Форми контролю усної та письмової взаємодій учнів у процесі навчання англійській мові

Опис документу:
Доповідь на районному методичному об'єднанні вчителів англійської мови. Ділитись досвідом це природна справа в роботі вчителя. Особливо результативними є ті особистісні надбання, які роблять урок особливим, яскравим, захоплюючим. Здобувачі освіти лише тоді вчаться із радістю, якщо не втрачають інтересу до предмету та вчителя. Алгоритм успішної педагогічної діяльності це - бажання = зацікавленність = уміння.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Сучаснi методичнi iнновацiї в практицi викладання iноземних мов не
є власне новими, вони вiдбивають еволюцiю пiдходiв i методiв. Звичайно ж,
у сьогоднiшнiх дискусiях ми намагались знайти сучасний підхід до вирішення
проблем, якi обговорювались впродовж багатьох рокiв навчання iноземним мовам.

Навiть якщо не заглиблюватись в iсторiю розвитку методики, а пiдсумувати свiй власний шлях на педагогiчнiй нивi, можна зробити немало цiкавих висновкiв. Звичайно ж, я не ставлю перед собою мету аналiзувати iсторiю розвитку методики викладання iноземних мов у нашiй країнi. Пiдходи до вивчення iноземних мов були рiзними в залежностi вiд мети. Багато з них були дивакуватими, iнколи безкомпромiсними, без врахування мiсцевих умов. Проте зiткнення з перешкодами загострює мислення кожного вчителя, чiтко виробляє його особисте бачення проблеми, переломлює її в фокусi умов, в яких знаходиться вiн та його учнi. Це збагачує нас досвiдом, допомагає виробити свiй стиль у роботi, без чого не може бути вчителя.

Не будемо говорити про обов’язковий мiнiмум, який повиннi засвоїти нашi дiти, про тi рутиннi види роботи, яких не можна уникнути в нашiй справi.
Думаю, що саме сьогоднi ми зiбралися, щоб подiлитися тими перлинками, якi напрацьованi нами за роки роботи. Подiлимось тим, як ми урiзноманiтнюємо нашi уроки, робимо їх цiкавими й захоплюючими для дiтей. На початковому етапi знайомства з англiйською мовою дiтям тяжко призвичаїтись до того, що це серйозний предмет, а я думаю, що не слiд i вчити цiй серйозностi. Дитячiй психiцi ближче iгри, короткi спiванки, рольовi пiсеньки, розгадування загадок — кросвордiв. Пiсля вивчення та засвоєння класних команд, якi необхiднi для проведення уроку, усi ми намагаємося запам’ятати англiйською мовою назви предметiв шкiльного та домашнього вжитку. Після вивчення бiльш як 12-15 слiв, працювати з самими предметами чи малюнками дуже тяжко. У цих умовах ми разом зi своїми учнями використовуємо кубики, обклеєнi зображеннями рiзних предметiв. Дiти хором вмовляють кубик допомогти їм.

My brick, my brick

Help me to be right and quick ”

Дiти граються в парах, пiдкидаючи кубик догори, запитуючи одне одного:

P1: Is this a bag?

P2: – Yes,it is.

Is this a desk?

– No, it isn’t.

Is this a bag or a desk?

– It’s a bag.

What’s this?

– It’s a bag.

У цей час вчитель має змогу не лише контролювати якiсть засвоєння слiв учнями, але й структури загальних, альтернативних та спецiальних запитань. З досвiду прийшла до висновку, що аудiювати й повторювати цi запитання слiд у комплексi, хоч спочатку це й здається важкувато. Це дає гарний результат: на першому етапi дiти вживають їх за схемою, потiм автоматично, а надалi вже свiдомо й безпомилково. Це пiдтверджує повнiстю теорiю навчання мови за Пальмером. “Тhere are three processing in learning a language receiving the knowledge or materials, fixing it in memory by repetition and using it in actual practice util it becomes a personal skill”.

