Easy English Grammar

Опис документу:
Easy English Grammar

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Present Simple

Ми вживаємо The Present Simple Tense, коли розповідаємо про регулярні, повторювані дії та постійні стани.

Слова-маркери на позначення The Present Simple Tense:

always

завжди

usually

звичайно

often

часто

every (day, week, year…)

кожен (день, тиждень, рік…)

sometimes

іноді

rarely

рідко

never

ніколи

Структура побудови речення:

(+)

I

+ дієслово без закінчень

You

We

They

Приклад: I usually go to school.

Переклад: Я звичайно ходжу до школи.

He

+ дієслово із закінченням s або es

She

It

Приклад: He always goes to work.

Переклад: Він завжди ходить на роботу.

(–)

I

do not

(don’t)

+ дієслово без закінчень

You

We

They

Приклад: I usually do not go to school.

Переклад: Я звичайно не ходжу до школи.

He

does not

(doesn’t)

+ дієслово без закінчень

She

It

Приклад: He always does not go to work.

Переклад: Він завжди не ходить на роботу.

(?)

Do

I

+ дієслово без закінчень

you

we

they

Приклад: Do you usually go to school?

Переклад: Ти звичайно ходиш до школи?

Does

he

+ дієслово без закінчень

she

it

Приклад: Does he always go to work?

Переклад: Він завжди ходить на роботу?

Spelling rules:

1) До дієслів, що закінчуються на ss, -sh, -ch, -x, -o, додається закінчення es.

wash - washes

mix - mixes

go - goes

2) Якщо дієслово закінчується на приголосний + y, то y змінюється на i + -es.

fly - flies

cry - cries

3) Якщо дієслово закінчується на голосний + y, додається закінченняs.

buy - buys

play - plays

Present Continuous

Ми вживаємо The Present Continuous Tense, коли розповідаємо про події, які відбуваються під час мовлення.

Слова-маркери на позначення The Present Continuous Tense:

now

зараз

at this moment

в даний момент

today

сьогодні

Look! Listen! – Present Continuous

Структура побудови речення:

(+)

I

am

+ дієслово із закінченням -ing

Приклад: I am reading now.

Переклад: Я зараз читаю.

He

is

+ дієслово із закінченням -ing

She

It

Приклад: Look! Kate is dancing.

Переклад: Подивись! Кейт танцює.

You

are

+ дієслово із закінченням -ing

We

They

Приклад: We are watching TV now.

Переклад: Ми дивимося телевізор зараз.

()

I

am not

(amn’t)

+ дієслово із закінченням -ing

Приклад: I am not reading now.

Переклад: Я не читаю зараз.

He

is not

(isn’t)

+ дієслово із закінченням -ing

She

It

Приклад: Kate is not dancing now.

Переклад: Кейт не танцює зараз.

You

are not

(aren’t)

+ дієслово із закінченням -ing

We

They

Приклад: We are not watching TV now.

Переклад: Ми не дивимося телевізор зараз.

(?)

Am

I

+ дієслово із закінченням -ing

Приклад: Am I reading now?

Переклад: Я читаю зараз?

Is

he

+ дієслово із закінченням -ing

she

it

Приклад: Is he reading now?

Переклад: Він читає зараз?

Are

you

+ дієслово із закінченням -ing

we

they

Приклад: Are you drinking tea now?

Переклад: Ти пєш чай зараз?

Дієслова, які в Continuous не вживаються:

Слово

Переклад

1.

to feel

відчувати

2.

to see

бачити

3.

to hear

чути

4.

to think

думати

5.

to recognize

пізнавати

6.

to want

хотіти

7.

to believe

вірити

8.

to own

володіти

to possess

9.

to contain

вміщати

to hold

10.

to consist

складатися

11.

to belong

належати

12.

to depend

залежати

13.

to resemble

бути схожим

14.

to seem

здаватися

15.

to wish

бажати

to desire

16.

to hate

ненавидіти

17.

to refuse

відмовлятися

18.

to object

заперечувати

19.

to agree

погоджуватися

20.

to prefer

надавати перевагу

21.

to remember

памятати

22.

to suppose

припускати

23.

to understand

розуміти

24.

to love

кохати, любити

25.

to like

подобатися

Past Simple

Ми вживаємо The Past Simple Tense, коли розповідаємо про події, які відбулися в певний час у минулому.

