Документ "Банк психологічного інструментарію"

Психологія

14.06.2021

399

0

34

Для кого: Дорослі
Опис документу:
В документі "Банк психологічного інструментарію" ви ознайомитеся з переліком різних методів та методик роботи практичного психолога з переліком джерел в яких зможете методику, тренінг, корекційну програму знайти та працювати.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Департамент освіти, науки та молоді Миколаївської облдержадміністрації

Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освітиБАНК

психологічного та соціологічного інструментарію,

що застосовується в роботі психологічної служби

*********************

Миколаївської обласної радиПерелік психодіагностичних методик і методик для соціально-психологічних досліджень


з/п

Назва методики

Автор

Джерело

Для вирішення якого завдання застосовується

Вікова група


Методи діагностики дітей дошкільного віку


Дослідження адаптації дошкільників до закладів дошкільної освіти

1

Спостереження за дитиною в період адаптації

Павелків Р.В. Психодіагностичний інструментарій в умовах дошкільного закладу/Р.В. Павелків, О.П. Цигипало – К.: «Центр учбової літератури», 2017. – С. 125 – 127

Визначення рівня адаптації дитини навчального закладу

3 – 6 років

2

Методика «Маски»

(автор Т. Марциновська)

Майзріст О. Визначаємо своєрідність емоційного розвитку дитини /Практичний психолог : дитячий садок , 2017, №9. –С. 20

З’ясування настрою дитини, який переважає під час її перебування в групі

5 -7 років

3

Методика «Мій настрій»

(автори Н.В. Сосновенко, А.І. Тінякова)

Робоча книга працівника психологічної служби: практичний посібник – Т.1: Адаптація дітей (учнів/студентів) до навчально-виховного процесу/наук.ред.:В.Г.Панок:авт..кол. 1 т.: Н.В. Сосчновекнко, А.І. Тінякова. – К.: Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2014. С. 21 – 24

Визначення емоційного стану дитини як показника перебігу адаптаційного процесу.

5 -7 років

Дослідження емоційної сфери

1

Методика «Мій настрій»

Павелків Р.В. Психодіагностичний інструментарій в умовах дошкільного закладу/Р.В. Павелків, О.П. Цигапало – К.: «Центр учбової літератури», 2017. – С. 109

Визначення уміння називати і показувати свій емоційний стан

2 – 4 роки

2

Методика вивчення емоційного стану

(автор О. Кучерова)

Майзріст О. Визначаємо своєрідність емоційного розвитку дитини//практичний психолог : дитячий садок, 2017. №4. – С. 34 – 42

Визначення ступеню розуміння свого емоційного стану та інших людей

3 – 7 років

3

Методика «Розкажи історію»

(автор Г.Х. Махортова)

Корнілова В.В. Застосування про-ективних методів у дитячій пси-ходіагностиці //Практична психо-логія та соціальна робота, 2013, №

9. – С. 25-34

Визначення рівня

тривожності

дитини

4 – 10 років

4

Тест тривожності


(автори Р. Теммпл, В. Амен., М. Доркі)

Галян І. М. Психодіагностика : навч.

посіб. / І.М. Галян., – К.: Академвидав, 2009 – С. 385-394.

Крамченкова В.О. Психодіагностика розвитку дошкільників: ранній та

молодший вік / В.О. Крамченкова –

Х.: вид-во «Ранок», 2013. – С. 112-129

Визначення рівня

тривожності

дитини

Від 4 років

5

Методика «Кактус»


(автор М. Панфілова)

Мойзріст О. Вивчаємо особливості

емоційного стану дитини // Практичний психолог: дитячий садок,

2017, № 9. – С. 15-22

Виявлення наявності агресії, її

напряму та інтенсивності

3 – 7 років

Дослідження пізнавальної сфери

1.

Методика «Що тут

зайве?»

Крамченкова В.О. Психодіагностика розвитку дошкільників: ранній та

молодший вік / В.О. Крамченкова – Х.: вид-во «Ранок», 2013. – С. 68-70

Визначення рівня

розвитку образно- логічного

мислення

4 – 5 років

2.

Методика «Піктограми"

(автор О.Лурії)

Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник/уклад.: [М.В. Лемак, В.П. Петрище]. – Ужгород: Видавництво Олександра Гаркуші, 2011. – 616 с.

Визначення продуктивності запам'ятовування


З 10 років

3.

Методика «Упізнай фігури»

Р. С Нємов

Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. — 4 е изд. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. — Кн. 3: Психодиагностика

Визначення вміння пізнавати й диференціювати образи

5-6 років

4.

Методика «Знайди і викресли»

Р. С Нємов

Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. — 4 е изд. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. — Кн. 3: Психодиагностика

Визначення продуктивності та стійкості уваги

5-6 років

5.

Методика «Запам’ятай цифри»

Р. С Нємов

Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. — 4 е изд. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. — Кн. 3: Психодиагностика

Оцінка об’єму короткочасної слухової пам’яті

5-6 років

6.

Методика «Пройди через лабіринт»

Р. С Нємов

Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. — 4 е изд. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. — Кн. 3: Психодиагностика

Виявлення рівня сформованості наочно-схематичного мислення

5 років

7.

Методика «Запам’ятай малюнки»

Р. С Нємов

Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. — 4 е изд. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. — Кн. 3: Психодиагностика


Оцінка об’єму короткочасної зорової пам’яті

5-6 років

Дослідження готовності дітей до навчального закладу

1.

