Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
PRO-акаунт на «Всеосвіті» як інструмент саморозвитку та професійної самореалізації
»
Взяти участь Всі події

Досвід роботи. "Активні методи навчання"

Опис документу:
Сьогодні навряд чи треба когось переконувати в тому , що активні методи навчання є необхідною умовою формування в учнів знань та умінь з конкретних предметів, ключових компетентностей ,розвитку творчих здібностей, критичного мислення школярів.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Сучасні підходи до шкільного навчання передбачають формування в учні не тільки знань та вмінь з конкретного предмета ,а й ключових (загально предметних, над предметних, універсальних) компетентностей. Це якості людини, які допомагають їй вирішувати повсякденні життєві проблеми, долати труднощі у виборі рішення, брати особисту відповідальність за свій вибір.

На мою думку ,доцільно виділити такі три комплекси компетентностей:

 • ціннісно – смисловий(світогляд, ціннісні орієн6тири учнів, здатність бачити, розуміти оточуючий світ, брати на себе відповідальність за те що відбувається в ньому, оволодівати способами фізичного та духовного саморозвитку);

 • комунікативний , який передбачає уміння успішно здійснювати усне і писемне спілкування в різноманітних життєвих ситуаціях, співпрацювати у вирішенні життєвих проблем;

 • навчально –пізнавальний , інформаційний, який забезпечує вміння вчитися протягом усього життя, користуватися різноманітними технологіями доступу до інформації, критично оцінювати її, включати нові знання у наявні в індивіда когнітивні структури.

Сьогодні навряд чи треба когось переконувати в тому , що активні методи навчання є необхідною умовою формування в учнів знань та умінь з конкретних предметів, ключових компетентностей ,розвитку творчих здібностей, критичного мислення школярів. На своїх уроках я впроваджую такі інноваційні методи та технології роботи, спрямовані на розвиток творчої особистості учнів, як «Читання та письмо для розвитку критичного мислення»(ЧПМК),елементи програми «Крок за кроком»,ейдетика, формування образного мислення(ФОМ), інтерактивні методи, метод проектів.

Наведу деякі приклади застосування цих методів та технологій на різних уроках.

Працюючи за програмою «Читання та письмо для розвитку критичного мислення»(ЧПМК),я надаю кожному учневі право висловитися , реалізувати себе і бути зрозумілим іншими через ігрову діяльність, бо гра на уроці – не тільки розвага, а навчальні вправи в цікавій формі .На уроках читання проводжу ігри

 • «Пригадай»

Мета: навчити учнів відтворювати текст за опорними словами. Наприклад :після опрацювання теми пропоную дітям за опорними словами впізнати твір, згадати його назву і детально переказати.

Розвідники - пастка –фашисти –біль - голод-їжачок(Ю.Збанацький «Щедрий їжачок»


 • «З якого твору цей герой»;

 • «Закінчи вислови, думки»

Мета: розвивати пам'ять, уміння відтворювати набуті знання.

Наприклад: на дошці записані вислови ,думки. Їх треба продовжити й назвати, кому вони належать, автора твору.

«Де сили обмаль…беруть на поміч розум»(казка «Їжак і лисиця»)


Також на цих уроках я використовую методи «Семантична картка»(представити учням поняття з розповіді) і «Припущення на основі запропонованих слів»(оцінити фонові знання учнів),складання «Картки персонажів»(наприклад: оповідання Олександра Ємченко «Драма на болоті».заповнити картку персонажа у колах написати характеристику цього персонажу, а у прямокутниках наведіть докази за текстом, що підтверджують ці характеристики),


метод «Обміркуйте –Об’єднайтесь у пари - Обміняйтесь думками» – у фазі консолідації. Метод «Спрямоване читання» - у фазі побудови знань.

У кінці уроку учні оцінюють свою роботу за «Карткою успіху» (наприклад)

Предмет:

Дата:

Клас;

Прізвище ,ім’я учня:

Вид діяльності

Бал

1

Домашнє завдання


2

Семантична картка


3

Словникова робота


4

Складання розповіді


5

Робота з новим текстом


6

Картка персонажів


Загальний балЗа цією програмою кожен учень обирає домашнє завдання до душі:

 • виразне читання висловів, діалогів, описів, думок;

 • складання проблемних запитань до тексту;

 • підготовка реферату – довідки;

 • добір поезії до теми;

 • написання твору – роздуму;

 • самостійне складання вірша;

 • створення малюнків до творів.

Сучасна педагогічна технологія сприяє розвитку асоціативного мислення через впровадження ейдетики. Що саме дає дітям ейдетика і програма формування образного мислення ?Це :

- концентрація уваги;

- розвиток усіх видів пам’яті;

- уміння швидко і надовго запам’ятовувати інформацію;

- вміння запам’ятовувати потрібне і забувати зайве;

- розвиток логічного мислення та інтуїції;

- вміння ефективно і швидко знаходити рішення.

Наприклад:

Тема: В.Сухомлинський «Найважливіше примусити себе відчувати».

Вивчення нового матеріалу.

1. ФОМ (формування образного мислення): за малюнком учні розповідають, що відбувається на картині.

2. Ейдетика: складають цікаву розповідь зі словами: Геннадій, п’ятірка, товариші, клас, похід, речі, ліс, вчителька, задача, життя.

3. Перше читання твору: читаємо, слухаємо, запам’ятовуємо, порівнюємо зі своїми розповідями, визначаємо – що спільного, що відмінного?

4. Метод піктограм: кодування тексту через малюнки в певній послідовності, що сприяє кращому запам’ятовуванню для подальшого переказу або читання напам’ять.

Сьогодні метод проектів вважають одним із найперспективніших методів навчання, адже він створює умови для творчої самореалізації учнів, підвищує мотивацію до навчання сприяє розвитку інтелектуальних здібностей. Учні набувають досвіду розв’язання проблем майбутнього ,самостійного життя, які вони проектують у навчанні.

Проектна діяльність особистості ,що необхідна суспільству майбутнього і сьогоденню, виробляється в процесі виконання урочистих та позаурочних проектів.

Хочу розповісти про організацію позаурочних учнівських проектів. Вони відрізняються від урочних тематикою проектів, кількістю учасників проекту, можливістю включатися під час ходу виконання в контакті із позашкільними установами, підприємцями, організаціями; можливістю використання проектів різного типу, особливо творчих, пригодницьких, ігрових, рольово – ігрових, спортивних, музичних тощо.

Темами позаурочних проектів у 3 класі я вибрала :

- школа (її історія, минуле і майбутнє, комфортні умови для навчання );

- мої батьки, мій родовід, моя країна, моя родина;

- світ навколо мене ( хто я , я і дорослі, я і мої друзі, я і світ);

- флора і фауна міста.

Наприклад: Проект «Я і світ»

Мета :сприяння розвитку особистості дитини, формування вміння орієнтуватися в навколишньому середовищі, толерантності ,вміння відстоювати власну точку зору, формування навичок здорового способу життя.

Завдання :

- формування морально стійкої особистості;

- відмова від шкідливих звичок;

- формування навичок конструктивного діалогу;

- формування вміння відстоювати власну точку зору.

Форми роботи :

- тренінги за програмою «Рівний рівному»;

- психологічні консультації;

- участь у класному самоврядуванні.

очікувані результати:

- сформоване почуття гідності;

- вміння відстоювати власну думку;

- сформовані навички до здорового способу життя;

- вміння правильно обирати правильну модель поведінки.Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.