отримав пиріг зяблик? Як його назвала бабуся?

- Як називає бабця їжачка?

- Чи залишився пиріг бабусі?

- Якою була за вдачею бабуся?

- Що принесли бабусі білочки, їжачки, лисичка?

- Від кого отримала горішки?

- Чого бажала бабуся гостям?

- Чи треба ділитися смаколиками?

- Які смаколики любите?

- Яким був зяблик за вдачею?

Тема: «Свійські тварини»

Запропонуйте дітям переглянути мультфільм «Як кошеня та песик підлогу мили».

Студія – Київнаукфільм.

Рік випуску – 1977.

Тип мультфільму – мальований.

Час перегляду – 00:09:38.

Запитання під час бесіди з дітьми за змістом мультфільму:

- Як дізналася киця, що песик залишив брудні сліди?

- Що зробила киця, щоб переконати песика, що це він набруднив?

- Яка шерстка була в песика?

- Що почали робити песик і киця, щоб вимити підлогу?

- Чого боявся песик?

- Чим забавлялися котик та песик після того, як він попив води?

- Яка стала підлога після того, як її вимила киця?

- Що робив песик, аби підлога була сухою?

- Якими стали песик та киця після прибирання?

- Що вони зробили, щоб стати чистими?

- Хто першим сушився на мотузці?

- Чому песик підібрав прищіпкою хвостик киці?

- Що вони зробили після того, як висохли?

- Чого не встигли зробити звірята? Чому?

- Яку породи кота ви впізнали? Яка порода песика?

- Чи допомагаєте ви по господарству вдома, у дитячому садку?

- Чим саме допомагаєте, розкажіть?

Тема: «Домашні птахи»

Запропонуйте дітям переглянути мультфільм «Двоє справедливих курчат» Студія – «Київнаукфільм».

Рік випуску – 1984.

Тип мультфільму – ляльковий.

Час перегляду – 00:09:57.

Запитання під час бесіди з дітьми за змістом мультфільму:

- Хто зачарував в колодязь журавля? Чому?

- Про що дізналися двоє справедливих курчат?

- Кого першим у лісі зустріли курчата?

- Хто наступним обдурив курчат?

- Чи страшно було курчатам у лісі?

- Чи знайшли хатинку баби Яги?

- Чим займалася бабця?

- Кого гойдала в колисці?

- Яка по характеру була баба Яга?

- Чи зголосилася допомогти курчатам?

- Після чого вона це зробила?

- Якими видалися курчата бабі Язі?

- Чи розчарували курчата колодязь?

- Які чарівні слова вони промовили?

- Що сталося після того, як вони це зробили?

- Про що мріяли вовк та лисичка?

- Чи треба бути справедливими? Чому?

- Розкажіть на прикладі із свого життя, коли треба бути справедливими?

Тема: «Ліс. Дерева. Кущі. Гриби»

Запропонуйте дітям переглянути мультфільм «Хто в лісі хазяїн?»

Студія – «Київнаукфільм».

Рік випуску – 1977.

Тип мультфільму – ляльковий.

Час перегляду – 00:08:02.

Запитання під час бесіди з дітьми за змістом мультфільму:

- Про що мама-ведмедиха попросила свого сина?

- Ким треба ставати ведмедику?

- Кого зустрічає ведмедик на суничній галявині?

- Чи вчиняє справжній господар так, як ведмедик, коли він стояв на грядці з суницями?

- Чому ведмедика вкусили дикі оси?

- Яке дерево помітив ведмедик?

- Навіщо ведмедикові великі-превеликі жолуді?

- Що просила не робити ведмедика білка?

- Чому ведмедик її не слухав?

- Гілки якого дерева ламав ведмедик? Чому?

- Що сталося після того, як ведмедику не вдалося поламати гілки?

- Хто мешкав у лісовій річці?

- Чому ведмедик почав вичерпувати воду з річки?

- Що сталося після того, як почалася гроза?

- Хто допомагав гасити пожежу?

- Як це робили звірята?

- Як мама-ведмедиха назвала звірят? Чому?

- Чим милувався ведмедик після дощу?

- Як треба оберігати ліс?

- Чому не можна в ньому смітити?

- Які звірі мешкають у лісі?

- Які їстівні гриби ви знаєте?

Тема: «Дитячі забави»

Запропонуйте дітям переглянути мультфільм «Як Петрик П’яточкін слоників рахував».

Студія – Київнаукфільм.

Рік випуску – 1980.

Тип мультфільму – мальований.

Час перегляду – 00:09:39.

