Довідка про стан викладання біології в 9 класі

Опис документу:
У ході перевірки були відвідані уроки біолоії в 9 класі, перевірено документацію вчителя: календарні та поурочні плани, стан ведення класних журналів з предмета, робочі зошити та зошити для контрольних робіт учнів; проведено вивчення дотримання вимог щодо змісту, обсягу навчальних програм та рівня знань, умінь і навичок учнів.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Довідка

про стан викладання біології в 9 класі

Переїзнянської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

Згідно річного плану роботи відділу освіти Артемівської РДА та Переїзнянської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів на 2016-2017 навчальний рік з 05.10 по 18.11.2016 року вивчався стан викладання біолоії в 9 класі, рівень дотримання психолого-пе­дагогічних вимог до уроку, відповідність рівня навчальних досягнень учнів державним вимогам.

У ході перевірки були відвідані уроки біолоії в 9 класі, перевірено документацію вчителя: календарні та поурочні плани, стан ведення класних журналів з предмета, робочі зошити та зошити для контрольних робіт учнів; проведено вивчення дотримання вимог щодо змісту, обсягу навчальних програм та рівня знань, умінь і навичок учнів.

Вивчення аналізу і узагальнення отриманої в ході перевірки інформації дає можливість констатувати, що викладання біології проводиться за державною програмою, згідно інструктивно-методичних рекомендацій  МОН України щодо вивчення шкільних дисциплін у 2016-2017 н.р. Відповідно до вимог навчальної  програми складено календарне планування.

Аналіз кадрового складу свідчить про відповідний рівень забезпечення викладання біології:

ПІБ

учителя

Педагогічний стаж

Кваліфікаційна

категорія

Тижневе навантаження

Класи, в яких викладає

Рязанцева Вікторія Вікторівна

11 років

спеціаліст

ІІ категорії

16,5 годин

5-9

Перевірка показала, що вчитель має фахову підготовку, обізнана з навчальними програмами з предмету, листами МОН України щодо викладання свого предмету. Учитель працює над підвищенням свого методичного і фахового рівня, цікавиться новинками психолого-педагогічної літератури і намагається використовувати ці досягнення в своїй практичній діяльності.

Учитель на достатньому рівні володіє методикою викладання свого предмету, застосовує на своїх уроках різноманітні засоби навчання. Завдяки сучасним методикам забезпечує достатній показник рівня успішності та якості навчально-виховного процесу. Вчителем, іноді, практикується використання на різних етапах уроку інтерактивних методів навчання.

Важливим фактором піднесення ефективності уроку є правильне співвідношення діяльності учителя і учнів у здобутті нових знань. Уччитель практикує різні форми навчальної діяльності: групову, фронтальну, індивідуальну, які здійснюють в умовах колективної діяльності. Добираючи методи та форми навчання, які б забезпечували реалізацію мети біологічної освіти, учитель віддає перевагу методам самостійного здобуття знань і тим, що спрямовані на реалізацію принципу активності навчання (евристичні бесіди, пошукові лабораторні роботи, розв'язування розрахункових, логічних і ситуативних задач, виконання індивідуальних завдань тощо) і сприяє розвитку творчої особистості, формуванню життєвих і соціальних компетенцій школярів. Вчитель пропонує учням самостійно знаходити необхідне в підручнику, вибрати головне і висловити свою думку. Вивчення нового матеріалу тісно пов’язується із раніше здобутими знаннями. Постійна опора на попередній матеріал, проблемність викладу, поєднання розповіді учителя з евристичною бесідою, визначення формулювання без закінченої думки – все це сприяє підвищенню працездатності учнів на уроці, виробляє у них уміння уважно слідкувати за розповіддю учителя, за ходом бесіди з тим, щоб можна було своєчасно доповнити думку вчителя, дати відповідь на те чи інше запитання.

Відвідані уроки дають можливість підкреслити позитивне у роботі вчителя, а саме – опора на таблиці, використання карток, наочностей, вдало продумані завдання для самостійної роботи.

Рідко використовують проблемний метод викладу, неналежною є питома вага завдань пошукового характеру, які б значно сприяли опануванню школярами таких логічних операцій, як порівняння, класифікація, аналіз тощо.

Багато учнів на уроках залишаються пасивними спостерігачами.

Не досить координуються зусилля вчителя біології щодо вироблення в учнів екологічних, природоохоронних умінь і навичок, не проводять із цією метою комплексні екскурсії на природу.

Вчитель володіє комп’ютером на середньому рівні, але на уроках не викоростовуються інформаційно-комунікаційні технології.

В кабінеті зібрані та систематизовані науково-методичні та дидактичні матеріали, наочності (таблиці, схеми, муляжі, різноманітні колекції, мікропрепарати та ін.).

У школі проводиться позакласна робота з біології: предметні тижні, виховні та позакласні заходи.

Було переглянуто робочі зошити та зошити для контрольних робіт учнів 9 класу. Зошити вчителем перевіряються відповідно до вимог, лабораторні та практичні роботи виконуються в робочих зошитах.

Організація практичної діяльності з біології спостерігалась на всіх відвіданих уроках.

Рекомендовано:

  1. Визначити стан викладання біології задовільним.

  2. Стимулювати активність вчителя щодо підвищення свого професійного рівня, впровадження інтерактивних методів та інформаційних технологій, друку власних педагогічних надбань у фахових виданнях.

  3. Підвищувати ефективність уроків, використовуючи розвиваюче навчання та створення проблемних ситуацій.

  4. Звернути увагу на стан та якість підготовки учнів до уроку, виконання ними домашніх завдань.

  5. Здійснювати індивідуалізацію та диференціацію навчання при визначенні домашнього завдання.

  6. Вдосконалювати форми і зміст позакласної роботи, приділяючи велику увагу участі учнів в природничих конкурсах, підготовці до олімпіад.

  7. Оформити постійні стенди, наприклад, «Портрети видатних учених біологів», «Еволюція органічного світу та його класифікація», «Куточок юних любителів природи», «Біологічний календар», «Сьогодні на уроці» та ін.

Заступник директора з НВР Н.В.Сідова

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ФІЗИКИ залишилося:
0
4
міс.
0
0
дн.
0
4
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!