ДИСТАНЦІЙНІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ ПОЛІТОЛОГІЯ

Опис документу:
Метою дистанційних завдань з дисципліни політологія є надання студентам третього курсу другого семестру денного відділення 2019-2020 навального року базових теоретичних знань з використанням проблемних завдань на період продовження карантину.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ ПОЛІТОЛОГІЯ

з використанням технологій дистаційного навчання

для студентів ІІІ курсу ІІ семестру 2019-2020 навального року

Селидівського гірничого технікуму

184 «Гірництво»

«Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання

і автоматичних пристроїв»

на період з 23 березня по 30 березня

Викладач: Молчанова Н. І.

Література : Лекції з дисципліни політологія. Розробник: Молчанова Н.І., викладач кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» Селидівського гірничого технікуму. Селидово: СГТ, 2016.– 109 с.

Завдання

1.Опрацювати стор.51- 58. ТЕМА 9. ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО.

2. Користуючись навчальним матеріалом теми заняття та

переглянувши презентацію «Політичне лідерство» виконати пропоновані у навчальних матеріалах теми завдання.

Форма контролю:

1. Визначити феномен та роль політичного лідерства в суспільстві державі.

2. Написати есе: «Якби я був президентом». Ми часто говоримо про те, що у нашій державі багато чого треба змінити, але не завжди розуміємо як це зробити. Але зараз вам представляється унікальна можливість уявити себе політичним лідером, який приймає важливі для країни рішення. Політ вашої фантазії нічим необмежений, пам’ятайте тільки про основні правила написання эсе.

ВСТУП

Тема заняття «Політичне лідерство» займає одне з головних місць в політології.

Інтерес до феномену політичного лідерства та первісні спроби їхнього тлумачення сягають глибокої давнини. Найвизначніші мислителі всіх часів і народів з давніх-давен замислювались над явищем, яке у сучасній політології прийнято позначати терміном «політичне лідерство» (від англ. leader – вести, керувати). Прагнучи збагнути закономірності суспільного життя, античні мислителі підмітили, що там, де формується етнос чи соціум, неодмінно знаходяться й свої лідери. Це найдосвідченіші, найсильніші й найсміливіші люди, яких підтримують і визнають одноплемінники, громадяни. Геродот, Плутарх, Тіт Лівій та інші історики у своїх працях чільне місце відводили діяльності тих, кого ми називаємо сьогодні політичними лідерами, адже бачили в героях, монархах і полководцях справжніх творців історії. І сьогодні в суспільстві, як ніколи, висока потреба в політичному лідері, здатному швидко і чітко реагувати на проблеми, що постають перед суспільством, і головне, здатному знаходити ефективні шляхи вирішення позначених проблем.

Бурхливий перебіг політичного процесу в Україні, як і на всьому пострадянському просторі, висунув достатньо велику кількість людей, чий особистий вплив дозволяє їм відігравати істотну роль в соціальному розвитку суспільства. Політичне лідерство, таким чином, займає в сучасних умовах особливе положення у зв'язку з тим, що воно зримо і значущо впливає на хід політичних подій.

Систематичне осмислення, найвищий рівень обґрунтування та практичне застосування теоретичних узагальнень щодо нього припадають на XX cт. Висновки вчених-політологів, а також суспільно-політична практика виникнення й функціонування політичного лідерства засвідчують, що воно — реальність нинішнього і, вірогідно, наступних етапів розвитку людської цивілізації.

Політичне лідерство є феномен влади. У лідерстві найбільш яскраво проявляється « видимість » влади , її наочність. У лідерстві чітко виявляється здатність однієї особи , що знаходиться на вершині владної піраміди ,змінити бажаним для себе чином соціальну поведінку інших людей , соціальних верств, суспільства. Політологія розглядає лідерство як феномен політичного життя суспільства, досліджує його місце в системі владних відносин, механізми формування і функціонування, а також розробляє практичні рекомендації. Хто такий лідер? Яким повинен бути лідер? Чого ми чекаємо від лідера? В чому полягає практичне значення знань про політичне лідерство? На ці питання дає відповідь визначена тема відкритого заняття.

: Які асоціації у вас визиває ця картинка? Слайд 3.

Сьогодні ми вивчаємо нову тему «Політичне лідерство». Слайд 4.

Чи актуальна тема політичного лідерства для вас: якщо так, то чому? (Додаток А)

Епіграф: «Історія є витвором великих людей і тільки лідери можуть впливати на розвиток людства.»

Американський політолог С. Хук  Слайд 5.

