Дидактичні умови формування основ інформаційної культури молодшого школяра

Опис документу:
У статті розкриваються дидактичні умови формування основ інформаційної культури молодшого школяра

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Валівоць І. Ю. ,

Дидактичні умови формування основ інформаційної культури молодшого школяра

У ХХІ столітті освіта постала перед рядом історичних викликів, наприклад забезпечити високу функціональність людини в умовах, коли ідеї, знання і технології змінюються набагато швидше, ніж покоління людей. Також слід знайти раціональні схеми співвідношення між інтенсивним розвитком знань, високих технологій і людською здатністю їх творчо засвоїти, виробити в людини здатність до свідомого й ефективного функціонування в умовах небувалого ускладнення відносин у глобалізованому, інформаційному суспільстві. У такому суспільстві необхідно почати опановувати інформаційну культуру з дитинства, спочатку за допомогою електронних іграшок, а потім залучаючи персональний комп'ютер.

Якщо держава, організація або просто людина бажає розвиватися та вдосконалюватися, вона неминуче повинна приєднатися до інформаційних процесів. Саме в такому напрямку впевнено та швидко рухається цивілізація. І саме з такою метою була затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. N 1153 Державна Програма Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці на 2006-2010 роки [1], яка говорить: Однією з найважливіших особливостей нашого часу є перехід розвинутих країн світу від постіндустріального до інформаційного суспільства, що зумовлює необхідність вжиття невідкладних заходів із впровадження інформаційних та комунікаційних технологій у сфері освіти і науки. Створення глобальних відкритих освітніх та наукових систем, з одного боку, сприятиме накопиченню наукових знань, а з другого, розширенню доступу широких верств населення до різноманітних інформаційних ресурсів.
Не менш важливим завданням в умовах інформаційного суспільства є навчити дітей користуватися інформаційними технологіями. Від успішного його вирішення визначальною мірою залежатиме розвиток країни і її місце у світовій спільноті [1].

Дуже важливо, щоб учителі замислювались про формування у дітей основ інформаційної культури якомога раніше. Доцільно починати роботу з молодшого шкільного віку, коли з допомогою розважальних і пізнавальних ігор, навчальних програм інформаційна культура може увійти в загальну культуру людини.

Найбільш актуальним цей напрямок стає зараз, коли розвиток високотехнологічних галузей економіки стає особливо важливим, країна, як ніколи, потребує і надалі потребуватиме високоосвічених в інформаційному плані членів суспільства. А левова частка у відповідальності за формування інформаційно-культурної особистості належить саме освітнім закладам

Усі знання, уміння й навички праці з інформацією дитина засвоює ще у початковій школі. Саме тому в період навчання у початковій загальноосвітній школі система освіти повинна дати їй необхідні знання про нове інформаційне оточення; формувати інформаційну культуру й інформаційний світогляд, заснований на розумінні визначальної ролі інформації та інформаційних процесів у природних явищах, житті людського співтовариства, нарешті, діяльності самої людини [2, с.279].

Але для реалізації практичного втілення інформаційної культури у життя суспільства, для безперешкодного формування її на базі молодшої загальноосвітньої школи, необхідно створити спеціальні дидактичні умови.

Розвиток інформаційної культури учня є необхідною умовою для успішної адаптації до життя в інформаційному суспільстві, для подальшого навчання та праці, оскільки потрібно працювати з великим обсягом інформації вже в шкільному віці.

Створення інформаційного середовища у початковій школі відповідає за успіх впровадження інформаційних технологій в освіту на всіх її рівнях та дозволяє на рівні школи перевести управлінську, фінансову, навчально-виховну діяльність школи на комп’ютерні програми для стандартизації всієї інформації.

Розвивальне навчання з використанням нових інформаційних технологій все ширше застосовується в установах початкової шкільної освіти і стає однією з ланок загальної дидактичної системи освіти [3, с.40].