Дуже добре, коли, враховуючи вiковi особливостi учнiв, намагаємось не
втомлювати їх одноманiтнiстю вправ. Для цього iснує маса цiкавих навчальних iгор:

Living sentences” (Живі речення)

For example: A car.

A red car.

I see a red car.

I see a red car in the streets.

Дiти завжди в захватi вiд участi в таких iграх. Скажiмо в 2ому класi ми часто використовували “Торiсаl Сhаin Drills”. Дiти ставлять питання один одному ланцюжком з якоїсь конкретної теми. Спочатку визначаємо кiлькiсть питань, потiм їх нарощуємо до повної вичерпаностi структурного та лексичного матерiалу.
Коли доводимо відповіді до автоматизму, починаємо поступово включати матерiал наступної теми. Це дуже творча й активна форма розвитку, а зачасту й контролю усного мовлення.

Коли дiти стомлюються, намагаємось дiбрати iгри, що розслаблюють, такi як “Rumours”(Зiпсований телефон). Учитель, чи учень у ролi вчителя, говорить слово чи фразу пошепки. Учнi, передають її один одному. У кiнцi сказану учнем фразу порівнюємо з оригiналом, з’ясовусмо, хто ж помилився. Ця гра спонукає до вивчення лексичного матерiалу та фонетичного тренування мовленнєвого апарату.

А ось у 5, 6 класах можна перейти й до бiльш серйозних форм контролю усного мовлення та письма:

- ситуативнi полiлоги,

- рольове мовлення,

- тематичнi промови (огаl оr written),

- блiц-iнтерв’ю (як пiдсумковий контроль засвоєння теми),

- chase dictation – диктант по пам’ятi чи диктант навздогiнцi (written).


І
з названих форм контролю я б хотiла зупинитись на ситуативному полiлозi. Якщо дiалог – традицiйна форма розмови учнiв, то полiлог вимагає поетапної пiдготовки:


- уведення та опрацювання лексичного матерiалу в рiзних типах вправ,
- накопичення рiзних типiв питань у вправах Т → Р1; Р1 ↔ Р2; Р1 Р2 → РЗ....
- й основне – це виявлення серiї ключових питань, якi здатнi будуть тримати розмову в колi заданої теми.

5 клас. Тема: Pets

Приклад: Початок уроку. Привiтання.

T: I hope, children, you are glad to see me. How are you Nick?

N: I’m fine. Thanks.

T: What the matter Julia? You look so scared.

J: I’m better now. But I was so frightened with our neighbours’ dog. I think it’s

mad. I could hardly cope with it.

N: O.V., may I ask Julia?

T: Certainly, you may.

N: You hurt him Julia, didn’t you?

I think if we treat animals well they are friendly to us.

M: Nick is right Julia. Maybe, you’ve forgotten the fact unpleasant for you.

J: I didn’t remember. I think he felt that I was afraid of him.

Never show the animals that you are afraid of them. How do you think,

children, why?

D: I think you’re quite right O.V. because a dog was a wild animal and people

couldn’t turn him from a wild to a tame one completely. The dog couldn’t

leave his wild habits.

A: Nothing of the kind. A dog is the friendliest animal of all pets and when you

grow it from its birth, it won’t be angry with you.

T: Andrew, it's a disputable question! You see Julia was a stranger to her

neighbour’s dog. Am I right? Though he was bred by people he didn’t leave

his wild habits. Dear children, treat your pets well and they’ll be kind to you. I

mean dogs. But don’t forget about their habits.

Вважаю, що вмiння полемiзувати в полiлозi, з’ясовуючи iстину, являється новим якiсним рiвнем усного мовлення. Це виробляє витримку, культуру поведiнки та культуру мовлення. Ситуативнi полiлоги цiннi не лише тим, що акумулюють увагу дiтей, але весь час тримають їх голiвки в роботi, а це, як ми знаємо першочергова умова для вироблення нерозривного мислення i мовлення. Результатом чого i є подальша динамiчнiсть мовлення (fluenсу).

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
2
міс.
0
2
дн.
1
9
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!