Факультатив з професійно-теоретичної підготовки «Харчування та здоров’я»

Цю сторінку створено користувачем «Всеосвіти», якщо її вміст порушує ваші авторські права, надішліть скаргу у службу підтримки, ми оперативно відреагуємо.

This page was created by the website user. If its content violates your copyright, you can submit a takedown request to our support team, and we will respond promptly.

Поскаржитися / Report
Опис документу:
Метою курсу є формування компетентностей учнів, зорієнтованих на практичні результати, досвід особистої діяльності, вироблення ставлень, спрямованих на розвиток конкретних цінностей і життєво необхідних знань і вмінь. Факультативний курс «Харчування та здоров’я» рекомендований для вивчення учнями ІІ - ІІІ курсів (в кількості 40 годин) за спеціальністю кухар ІV розряду та продавець продовольчих товарів ІV розряду.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Оберіть документ з архіву для перегляду:
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Міністерство освіти та науки України

Департамент освіти і науки

Сумської обласної державної адміністрації

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Лебединське вище професійне училище лісового господарства»

Факультатив з професійно-теоретичної підготовки

«Харчування та здоровя»

ЛЕБЕДИН, 2018

Міністерство освіти та науки України

Департамент освіти і науки

Сумської обласної державної адміністрації

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Лебединське вище професійне училище лісового господарства»

Факультатив з професійно-теоретичної підготовки

«Харчування та здоровя»

ЛЕБЕДИН, 2018

Схвалено на засіданні методичної ради Державного професійно-технічного навчального закладу «Лебединське вище професійне училище лісового господарства»

Протокол № 4 від «09» січня 2018р.

Автор:

Грицай Алла Войтехівна, викладач професійно-теоретичної підготовки, спеціаліст вищої категорії

Рецензент: Свиридова Зоя Михайлівна – методист Державного професійно-технічного навчального закладу «Лебединське вище професійне училище лісового господарства»

Сучасна екологічна ситуація в Україні веде до забруднення питної води, повітряного басейну, ґрунтів, і як наслідок – харчових продуктів.

Програмою курсу передбачено ознайомлення учнів із хімічним складом харчових продуктів, джерелами їх забруднення, способами зменшення впливу токсичних речовин на організм людини.

Опанування змістом цього курсу значно розширює життєві можливості, сприяє формуванню особистості, яка розуміє життя як найвищу цінність.

Метою курсу є формування компетентностей учнів, зорієнтованих на практичні результати, досвід особистої діяльності, вироблення ставлень, спрямованих на розвиток конкретних цінностей і життєво необхідних знань і вмінь.

Факультативний курс «Харчування та здоров’я» рекомендований для вивчення учнями ІІ - ІІІ курсів (в кількості 40 годин) за спеціальністю кухар ІV розряду та продавець продовольчих товарів ІV розряду.

Грицай А.В., викладач професійно-теоретичної підготовки

ДПТНЗ «Лебединське вище професійне училище лісового господарства»

Пояснювальна записка

Здоров’я передусім залежить

від ваших звичок і харчування,

а не від майстерності лікарів.

Джон Леббок,

англійський археолог і етнограф

Сучасна екологічна ситуація в Україні веде до забруднення питної води, повітряного басейну, ґрунтів, і як наслідок – харчових продуктів.

Програмою курсу передбачено ознайомлення учнів із хімічним складом харчових продуктів, джерелами їх забруднення, способами зменшення впливу токсичних речовин на організм людини.

Опанування змістом цього курсу значно розширює життєві можливості, сприяє формуванню особистості, яка розуміє життя як найвищу цінність.

Метою курсу є формування компетентностей учнів, зорієнтованих на практичні результати, досвід особистої діяльності, вироблення ставлень, спрямованих на розвиток конкретних цінностей і життєво необхідних знань і вмінь.

Вивчення курсу спрямоване на виконання таких найважливіших завдань:

  • ознайомлення учнів з теоретичними основами товарознавства;

  • формування експериментально-практичних умінь якісного хімічного аналізу;

  • самостійного застосування теоретичних знань у різних життєвих ситуаціях;

  • виховання особистої відповідальності за стан довкілля, норм екологічно грамотної поведінки, вироблення навичок збереження здоров’я.

Зв'язок матеріалу з іншими навчальними предметами, зокрема з хімією, біологією, фізикою, основами безпеки життєдіяльності, дає ключ до розуміння цілісної наукової картини світу.

Основні вимоги до знань і вмінь учнів.

Учні повинні знати:

 • неорганічний та органічний склад харчових продуктів;

 • будову та властивості речовин, що можуть викликати забруднення продуктів харчування та продовольчої сировини;

 • класифікацію харчових добавок;

 • про токсичність та вплив деяких речовин на здоров’я людини;

 • заходи щодо зменшення вмісту шкідливих речовин у продуктах харчування;

Факультативний курс «Харчування та здоров’я» буде вивчатися учнями ІІ - ІІІ курсів (в кількості 40 годин) за спеціальністю кухар та продавець продовольчих товарів.

РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні методичної комісії заступник директора з НВирР

викладачів та майстрів виробничого ___________В.П.Косяченко навчання сфери ресторанного сервісу «___» ________________20__ р.

та торгівлі

протокол №___ від «__» ___________ 201__ р.