Проективний тест «Дерево»

Д. Лампена

Коробко С., Коробко О. Робота психолога з молодшими школярами: Метод. Посібник. – К.: Літера ЛТД, 2006Вивчення адаптації та емоційного стану учнів

6-7 років

2.

«Експертна оцінка адаптованості дитини до школи»

Чиркова В.І., Соколової О.Л., Сорокіної О.В.

Я хочу, я можу, я буду добре вчитись/ Упоряд. Т.Гончаренко. -К.:Редакції загальнопедагогічних газет, 2003.

Вивчення соціально-психологічної адаптації дітей до школи вчителями щодо ефективності навчальної діяльності, засвоєння шкільних норм поведінки, успішності соціальних контактів, емоційного благополуччя.

Вивчення соціально-психологічної адаптації дітей до школи батьками щодо успішності виконання завдань, ступеню зусиль, необхідних дитині для виконання шкільних завдань, самостійності у їх виконанні, взаємин з однокласниками, загальної адаптованості.

Вчителі,

батьки


3.

Експрес-діагностика готовності

дитини до навчання в школі

Коробко С. Л., Коробко О. І. Робота психолога з молодшими школярами: методичний посібник. – К.:Літера ЛТД, 2006. – 416 с.


Визначення рівня фонематичного слуху, розвитку

саморегуляції; словникового

розвитку дитини; оцінювання

короткочасної пам'яті й логічного мислення

дитини

5 – 6 років

4.

Методика вивчення зрілості дітей,

що йдуть до першого класу

Галян І. М. Психодіагностика : навч посіб. / І.М. Галян., – К.: Академвидав, 2009 – С. 368-376.

Оцінювання психосоціальної

зрілості, здатності робити висновки, визначення рівня розвитку мислення і мови

5 – 6 років

5.

Діагностичний

комплекс, який

складається з:

- ігрової методики

«Четвертий зайвий»;

- ігрової методики

«Порівняй»;

- діагностичної

бесіди.


Карабаєва І.І., Савінова Н.В.

Моніторинг якості дошкільної освіти:

кваліметричний підхід до оцінки розвитку дитини: методичні рекомендації / І.І. Карабаєва, Н.В. Савінова.

– Київ : ТОВ «МЦФЕР-Україна», 2016.

– С. 95-105

4.6.Визначення рівня

сформованості

сенсорно-пізнавальної компетенції


Від 5-7

років


6.

Методика «Склади

за зразком»


Соловйова Л.

(модифікований варіант методики Надії Цвіркун)

6-7 років// Практичний психолог:

дитячий садок, 2013, № 6. – С. 31-41

Вивчаємо особливості вольового розвитку дитини

Вивчення особливостей вольової

Від 5-7

роківДослідження адаптації першокласників1.

Методика «Чарівний будинок»


за В.Котирло С. Кулачківською

Методи вивчення психічного розвитку дитини/ Піроженко Т.О., Подоляк Л.Г. та ін. – К.: Світоч, 2003

Визначення здатності дитини організовувати свою діяльність відповідно до правил гри

6 років

2.

Опитувальник «Мій клас»

Методика Боврозера у модифікації Ю. Гільбуха

Коробко С.Л., Коробко О.І. Робота психолога з молодшими школярами: Методичний посібник. – 2-е видання. – К.: Літера ЛТД, 2008.Ставлення учня до свого класу

6-9 років

3.

Методика вивчення шкільної мотивації учнів початкової школи

Лусканова Н.Г.

Овчарова Р.В. Технологии практического психолога образования: Учеб. пособие для студентов вузов и практических работников.-М.: ТЦ „Сфера”, 2000.- 448с. (с.155-157)

Вивчення шкільної мотивації учнів початкової школи (мотиваційна незрілість дитини, дитячий негативізм)


4.

Методика визначення рівня сформованості внутрішньої позиції школяра

Т. Нєжнова

Коробко С., Коробко О. Робота психолога з молодшими школярами: Метод. Посібник. – К.: Літера ЛТД, 2006

Визначення сформованості внутрішньої позиції школяра.

6-7 років

5.

Методика дослідження процесу адаптації у молодших школярів

(автор Е. Александровська)

Пчсихология ребенка от рождения до 11 лет. Методики и тесты /Под общ. ред.. А.А. Реана. – М.: АСТ. СПб, Прайм-еврознак, 2007.

Виявлення ефективності навчальної діяльності, успішності засвоєння норм поведінки і соціальних контактів, емоційного благополуччя сформованих у молодших школярів.

6 – 10 років

6.

Діагностичні аркуші «Формування навчальної діяльності» «Рівень узагальненості знань»


(автори Г. Рєпкіна, Е. Заїка)

Коробко С.Л., Коробко О.І. Робота психолога з молодшими школярами: методичний посібник. – К.: Літера ЛТД, 2006

Виявлення рівнів сформованості компонентів навчальної діяльності

7 – 10 років


Дослідження пізнавальної сфери

1.

Методика «Зразок і правило»

О.Венгер Рогов Е.І. Настільна книга практичного психолога.- М.: ВЛАДОС, 1996.

Вивчення вміння виконувати умови завдання, долати впливи сторонніх факторів

6 років

2.

Тест шкільної зрілості Керна - Йерасека

Я. Йерасек

Рогов Е.І. Настільна книга практичного психолога.- М.: ВЛАДОС, 1996.

Визначення загального рівня розумової зрілості дитини

6 років

3.

