Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Навчаємось за новим правописом: особливості розвитку мовної компетентності учнів і учениць
»
Взяти участь Всі події

Формування функціональних компетентностей учнів на уроках фізичної культури шляхом упровадження методу колового тренування.

Опис документу:

Колове тренування виникло як організаційно-методичний метод виконання фізичних вправ, спрямованих на комплексний розвиток рухових якостей дітей. Даний метод дає можливість ефективно та вибірково впливати на розвиток фізичних якостей: сили, швидкості, витривалості, спритності та гнучкості. Вимоги щодо вправ для комплексів колового тренування: нескладні вправи з розділу навчальної програми, простота їх виконання, багато повторень.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Фізичне виховання відіграє, поза сумнівом, важливу роль у розвитку людини, становленні її як особистості. Займаючись фізичними вправами, людина вдосконалює не тільки своє тіло, а й забезпечує високу моторну щільність, піднесений емоційний стан, розвивається гармонійно й есте- тично. Фізичні, психологічні, моральні аспекти, необхідні людині для повноцінного життя, за таких умов перебувають у гармонійному поєднанні. Ефективним засобом для цього є метод колового тренування. Колове тренування виникло як організаційно-методичний метод виконання фізичних вправ, спрямованих на комплексний розвиток рухових якостей дітей. Засоби колового тренування: деякі вправи основної та спортивної гімнастики, легкої атлетики, спортивних ігор та ін. Ці вправи мають бути нескладними, що дасть змогу повторювати їх багаторазово в різноманітних комплексах. Вправи для комплексів колового тренування добираються з обов’язковим до- триманням принципу пос лідовності, впливу на всі ос новні м’язові групи та системи організму. Це дає можливість ефективно та вибірково впливати на розвиток фізичних якостей: сили, швидкості, витривалості, спритності та гнучкості. Одна з особливостей колового тренування — вдале поєднання чіткого нормування фізичного навантаження з його індивідуалізацією. Унаслідок цього у дітей з різною підготовленістю підтримується інтерес до занять, ведеться постійний облік фізичного навантаження. Аналіз роботи щодо застосування методу колового тренування. Кожен комплекс слід складати з визначенням його спрямування на розвиток певних рухових якостей, з урахуванням навчальних завдань заняття, місця його проведення, пори року, наявності інвентарю тощо, і включати 6—10 вправ, які варіюють залежно від кількості учнів у класах та їх фізичної підготовленості. Вправу одного комплексу слід виконувати на двох заняттях підряд. Деякі комплекси вправ потрібно виконувати на початку основної частини заняття впродовж 20—25 хв, інші — наприкінці основної частини. Кількість повторень кожної вправи комплексу визначається за індивідуальною здатністю учня виконати її максимальну кількість разів за заздалегідь обумовлений час. Результати ви- конання комплексу кожен учень фіксує на першому й останньому заняттях. Кожну вправу комплексу слід повторювати 30—60 с. Активний відпочинок після виконання вправи — це перехід до наступного виду рухів, а також страхування партнера та допомога йому. На останньому занятті, де ще застосовується цей комплекс, знову варто провести перевірку максималь- ного тесту. Одержані тести порівняти з показниками, зафіксованими під час першої перевірки. Так діти матимуть змогу побачити результати своєї роботи, зростання фізичної підготовленості та тренованості організму. Основні вимоги щодо застосування методу колового тренування З метою створення сприятливих умов для розв’язання навчально- виховних завдань на заняттях із фізичного виховання застосовуються різноманітні методи організації учнів. Застосування того чи іншого методу залежить від завдань заняття й віку дітей, їх фізичної підготовленості, етапів навчання фізичних вправ, умов, за яких проводиться заняття тощо. Вимоги щодо вправ для комплексів колового тренування: нескладні вправи з розділу навчальної програми, простота їх виконання, багато повторень. Вправи для комплексів підбираються так, щоб вони не тільки забезпечували послідовність впливу на всі основні м’язові групи, а й ефективно впливали на різні системи організму. Рекомендовано такі орієнтовні вправи для розвитку основних м’язових груп, які треба включити в комплекси колового тренування: Вправи для розвитку м’язів рук і плечового поясу: згинання та розгинання рук в упорі лежачи, підтягування у висі лежачи хватом знизу, вправи з надувними м’ячами. Вправи для розвитку м’язів черевного преса: нахили тулуба вперед та прогинання назад із різних вихідних положень, піднімання ніг при фік- сованому тулубі, колові рухи тулубом. Вправи для розвитку м’язів спини: нахил тулуба вперед і максимальне випрямлення з додатковим обтяженням, піднімання та опускання ніг у положенні лежачи на грудях, повороти тулуба сидячи на гімнастичній лаві, одночасне та поперемінне піднімання ніг у положенні лежачи на грудях. Вправи для розвитку м’язів ніг: присідання з обтяженням, стрибки на обох та одній нозі через скакалку, стрибки у присіді та з просування уп ред, ходьба з високим підніманням стегон, біг на носках. Загальнорозвивальні вправи.

