+ Додати матерiал
і отримати
безкоштовне
свідоцтво
! В а ж л и в о
Предмети »
Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Довідка про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з образотворчого мистецтва у 1-7 класах

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

 • 06.07.2019
 • Діловодство
 • 1 Клас, 2 Клас, 3 Клас, 4 Клас, 5 Клас, 6 Клас, 7 Клас
 • Інші методичні матеріали
 • 96
 • 0
 • 7
 • Стежити
Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Довідка

про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів

з образотворчого мистецтва у 1-7 класах

Переїзнянської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

Згідно річного плану роботи Переїзнянської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів на 2018-2019 навчальний рік адміністрацією школи вивчено та проаналізовано стан викладання і рівень навчальних досягнень учнів з образотворчого мистецтва у 1-7 класах.

У процесі вивчення було відвідано уроки образотворчого мистецтва, проведено індивідуальні бесіди з педагогами щодо питань вдосконалення навчально-виховної та самоосвітньої роботи, вивчено рівень навчальних досягнень учнів, проаналізовано стан матеріально-технічного і навчально-методичного забезпечення викладання предмету, рівень використання наявної бази, перевірено шкільну документацію, організацію позакласної роботи з предмета.

Навчальна програма «Образотворче мистецтво» реалізує вимоги освітньої галузі «Мистецтво» (змістова лінія «Образотворче мистецтво») Державного стандарту початкової загальної освіти та гармонійно поєднує навчально-виховний потенціал образотворчої культури з її естетично-мистецькою, зображально-моторною і творчо-діяльнісною складовими.

Мистецтво у старшій школі сприяє художньо-естетичному розвитку людини та стимулює готовність особистості брати участь у різних формах культурного життя суспільства. Таким чином, здійснюється виховання в учнів ціннісно-світоглядних орієнтацій у сфері мистецтва, розвиток комплексу ключових, міжпредметних і предметних компетентностей у процесі опанування художніх цінностей і способів художньої діяльності, формування потреби у творчому самовираженні та естетичному самовдосконаленні.

Під час вивчення даного питання встановлено: образотворче мистецтво в школі викладають вчителі, які забезпечують процес мистецької освіти.

ПІБ вчителя

Стаж роботи

Освіта

Категорія, звання

Класи, в яких викладає

Викладання образотворчого мистецтва у школі здійснюється згідно з вимогами чинних програм з образотворчого мистецтва; вчителі обізнані з Критеріями оцінювання навчальних досягнень, інструктивно-методичними документами.

Викладання образотворчого мистецтва здійснюється відповідно:

 • для 1 класу – за Типовим навчальним планом початкової школи з навчанням українською мовою (за типовою освітньою програмою початкової освіти авторського колективу під керівництвом О.Я.Савченко), затвердженим Колегією Міністерства освіти і науки 22 лютого 2018 року;

 • для 2-4 класів – за Типовою освітньою програмою ЗЗСО І ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 №407 (таблиця №1);

 • для 5-9 класів – за Типовою освітньою програмою ЗЗСО ІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 №405 (таблиця №1).

У кожному з цих навчальних планів на образотворче мистецтво виділено по 1 годині на тиждень.

Кожен з вчителів, які викладають образотворче мистецтво має інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення образотворчого мистецтва у початковій та основній школі у 2018-2019 навчальному році.

У всіх перевірених класах програмне забезпечення відповідає типу навчального закладу та робочому навчальному плану. Всі учні мають альбоми, кольорові олівці, фарби, пензлі тощо.

У 2018-2019 навчальному році стан забезпечення школи підручниками з образотворчого мистецтва не задовольняє потреби школи на 100%.

Календарне планування педагогами складено відповідно до діючих програм. Навчальний матеріал розбитий за темами, чітко ведеться тематичний облік знань. Систематично ведеться поурочне планування.

Учителі початкових класів (Шестухіна Т.М., Кругляк С.Г.) творчо здійснюють викладання курсу образотворчого мистецтва, значну увагу приділяють обґрунтованому вибору оптимальних методів навчання з урахуванням можливостей даного класу, успішно здійснюють міжпредметні зв’язки.

Відвідані уроки підтвердили, що вчителями початкових класів, Міндзяк Т.Ф., Шестухіною Т.М., Кругляк С.Г., доцільно визначаються та належно реалізуються навчальні, виховні та розвивальні завдання.

Методична підготовка вчителів Шестухіна Т.М., Кругляк С.Г. на достатньому рівні, що дає змогу проводити уроки з достатньо високим темпом, оптимально застосовувати словесні (розповідь, пояснення, бесіди), наочні, практичні методи фронтальні, індивідуальні форми навчальної роботи з учнями, раціонально використовувати кожну хвилину уроку, проводити диференціацію та індивідуалізацію навчальної діяльності учнів упродовж навчального процесу.

Учителі початкових класів Міндзяк Т.Ф., Шестухіна Т.М., Кругляк С.Г. творчо використовують інтерактивні методи навчання, ігрові моменти на уроках.