Мотивація вивчення теми. Тема заняття займає одне з головних місць в політології. Актуальність теми полягає в тому,що сьогодні в суспільстві, як ніколи, висока потреба в політичному лідері, здатному швидко і чітко реагувати на проблеми, що постають перед суспільством, і головне, здатному знаходити ефективні шляхи вирішення позначених проблем.

Політологія розглядає лідерство як феномен політичного життя суспільства, досліджує його місце та роль в системі владних відносин, механізми формування і функціонування, а також розробляє практичні рекомендації.

Слайд 6

Хто такий лідер?Яким повинен бути лідер? Чого ми чекаємо від лідера? В чому полягає практичне значення знань про політичне лідерство? Ці та інші питання цікавлять людей. Від того, хто буде нами правити, як буде правити-буде залежити і те як буде розвиватися життя в суспільстві, державі.. Давайте з’ясуємо відповіді на ці питання за допомогою ваших поектів «Політичне лідерство» , якісний розгляд яких дозволить створити цілісне уявлення про сутність політичного лідерства.
Читайте, слухайте, думайте і робіть власні висновки. Це все, що вам потрібно на занятті. Я, зі свого боку, спробую допомогти вам розібратися в питаннях, які винесені на розгляд. Домовились? — Тоді рушаймо до захоплюючої країни Політики!

3.3. Задачі заняття:

Слайд 7. Після вивчення теми студенти повинні:

Знати: феномен, сутність, місце та роль політичного лідерства у суспільстві та державі.

Вміти: здійснювати політологічний аналіз політичного лідерства;

самостійно відстоювати власну позицію щодо місця і ролі

політичного лідера в системі владних відносин.

План вивчення нового матеріалу. Слайд 8.

План

1. Політична еліта. Циркуляція еліт.

2. Феномен та роль політичного лідерства в суспільстві.

3. Сутність політичного лідерства:

3.1.Поняття політичний лідер та лідерство.

3.2.Основні концепції політичного лідерства

3.3.Типи політичного лідерства.

3.5.Якості політичного лідера.

3.6.Функції політичного лідера.

4.Сучасні вимоги до політичних лідерів України.

Слайд 9. Проблемне завдання: Кого можна назвати реальним політичним лідером в історії України?

Студенти повинні насамперед уяснити і осмислити ключові поняття і терміни. Робота групи з глосарієм.

1. Політична еліта. Циркуляція еліт.

Вивчаючи питання лідерства даної теми, слід зазначити, що проблема еліти тісно пов’язана з феноменом політичного лідерства.  Неодмінною умовою її функціонування є здатність висувати кадри, що займуть владні позиції в політичній організації суспільства, стануть головними суб’єктами політичних рішень.

Що ж таке політична еліта, циркуляція еліт? Сьогодні в політиці України є проблема: Чи політики-«лиси» дочекаються політиків-«левів»?

( Проект студента.Тема: Політична еліта. Циркуляція еліт.)

Висновок: Ідеальний тип політика –політик що володіє рунівною силою та твердістю лева, вправністю і хитрістю лисиці. Явище доволі рідкісне.

Що стосується сучасної України. Слад10. Який тип еліти характерний сьогодні для України: «леви» або «лисиці»?

Українська національна еліта – становлення чи занепад? Кого можна зарахувати до еліти в Україні? Чому є необхідною постійна “циркуляція” політичних еліт? Ваша думка. Бесіда з групою.

( Сучасну політичну еліту України порівнюють із псевдоелітою, квазіелітою? В сучасних умовах політичної конкуренції зростає насамперед попит на високі професійні, інтелектуальні й моральні якості політичної еліти. Для неї характерними можуть бути також аморальність і низький рівень управлінської компетентності. Таку еліту називають квазіелітою. Що стосується України, то на нинішньому етапі її розвитку можна говорити не про еліту, а про так звану “псевдоеліту” – явище, якій властива воля до панування, лише незначною мірою підкріплена піклуванням про інтереси суспільства й майбутнє країни.)

Для нашої сучасної держави все гостріше постає проблема становлення абсолютно нової, якісної, кваліфікованої політичної еліти, якій могло б довіряти населення. Яка буде відстоювати інтереси української нації, а не особисті, кланові чи корпоративні, залучення найкращих представників української нації, в першу чергу молоді, через вищі освітні заклади, державний апарат, політичні партії, громадські об’єднання та комерційні структури до процесів державного управління.

