ДИСТАНЦІЙНІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ СОЦІОЛОГІЯ

Опис документу:
Метою дистанційних завдань з дисципліни соціологія є надання студентам третього курсу другого семестру денного відділення базових теоретичних знань з дисципліни соціологія на період продовження карантину.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Селидівський гірничий технікум

Дистанційні завдання

з дисципліни соціологія

ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ СОЦІОЛОГІЯ

з використанням технологій дистаційного навчання

для студентів ІІІ курсу ІІ семестру 2019-2020 навального року

Селидівського гірничого технікуму

27 Транспорт

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

на період з 23 березня по 30 березня

Викладач: Молчанова Н. І.

Тема: Соціологія молоді.

Література :

1.Лекції з дисципліни «Соціологія». Розробник: Молчанова Н.І., викладач кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» Селидівського гірничого технікуму, Селидове: СГТ, 2016

2.Практикум з соціології: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / За редакцією В.М. Пічі. - Львів: “Новий Світ - 2000”, 2014. -368 с.

3.Міні-лекції: «Соціологія молоді», «Проблеми сучасної молоді»

Завдання

1.Опрацювати Стор.91-99. Лекція 10. Тема: Соціологія молоді.

2.Користуючись запропонованими міні-лекціями відповісти на питання:

- Які, на вашу думку, найголовніші молодіжні проблеми в Україні?

-Яка повинна бути державна молодіжна політика в Україні?

Форма контролю:

1.Скласти глосарій до теми.

2.Індивідуальна співбесіда.

ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ СОЦІОЛОГІЯ

з використанням технологій дистаційного навчання

для студентів ІІІ курсу ІІ семестру 2019-2020 навального року

Селидівського гірничого технікуму

27 Транспорт

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

на період з 23 березня по 30 березня

Викладач: Молчанова Н. І.

Тема: Соціологія освіти

Література :

1.Лекції з дисципліни «Соціологія». Розробник: Молчанова Н.І., викладач кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» Селидівського гірничого технікуму, Селидове: СГТ, 2016

2.Знання. Освіта. Освіченість : Зб. мат. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 28–29 вересня 2016 р. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – С. 44–45.

Завдання

1.Опрацювати Стор.99-110. Лекція 11. Тема: Соціологія освіти.

2.Користуючись міні-лекціями «Освіченість людини», «Освіта в житті людини», «Суспільство знань» відповісти на питання:

-Назвати чинники ролі освіти в житті суспільства.

-В чому полягає значення освіти у твоєму житті?

-Дайте відповідь на запитання: ви освічені чи просто грамотні?

3.Прокоментуйте слова:

1.У ХХІ столітті неграмотні не ті, хто не вміє читати і писати, а ті, хто не вміє вчитися, а ще –  забувати те, чого навчився, й перевчатися.

Елвін Тоффлер

Форма контролю: індивідуальна співбесіда

ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ СОЦІОЛОГІЯ
з використанням технологій дистаційного навчання
для студентів ІІІ курсу ІІ семестру 2019-2020 навального року
Селидівського гірничого технікуму
27 Транспорт
Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

на період з 09 квітня по 13 квітня
Викладач: Молчанова Н. І.

Тема: Соціологія релігії.
Література :
1.Лекції з дисципліни «Соціологія». Розробник: Молчанова Н.І., викладач
«спеціаліст вищої категорії» Селидівського
гірничого технікуму, Селидове: СГТ, 2016
Завдання
1.Опрацювати стор110-115. Лекція12.Тема: Соціологія релігії.

2. Користуючись лекцією, з’ясуйте значення наступних понять : релігія, соціологія релігії, релігійна свідомість, релігійна психологія, релігійна діяльність, сакралізація, секуляризація.

3.Контрольні питання.

1.Що вивчає соціологія релігії?

2.Визначити два рівні вивчення релігійних феноменів.

3.В чому полягає місце та роль релігії у суспільному житті.

4.Перелічити соціальні функції релігії.

5.Які основні історичні види релігій? (перелічити).

6.Охарактеризуйте причини релігійних конфліктів у сучасній Україні.

7.Проаналізуйте сучасний стан релігії в Україні? (2-3 речення).

Умови оцінювання: Обов’язково до виконання завдання 2+ будь-які 2 питання із завдання 3. Не забувайте про термін виконання: -1бал.Фото-вертикальне та якісне.

Форма контролю: відповіді виконуються письмово в опорному конспекті.

ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ СОЦІОЛОГІЯ
з використанням технологій дистаційного навчання
для студентів ІІІ курсу ІІ семестру 2019-2020 навального року
Селидівського гірничого технікуму
27 Транспорт
Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

на період з 06 квітня по 24 квітня
Викладач: Молчанова Н. І.

Тема: Соціологія конфлікту.
Література :
1.Лекції з дисципліни «Соціологія». Молчанова Н.І., спеціаліст вищої категорії Селидівського гірничого технікуму, Селидове: СГТ, 2016
2.
Соціологія. Опорний конспект лекцій. Молчанова Н.І., спеціаліст вищої категорії» Селидівського гірничого технікуму. СГТ , 2019. – 128 с.

3.Соцологія. Індивідуальне творче завдання «Діагностика конфлікту» Молчанова Н.І., спеціаліст вищої категорії Селидівського гірничого технікуму. Селидово: 2016.

Завдання
1.Опрацювати літературу №1.Лекція 13. Тема « Соціологія конфлікту. Характеристика конфлікту як соціального явища».

2 Опрацювати літературу №2. Лекція 13. Тема « Соціологія конфлікту. Характеристика конфлікту як соціального явища».

3.Використовуючи літературу № 3 виконати пункт 8.Індивідуальне творче завдання «Діагностика віртуального конфлікту».

Форма контролю: завдання №3 виконується письмово в опорному конспекті.

ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ СОЦІОЛОГІЯ
з використанням технологій дистаційного навчання
для студентів ІІІ курсу ІІ семестру 2019-2020 навального року
Селидівського гірничого технікуму
27 Транспорт
Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

на період з 06 квітня по 24 квітня
Викладач: Молчанова Н. І.

Тема: Програма та організація соціологічного дослідження .

Література :
1.Лекції з дисципліни «Соціологія». Молчанова Н.І., спеціаліст вищої категорії Селидівського гірничого технікуму, Селидове: СГТ, 2016
2.
Соціологія. Опорний конспект лекцій. Молчанова Н.І., спеціаліст вищої категорії Селидівського гірничого технікуму. СГТ , 2019. – 128 с.

Завдання
1.Опрацювати літературу №1.Лекція 14. Тема «Програма та організація соціологічного дослідження ».

2. Опрацювати літературу №2. Лекція 14. Тема « Програма та організація соціологічного дослідження ».

3.Дати відповідь на контрольні питання.

1.Що таке соціологічне дослідження і які його основні види?

2.Що таке програма соціологічного дослідження? Для чого її складають?

3.Що являють собою головні етапи соціологічного дослідження? Чи обов’язково зберігати їх певну послідовність?

4.Які основні вимоги пред’являються до висновків, пропозицій та рекомендацій соціологічного дослідження?

Форма контролю: письмові відповіді в опорному конспекті.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»