Запитання під час бесіди з дітьми за змістом мультфільму:

- Який за характером був Петрик?

- Що зробив Петрик на вулиці, після того, як поливальна машина помила вулицю?

- Чи варто чинити так, як Петрик?

- Яким був у групі Петрик?

- Про що попросила вихователька Петрика в тиху годину?

- Які пальми росли у сні Петрика?

- Що на них росло?

- Кого нагадував слоник Петрикові?

- Як Петрик порахував слоненят?

- Чи можна бути пустуном?

- Чому можна, а чому – ні? Обґрунтуйте.

Тема: «Свята»

Запропонуйте дітям переглянути мультфільм «Мудрі казки тітоньки Сови. Коли приходить дід Мороз».

Студія – Маски.

Рік випуску – 2009.

Рік випуску – 2009.

Тип мультфільму – комп`ютерна графіка.

Час перегляду – 00:05:00.

Запитання під час бесіди з дітьми за змістом мультфільму:

- Як називається найказковіше свято?

- Хто здійснює бажання малюків? Які бажання здійснює?

- Чи маєте ви бажання? Які?

- Хто такий дід Мороз? Як він виглядає?

- Що попросила лисичка в подарунок?

- А зайчик, вовчик?

- Чи вірять звірята в діда Мороза?

- Хто зі звірят підглядав у новорічну ніч за дідом?

- Чи можна вночі самому йти з будинку?

- Що побажала тітонька Сова дітям?

Тема: «Дикі тварини»

Запропонуйте дітям переглянути мультфільм «Дівчинка та зайці»

Студія – «Київнаукфільм».

Рік випуску – 1985.

Тип мультфільму – мальований.

Час перегляду – 00:10:00.

Запитання під час бесіди з дітьми за змістом мультфільму:

- Як би ви назвали по імені дівчинку з цього мультфільму? (Варіанти відповідей дітей. Визначаються, яке ім’я їм до вподоби більше).

- Яка за вдачею була Оленка? Чому так думаєте?

- Чому Оленка допомагала зайчатам?

- Що першим вона зробила для них?

- Як вона поводила себе із снігурами, дятлом?

- Як із лисичкою? Чому?

- Чи змогли б ви так вчинити як Оленка? Чому б не змогли?

- Чи любите ви допомагати мамі?

- Що саме не любите робити по господарству?

Тема: «Комахи. Плазуни. Риби»

Запропонуйте дітям переглянути мультфільм «Мудрі казки. Гусеничка і метелик».

Студія – (с) ТО «МАСКИ» 2009

Рік випуску – 2009 рік

Тип мультфільму – мальований

Час перегляду – 00:05:09

Запитання під час бесіди з дітьми за змістом мультфільму:

- Чому Ведмедик і Їжачок пішли до лісу?

- Кого друзі побачили в лісі?

- Нагадайте, яким був черв’як?

- Чому дражнились і насміхались Ведмедик і Їжачок над черв’яком?

- Хто присоромив друзів в лісі?

- Як черв’яка назвала тітонька Білочка?

- Яке диво побачили друзі через декілька днів?

- Звідки взявся красивий метелик?

- Спробуйте згадати яких кольорів метелики літали на лісовій галявині?

- Чи добре вчинили Ведмедик і Їжачок, що насміхались з гусені?

- Яку пораду надала друзям тітонька Білочка?

- Чи доводилось вам бачити гусінь? Розкажіть про цю зустріч.

- Пофантазуйте, яких комах чи плазунів могли зустріти Ведмедик з Їжачком в лісі?

- Для яких плазунів справжній їжачок в лісі буде найзапеклішим ворогом? (для змій та ящірок)

Тема: «Одяг. Прикраси.»

Запропонуйте дітям переглянути мультфільм «Курча в клітиночку».

Студія – Київська кіностудія науково-популярних фільмів

Рік випуску – 1978 рік

Тип мультфільму – мальований

Час перегляду – 00:09:10.

Запитання під час бесіди з дітьми за змістом мультфільму:

- Чи запам’ятали, як називається мультфільм?

- Чому мультфільм має таку назву?

- Який кашкетик носило курчатко?

- Що ще в курчати було клітиночку?

- Яке курчатко жило в крапчастому будиночку?

- Що запропонувало курчатко в горошок курчаті в клітиночку?

- Спробуйте повторити відповідь курчати в клітиночку на пропозицію подружитись курчати в горошок: гордовито, пихато.

- Що курчатко в клітиночку сказало курчаті в смужечку? (Клітинка зі смужечкою – не дружать!)