Таку еліту необхідно в українському суспільстві створювати, проводити циркуляцію еліт-своєрідну "селекцію" нових політиків, що мають державне мислення і здатні узяти відповідальність за розбудову демократичної держави та за добробут її населення на себе. За таких умов у політичному житті країни все виразніше виявляється діяльність контреліти. Як показує політичний досвід, контреліта — це опозиційна щодо панівної еліти соціальна група, яка виборює право на входження в еліту або на створення нової еліти. Головною метою політичної діяльності контреліти є відібрати владу в панівної еліти. (Приклади:АТО,Азов,волонтери,активісти громадських організацій, МЛАДОУКРАЇНЦІ).

2. Феномен та роль політичного лідерства в суспільстві. Завдання для групи: знайти слова, які показують феномен та роль політичного лідерства в суспільстві державі.

Розглядаючи проблеми лідерства, неодмінно постає питання: Що лежить в основі лідерства, у чому його феномен? Феномен (від гр. рhainomenon – те, що з’являється) – у широкому сенсі – видатна, виключна у якому-небудь відношенні людина. Феномен політичного лідера міститься у визнанні його природних відмінних якостей, таких як психофізичні, розсудливо-розумові, розпорядчо-організаційні.

Питання про політичне лідерство та його роль в суспільно-політичному розвитку є одна з центральних проблем та одним з актуальним питань політології, безпосередньо пов’язаних із характером і якістю політичної влади. Лідерство присутнє там, де є влада, організація і люди. Не можна стати лідером в ізольованому від інших середовищі. Інтерес до феномену політичного лідерства та первісні спроби його тлумачення сягають глибокої давнини. Систематичне осмислення, найвищий рівень обґрунтування та практичне застосування теоретичних узагальнень щодо них припадають на XX cт.

Лідерство властиво будь-якій сфері людської діяльності. Важливість проблеми лідерства багаторазово зростає в політичній сфері. Тут концентруються владні інтереси громадян. Політика неможлива без політичних лідерів. Політичне лідерство є феномен влади. Суть феномена політичного лідера є його прагнення до влади, до панування. Загальновизнано, що кожна нація має приблизно до 7-8 відсотків популяції, яка над усе ставить свою участь у владних процесах. Політичне лідерство, маючи численні важелі впливу на процес управління суспільством, все-таки, значною мірою визначається як вплив на владу або як володіння владою. Політичне лідерство завжди означає вплив на інших людей, причому цей вплив особливий: він є постійним і здійснюється на всю групу, організацію, суспільство. Лідерство – універсальний по своїй природі феномен громадського життя. Соціальна значущість політичного лідерства залежить від рівня політичної культури й активності мас суспільства. Кожна історична епоха потребує й народжує свого лідера. Робота з групою. Студенти зачитують слова. Місце та роль політичного лідерства в суспільстві державі

Слайд11. Причини появи політичного лідерства.

1.Зростання різноманітності потреб.

2.Поява нових видів діяльності істотно ускладнили соціальні відносини.

3.Впорядковування поведінки індивідів.

4. Гармонізації і узгодження людських потреб і дій.

Слайд12.Тоді-то і з'явився політичний лідер, тобто людина, здатна визначати загальну мету, засоби її досягнення, організовувати процес розподілу ролей і функцій усередині співтовариства.

. Слайд13. Висновок: Політичний лідер-це завжди смілива та яскрава особистість.

3. Сутність політичного лідерства.

Розлядаючи третє питання ми поговоримо про поняття політичний лідер та лідерство, основні концепції, типи, якості, функції політичного лідерства за допомогою ваших поектів «Політичне лідерство» , якісний розгляд яких дозволить створити цілісне уявлення про сутність політичного лідерства.

3.1.Поняття політичний лідер та лідерство.

Хто ж він, політичний лідер? У сучасній політичній науці лідерство не має однозначного тлумачення, існують кілька підходів до визначення політичного лідерства. Виділимо деякі з них.

( Проект студента.Тема: «Поняття політичний лідер та лідерство».)

Висновок: політичний лідер – це авторитетний суб’єкт політичного процесу, що здатен консолідувати різні соціальні групи для вирішення проблем суспільного розвитку. 

Бесіда з групою. В чому полягає практичне значення знань про політичне лідерство? (Великі політичні лідери з'являються в періоди глибоких криз. Процеси які відбуваюься в сучасній Україні роблять актуальною потребу формування політичного лідерства, здатного забезпечити компетентність державного управління й реформаторський шлях суспільного розвитку.)

Слайд 14. Політичний лідер-це завжди смілива, яскрава особистість.

3.2.Основні концепції політичного лідерства.

Концепції політичного лідерства вказують на витоки політичного лідерства та причини, що його породжують.

Феномен лідерства намагаються пояснити багато теорій.   В даний час склалися основні концепції політичного лідерства. Вони входять до числа фундаментальних теорій політичної науки. Розглянемо деякі з них.

