Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Сучасні методики засвоєння норм нової редакції "Українського правопису"
»
Взяти участь Всі події

Досвід роботи "Використання інтерактивних методів".

Опис документу:
На сучасному етапі доцільно широко використовувати інтерактивні методи навчання, що забезпечують тісний зв'язок «учитель – учень», «учень – учень» ( інтерактивний означає «взаємодія»). Одними з основних методичних інновацій є інтерактивні методи навчання, мета яких полягає у тому, щоб навчальний процес відбувався за умови постійної активної взаємодії всіх учнів, де учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання, розуміють, що вони роблять.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Використання інтерактивних методів.

На сучасному етапі доцільно широко використовувати інтерактивні методи навчання, що забезпечують тісний зв'язок «учитель – учень», «учень – учень» ( інтерактивний означає «взаємодія»).

Одними з основних методичних інновацій є інтерактивні методи навчання, мета яких полягає у тому, щоб навчальний процес відбувався за умови постійної активної взаємодії всіх учнів, де учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання, розуміють, що вони роблять.

Впроваджуючи інтерактивні технології, я виявила певні особливості та переваги: стають ширшими можливості до використання різних організаційних форм вивчення навчальних предметів (моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор і спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин), іде формування навичок і вмінь, вироблення цінностей, створення атмосфери співробітництва.

Для того, щоб інтерактивні методи навчання дали вражаючі результати, я:

а) починаю з поступового включення елементів цієї моделі, створюю план впровадження;

б) на перших етапах спочатку використовую прості інтерактивні технології -

робота в парах, малих групах, мозковий штурм, асоціативний кущ тощо.

Для зміцнення контролю за ходом процесу навчання за умові інтерактивної

моделі навчання я глибоко продумую матеріал, підбираю різноманітні тексти, ситуації, завдання для груп, вправи – розминки.

Основними формами інтерактивної роботи є навчальна взаємодія учнів в парах і мікрогрупах. Склад групи не більше, ніж 4-6 чоловік. У результаті групової роботи виграють усі («Твій успіх іде на користь мені, а мій - на користь тобі») Така діяльність має свої принципи: одночасна взаємодія, однакова участь (для виконання завдання кожному учневі надається однаковий час); позитивна взаємодія (група виконує завдання за умов успішної роботи кожного учня); індивідуальна відповідальність (при роботі у групі у кожного учня своє завдання).

Я помітила, що невимушена обстановка в малій групі сприяє розвиткові у сором’язливих учнів навичок міжособистісного спілкування.

Групи можуть бути однорідними або різнорівневими. За моїми спостереженнями, краще в одну групу об’єднувати сильних, середніх і слабких. При такому об’єднанні, в учнів стимулюється творче мислення і інтелектуальний обмін ідеями.

Читання.

Успішно використовую інтерактивний метод «читання в групах співробітництва»: діти читають один і той самий тектс одночасно, сильні підтягують слабших, текст закінчують читати разом, що дає змогу більшості дітей висловити свою думку, дати відповіді на запитання після тексту, скласти план переказу тексту.

Рідна мова.

На цих уроках ефективними є робота в групах, парах.

Фрагмент уроку рідної мови.

Тема: Паралельні закінчення іменників чоловічого роду в давальному і місцевих відмінках однини.

 • Учні записують 10 слів (наприклад, сніг, мороз, рот, кінець, ріжок, пастух, лоб, місяць, Юрчик, край). Визначають, що між ними спільного, що відмінного.

 • Діти відмінюють чотири іменники за вибором.

 • «Мовленнєва ситуація»: учні аналізують форми слів давального і місцевого відмінків однини.

 • Ознайомлюють з правилом в підручнику.

 • Робота в групах: учні читають перевертні, ставлять розшифровані слова в давальному і місцевому відмінках однини, виділяють закінчення, роблять висновок (наприклад: краї – їжак – їжакові (Д,в.), на їжаку (М.в)).

 • Диктант, робота в парах: учні підкреслюють іменники чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини, роблять висновок.

 • Текст для диктанту.

Соловейкові треба назбирати комах для своїх пташенят. Пригадай берізку в рідному краю, пригадай доріжку в тихому гаю. На даху сидить голуб.

Технологія «Ажурна пила».

Українська мова, 3 клас.

Тема: Рід іменника.

Учитель розділяє класс на 4 домашні групи. Завдання: опрацювати вдома кожну группу іменників. У класі учасники домашніх груп обєднуються у так звані експертні групи, де представники кожної групи пояснюють засвоєнний матеріал іншим таким чином самі набувають нових знань.

Учасники експертних груп повертаються в домашні групи й діляться знаннями, отриманими в експертних группах, з іншими учнями цієї групи.

Клас обєднуються в загальне коло для підбиття підсумків уроку. Таким чином усі учні оволодівають розумінням принципу поділу іменників за родовими ознаками.

Технологія «Метод Прес».

Українська мова, 4клас.

Тема:Однорідні члени речення.

Чотири пари працюють одночасно. Перед кожною стоїть завдання відповісти на поставлене запитання виключно за поданим кліше:

1 – ша пара - я вважаю, що …

2 – га пара – тому, що …

3 – тя пара – наприклад …

4 – та пара – таким чином …

отже міркування набуває такого вигляду:

я вважаю, що ці члени речення є однорідними, тому що вони відповідають на одне й те сааме питання й залежить від одного й того ж слова.

Технологія «Займи позицію».

Урок читання.3 – й клас.

Тема:Вавилонська вежа.

Організаційна частина – 2 хвилини.

Учитель дає можливість пригадати, що вавилонська вежа – це біблійна легенда. З цієї легенди історично склалися різні точки зору:

 • Різноманітність мов на землі.

 • Могутність вавилонської держави.

 • Міцність в віри бога.

 • Неминуче покарання за людську погорду.

Завдання цього уроку – проаналізувати ці висновки і, можливо, дійти до одної єдиної думки.

На протилежних стінах классу розміщенні 3 плакати.

 • «Вавилонська вежа» - легенда про виникнення різних мов.

 • «Вавилонська вежа» - легенда про погорду як найвищий людський гріх.

 • «Вавилонська вежа» - легенда – згадка про часи, коли на землі панував мир, вселюдське розуміння і злагода.

Діти займаючи позицію певну, утворюють групи. 3 хвилини обговорюють свій вибір у группах.

2 – 4 учні від кожної групи обговорюють свою думку, цитуючи твір. У процесі обговорення допускається перехід від однієї до іншої групи, а в результаті обгорення весь класс може дійти єдиної думки або так і залишитися на різних позиціях.Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Нещодавно завантажили