Документація асистента вчителя " Примірний перелік документації для оптимізації діяльності "

Опис документу:
Наразі питання щодо документації асистента вчителя в інклюзивно-му класі не унормоване в українському законодавстві. У зв’язку з цим на підставі Наказу Міністерства освіти і науки від 25.06.2018 № 676 року «Про затвердження інструкції з діловодства у закладах загальної серед-ньої освіти» заклад освіти затверджує свій перелік документації, зокрема й для асистента вчителя, враховуючи його посадові обов’язки.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Документація асистента вчителя.

Наразі питання щодо документації асистента вчителя в інклюзивно-му класі не унормоване в українському законодавстві. У зв’язку з цим на

підставі Наказу Міністерства освіти і науки від 25.06.2018 № 676 року

«Про затвердження інструкції з діловодства у закладах загальної серед-ньої освіти» заклад освіти затверджує свій перелік документації, зокре-ма й для асистента вчителя, враховуючи його посадові обов’язки. Такий підхід максимально розширює повноваження й індивідуалізує потреби закладу освіти в документуванні інформації, пов’язаної з прийняттям управлінських рішень, й убезпечує освітян від надмірних вимог щодо обов’язкового ведення документів, що втратили актуальність.

Пропонуємо примірний перелік документації для оптимізації діяльності асистента вчителя.

 1. Індивідуальна програма розвитку житини з ООП.

ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ

1. Період виконання

2. Загальні відомості про учня:

 • прізвище, ім’я, по батькові

 • дата народження

 • повне найменування загальноосвітнього навчального закладу, в якому навчається учень

 • рік навчання

3. Відомості про особливості розвитку учня (особливі освітні потреби, стан здоров’я, фізичний і мовленнєвий розвиток, когнітивну, емоційно-вольову сферу, навчальну діяльність)

№ з/п

Дата

Короткий зміст

Джерело інформації

4. Наявний рівень знань і вмінь учня

Потенційні можливості

Потреби

5. Додаткові освітні та соціальні потреби учня (додаткова підтримка асистента вчителя, супровід соціальним працівником, робота з вчителем- дефектологом, вчителем-логопедом тощо)

( Так (зазначити потреби)

( Ні

6. Психолого-педагогічна допомога, що надається під час проведення у позаурочний час корекційно-розвиткових занять

Найменування заняття

Фахівець, який проводить заняття

Місце проведеннязаняття

Дата проведення заняття

Періодичність

7. Характеристика учня

Сфера розвитку

Стисла характеристика

Заплановані дії

Очікувані результати/уміння

Емоційно-вольова

Фізична

Когнітивна

Мовленнєва

Соціальна

8. Навчальні предмети (у разі, коли потенційні можливості учня не дають змоги засвоїти навчальну програму, що призводить до необхідності розроблення адаптованої або модифікованої програми)

Порядковий номер

Навчальний предмет

Програма

адаптована

модифікована

Звільнення від вивчення окремих навчальних предметів

( Так (зазначити предмет (предмети)

( Ні

9. Адаптація (необхідне підкреслити)

Пристосування середовища: доступність, інтенсивність освітлення, зменшення рівня шуму в класі, приміщення для усамітнення, інше

Психолого-педагогічна адаптація: збільшення часу на виконання завдань, чергування видів діяльності, виконання завдань за зразком, вид та частота релаксації, використання засобів концентрації уваги, інше

Адаптація навчального матеріалу: адаптація навчальних посібників, наочних матеріалів, картки-підказки, використання друкованих текстів з різним розміром шрифтів, інше

Необхідне спеціальне обладнання

( Так (зазначити обладнання)

( Ні

10. Індивідуальний навчальний план

Індивідуальний навчальний план та індивідуальна навчальна програма розробляються відповідно до особливостей інтелектуального розвитку учня.

Індивідуальний навчальний план визначає перелік предметів та кількість годин для їх вивчення.