(Проект студента.Тема: «Основні концепції політичного лідерства».)

Існують і інші теорії лідерства. Кожна з концепцій витоків політичного лідерства не заперечує, а доповнює інші, розкриває якусь сторону цього суспільного феномену. Очевидно, що створення універсальної концепції лідерства малоймовірно через різноманіття його проявів, функцій, залежно від історичних епох, типів політичних систем, особливостей лідерів і їх інших факторів. 

Висновок: Лідери є в основному людьми з підвищеною самооцінкою. Лідерами є не мислителі, а люди дії.

3.3.Типи політичного лідерства.

Продовжуючи розгляд данного питання зосередимось на визначенні існуючих типів лідерів. (Проект студента.Тема: «Типи політичного лідерства».)

Виділення чотирьох збірних образів лідерів у достатній мірі умовно, оскільки в чистому виді вони зустрічаються рідко. Найчастіше ті або інші властивості від кожного ідеального типу сполучаються в лідерстві однієї особистості на різних етапах її політичної кар'єри. Бесіда з групою. Які типи лідерів представлені на політичному олімпі України?

3.4.Якості політичного лідера.

Лідер повинен володіти певними якостями .Теорія лідерських якостей являється найбільш раннім підходом у вивченні та визначенні лідерства. В цьому напрямку були проведені сотні досліджень, породивши занадто довгий список виявлених лідерських якостей. 

(Проект студента.Тема:«Визначальні риси лідера»).

Висновок: Підбиваючи підсумки розгляду даного питання, необхідно підкреслити, що політичний лідер буде завжди виступати як продукт свого часу; йому притаманні саме ті риси, які властиві даному соціуму. 

Кожен громадянин баче свої якості в лідері. Нам хочеться хороших лідерів-правителів. Сьогодні, як ніколи, все більше усвідомлюється необхідність моральної поведінки лідера в сфері політики. На перший план висуваються такі моральні якості, як совість, чесність і благородство. У нинішніх умовах становлення суспільно-політичного лідерства в молодій українській державі кожний, хто претендує на політичне лідерство повинен враховувати наступні моменти:

Робота з групою. Сдайд15. Якими основними якостями повинен володіти загальнонаціональний лідер?

1.Нести персональну відповідальність перед суспільством за реалізацію прийнятих рішень, програм.

2.Навчитися слухати і вести паритетний діалог з політичними опонентами.

3.Зжити підозрілість до інакомислячих; відмовитись від позиції універсального вершителя долі людей, претензій на останню інстанцію.

Сдайд16. Висновок: Політичний лідер-це завжди смілива та яскрава особистість.

3.5.Функції політичного лідера.

Поняття «лідерство» можна краще усвідомити, якщо розглядати його як набір функцій. Функції політичного лідерства визначаються цілями, які ставлять перед собою політичні лідери, та ситуацією, в якій вони діють

 Найбільш загальні функції політичного лідерства наступні:Робота з групою. Слайд 17.

Вираження інтересів спільності людей.

Новаторська функція - політичний лідер свідомо вносить нові, конструктивні ідеї соціального устрою.

Інтегративна функція- підтримка цілісності і стабільності суспільства, громадянського миру і злагоди.
Організаторська або прагматична- втілення цілей і завдань, які стоять перед суспільством і відображені у програмі лідера, в конкретні дії.

Комунікативна функція -забезпечення координації та узгодження дій усіх суб'єктів політики.

Бесіда з групою. Які з функцій найбільш слабко виражені у сучасних українських лідерів?

4. Сучасні вимоги до політичних лідерів України.

Бесіда з групою. Одна з найактуальніших проблем сьогодення для України – який політичний лідер потрібен нашій державі? А за таких обставин постає питання: яких якостей бракує сучасним політичним лідерам, у тому числі українським? Насам-перед тих, що перетворюють лідера на особистість. Точніше, лідер тоді є лідером, коли він — особистість.

У сучасного українського політичного лідера мають бути новаторська, зрозуміла програма і стратегія діяльності. По-новаторському він має й діяти. Лідер повинен добре вміти висловлювати і обстоювати як власну думку і погляди, так і думку та погляди певної суспільної групи.

Лідерові обов'язково мають бути притаманні відповідний рівень політичної культури, організаторські здібності та вміння впливати на людей. Він не досягне успіху в політичній діяльності без власної команди — людей, які поділяють його думки, життєву позицію, стратегію. Як зазначав Н. Макіавеллі, про розум правителя висновують насамперед з того, яких людей він до себе наближає.