Дія, яка відбулася у минулому відрізку часу

I met him yesterday.

Я зустрів його вчора.

Послідовні минулі дії

He left the hotel, took a taxi and drove to the station.

Він виїхав з готелю, взяв таксі і поїхав на станцію.

Зазвичай повторювані дії

Last year, I went to the theatre every month.

У минулому році, я ходив до театру щомісяця.

Слова-маркери на позначення The Past Simple Tense:

yesterday

вчора

last (week, month, year…)

минулого (тижня, місяця, року…)

many years ago

багато років назад

the day before yesterday

позавчора

Структура побудови речення:

(+)

I

+ дієслово із закінченням ed, якщо дієслово правильне або неправильне дієслово (V2)*

He

She

It

You

We

They

Приклад: He played football last summer.

Переклад: Він грав в футбол минулого літа.

Приклад: She came* yesterday.

Переклад: Вона прийшла вчора.

* - дивитися таблицю неправильних дієслів

()

I

did not

(didn’t)

+ дієслово без закінчень

He

She

It

You

We

They

Приклад: She did not come yesterday.

Переклад: Вона не прийшла вчора.

(?)

Did

I

+ дієслово без закінчень

he

she

it

you

we

they

Приклад: Did she come yesterday?

Переклад: Вона прийшла вчора?

Spelling rules:

Ми утворюємо форму минулого часу правильних дієслів за допомогою закінчення ed.

1) Якщо дієслово закінчується на e, ми додаємо тільки d.

like - liked

close – closed

2) Якщо дієслово закінчується на одну приголосну, перед якою стоїть наголошена голосна, остання приголосна подвоюється й додається ed.

stop - stopped

prefer - preferred

3) Якщо дієслово закінчується на приголосний + y, то y змінюється на i + -ed.

cry - cried

study - studied

4) Якщо дієслово закінчується на голосний + y, додається закінченняed.

play - played

stay – stayed

Неправильні дієслова мають спеціальні форми минулого часу. Форма минулого часу для дієслова to bewas / were.

I

was

You

were

He

We

She

They

It

Past Continuous

Ми вживаємо The Past Continuous Tense:

1) Коли дія тривала в певний момент у минулому (точний час).

He was swimming in the swimming pool at 7 o’clock yesterday.

Він плавав у басейні в 7 годин вчора.

2) Коли кілька дій відбувались одночасно в минулому.

She was reading a book while he was watching TV yesterday.

Вона читала книжку, в той час як він дивився телевізор вчора.

3) Коли одна дія тривала, а інша відбулась під час першої.

When they came home, Granny was baking a cake.

Коли вони прийшли додому, бабуся пекла торт.

Слова-маркери на позначення The Past Continuous Tense:

while

поки, в той час як

when

коли

the whole evening

цілий вечір

at that moment

в той момент

still

все ще

from 5 till 6 o’clock

с 5 до 6 години

during

протягом

at midnight

опівночі

all day yesterday

цілий день вчора

Структура побудови речення:

(+)

I

was

+ дієслово із закінченням -ing

He

She

It

Приклад: He was watching TV at 8 o’clock yesterday.

Переклад: Він дивився телевізор о 8 годині вчора.

You

were

+ дієслово із закінченням -ing

We

They

Приклад: We were swimming all day yesterday.

Переклад: Ми плавали цілий день вчора.

()

I

was not

(wasn’t)

+ дієслово із закінченням -ing

He

She

It

Приклад: He was not watching TV at 8 o’clock yesterday.

Переклад: Він не дивився телевізор о 8 годині вчора.

You

were

(weren’t)

+ дієслово із закінченням -ing

We

They

Приклад: We were not swimming all day yesterday.

Переклад: Ми не плавали цілий день вчора.

(?)

Was

I

+ дієслово із закінченням -ing

he

she

it

Приклад: Was he watching TV at 8 o’clock yesterday?

Переклад: Він дивився телевізор о 8 годині вчора?

Were

you

+ дієслово із закінченням -ing

we

they

Приклад: Were we swimming all day yesterday?

Переклад: Ми плавали цілий день вчора?

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.