Методика визначення рівня розвитку фонетичних умінь

В.Тарасун

Кондратенко Л., Богуславська Л. Визначення та корекція шкільної готовності. – К., 2003

Вивчення рівня розвитку фонематичних умінь

6 років

4.

Методика визначення рівня розвитку арифметичних умінь

В. Тарасун

Кондратенко Л., Богуславська Л. Визначення та корекція шкільної готовності. – К., 2003

Вивчення рівня розвитку арифметичних умінь

6 років

5.

Методика «Чого не вистачає на цих малюнках?»

Р.С. Нємов

Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. — 4-е изд. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. — Кн. 3: Психодиагностика

Визначення рівня розвитку сприймання

6 років

6.

Методика «Заучування 10-ти слів».

О.Р.Лурії

С.Коробко, О. Коробко Робота психолога з молодшими школярами: методичний посібник. – К.: Літера  ЛТД, 2006.

Оцінка стану пам’яті, втомлюваності, активності уваги. Визначення обсягу короткочасної і відстроченої пам’яті

Від 5-ти років

7.

Методика «Матриці Равена»

(автор Дж. Равен)

Лемак М.В., Петрище Ю.В. Психологу для роботы: діагностичні методикиМетодичне видання. Збірник. - Ужгород, Видавництво А. Гаркуші, - 2012, - 616 с.

Оцінювання наочно-образного мислення

5-11 років (кольоровий варіант)

8-14 років (чорно-білий варіант)

8.

Методика визначення продуктивності, стійкості переключення та розподілу уваги

Е. Ландольт

Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. — 4 -е изд. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. — Кн. 3: Психодиагностика

Вивчення продуктивності, стійкості, розподілу та переключення уваги

З 6 років

9.

Методика визначення типологічних

особливостей

сприймання


(автор Л. Венгер)

Терлецька Л.Г. Психодіагностика розвитку від року до десяти. – Главник, 2008. – Серія «Психологічний інструментарій».

2. Терлецька Л.Г. психологія дитинства: практикум. Навчлаьний посібник. – К.: Главник, 2006. Серія «Психологічний інструментарій».

Визначення типологічних

особливостей сприймання

Від 6 років

10.


Тест Р. Кетелла (КВІТ)

Р. Кетелла (апробований І. Снітко)

Лемак М.В., Петрище Ю.В. Психологу для роботы: діагностичні методикиМетодичне видання. Збірник. - Ужгород, Видавництво А. Гаркуші, - 2012, - 616 с.

Вимірювання невербального інтелекту

6 років

11.

Методика «Таблиці Шульте»

Увага дитини/Упоряд.: С. Максименко, Л. Терлецька, О. Главник. – К.: Главник, 2004. 112 с. (психолог. інструментарій)

Визначення стійкості уваги і динаміки

6 -17 років

12.

Шкала тестів розумового розвитку

А.Біне – Т.Сімона

(варіант Л.Термена)

1. Маценко В. Психологія пізнавальних процесів. – К.: Главник, 2008.– Серія «Психологічний інструментарій».

2. Інтелектуальні здібності дитини/ Упорядник С.М.Максименко,К.Максименко, О.Главник. – К:

Мікрос-СВС, 2003.

Визначення загального показника розумового

розвитку дитини

3-15 років

13.

Методика «Творча

оригінальність»

(автор А. Симановський)

Психологічна діагностика інтелекту, мислення, креативності дитини /Упоряд.: С.Максименко, Л.Кондратенко, О.Главник. – К.: Мікрос-СВС,

2003.-112с.-(Психол. інструментарій). (с.32)

Вивчення рівня оригінальності

Мальованих образів

Від 5 до 7

років

14.

Методика «Речення»

Практикум по возрастной психологии: Учебное пособие / Под ред. Л.А. Головей, Е.Ф. Рыбалко. – СПб.:

Речь, 2006.

Дослідження креативності

(дивергентної продуктивності

при операціях із символічним

матеріалом)

8-10 років

15.

Методика

«Дві лінії»

Практикум по возрастной психологии: Учебное пособие / Под ред.Л.А. Головей, Е.Ф. Рыбалко. – СПб.:Речь, 2006.

Дослідження креативності

(дивергентної продуктивності

при операціях із образним матеріалом)

8-10 років

16.

Методика «Кола»


(автор Е. Вартегг)

Практикум по возрастной психологии: Учебное пособие / Под ред.Л.А. Головей, Е.Ф. Рыбалко. – СПб.:Речь, 2006

Дослідження креативності


8-10 років

17.


Тест Тулуза-Пєрона

Тулуз-Пєрон

Коробко С., Коробко О. Робота психолога з молодшими школярами: Метод. Посібник. – К.: Літера ЛТД, 2006

Вимірювання швидкості психічних процесів, обсягу та якості довільної уваги

6-9 років

18.

Школьный тест умственного развития (ШТУР)

К.М.Гуревич, М.К.Акимова,

Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособие: В 2 кн. — М.: ВЛАДОС, 1999. — Кн. 1: Система работы психолога с детьми разного возраста. — 384 с.

Діагностика рівня інтелектуального розвитку

З 11 років


Дослідження особистісної сфери, міжособистісних стосунків та соціально-психологічного клімату


1.

Методика дослідження самооцінки

Дембо-Рубінштейн

Самооцінка учня / Упоряд.: С. Максименко, Н. Шевченко, О. Главник. – К.: Главник, 2004.