Сьогодні в суспільстві, як ніколи, висока потреба в політичному лідері, здатному швидко і чітко реагувати на проблеми, що постають перед суспільством, і головне, здатному знаходити ефективні шляхи вирішення позначених проблем. Ситуація в країні владно вимагає формування якісно інших політичних лідерів, насамперед, з точки зору їх професіоналізму, творчості, інтелектуальних можливостей, нарешті – духовності. Брак лідерів нового типу створює загрозу демократизації суспільства

. Сдайд18. (Проект студента.Інфогрфіка Тема: «Визначальні риси загальнонаціонального лідера»).

Слайд 19. Політичний лідер-це завжди смілива та яскрава особистість.

Слайд 20. Кожний народ достойний тієї влади, якої він заслуговує.

Прочитати і висловити свою точку зору.

• Лідер завжди знайде елегантне, просте рішення складних проблем.

• Лідер ніколи не програмує себе на поразку.

• Він не знає хіба що межі своєї сили!

• Лідер завжди сам визначає головне для себе.

• «Ведіть, а ведені знайдуться» (Лао-Цзи).

• «Не дерево вибирає птицю, а птах дерево» (Конфуцій).

• «Хто обережніше в своїх обіцянках, той точніше в їх виконанні» (Ж.-Ж. Руссо).

• Найстрашніше невіра - це невіра в самого себе.

• «Розділяй і володарюй» - мудре правило, але «об'єднуй і направляй» - ще краще!

• Назви тих людей, яких ти вважаєш лідерами.

• Лідер - це кожен, лідер - це ти! Так це чи ні?

• Найголовніше якість лідера. (Одна!)

• Одягаючи шкуру лева, ти повинен відчувати себе левом.

• Східна мудрість: «Не можеш надіти левову шкуру - носи лисячу» (Бальтазар Граціан).

Пам’ятайте: кожен з вас пише свою сторінку в історії. Бажаю усім вам яскравих і змістовних сторінок у книзі вашого буття!

ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ ПОЛІТОЛОГІЯ

з використанням технологій дистаційного навчання

для студентів ІІІ курсу ІІ семестру 2019-2020 навчального року

Селидівського гірничого технікуму

184 «Гірництво»

«Експлуатація та ремонт гірничого

електромеханічного обладнання і автоматичних пристроїв

на період з 06 квітня по 24 квітня 2020 року

Викладач:МолчановаН.І.
Література: Лекції з дисципліни політологія. Розробник: Молчанова Н.І., спеціаліст вищої категорії Селидівського гірничого технікуму. Селидово: СГТ, 2016.– 109 с.

Завдання

1.Опрацювати тему 15: « Міжнародна політика і міжнародні політичні відносини».

2.Дати визначення нонять: світова спільнота, міжнародна політика,міжнародні відносини.

3.В чому полягая найближча задача світової політики?

4.Bизначити вірне співвідношення понятть:

а)«міжнародні відносини» = «міжнародна політика».

б)«міжнародні відносини»> «міжнародна політика».

в)«міжнародні відносини»< «міжнародна політика».

4.Закінчити речення.до основних принципів міжнародного права відносять:

5.Перелічити характерні особливості сучасних міжнародних відносин

Форма контролю: №2-обов’язко до виконання + будь-які 2 завдання з №3-5.Всі завдання виконуються письмово в опорному конспекті.

ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ ПОЛІТОЛОГІЯ

з використанням технологій дистаційного навчання

для студентів ІІІ курсу ІІ семестру 2019-2020 навчального року

Селидівського гірничого технікуму

184 «Гірництво»

«Експлуатація та ремонт гірничого

електромеханічного обладнання і автоматичних пристроїв

на період з 06 квітня по 24 квітня 2020 року

Викладач:МолчановаН.І.
Література: Лекції з дисципліни політологія. Розробник: Молчанова Н.І., спеціаліст вищої категорії Селидівського гірничого технікуму. Селидово: СГТ, 2016.– 109 с.

Завдання

1.Опрацювати тему 14: « Глобальні проблеми сучасної цивілізаці.

2.Дати визначення понять: глобальні проблеми, глобальні проблеми сучасності, глобалізація.

3.Перелічити причини глобальних проблем сучасності.

4.В чому полягають особливості глобальних проблем?

5.Визначити найгостріші сучасні глобальні проблеми.

6.Які шляхи виходу з глобальних проблем Ви вважаєте найбільш дієвими? (Обґрунтуйте відповідь2-3 реченнями).

Форма контролю:

2-обов’язко до виконання+ будь-які 2 питання з №3-6. Всі завдання виконуються письмово в опорному конспекті.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»