Навчальний предмет

Цілі навчання

Зміст

Педагогічні технології, спрямовані на досягнення мети

Оцінювання знань, які засвоїв учень за рік/півріччя

11. Джерела інформації в процесі розроблення індивідуальної програми розвитку:

( висновок психолого-медико-педагогічної консультації

( попередня індивідуальна програма розвитку

( батьки/опікуни

( учень

( інші

12. Члени групи з розроблення індивідуальної програми розвитку

Прізвище, ім’я,по батькові

Найменування посади

Підпис

13. Узгодження індивідуальної програми розвитку з:

1) батьками/законними представниками:

прізвище, ім’я, по батькові батьків/законних представників

підпис дата

2) учнем у разі, коли йому виповнилося 16 і більше років

підпис дата

14. План консультування батьків/законних представників у процесі розроблення/виконання індивідуальної програми розвитку

Дата

Мета

Відповідальні особи

15. Моніторинг стану розвитку учня та його навчальних досягнень

Сфери розвитку/ навчальні предмети

Строк проведення моніторингу

протягом першого півріччя навчального року

після закінчення першого півріччя навчального року

протягом другого півріччя навчального року

після закінчення навчального року

__________________________

(найменування посади директора загальноосвітнього навчального закладу)

_______________

(підпис)

____________________

(ініціали, прізвище)

____ ____________ 20___ р.

 1. Щоденний план роботи асистента вчителя

Дата

Відвідування уроків у класі

Модифікація та адаптація навчальних матеріалів

Робота з батьками та педагогами

Корекційно-виховна робота.

 1. Річний план роботи асистента вчителя.

Затверджую

Директор

_________ (ПІП)

Річний план роботи

асистента вчителя

на 2019-2020 навчальний рік

з/п

Захід

Термін виконання

1.

Аналіз нормативної документації.

Серпень

3 тиждень

2.

Знайомство із дитиною з особливими освітніми потребами та її батьками.

Серпень

3-4 тиждень

3.

Збір документації:

 • посадова інструкція;

 • висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

Серпень 3-4 тиждень

4.

Затвердження розкладу роботи асистента учителя для учнів, які навчаються в інклюзивних класах ( за узгодженням із батьками).

Вересень

1 тиждень

5.

Індивідуальна навчальна програма:

 • довгострокова мета;

 • короткострокові завдання.

Вересень 3-4 тиждень

Січень 3 тиждень

6.

Провести опитування учителів предметників, щодо вмінь та навиків.

Вересень

4 тиждень

7.

Брати участь у засіданнях консультаційно-педагогічної групи з питань інклюзивної освіти та МО (згідно до плану засідань консультативно-педагогічної групи з питань інклюзивної освіти дітей з особливими потребами).

Протягом року

8.

Вести документацію:

 • журнал;

 • конспекти;

 • портфоліо ( портфоліо робіт та електронне порт фоліо);

 • спілкуватися з батьками, надавати їм необхідну консультативну допомогу).

Протягом року

 1. Перспективний план роботи асистента вчителя

Дата

Організаційна та навчально-корекційна робота

Співпраця з учителями-«предметниками», вчителями-дефектологами, медичними працівниками, практичним психологом, соціальним педагогом

Робота з батьками та громадськістю

Методична та самоосвітня робота

Робота з документацією

Примітки

 1. Навчальний план

Затверджую

директор

__________(ПІП)

Навчальний план

для учня _ класу

(ПІП)

на 2019/2020 навчальний рік

Назва предмета

К-ть

годин

Учитель

 1. Листок спостережень

Дата

Висновки спостережень

 1. Журнал методичної роботи

Дата

Назва заходу

Тема

 1. Журнал консультацій

Дата

Кому надано консультацію

Тема консультації

 1. Самоосвіта

з/п

Дата

Назва заходу

Тема

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ІСТОРІЇ УКРАЇНИ залишилося:
0
3
міс.
1
7
дн.
1
5
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!