Дослідження самооцінки

6-10 років

2.

Методика «Сходинки»

Іляшенко Т.Д. -Чому їм важко вчитися?- Діагностика і корекція труднощів у навчанні молодших школярів (стор.76-79) -К.: Початкова школа, 2003

Визначення самооцінки дитини

самосвідомості, усвідомлення

свого місця в системі соціальних зв’язків

Від 5 років

3.

Багатошкальний

опитувальник дитячої тривожності

(БОДТ)

Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник (Текст) / (укладач : М.В. Лемак, В.Ю. Петрище).– Вид. – 2-ге, виправл. – Ужгород:

Видавництво Олександри Гаркуші, 2012. – 616 с.

Методика являє собою багатошкальний опитувальник, який дозволяє широко оцінити характеристики тривожності в дітей і підлітків

7-18 років

4.

Методика Р. Жиля

Практикум по возрастной психологии: Учеб. пособие / Под ред. Л.А. Головей, Е. Ф. Рыбалко. - СПб.:Речь, 2002. - 694

Вивчення соціального прилаштування дитини та його

взаємовідносин з оточуючими

6-12 років

5.

Незакінчені речення

Практикум по возрастной психологии: Учеб. пособие / Под ред. Л.А. Головей, Е. Ф. Рыбалко. - СПб.:Речь, 2002. - 694

Виявлення страхів у різних сферах спілкування та діяльності

6-10 років

6.

Тест «Три оцінки»

А. Липкіна

Коробко С., Коробко О. Робота психолога з молодшими школярами: Метод. Посібник. – К.: Літера ЛТД, 2006

Вивчення самооцінки, домагань та оцінної позиції учня

6-9 років

7.

Тест «Два будинки»

В. Жірінскі

Венгер Л.А. Схема індивідуального обстеження дітей молодшого шкільного віку. – Томск, 1993.

Вивчення сфери спілкування

З 6-9 років

8.

Методика визначення мотивації молодшого школяра до навчання у школі

О. Онуфрієва,

С. Костроміна

Терлецька Л. Шкільна психодіагностика. – К.: Шк.. світ, 2003

Вивчення мотивів навчання

6-10 років

9.

Анкета «Школа»

(И.В.Крук)

Психологическая профилактика дезадаптации учащихся в начале обучения в средней школе. Под ред. Л.П. Пономаренко. – Одесса. – 1998.

Виявлення можливої шкільної дезадаптації

З 9 років

10.

«Програшна лотерея»


(автор М.Т. Бурке-Бельтран)

Методика «Проигрышная лотерея» / Диагностика эмоционально-нравственного развития. Ред. и

сост. И.Б.Дерманова. – СПб., 2002. С.46.

Оцінка сформованості моральної поведінки


6-8 років


11.

Проективна методика «Неіснуюча тварина»

М.З. Друкаревич.

Райгородский Д.Я. практична психодіагностика. Методики та тести. – Самара: БАХРАХ-М, 2002.

Вивчення особистісних рис, установок і психологічних проблем дитини

5-18 років

12.

Методика діагностики самооцінки

Ч. Спілбергер,

Ю. Ханін

Райгородский Д.Я. практична психодіагностика. Методики та тести. – Самара: БАХРАХ-М 2002.

Визначення заниженої самооцінки і тривожності

6-10 років

13.

Тест шкільної тривожності.

Філліпс

Терлецька Л. Шкільна психодіагностика - К.: Редакції загальнопедагогічних газет, 2003.-120с.- (Бібліотека „Шкільного світу”) (с.54-57)

Визначення рівня і характеру тривоги учнів, які пов’язані зі шкільним навчанням

Учні молодшого шкільного віку та підлітки

14.

Дитячий особистісний опитувальник Кеттела

Р.Кеттел, Р. Коан Рогов Е.І. Настільна книга практичного психолога.- М.: ВЛАДОС, 1996.

Дослідження рис особистості

8-12 років

15.

Проективна методика «Малюнок сім’ї у вигляді напівказкових

тварин»

Л. Кондратенко, Л.Богуславська.

Малюнок сім’ї у вигляді напівказкових тварин // Психолог – 2002. - №14. – с. 20

Діагностикаклімату в сім’ї,

дослідження особистості

дитини

6-10 років

16.

Визначення

міжособистісних

стосунків Р. Жиля

Терлецька Л.Г. Психологія дитинства: практикум.-К.: Главник, 2006.– 144 с

Визначення міжособистісних

стосунків

6-10 років


Діагностика дітей підліткового та юнацького віку

1.

Методика діагностики темпераменту

Я. Стреляу

Райгородский Д.Я. практична психодіагностика. Методики та тести. – Самара: БАХРАХ-М, 2002.

Вивчення трьох основних характеристик типу нервової діяльності: рівня процесів збудження, рівня процесів гальмування, рівня рухомості нервових процесів


з 13-и років

2.

Діагностика вад особистісного розвитку (ДВОР)

З.Карпенко

Адаптація дітей у 1,5, 10 класах/Упор.Т. Червона.- К.: Шк. Світ, 2088.


Діагностика вад особистісного розвитку

9-11

3.

Діагностика навчальної мотивації

Т. Д. Дубовицька

Дзюбко Л., Гриценок Л., Діагностика навчальної мотивації. – К.: Редакції загальнопед.газет, 2012. (Бібіліотека «Шкільного світу»).


