• Всеосвіта
  • Бібліотека
  • Діловодство
  • Довідка про формування читацької та мовленнєвої культури на уроках української мови та літератури в 5-9 класах (стан викладання української мови та літератури) атестація вчителів

Довідка про формування читацької та мовленнєвої культури на уроках української мови та літератури в 5-9 класах (стан викладання української мови та літератури) атестація вчителів

Опис документу:
У ході вивчення даного питання проаналізовано кадрове забезпечення, матеріально-технічне та програмово-методичне забезпечення викладання української мови та літератури. Аналіз якості знань, умінь та навичок учнів здійснювався на основі відвідування уроків, перегляду учнівських зошитів, ознайомлення з поточною та підсумковою успішністю учнів по класних журналах, бесід з вчителями української мови та літератури.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Довідка

про формування читацької та мовленнєвої культури

на уроках української мови та літератури в 5-9 класах

Переїзнянської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

(стан викладання української мови та літератури)

атестація вчителів

Згідно річного плану роботи школи та графіка атестації вчителів протягом атестаційного періоду (листопад 2016р. – лютий 2017р.) вивчався стан викладання української мови та літератури в 5-9 класах, формування читацької та мовленнєвої культури, рівень дотримання психолого-педагогічних вимог до уроку, відповідність рівня навчальних досягнень учнів державним вимогам щодо мовної підготовки.

У ході перевірки були відвідані уроки української мови та літератури в 5-9 класах, перевірено документацію вчителів: календарні та поурочні плани, стан ведення класних журналів з предмета, робочі зошити та зошити для контрольних робіт учнів; проведено вивчення дотримання вимог щодо змісту, обсягу навчальних програм та рівня знань, умінь і навичок учнів.

Вивчення аналізу і узагальнення отриманої в ході перевірки інформації дає можливість констатувати , що викладання української мови та літератури проводиться за державними програмами, згідно інструктивно-методичних рекомендацій  МОН України щодо вивчення шкільних дисциплін у 2016-2017 н.р. Відповідно до вимог навчальних  програм складено календарно-тематичне планування.

Аналіз кадрового складу свідчить про відповідний рівень забезпечення викладання української мови та літератури:

ПІБ

учителя

Педагогічний

стаж

Кваліфікаційна

категорія

Тижневе навантаження

Предмет та класи, в яких викладає

Кисиличина Оксана Миколаївна

16 років

спеціаліст ІІ категорії

19,5 годин

укр. мова 5-9,

укр. літ-ра 7-9

Горячко Катерина Василівна

13 років

спеціаліст

4 години

укр. літ-ра 5-6

Перевірка показала, що вчителі мають фахову підготовку, обізнані з навчальними програмами з предметів, листами МОН України щодо викладання свого предмету. Учителі постійно працюють над підвищенням свого методичного і фахового рівня, цікавляться новинками психолого-педагогічної літератури і намагаються використовувати ці досягнення в своїй практичній діяльності.

Учитель Кисиличина О.М. на достатньому рівні володіє  методикою викладання свого предмету, формує читацьку та мовленнєву культуру, застосовує на своїх уроках різноманітні засоби навчання. Завдяки сучасним методикам забезпечує достатній показник рівня успішності та якості навчально-виховного процесу. Вчителем практикується використання на різних етапах уроку різнорівневих завдань, тестів. Серед форм роботи, які використовує педагог, визначальне місце займають інтерактивні методи: групова робота, учнівські диспути, розігрування діалогів, ведення бесіди, розвиток уяви, творчих здібностей, взаємо- та самооцінювання, деформований текст та інші.

Досить результативними є використовувані вчителем активні форми навчання. Серед таких: порівняння, конструювання, моделювання, методу творчої реалізації. Значне місце займає самостійна діяльність учнів, переважно в групах. Це дає можливість активізувати дітей, розбудити їх ініціативу, привчає до самоорганізації, роботи в колективі над спільною справою. Уроки насичені творчими завданнями. Вчить дітей правильно і точно висловлювати свою думку, виконувати тестові завдання, розрізняти стильові особливості мови та їх практичному застосуванню, слідкує за тим, щоб учні правильно і акуратно вели зошити, дотримувались вимог єдиного мовного режиму.

Учитель Горячко К.В., щоб виховати особистість, яка зуміє поєднати духовний світ, знаючи практику та ініціативність, використовує інноваційні засоби навчання. Результат відвідування уроків показав, що вчитель починає свій урок з повідомлення орієнтованих на результат цілей; створення на уроках позитивного настрою, відповідної мотиваційної  ситуації успіху, взаємопідтримки. Важливу роль відводить урокам, спрямованих на формування таких умінь, як оволодіння різними способами читання, робота з підручником, додатковою літературою. З метою оволодіння мовленням пропонує учням на окремих етапах уроку: перевірки домашнього завдання, актуалізації опорних знань, закріплення вивченого, узагальнення вивченого чи домашнього завдання – складати усні і письмові твори, твори-мініатюри, розповіді, роздуми, описи, діалоги. Діяльнісна сторона таких завдань змушує учня працювати на перспективу, запам’ятовувати.

П’ятикласників вчить самооцінюванню, пропонуючи їм листи самооцінювання, де за кожен етап уроку учні виставляють собі оцінки, а потім оцінюють свою роботу протягом усього уроку. Під час роботи над новою темою в 5 класі використовує різні методи роботи: роботу в парах, у групах, словникова робота. Вчитель враховує індивідуальні особливості п’ятикласників,тому будує урок з урахуванням психологічних особливостей учнів цього віку. На уроках у 5 класі присутні ігрові моменти, змагання, фізкультхвилинки.

Важливим елементом навчання рідної мови є ведення учнями зошитів. Перевіркою встановлено, що зошити з української мови та літератури мають належний вигляд в усіх класах. Перевіряються зошити згідно з наказом Міністерства освіти і науки України. Недоліком, властивим для всіх зошитів з контрольними роботами, є відсутність ґрунтовної роботи над помилками. Це серйозне упущення, і вчителям потрібно його негайно усунути. Занепокоєння викликає стан каліграфії. Вона є жахливою в деяких учнів.

Слід зазначити деякі недоліки, виявлені під час вивчення стану викладання української мови та літератури:

  • недостатня  робота на уроках по запобіганню орфограм, граматичних, синтактичних помилок,  робота над помилками, відсутнє коментоване письмо.

  • слід звернути більшу увагу на розвиток зв’язного мовлення учнів, а саме на побудову усного висловлювання, формулювання власної точки зору.

Пропозиції щодо поліпшення стану викладання української мови та літератури:

  1. Посилити роботу з обдарованими учнями.

  2. Активізувати роботу по  виробленню грамотного  письма,  по організації роботи над помилками.

  3. Працювати над розвитком мовленнєвої діяльності учнів, зацікавленням учнів до читання творів.

  4. Сприяти використанню сучасних інформаційних технологій.

  5. Активізувати роботу вчителів української мови та літератури з узагальнення власного досвіду, представлення авторських робіт на педагогічних виставках, надання матеріалів до друку в фахових виданнях.

Заступник директора з НВР Н.В.Сідова

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«ZOO-психологія: як навчитися розуміти тварин»
Левченко Вікторія Володимирівна
36 годин
590 грн
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.