Фізика 7 клас. Планування

Фізика

Для кого: 7 Клас

25.08.2020

955

31

0

Опис документу:
відпрацьоване календарне планування фізики на 2020-2021 навчальний рік для 7 класу на базі підручника "Фізика 7 клас" під редакцією В.Г. Бар'яхтар, С.О Довгий, Ф.Я. Божинова, Ю.І. Горобець, І.Ю.Ненашев, О.О.Кірюхіна - Х.: Ранок, 2015
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарне планування на 2020-2021р.

Фізика 7 клас (70 год, 2 год на тиждень)

Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів «Фізика»

В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова, Ю. І. Горобець, І. Ю. Ненашев, О. О. Кірюхіна — Х. : Ранок, 2015

Номер уроку

Дата

Тема уроку

Домашнє завдання

Примітки

ВСТУП

1/1

02.09

Фізика як навчальний предмет у школі. Фізичний кабінет та його обладнання. Правила безпеки у фізичному кабінеті

РОЗДІЛ І. ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА.

ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ. (10 год)

1/2

07.09

Фізика — наука про природу. Фізичні тіла та фізичні явища.

§1, впр.1

2/3

09.09

Будова речовини. Молекули. Атоми

§2,впр.2

3/4

14.09

Наукові методи вивчення природи. Внесок українських учених у розвиток фізики

§3, впр.3

4/5

16.09

Фізичні величини. Вимірювання фізичних величин

§4впр.4

5/6

21.09

Лабораторна робота № 1. Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу

Стор.32 впр.4

6/7

23.09

Похибки й оцінювання точності вимірювань

§5 впр.5

7/8

28.09

Лабораторна робота № 2 Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин і сипких матеріалів

Стор.37-39

8/9

30.09

Розв´язування задач

§1-5 тести 44-45

9/10

05.10

Лабораторна робота № 3 Вимірювання розмірів малих тіл різними способами

Стор.39-41

10/11

07.10

Контрольна робота №1/1 «Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання» Навчальний проект №1

Стор.48

ІІ МЕХАНІЧНИЙ РУХ (ОСНОВИ КІНЕМАТИКИ)(17 год)

1 /12

12.10

Механічний рух. Відносність руху. Тіло відліку. Система відліку. Матеріальна точка.

§6 впр.6

2/13

19.10

Траєкторія. Шлях. Переміщення. Основна задача механіки.

§7 впр.7

3/14

21.10

Рівномірний прямолінійний рух. Швидкість рівномірного прямолінійного руху.

§8 впр. 8

4/15

26.10

Розв’язування задач

§9 впр.9

5/16

28.10

Графіки рівномірного руху.

§10 впр.10

6/17

02.11

Розв´язування задач

§9, 10 впр.9,10

7/18

04.11

Самостійна робота

§9, 10 впр.9,10

8/19

16.11

Нерівномірний прямолінійний рух. Середня швидкість нерівномірного руху.

§11, впр.11

9/20

18.11

Розв´язування задач

§11, впр.11

10/21

23.11

Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання. Швидкість руху.

§12 впр.12

11/22

25.11

Лабораторна робота № 4 Визначення періоду обертання тіла

Стор. 83-84

12/23

30.11

Коливальний рух. Амплітуда, період, частота коливань.

§13 впр.13

13/24

02.12

Розв´язування задач

§13, впр.12,13

14/25

07.12

Лабораторна робота № 5 Дослідження коливань нитяного маятника

Стор. 90-91

15/26

09.12

Розв´язування задач

Впр.12,13

16/27

14.12

Розв´язування задач

Стор.92-95

17/28

16.12

Контрольна робота №2/2 «Механічний рух» Навчальний проект №2

Стор.96-98

ІІІ ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. (27 год)

ЧАСТИНА1.СИЛА.ВИДИ СИЛ (13 год)

1/29

21.12

Явище інерції.

§14, впр.14

2/30

23.12

Інертність тіла. Маса тіл

§15впр.15

3/31

11.01

Лабораторна робота № 6 Вимірювання маси методом зважування

Стор.110-111

4/32

13.01

Густина тіла. Одиниці густини

§ 16, впр.16

5/33

18.01

Лабораторна робота № 7 Визначення густини речовини (твердих тіл і рідин)

Стор.117-118

6/34

20.01

Розв’язування задач

§17 впр.17

7/35

25.01

Сила — міра взаємодії. Графічне зображення сил. Додавання сил

§18, впр.18

8/36

27.01

Деформація тіла. Сила пружності. Закон Гука

§19, впр.19

9/37

01.02

Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість

§20впр.20

10/38

03.02

Лабораторна робота № 8 Виготовлення й градуювання шкали пружинного динамометра.

Стор.133-135

11/39

08.02

Тертя. Сила тертя

§21 впр.21

12/40

10.02

Лабораторна робота № 9 Визначення коефіцієнта тертя ковзання

Стор.146-147

13/41

15.02

Контрольна робота №1/4 «Взаємодія тіл 1 (Сила. Види сил)»

Стор.148-149

ЧАСТИНА ІІ. ТИСК. ЗАКОН АРХІМЕДА.ПЛАВАННЯ ТІЛ(14 год)

14/42

17.02

Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску

§22 впр.22

15/43

22.02

Розв’язування задач

16/44

24.02

Тиск рідин і газів. Закон Паскаля.

§23 впр.23

17/45

01.03

Гідростатичний тиск

§24 впр.24

18/46

03.03

Розв’язування задач

19/47

10.03

Атмосферний тиск і його вимірювання.

Барометри

§25 впр.25

20/48

15.03

Сполучені посудини. Манометри

§26 впр.26

21/49

17.03

Відштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда.

§27 впр.27

22/50

29.03

Розв’язування задач

23/51

31.03

Умови плавання тіл.

§28 впр.28

24/52

05.04

Лабораторна робота № 10 «З’ясування умов плавання тіл»

Стор. 185-187

25/53

07.04

Судноплавство та повітроплавання.

§29 впр.29

26/54

12.04

Розв’язування задач

Стор.192-195

27/55

14.04

Контрольна робота №2/4 «Взаємодія тіл (Сили в природі ІІ)»

Навчальний проект № 3

§33,34

ІVМЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ. (10 год)

1/56

19.04

Механічна робота. Потужність Одиниця роботи і потужності

§30 впр.30

§31 впр.31

2/57

21.04

Механічна енергія. Потенціальна і кінетична енергії Закон збереження та перетворення енергії

§32 впр.32

§33 впр.33

26.04

Момент сили. Умова рівноваги важеля

§34 впр.34

3/58

28.04

Лабораторна робота № 11. «Вивчення умови рівноваги важеля»

Стор. 226-227

4/59

05.05

Прості механізми. Рухомий і нерухомий блоки Коефіцієнт корисної дії механізмів

§35 впр.35 §36 впр.36

5/60

10.05

Лабораторна робота № 12. «Визначення ККД похилої площини»

Стор.238-239

6/61

12.05

Розв’язування задач

Стор.240-243

7/62

17.05

Контрольна робота №1/5 «Механічна робота та енергія»

Навчальний проект № 4

Стор.244-246

8/63

19.05

Аналіз контрольної роботи. Повторення розділу 1. Фізика як природнича наука. Пізнання природи. Повторення розділу 2. Механічний рух

9/64

24.05

Повторення розділу 3. Взаємодія тіл. Сила.

10/65

26.05

Повторення розділу 4. Механічна робота та енергія

/66

/67

/68

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.