Сьогодні о 18:00
Кабінет психолога:
«
Здатність до саморегуляції – основа духовного розвитку. Нові інструменти й підходи
»
Взяти участь Всі події

Дидактичні ігри, як засіб сенсорно – мовленнєвого розвитку дітей

Дошкілля

Для кого: Дошкільнята (5-6 років)

05.04.2020

441

15

0

Опис документу:
Гра – це «чарівна скринька», за допомогою якої можна навчити малюка читати, писати, і, головне, - мислити, спостерігати, доводити, розуміти, творити. Ігрова діяльність – провідна в ранньому дитинстві. Під час ігор у малюків формується здатність зосереджуватися на тому, що їм показує і розповідає дорослий. Розвиток зосередженості і здатності до наслідування – необхідні умови засвоєння дітьми знань і вмінь.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Дидактичні ігри, як засіб сенсорно – мовленнєвого розвитку дітей

«Без гри немає і не може бути повноцінного

дитячого розвитку. Гра – це величезне світло,

через яке в духовний світ дитини вливається

життєдайний потік уявлень, понять про

навколишній світ» (В.О.Сухомлинський).

Гра – це «чарівна скринька», за допомогою якої можна навчити малюка читати, писати, і, головне, - мислити, спостерігати, доводити, розуміти, творити.

Відомий психолог Л.С.Виготський зазначав, що наукові поняття не засвоюються і не заучуються дитиною, а виникають і складаються за допомогою величезної напруги її власної думки. Саме тому одним зі шляхів, який веде до прискорення процесу пізнання, є використання дидактичних ігор у різних видах діяльності дошкільників. Під дидактичною грою ми розуміємо ігрову діяльність, організовану педагогом і спрямовану на розвиток психічних процесів у дітей, їх емоційної сфери.

Ігрова діяльність – провідна в ранньому дитинстві. Під час ігор у малюків формується здатність зосереджуватися на тому, що їм показує і розповідає дорослий. Розвиток зосередженості і здатності до наслідування – необхідні умови засвоєння дітьми знань і вмінь. Це – одне з найважливіших завдань, яке має вирішуватися під час занять та у повсякденному житті.

У дидактичних іграх створюються такі умови, в яких дитина отримує можливість самостійно діяти в певній ситуації з певними предметами й набуває власного чуттєвого досвіду.

Основу розвитку дітей раннього віку становить сенсорне виховання, що здійснюється в усіх формах навчально - виховної роботи з ними. Для розвитку відчуттів і сприймань належить застосовувати на заняттях і в повсякденному житті різноманітні ігрові методи і прийоми, що спонукатимуть дітей до дій з предметами та мовленнєвого розвитку. Дитина граючись, навчається розрізняти форму, величину, колір предметів, оволодіває різноманітними діями, рухами. І все це своєрідне засвоєння елементарних знань і вмінь здійснюється у доступних для дитини формах.

Особлива увага в ранньому дитинстві відводиться діям з предметами, під час яких розширюється сенсорний досвід малюка. Важливе завдання практичних дій з предметами – розвиток м’язів рук, дрібної моторики пальців. Фізіологи довели - розвиток дрібної моторики безпосередньо впливає на мислення та стимулює мовленнєвий розвиток.

Розвиток дрібної моторики відбувається через гру, через дії з предметами, якими можуть бути не лише звичайні іграшки, а й кришечки, прищіпки, мочалки.

Дидактична гра – одна з форм навчального впливу дорослого на дитину. Вона має дві мети. Одна з них – навчальна, яку ставить дорослий, а друга ігрова, заради якої діє дитина. Спрямовуючи увагу дітей, збуджуючи їх інтереси, вихователь закладає основи розвитку такої важливої умови, як допитливість.

Важливе місце посідає дорослий, який реалізує завдання в іграх, в індивідуальному спілкуванні з дитиною чи під час організованих занять, диференційовано впливаючи на вихованців. Щоб виховна робота в групі дітей раннього віку була ефективною, розвивальною, дала поштовх розвитку здібностей у малюка, заохочувала його до пізнання, її слід здійснювати у певній системі і послідовності, з урахуванням індивідуальних особливостей і рівня розвитку кожної дитини.

Найкращий спосіб здійснення інтелектуального розвитку дитини через дидактичні ігри. Розвивальні завдання спрямовано на вдосконалення та збагачення сприйняття дітей раннього віку і розширення їх сенсорного розвитку.

Відродження нашого суспільства, його успішний розвиток на сучасному етапі значною мірою залежить від творчості та активності людей, їх ініціативи, тих умов, які створюються для розвитку кожної особистості. При цьому велика увага повинна приділятися підростаючому поколінню. Вирішення цієї проблеми у значній мірі залежить від вихователя дитячого колективу, діяльність якого повинна бути спрямована на створення у навчально-виховному процесі сприятливих умов для розвитку потенціальних творчих можливостей дітей, їх творчої сутності. Дослідження, проведені в цій сфері, свідчать, що одним з шляхів вирішення поставленого питання є використання в навчанні ігрових методів.

Цінність методу розвитку та виховання грою полягає в тому, що в ігровій діяльності освітня, розвиваюча і виховні функції діють в тісному взаємозв’язку. «Гра має важливе значення в житті дитини, має те саме значення, яке в дорослого має діяльність, робота, служба. Яка дитина в грі, такою в багатьох поглядах буде в роботі, коли виросте. Тому виховання майбутнього діяча відбувається в грі» (А.С.Макаренко).

Гра – іскра, що запалює вогник допитливості, зацікавленості і вимагає концентрації уваги дітей, напруження їх сил. Ігри – одне з найсильніших виховних засобів в руках суспільства. Саме в грі проявляються і розвиваються різні сторони дитячої особистості, задовольняється багато інтелектуальних та емоційних потреб, складається характер.

Таким чином, гра пов'язана з усiма сторонами виховної та освiтньої роботи дитячого садка. В неї вiдображуються та розвиваються знання та вмiння, до яких привчають дiтей в життi.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.