У зв’язку з цим особлива увага надається створенню інформаційно-розвивального середовища, де комп’ютер як засіб найбільш природно поєднується з іншими дидактичними засобами та методами. За такого підходу комп’ютер стає розвивальним та збагачуючим сучасним засобом самостійної діяльності дитини [4, с. 107]. Використання комп’ютера як ще одного принципово нового знаряддя діяльності учнів у системі дидактичних засобів сприятиме успішному вирішенню завдань розвитку особистості дитини.

Зміст інформаційно-розвивального середовища повинен задовольняти потреби актуального найближчого перспективного розвитку дитини, становлення її творчих здібностей.

Сучасні інформаційно-комунікаційні технології надають нові перспективи для розвитку освіти та якісно і принципово змінюють дидактичні підходи, а також самі методологічні засади організації навчання. А для цього необхідно створення принципово нової парадигми набуття знань, яка б сприяла більш ефективному формуванню інтелекту, творчих здібностей дітей, розвитку цілісного світогляду, що сприяє формуванню навичок спілкування та повноцінного існування в сучасному інформаційному суспільстві.

Шукаючи шляхи вдосконалення науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу, вчителі школи керуються указами Президента України від 4 липня 2005 року № 1013/2005 „Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні ”, від 20 жовтня 2005 року № 1497/2005 „Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій ”, постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 року № 1153 „Про затвердження державної програми „Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці на 2006-2010 роки ”.

Застосування обчислювальної техніки в учбовому процесі відкриває нові шляхи в розвитку навиків мислення і уміння вирішувати складні проблеми, надає принципово нові можливості для активізації навчання [5, с. 57].

Для удосконалення проведення уроків з комп’ютерною підтримкою крім наявності матеріально-технічного забезпечення необхідні висококваліфіковані педагогічні кадри, які вільно володіють роботою з копютерною технікою та педагогічною майстерністю, враховують усі позитиви та негативи її застосування, ставлять та досягають на уроці з комп’ютерною підтримкою специфічну дидактичну, методичну та організаційну мету, враховують усі вище згадані фактори побудови уроку та слідкують за дотриманням вимог до комп’ютерних навчальних завдань та програм.

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки № 96 від 28. 02. 2001 р. [6] надана можливість використовувати години варіативної частини навчання у початковій школі для запровадження пропедевтичного курсу інформатики, що дозволило розпочати офіційний процес впровадження вивчення основ інформаційної грамотності у перших класах.

Інформатика в початковій ланці освіти, це не систематичне вивчення основ чи базового курсу інформатики. Особливість пропедевтичного курсу інформатики полягає в тому, що в навчально-методичний комплекс ще має входити комплект навчально-розвивальних та інших програм, які становлять комп’ютерну підтримку курсу.

Тому, спираючись на вище сказане, для якісного формування основ інформаційної культури молодшого школяра постає необхідність у створенні дидактичних умов, а саме:

  • побудови інформаційно-розвивального середовища формування основ інформаційної культури молодших школярів;

  • удосконалення проведення уроків з комп’ютерною підтримкою в початковій школі;

  • введення пропедевтичного курсу інформатики в початковій школі.

Список використаних джерел:

  1. Державна Програма Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці на 2006-2010 роки

  2. Чернуха Н.М. Загальнокультурний і професійний аспекти інформаційної культури педагога/Н. М. Чернуха, В. М. Жукова//Вісн. Луган. Нац..пед. ун-ту імені Тараса Шевченка.- 2005. - №4(84).- с.279 – 284

  3. Кореганова О.І. Комп’ютер у дошкільному закладі/О. І. Кореганова //Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2000. – №3. – С. 40

  4. Нокс Дж. Що можуть дати комп’ютери педагогіці: Погляд американської школи /Дж. Нокс // Інформатика та освіта. – 1991. – № 5. – С. 107-112.

  5. Нікіфорова М.А. Викладання математики та нові інформаційні технології / М. А. Нікіфорова // Математика в школі – 2005. – № 6-7. – С.56-64

  6. Наказ Міністерства освіти і науки № 96 від 28. 02. 2001 р.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з БІОЛОГІЇ залишилося:
0
4
міс.
1
4
дн.
1
2
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!