При перевірці виявлено, що вчителі початкових класів Міндзяк Т.Ф., Шестухіна Т.М., Кругляк С.Г. достатню увагу приділяють розвитку творчого мислення та фантазії учнів, практичних умінь і навичок, використовують міжпредметні зв’язки, виховні моменти, вправи розвиваючого характеру. З метою раціонального використання часу на уроці доцільно запроваджувати в практику роботи інформаційні технології з використанням комп’ютерних презентацій.

Аналіз стану ведення класних журналів виявив, що вчителі початкових класів Міндзяк Т.Ф., Шестухіна Т.М., Кругляк С.Г. в цілому дотримуються Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Учні 1-4 класів не оцінюються. Усі вчителі дотримуються правил техніки безпеки під час проведення навчальних занять, відповідно до діючого Положення проводять цю роботу з учнями.

Учитель образотворчого мистецтва Паво В.О. не фахівець, але систематично займається самоосвітою та пройшла курси підвищення кваліфікації у 2017 році. Ретельно готується до уроків. Роботу веде згідно з календарним і поурочним плануванням. Паво В.О. практикує роботу з фарбами, олівцями. Школярі вчаться малювати натюрморти, ілюстрації до казок. Систематично ознайомлює вихованців із видами і жанрами мистецтва. Роботу на уроках іноді організовує на основі врахувань учнів, їхніх індивідуальних особливостей.

У своїй роботі Паво В.О. виховує в дітей естетичні смаки та погляди на принципах народної естетики та на кращих надбаннях цивілізації, що дозволяє примножувати культурно-мистецькі надбання народу.

Паво В.О. виклад навчального матеріалу тісно пов'язує з історичним минулим і сьогоденням, ознайомлює учнів із цікавими фактами з життя видатних художників. Учитель коректно вказує на неточності, допущені в практичній роботі та відзначити позитивні якості навіть у незакінченій роботі (цікавий задум учня, вдале кольорове рішення, тощо). Добре поєднується поточне, підсумкове оцінювання.

Учитель образотворчого мистецтва Паво В.О. оцінювання навчальних досягнень учнів 5-7 класів проводить відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень.

За результатами річного оцінювання учні, які мають оцінки 7-12 балів в 5-7 класах -100%.

За результатами річного оцінювання учителю Паво В.О. слід приділяти більше уваги індивідуальному підходу до учнів.

Паво В.О. засобами образотворчого мистецтва виховує високі естетичні ідеали, формує в учнів художнє осмислення світу, розвиває здатність до самовираження засобами візуального мистецтва, навчає спостережливості, прищеплює почуття краси природи, рослин, тварин та виховує бережливе ставлення до них.

Учитель Паво В.О. використовує інтерактивні методи навчання, ігрові моменти на уроках.

Приділяється увага розвитку творчих здібностей обдарованих учнів у процесі позакласної роботи з предмета. Обдаровані діти потребують постійної підтримки, заохочень. З цією метою проводяться загальношкільні виставки, учні разом з батьками і знайомими радіють своїм успіхам, дивлячись на власні творіння. Такі успіхи вселяють упевненість в дитину і спонукають її ще більше зусиль і часу віддавати справі мистецтва.

Учні школи активні учасники конкурсів мистецького напрямку:

 1. Ахман Вероніка (8кл) – І місце в районному етапі конкурсу «Великодній дивограй», ІІ місце в районному етапі конкурсів «Смарагдові витоки» та «За нашу свободу».

 2. Овод Ганна (7кл) – ІІ місце в районному етапі конкурсу «Великодній дивограй» та ІІІ місце в районному етапі конкурсу «За нашу свободу».

 3. Орел Артем (7кл) – ІІІ місце в районному етапі конкурсу «Великодній дивограй»

Кабінет образотворчого мистецтва відсутній.

На підставі проведеного аналізу рекомендовано:

 1. Стан викладання та рівень навчальних досягнень з образотворчого мистецтва вважати на достатньому рівні.

 2. Вчителям образотворчого мистецтва Міндзяк Т.Ф., Шестухіній Т.М., Кругляк С.Г., Паво В.О.:

  1. З метою раціонального використання часу на уроці запроваджувати в практику роботи інформаційні технології з використанням комп’ютерних лекцій та комп’ютерних презентацій.

Постійно (за потребою)

  1. Активізувати роботу щодо виявлення та підтримки обдарованих дітей із залученням учнів до участі в різноманітних конкурсах з образотворчого мистецтва.

Протягом року

  1. З метою раціонального використання часу більше уваги приділяти практичній роботі учнів.

Протягом року

Заступник директора з НВР Н.В.Сідова

Опис документу:
Під час здійснення внутрішкільного контролю за станом викладання образотворчого мистецтва увага була приділена виконанню навчальних програм, організації навчально-виховного процесу на уроці, поурочному плануванню, матеріально-технічному та навчально-методичному забезпеченню викладання предмета, виконанню вимог до ведення шкільної документації.
 • 06.07.2019
 • Діловодство
 • 1 Клас, 2 Клас, 3 Клас, 4 Клас, 5 Клас, 6 Клас, 7 Клас
 • Інші методичні матеріали
 • 96
 • 0
 • 7
 • Стежити

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Активізація творчого потенціалу вчителів шляхом використання ігрових форм організації учнів на уроці»
Черниш Олена Степанівна
36 годин
590 грн
590 грн