Вивчення мотивів навчальної діяльності учнів

Учні підліткового віку

4.

Тест-опитувальник «Психологічна характеристика темпераменту»

В.Русалов

Терлецька Л. Шкільна психодіагностика – К.: Редакції загальнопедагогічних газет, 2003.

Дослідження властивостей темпераменту: екстра-, інтраверсії, ригідності, емоційної збудженості, темпу реакції, активності

13-15

5.

Тест-опитувальник на виявлення акцентуацій в підлітків

С. Шмішек

Рогов Е.І. Настільна книга практичного психолога.- М.: ВЛАДОС, 1996.

Виявлення акцентуацій характеру підлітків

10-15 років

6.

Визначення типу характеру

К.Юнг

Райгородский Д.Я. практична психодіагностика. Методики та тести. – Самара: БАХРАХ-М,2002.

Визначення типу характеру особистості

10-15 років

7.

Оцінка психологічної атмосфери колективу

А.Фідлер

Райгородский Д.Я. практична психодіагностика. Методики та тести. – Самара: БАХРАХ-М, 2002.

Оцінка психологічної атмосфери у класному колективі

10-17 років

8.

Діагностика показників і форм агресії

А.Басс, А. Даркі

Рогов Е.І. Настільна книга практичного психолога.- М.: ВЛАДОС, 1996.

Діагностика показників і форм агресії

10-15 років

9.

Тематичний апперцептивний тест

К.Морган Г.Мюррей

Психологічні тести/Под ред. А.А. Карелина. М.: ВЛАДОС, 1995

Визначення рис особистості, що проявляються в соціальні сфері

12-17 років

10.

Методика виявлення й оцінки комунікативних і організаційних здібностей старшокласників (КОС-2) за

Модифікація за Б.Федоришиним В.Синявським

Професійні здібності учня  /  Упоряд.: С.Максименко,  О.Главник, М.Левтик-К.: Главник, 2004.

Виявлення комунікативних і організаторських здібностей старшокласників

12-18 років

11.

Самооцінка емоційних станів

А.Весман,

Д.Рікс

Психологічні тести/Под ред. А.А. Карелина. М.: ВЛАДОС, 1995.

Самооцінка емоційних станів

12-17 років

12.

Методика „Соціометрія”

Дж.Морено

Райгородский Д.Я. (редактор - составитель)

Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие.- Самара: Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2002.

Вивчення типології соціальної поведінки людей в умовах групової діяльності. Діагностика соціально-психологічної сумісності членів конкретних груп

Учні підліткового та юнацького віку, педагоги

13.

Проективна методика «Дім-дерево-людина»

Дж. Бук

Райгородский Д.Я./ Ред.-сост. Практическая психодиагностика Методика и тесты. Уч. Пособие. – Самара: издат. дом «Бахрах-М», 2002.


Дослідження особливостей особистості

5-18 років

14.

Визначення спрямованості особистості (орієнтаційна анкета)

Б.Басс

Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. - М.: ВЛАДОС, 2001.- Кн.1 – 384с.

Визначення рівня готовності до вибору професії

14-18 років

15.

Анкета професійних намірів старшокласників

Л.М.Фрідман., І.Я.Каплунович Т.А.Пушкіна,

Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. - М.: ВЛАДОС, 2001. - Кн. 1 – 384с.

Визначення рівня готовності  до вибору професії старшокласниками

14-18 років

16.

Методика  «Карта інтересів»

Д.Голланд

Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учеб. пособие. - Самара: Изд. Дом „БАХРАХ-М”, 2002.

Використовується з метою профорієнтації

14-18 років

17.

Опитувальник професійної спрямованості) (ОПС)

Д.Голланд (модифікація В.В.Синявського, О.О.Яшишина)

Професійні здібності учня / Упоряд.: С.Максименко, О.Главник, М.Левтик -К.: Главник, 2004

Виявлення професійного типу спрямованості особистості підлітка

14-18 років

18.

Методика дослідження соціально-психологічної адаптації


К.Роджерс,

Р.Даймонд

Психолог.- 2003. - № 34.

Дослідження соціально-психологічної адаптації

З 14 років

19.

Тест інтелекту

Р.Мейлі

Психологічна діагностика інтелекту, мислення, креативності дитини /Упоряд.: С.Максименко, Л.Кондратенко, О.Главник. – К.: Мікрос-СВС,

2003.-112с.-(Психол. інструментарій). (с.5)

Вивчення структури інтелекту

12-15 років

20.


Шкільний тест розумового розвитку

Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник/ [уклад.: М. В.Лемак, В. П. Петрище]. – Ужгород:Видавництво Олександра Гаркуші,

2011. -616 с.


Діагностика розумового розвитку дітей

Від 12 років

21.

Методика дослідження загальних розумових

здібностей


(автор Р.Вандерлік)

Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник/ [уклад.: М. В.Лемак, В. П. Петрище]. – Ужгород: Видавництво Олександра Гаркуші,

2011. -616 с.

Визначення загального рівня

інтелектуальних здібностей

Від 12 років

22.

Методика дослідження самооцінки

Самооцінка учня / Упоряд.: С. Максименко, Н. Шевченко, О. Главник.— К. Главник, 2004. — 112 с.- (Психол. інструментарій)

Виявлення рівня загальної самооцінки підлітків


Від 11років

23.