Комплекс 1.

Мета: сприяти розвитку швидкості, сили та витривалості.

• Біг із обертанням скакалки вперед на кожний крок на 20 м.

• Штовхання ядра (вага 4—5 кг) із скоку.

• Стрибки в довжину з місця.

• Кидки баскетбольного м’яча після подвійного кроку.

• Стрибки у висоту з прямого розбігу поштовхом обох ніг.

• Передача баскетбольного м’яча обома руками від голови і його ловіння.

• Стрибки через скакалку на обох та одній нозі.

• Вис на високій поперечині.

Комплекс 2.

Мета: сприяти розвитку спритності, швидкості та витривалості.

• Багатоскоки на 30 м.

• Згинання та розгинання рук в упорі лежачи.

• Стрибки у довжину з розбігу 6—8 м.

• Передача баскетбольного м’яча однією рукою зверху стоячи на місці в парах на відстані 6—8 м.

• Стрибки на обох ногах у присіді просуваючись уперед до 10—15 м

• Передача волейбольного м’яча у парах довільним способом.

• Кидки гандбольного м’яча однією рукою збоку та зверху у ворота.

• Стрибки вгору з місця поштовхом обох ніг із поворотом на 90°.

Рекомендації щодо організації учнів на занятті.

Метод колового тренування застосовують у трьох варіантах:

1) проходження кола із завданням виконати вправи за домовлений час;

2) проходження кола за домовлений час із завданням, повторити кожну вправу з індивідуальним для кожного учня дозуванням;

3) проходження кола із завданням виконати вправу за домовлену кількість разів.

Місце, де проводиться заняття із застосуванням методу колового тре- нування, слід заздалегідь приготувати. Важливе значення при цьому має чітка розмітка у залі або на майданчику. Для виконання вправ потрібно ви- користовувати таблички, плакати, короткий опис вправ. Заняття із застосуванням колового методу тренування починається з шикування учнів у шеренгу, складання рапорту, привітання, повідомлення завдань уроку. Потім учні виконують загальнорозвивальні вправи, які можна проводити по-різному (у русі, на місці, в парах). Зважаючи на те, що при виконанні вправ комплексу колового тренування неможливо дотримуватися поступового збільшення фізичного навантаження для всіх учнів, необхідно ефективно підготувати серцево-судинну і дихальну системи до їх виконання. Це досягається шляхом виконання загальнорозвивальних вправ, тобто спрямо- ваної розминки. Спостереження, проведені на багатьох заняттях із фізичної культури, на яких застосувався метод колового тренування, дають змогу стверджувати, що найефективніше використовувати його у другій половині основної частини заняття. Треба хронометрувати заняття частіше. До початку виконання комплексу та відразу після його виконання та через 2 хв після проходження кола всі учні лічать кількість ударів пульсу впродовж 10 с. Одержані показники слід записати. Вчитель має знати анатомо-фізіологічні особливості учнів, закономірності процесу формулювання рухових на вичок. Аналіз застосування методу колового тренування на заняттях дає змогу зробити висновки:

• колове тренування забезпечує високу моторну щільність заняття й емоційний стан дітей, дає змогу виконати великий обсяг вправ, одержати значне навантаження і підвищити рівень фізичної підготовки;

• застосування колового тренування вимагає від кожної дитини діяти узгоджено всією групою, примушує їх бути уважними та дисциплінованими;

• під час занять із застосуванням методу колового тренування формуються навички самостійного виконання вправ та вміння здійснювати самоконтроль за рухами й фізичним навантаженням;

• комплекси вправ колового тренування складаються, в основному, з технічно нескладних, попередньо добре вивчених вправ;

• при складанні комплексів вправ для колового тренування необхідно чергувати силові та швидкісно-силові вправи на гнучкість та розслаблення основних м’язових груп.

Отже, порушуючи проблему формування здорового способу життя су- часної молоді, слід також пам’ятати, що компонентом усебічного гармо- нійного розвитку особистості є фізичне виховання. Причому складовою змісту фізичного виховання визначено формування звички та стійкого ін- тересу до систематичних занять фізичними вправами. Позитивний вплив фізичних вправ можливий лише за умови їх систематичного виконання, що переростає у звичку й потребу. Отже, фізичне виховання є важливою складовою в системі освіти та виховання школярів.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.