Голова МК_____________ А.В. Грицай

Робоча навчальна програма факультативного курсу „Харчування та здоров’я ”

Робоча навчальна програма факультативного курсу «Харчування та здоров’я»

теми

Назва теми

К-сть годин

1

Вступ. Загальна характеристика харчування людини

2

2

Біохімічні основи харчування

2

3

Хімічний склад харчових продуктів

5

4

Поняття про якість продовольчих товарів. Стандартизація товарів

5

5

Забруднення харчових продуктів та продовольчої сировини

5

6

Радіаційне забруднення та радіаційна обробка продуктів харчування

2

7

Харчові добавки

5

8

Основні напрями розвитку та сучасні аспекти оздоровчого харчування

7

9

Способи приготування їжі. Лікувально-профілактична роль харчування

7

ВСЬОГО

40

Тема 1. Вступ. Загальна характеристика харчування людини (2год)

Харчування та культура. Вирішення проблеми харчування в процесі розвитку цивілізації. Сучасний погляд на харчування людини.

Вегетаріанське, видове, роздільне та інші види харчування. Роботи І.П. Павлова, І.І.Мечнікова про проблеми харчування.

Тема 2. Біохімічні основи харчування (2год)

Склад їжі: вода, білки, вуглеводи, ліпіди, мінеральні речовини, фітонциди, дубильні речовини, органічні кислоти та інші пластичні та енергетичні речовини.

Основні етапи перетравлювання їжі в шлунково-кишковому тракті людини. Ферменти перетравлювання їжі. Сімбіозне перетравлювання

Тема 3. Хімічний склад харчових продуктів (5год)

Білки: класифікація, фізико-хімічні властивості, значення для організму людини, вміст у продуктах.

Вуглеводи: класифікація, склад, коротка характеристика властивостей, значення для організму людини, вміст у продуктах. Пектинові речовини.

Жири (ліпіди): класифікація, фізико-хімічні властивості, значення для організму людини, вміст у продуктах.

Вітаміни: класифікація, коротка характеристика, значення для організму людини, вміст у продуктах.

Мінеральні речовини: класифікація, коротка характеристика, значення для організму людини, вміст у продуктах. Поняття про зольність.

Вода: значення її для організму людини. Вимоги до питної води, поняття про м'яку та жорстку воду.

Тема 4. Поняття про якість продовольчих товарів. Стандартизація товарів (5год)

Поняття про стандартизацію товарів, її значення, види та категорії стандартів, особливості будови стандартів. Поняття про якість.

Головні показники якості продовольчих товарів.

Методи оцінки якості.

Відповідальність підприємств за випуск і продаж недоброякісних товарів.

Споживні властивості харчових продуктів. Стандартизація і сертифікація продовольчих товарів.

Штрихове кодування і товарна класифікація.

Практична робота №1. Штрихове кодування і товарна класифікація (читання штрих-кодів на етикетках харчових продуктів)

Тема 5. Забруднення харчових продуктів та продовольчої сировини (5 год)

Нітрати та накопичення їх у продуктах харчування і продовольчій сировині

Джерела забруднення продуктів харчування і продовольчої сировини сполуками важких металічних елементів. Чинники, що впливають на вміст сполук важких металічних елементів у продуктах рослинного походження

Заходи щодо зменшення вмісту сполук важких металічних елементів у харчових продуктах і продовольчій сировині

Застосування пестицидів та шляхи потрапляння їх у продукти харчування і продовольчу сировину

Вживання продуктів, забруднених хлорорганічними, фосфорорганічними сполуками, їх дія на організм людини

Тема 6. Радіаційне забруднення та радіаційна обробка продуктів харчування (2 год)

Види випромінювання, поняття про радіонукліди, шляхи потрапляння їх у продукти харчування і організм людини. Дія йонізуючого випромінювання на організм людини

Контроль за вмістом радіонуклідів у продуктах харчування та продовольчій сировині. Можливості зниження концентрації радіонуклідів у продуктах та рекомендації щодо харчування людей

Тема 7. Харчові добавки (5 год)

Поняття про харчові добавки. Класифікація харчових добавок. Поняття про Е-індекс.

Основні харчові добавки, які використовують в лікувальному харчуванні

Харчові барвники. Ароматичні речовини. Підсилювачі смаку. Підсолоджувачі.

Регулятори кислотності і лужності. Емульгатори. Стабілізатори. Консерванти. Антиоксиданти.

Практична робота №2. Визначення харчових добавок за Е-індексами (на етикетках харчових продуктів)

Тема 8. Основні напрямки розвитку та сучасні аспекти оздоровчого харчування (7 год)

Сучасні проблеми харчування населення. Роль науки у вирішенні проблеми здорового харчування населення.

Сучасні аспекти оздоровчого харчування людини. Концепція оздоровчого харчування населення України.

Основні теорії харчування. Основні закони раціонального харчування. Теорія збалансованого харчування. Теорія адекватного харчування. Теорія оптимального харчування.

Шляхи досягнення екологічної чистоти навколишнього середовища та продуктів харчування.

Тема 9. Способи приготування їжі. Лікувально-профілактична роль харчування (7 год)

Голод і апетит. Кулінарна обробка харчових продуктів, «жива» та «мертва» їжа.

Концепція чистого організму. Очищення організму та здоров’я.

Голодування, піст, розвантажувально-дієтична терапія. Правила приймання їжі.

Профілактика різноманітних захворювань і харчування.

Добір індивідуальних продуктів і складання індивідуального раціону. Складання рецептів із «живої » їжі.

Практична робота №3. Складання індивідуального раціону. Складання рецептів із «живої» їжі.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!