Восьмиколірний

тест ЛюшераСобчик Л.Н. Метод цветовых выборов. Модифицированный тест Люшера. Методическое руководство М.: 1990. – 92 с

2. Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник [Текст] /[уклад.: М.В. Лемак, В.Ю. Петри-

ще]. – Вид. 2-ге, виправл. – Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2012. – 616 с.Дослідження особистісних якостейВід 10 років


24.

Тест

«Автопортрет»


Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник [Текст] / [уклад.: М.В. Лемак, В.Ю. Петрище]. – Вид.2-ге, виправл. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2012.– 616 с.


Дослідження особливостей

самосвідомості, самооцінки особистості.


Від 12 років

25.

Методика дослідження індивідуально-типологічних

розбіжностей

«Конструктивний

малюнок людини з геометричних

фігур»


Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник [Текст] / [уклад.: М.В. Лемак, В.Ю. Петрище]. – Вид.2-ге, виправл. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2012.– 616 с.


Дослідження індивідуально-типологічних особливостей

дитини


Від 12 років

26.

Методика

«Дім-Дерево-Людина»(автор Дж.Бак)

Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник [Текст] / [уклад.: М.В. Лемак, В.Ю. Петрище]. – Вид. 2-ге, виправл. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2012.

– 616 с.

Дослідження симптомоком-плексів емоційної сфери

особистості

Від 10 років


27.

Тест «Неіснуюча

тварина»


Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник [Текст] / [уклад.: М.В. Лемак, В.Ю. Петрище]. – Вид.2-ге, виправл. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2012.– 616 с.


Дослідження особистісних

якостей


Від 10 років


28.

Тест руки


(автор Е. Вагнер)

Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник [Текст] / [уклад.: М.В. Лемак, В.Ю. Петрище]. – Вид.2-ге, виправл. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2012.– 616 с.


Прогнозування відкритої агресивної поведінки


Від 14 років


29.

Тест

«Малюнок дерева»


Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник [Текст] / [уклад.: М.В. Лемак, В.Ю. Петрище]. – Вид.2-ге, виправл. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2012.– 616 с.

Виявлення особистісних


Від 10 років

30.

Методика

«Сприймання

індивідом групи»


Комінко С.Б., Кучер Г.В. Кращі методи психодіагностики: Навч. посб. – Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – 406сДослідження трьох можливих

типів сприйняття індивідом групи


11 -17

років


31.

Методика

«Психологічна группа-ризику – ПГР»

(автори Л. Лепіхова та В. Татенко)

Сівак С. Скринінг шкільного життя. Методика комплексного психодіагностичного вивчення стану навчально-виховного процесу загальноосвітньої школи. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2001


Дослідження оптимального

учбового навантаження для

конкретних групп учнів, врахування емоційно-вольових проявів, з'ясування ціннісних

орієнтацій учнів, їхнього ставлення до різних життєвих проблем


11 -17 років


32.

Анкета «Мій клас»


(адаптована Гільбухом Ю.З., Киричуком О.В.)

Гільбух Ю.З., Киричук О.В. Шкільний клас: як пізнавати й виховувати його душу. – К.: Міжвід. наук.-практ. центр «Психодіагностика й дифе-

ренційоване навчання», 1994. – 208 с. (С. 106-108)


Дослідження рівня згуртованості учнівського

колективу, конфліктності, вивчення ставлення окремих учнів до свого классу


8-11 років

33.

Методика

«Карта

інтересів»


1) Комінко С.Б., Кучер Г.В. Кращі методи психодіагностики: Навч. Посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – 406 с.

2) Коропецька О. М. Профорієнтація та профвідбір: Навчальний посібник. – Івано-Франківськ, 2005. – 236 с.Дослідження провідних інтересів


14-18 років


34.

Диференцій-

но-діагностичний

опитувальник

інтересів (ДДО)

(автор Є.Клімов)

1) Комінко С.Б., Кучер Г.В. Кращі методи психодіагностики: Навч. Посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – 406 с.

2) Коропецька О. М. Профорієнтація та профвідбір: Навчальний посібник. – Івано-Франківськ, 2005. – 236 с.


Дослідження схильності до

певного типу професій

14-18 років


35.

Методика

«Типологія особистості

та привабливе

професійне

середовище»


(автор Д.Голланд)

1) Комінко С.Б., Кучер Г.В. Кращі методи психодіагностики: Навч. Посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – 406 с.

2) Коропецька О. М. Профорієнтація та профвідбір: Навчальний посібник. – Івано-Франківськ, 2005.– 236 с.


Дослідження найбільш

привабливого професійного

середовища


14 – 18 років

36.

Методика для

Дослідження професійних нахилів

особистості

(автор Л. Йовайши)

1) Комінко С.Б., Кучер Г.В. Кращі методи психодіагностики: Навч. Посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – 406 с.

2) Коропецька О. М. Профорієнтація та профвідбір: Навчальний посібник. – Івано-Франківськ, 2005.– 236 с.

Оцінка професійних нахилів

особистості

14-18 років


37.

Комплекс психо-діагностичного

інструментарію

для вивчення

адаптації учнів

10-го класу (ПТНЗ,

ВНЗ) до нових

умов навчання

в навчальному

закладі

(автори Н.Сосновенко, А.Тінякова)

Робоча книга працівника психологічної служби: практичний посібник – Т. 1: Адаптація дітей (учнів/студентів до навчально-виховного

процесу / наук. ред.: В. Г. Панок;авт. кол. 1 т.: Н. В. Сосновенко, А. І.Тінякова. Видання 2-е. – К.: Український НМЦ практичної психології і

соціальної роботи, 2014. – 112 с.