- Якого товариша шукало собі курчатко в клітиночку? (Тільки такого, саме такого, саме такого, як я!)

- Де собі курчатко в клітиночку знайшло товариша?

- Хто врятував нетямуще курча в клітиночку? Як?

- Який висновок зробило курча в клітиночку? ( Є різні курчатка. Але Всі ми – єдина і дружна сім'я!)

- Знайдіть в одязі своїх товаришів одяг, який можна назвати в клітиночку? В горошок? В цяточку? В смужечку? В квіточку?

- А у кого на одязі «дружить клітинка зі смужечкою»?

- Чи залежить від одягу та його кольору вдача та поведінка людей, як ви гадаєте?

- Чи можна вибирати собі друзів тільки лише за одягом чи зовнішнім виглядом?

- Розкажіть, за що ви поважаєте свої друзів?

- Скажіть, а чи одинакові малята в нашій групі (сім'ї)?

- Чим відрізняються? (кольором очей, кольором і довжиною волосся, вдачею, одягом, поведінкою…)

- Щоб ви порадили курчаті в клітиночку?

- Чи можна сказати про поведінку курчаток: «З гарним товаришем веселіше в радості, легше в біді»?

Тема: «Взуття»

Запропонуйте дітям переглянути мультфільм «Черевички».

Студія – Київська кіностудія науково-популярних фільмів

Рік випуску – 1982 рік

Тип мультфільму – мальований

Час перегляду – 00:09:13.

Запитання під час бесіди з дітьми за змістом мультфільму:

- Як ви гадаєте, чи вміють ваші черевички подорожувати, коли ви спите? Доведіть свою думку.

- Чиї то були черевички?

- Спробуємо придумати діалог Черевичок з Жабенятами ( діалог Черевичок з Лелекою, діалог Черевичок з Козликом) Про що вони могли говорити? Хто виконає роль черевичок? Жабенят? Лелеки? Козлика?

- Які дії виконували Жабенята, Лелека, Козлик, коли взували черевики? (стрибали, підстрибували, перестрибували, тупотіли, поважно крокували, ходили, бігали, танцювали)

- Хто примусив Черевички повернутися додому?

- Спробуйте назвати всіх, хто любувався хлопчиком, що весело розгулював в своїх черевичках (мама з татом, бабуся з дідусем, жабки, лелеки, коза з козенятком, котик, собачка)?

- Кому ще закортіло так само пострибати і побігати в своїх капцях, як це робив хлопчик? Я ви про це дізналися?

- Як ви гадаєте, кому в черевичках бігати, стрибати, ходити було найзручніше?

- Які були черевички?

- Чому так весело було хлопчику, коли він знову взув свої черевички? (вони були чистесенькі, акуратні, легенькі, зручні, мали таку ж веселу вдачу як і сам хазяїн черевичок)

- Як ви гадаєте, яке ще взуття може бути у хлопчика для літніх прогулянок?

Тема: «Посуд»

Запропонуйте дітям переглянути відеоказку «Лисичка та Журавель».

Регіональна ТРК «Аверс» м. Луцьк

Дитяча телепрограма «Вечірня казочка»

Час перегляду відеоролика – 00:09:46; час перегляду відеоказки – 00:08:27

Запитання під час бесіди з дітьми за змістом відеоказки:

- Про кого ця казочка?

- Розкажіть, як Лисичка запрошувала Журавля до себе в гості?

- Чим і як пригощала Лисичка Журавля?

- Чому Журавель не міг з’їсти частування?

- Як Журавель зустрів гостю?

- Чи змогла Лисичка пообідати вдосталь?

- Чи були герої казки гостинними?

- Чому перестали дружити Лисиця і Журавель?

- Як їм треба було вчинити, що залишитись друзями?

- А з якого посуду ви б пригощали Журавля? А Лисичку?

- Як би ви вчинили на місці героїв?

- Чому вчить казка?

- Чи можна дати Лисиці й Журавлю таку пораду: «Якщо ти хочеш зробити щось приємне своєму другові, треба вибирати не те, що подобається тобі, а те, що подобається йому?»

- Спробуємо продовжити казку так, щоб Лисичка з Журавлем подружились.

Додаток 3

Критерії добору якісних мультфільмів з точки зору їх придатності для використання у якості засобу навчання мови і розвитку мовлення

Навчання мови та розвиток мовлення неможливі без опори на принцип наочності. Наочність є засобом навчання, що забезпечує оптимальне засвоєння освітнього матеріалу, виявляється ефективним прийомом розвитку пам'яті, утворює основу розвитку творчої уяви та мислення і є джерелом набуття знань. Мовна наочність охоплює мовленнєву діяльність дорослого й дитини, її можна застосовувати на кожному занятті незалежно від його етапу, цілей і завдань. Вона реалізує комунікативну спрямованість заняття, від ступеня її використання залежить показник щільності спілкування на занятті. А саме такими і є заняття з використанням мультфільмів.

Робота з використанням мультфільмів може бути різноманітною за своїм змістом, вона не сумісна з примусом і створює атмосферу вільної та радісної діяльності. Під час такої роботи педагоги вчаться працювати разом із малюком, поважати особистість дитини, не заважати їй розмірковувати й приймати рішення самостійно, не виконувати за неї те, що вона може зробити сама.

Методичні вимоги до заняття з використанням мультфільму.

Демонстрація мультфільму в повному обсязі є громіздким і неефективним шляхом розвитку в дошкільників мовлення. Показ усього мультфільму веде до того, що не фільм пристосовується до заняття з дітьми, а заняття «підганяється» до роботи над фільмом.

Існує низка медіадидактичних положень, які є підгрунтям для створення освітніх відеофрагментів для дітей, зокрема:

 • відеофрагмент із мультфільму має певну виховну й естетичну цінність;

 • основою відеофрагмента, призначеного для розвитку навичок зв’язного мовленя, є комунікативна ситуація;

 • відеофрагмент взято із вже відомого дітям мультфільму, перегляд якого відбувався під час вільної діяльності;

 • сюжет відеофрагменту відповідає віковим особливостям дітей.

Методика використання відеофрагментів мультфільмів структурно містить такі етапи роботи:

 • пропедевтичний;

 • переглядовий;

 • рефлексивний.

На кожному етапі пропонуємо дітям спеціальні завдання, розв’язання яких потребує від них значної концентрації уваги.

Пропедевтичний (підготовчий етап) передбачає введення дітей у сюжетну лінію. Готуючи дітей до перегляду, варто провести коротку бесіду відповідного змісту і лексичну роботу, зокрема ознайомити їх із новими словами.

Переглядовий етап. У роботі з сюжетним матеріалом педагогу необхідно пам’ятати про психологічні принципи установки. Саме установка допоможе перетворити відчуття в цілеспрямоване сприймання, процес добору фактів, їх сортування та оцінювання. Тому перед початком демонстрації мультфільму вихователь має ясно і точно сформулювати мету перегляду. Перегляд мультфільму має тривати до 15 хв. Після перегляду доцільно провести короткий словесний опис змісту або бесіду за змістом – до 5 хв.

Потім доцільно використати декілька видів мовленнєвої роботи за сюжетом: закріплення та активізація словника, складання синонімічного ряду, речень за запропонованими словами тощо – до 5 хв. На наступному занятті (можливо після обіду, або наступного дня) слід провести роботу з мікросюжетами мультфільму, використовуючи стоп-кадр або відеоряд. При цьому варто застосовувати різні методи та прийоми, зокрема:

  • відповіді на запитання;

  • озвучування мікросюжетів;

  • коментування;

  • вибірковий опис дій і ситуацій;

  • використання слів у переносному значенні;

  • пригадування пісеньок, загадок;

  • визначення особистісно значущих і смішних ситуацій тощо.

Рефлексивний етап. На заключному етапі слід активізувати мовлення на фоні максимальної «включеності» кожної дитини в сюжет. Для цього можна запропонувати дітям поставити вихователю запитання за змістом сюжету або пофантазувати щодо розвитку сюжету на кшталт «а що було б, якби…», «якби я був…., то….» тощо. Ефективним для розвитку мовлення є також методичний прийом, коли порівнюють 2-3 екранізації того самого літературного твору. При цьому можна використовувати мультфільми, зняті в різні періоди.

Критерії добору якісних мультфільмів

Критеріями добору мультфільмів з точки зору їх придатності для використання як засобу навчання мови і розвитку мовлення визначено такі:

   • емоційна та мовленнєва насиченість, сюжету мультфільму;

   • відповідність структури текстів мультфільму можливостям дитячого сприймання й розуміння, співвіднесеність їх із дитячим досвідом і пережитими подіями;

   • динамізм фільму, гострота й експресивний розвиток сюжету, захопливі для дитини події; яскравість, оригінальність, та індивідуальність зображення героїв — вони запам'ятовуються;

   • зв'язок фільму з реальною життєвою ситуацією дитини, її відносинами з довкіллям;

   • пробудження бажання наслідувати позитивного героя, зокрема його благородство й успішність.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.