Дослідження рівня адаптованості 10-го класу

(ПТНЗ, ВНЗ) до нових умов навчання в навчальному закладі


Від 14 років


38.

Комплекс пси-

ходіагностичного

інструментарію

для вивчення

адаптації учнів

10-го класу (ПТНЗ,

ВНЗ) до нових

умов навчання в

навчальному


Робоча книга працівника психологічної служби: практичний посібник – Т. 1: Адаптація дітей (учнів/студентів до навчально-виховного процесу / наук. ред.: В. Г. Панок; авт. кол. 1 т.: Н. В. Сосновенко, А. І. Тінякова. Видання 2-е. – К.: Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2014. – 112 с.Дослідження рівня адаптованості 10-го класу

(ПТНЗ, ВНЗ) до нових умов навчання в навчальному закладі

від 10 років

39.

Опитувальник

для дослідження

психотравмуючої

події

(автор: В. Г. Панок)

Скривджені діти. Аналіз проблеми/ За ред.. В. Г. Панка. – Київ: Ніка-Центр, 1997. – 71 с.


Призначений для дослідження

Психотравмуючої події. Для підлітків і дорослих,

побудований на процесі аналізу життєвого шляху

клієнта


Від 14 років


40.

Опитувальник

для дослідження

психотравмуючої

події

(автор: В. Г.Панок)

Скривджені діти. Аналіз проблеми / За ред.. В. Г. Панка. – Київ: Ніка- Центр, 1997. – 71 с.


Призначений для дослідження

психотравмуючої

події. Для підлітків і дорослих,

побудований на процесі аналізу життєвого шляху

клієнта


від 14 років

Діагностичні методики для роботи з педагогічним колективом

1.

Дослідження

наявності стресу

у педагогічних

працівників за

методикою Шеффера.


Психологічний клімат колективу/ Упоряд. О.Марінушкіна, За заг.ред.. С. Максименко, О.Главник. –К.: Главник, 2004. – 96 с.Визначення наявності стресу

у педагогічних працівників.


педагоги


2.

Опитувальник

«Як ти поступаєш в

конфліктній ситу-

ації» К. Н.Томаса

(адаптований

варіант)


Психологічний клімат колективу/ Упоряд. О.Марінушкіна, За заг.ред.. С. Максименко, О.Главник. –К.: Главник, 2004. – 96 с


Дослідження поведінки людини в конфліктній

ситуації.


педагоги


3.

Тест

«Перевірка фахівців на

здатність уникати

конфліктів»


Психологічний клімат колективу/ Упоряд. О.Марінушкіна, За заг.ред.. С. Максименко, О.Главник. –К.: Главник, 2004. – 96 с


Дослідження здатності фахів-

ця уникати конфліктів.


педагоги


4.

Тест

«Оцінка фахівців на кон-

фліктність»


Психологічний клімат колективу/ Упоряд. О.Марінушкіна, За заг. ред.. С. Максименко, О.Главник. – К.: Главник, 2004. – 96 с


Дослідження схильності фахівця до кофліктності.


педагоги

5.

Тест

«Оцінка потенційних можливостей фахів-

ців-підприємців

Психологічний клімат колективу/ Упоряд. О.Марінушкіна, За заг.ред.. С. Максименко, О.Главник. –К.: Главник, 2004. – 96 с


Провести самоаналіз і оцінити

свої потенційні можливості в

ролі фахівця – підприємця.


педагоги


6.

Тест

«Оцінкафахівця на лідерство»


Психологічний клімат колективу/ Упоряд. О.Марінушкіна, За заг.ред.. С. Максименко, О.Главник. –К.: Главник, 2004. – 96 с


Виявити у фахівця лідерські

якості.


педагоги


7.

Тест

«Оцінка

фахівців на їхню

здатність говорити

і слухати»

Психологічний клімат колективу/ Упоряд. О.Марінушкіна, За заг.ред.. С. Максименко, О.Главник. –К.: Главник, 2004. – 96 с


Дослідження здатності фахівців говорити і слухати.


педагоги


8.

«Моделі лекторного спілкування»

І.М. Юсупова Л. Терлецька Психологія зрілості:

практикум. Навч. поб. – К.: Главник, 2006. – 144с.


Дослідження моделей спілкування педагога з

учнями.


педагоги


9.

«Експертне оціню-

вання стилю спіл-

кування педагога»


І.М. Юсупова Л. Терлецька Психологія зрілості:

практикум. Навч. поб. – К.: Главник, 2006. – 144с.


Дослідження стилю спілкування педагога.педагоги


10.

Методика

«Оцінка професійної

діяльності педагога»

Є.І. Рогов Л.В.Туріщева, О.В.Гончаренко.

Вивчення особистості школяра і педагога.- Х.: «Основа», 2007. – 144с.


Дослідження особливостей

Професійних функцій педагога.


педагоги


Перелік психокорекційних та психотренінгових методів, технік і технологій роботи працівників психологічної служби

Назва програми, заняття

Автор, джерело

Для вирішення якого завдання використовується, спрямованість

Кількість занять/годин

Цільова група

1.

Інформаційно-освітня протиалкогольна програма «Сімейна розмова»

Авт.кол. Вієвський А. М., Лепеха К.І., Лунченко Ю. А., Острова В. Д., Сосновенко Н. В., К: Діалог Пресс, 2012. – 100 с.

Профілактика алкогольних проблем в умовах загальноосвітніх навчальних закладів.

8 занять

7-8 класи

2.

Тренінг для старшокласників «Права і обов’язки людини в суспільстві»

Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми трудових мігрантів. Навчально-методичний посібник / за заг. ред.. К.Б.Левченко, І.М.Трубавіної, І.І.Цушка. – Харків, 2008. – 377с

Попередження торгівлі людьми, формування правової свідомості підлітків

5 занять/

5 годин

10-11 клас

3.

Курс по попередженню паління серед підлітків та молоді

Сізанов О.М., Поплавський М.М., Хриптович В.О. Курс по попередженню паління серед підлітків та молоді // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. - № 1-3.

Профілактика шкідливих звичок в учнівському середовищі та пропаганда здорового способу життя

5 занять/

5 годин

5-11 класи

4.

Тренінг профілактики алкогольної залежності підлітків

Сосін І.К., Кочарян О.С., Лозинський В.С. Тренінг профілактики алкогольної залежності підлітків // Практична психологія та соціальна робота. - 2006. - № 6-7.

Запобігання вживання алкоголю підлітками та формування у них мотивації до здорового способу життя

2 заняття/

1 година

8-11 класи

5.

Програма курсу «Профілактика ВІЛ –інфекцій на засадах розвитку життєвих навичок»

Міністерство освіти і науки Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ – інфекції.

Формування здорового способу життя та відповідальної поведінки молоді.

35 годин


8-11класи

7.

«ТВОРИМО РАЗОМ СВІТ, БЕЗПЕЧНИЙ

ДЛЯ ДИТИНИ»

Програма та зміст тренінгових занять для батьків

Творимо разом світ, безпечний для дитини : інфор. метод. матеріали ; наук. кер. та ред.

І. Д. Звєрєвої. К. , 2012. – 268 с.

В основі програми виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі

людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» закладено

чотири базові компоненти розвитку й становлення особистості:

v ставлення до себе (особистісне самовизначення);

v ставлення до інших (самовизначення у сфері комунікації);

v ставлення до діяльності (поведінкове та професійне самовизначення); v ставлення до навколишнього світу (суспільне самовизначення).

Тривалість одного заняття 90хв.

7 – 11 класи

8.

Комплексна програма соціально-психологічного тренінгу

«Нове покоління»

Комплексна програма соціально-психологічного тренінгу

«Нове покоління»,

орієнтована на профілактику та корекцію проявів некерованої агресивності та насилля в шкільному середовищі. Укладач: Гончарова-Чагор А.О.,

методист міського методичного центру управління освіти

Чернівецької міської ради. Чернівці, 2017


Орієнтована на профілактику та корекцію проявів некерованої агресивності та насилля в шкільному середовищі


18 годин

Різновікова категорія

9.

Програма тренінгових занять«СТОП- Булінг»

Програма тренінгових заняття «СТОП- Булінг»

орієнтована на профілактику насилля в шкільному середовищі

Укладачі:Кацалап В.В., практичний психолог Чернівецької гімназії №7, Савкова І.О.,соціальний педагог Чернівецької гімназії №7. Чернівці, 2017


Орієнтована на профілактику насилля в шкільному середовищі
Програма включає 10 занять; кількість занять на

тиждень — 1, тривалість занять — 80 хв

Різновікова категорія

10.

«НЕ БУДЬ ЖЕРТВОЮ!»

профілактична програма

«НЕ БУДЬ ЖЕРТВОЮ!»

профілактична програма

з попередження віктимної поведінки підлітків. Укладач:

Рижак Ольга Володимирівна

практичний психолог НВК

«Павлиська ЗШ І-ІІІст. – ліцей ім. В.О. Сухомлинського»

Попередження віктимної поведінки підлітків

Частота занять – 1 раз на тиждень тривалістю 45-60 хвилин. Кількість занять– 11.

Підлітки

11


«Вчимося жити разом»

Піроженко Т.О. та ін.

О-88 Методичний посібник до парціальної програми з розвитку соціальних нави-

чок ефективної взаємодії дітей віком від 4 до 6–7 років «Вчимося жити ра-

зом» / Т.О. Піроженко, О.Ю. Хартман, К.В. Палієнко, М.В. Павленко. – К. :

Алатон, 2016. – 112 с.

ISBN 978-966-2663-40-2

Навчання життєвих навичок дітей та підлітків, які найбільше по-

страждали внаслідок воєнного конфлікту в Україні, необхідних для мирного життя у приймаючих і домашніх спільнотах.

Тривалість

одного заняття: середня група (від 4 років, 5-й рік життя) — 20–25 хв.;старша группа (від 5 років, 6-й рік життя + від 6 років, 7-й рік життя) — 25–30 хв.

4 – 7 років


«Не смійся з мене: просвітницько-профілактична програма тренінгових занять»

«Не смійся з мене: просвітницько-профілактична програма тренінгових занять» : Навч.-метод. посібник / Авт. Лора Паркер Роерден, за заг. ред. Лях Т. Л. – К. : YMCA, 2013. – 100 с.

Профілактика та корекція не толерантної, агресивної, насильницької поведінки, створення атмосфери уваги, співчуття і співпраці у дитячому колективі.

15 занять по 45 хв.

Підлітковий та юнацький вікВідображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Психологія

14.06.2021

399

0

34

Для кого: Дорослі